Postbus 2287
1000 CG Amsterdam
Telefoon 0900 8844
Fax 020 5594466


  • .
Amsterdam-Amstelland

Hi folks,

I'd like to spice up a genarated faq, by using some fancy CSS stuff. What I want is adding a Q image in front of every question and an A image in front of every answer.

The easiest way to achieve this would be some additional tag in the rendered faq, like

        <div class="faqQuestion"> … </div>
        <div class="faqAnswer"> … </div>

However to give web designers even more freedom in creating fancy looking FAQs, some more tags would be welcome. I have come up with the following list:

        <div class="faqSummaryGroup"> … </div>
        <div class="faqSummaryQuestion"> … </div>
        <div class="faqGroup"> … </div>
        <div class="faqQuestion"> … </div>
        <div class="faqAnswer"> … </div>

Would a change like this be accepted?

Kind regards,

Minto van der Sluis


DISCLAIMER
De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht heeft kennis te nemen van de rest van deze e-mail, deze te gebruiken, te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, brengt u dan alstublieft de afzender op de hoogte, waarbij u bij deze gevraagd wordt het originele bericht te vernietigen. Politie Amsterdam-Amstelland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze e-mail en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een onjuiste of onvolledige verzending ervan. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel blijkt, kunnen aan dit bericht geen rechten worden ontleend. Het gebruik van Internet e-mail brengt zekere risico´s met zich. Daarom wordt iedere aansprakelijkheid voor het gebruik van dit medium door de Politie Amsterdam-Amstelland van de hand gewezen.