maven-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From vsive...@apache.org
Subject svn commit: r674135 [2/2] - in /maven/plugins/trunk/maven-project-info-reports-plugin/src/main/resources: project-info-report_cs.properties project-info-report_sv.properties project-info-report_tr.properties
Date Fri, 04 Jul 2008 22:54:39 GMT
Modified: maven/plugins/trunk/maven-project-info-reports-plugin/src/main/resources/project-info-report_sv.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/maven/plugins/trunk/maven-project-info-reports-plugin/src/main/resources/project-info-report_sv.properties?rev=674135&r1=674134&r2=674135&view=diff
==============================================================================
--- maven/plugins/trunk/maven-project-info-reports-plugin/src/main/resources/project-info-report_sv.properties (original)
+++ maven/plugins/trunk/maven-project-info-reports-plugin/src/main/resources/project-info-report_sv.properties Fri Jul 4 15:54:39 2008
@@ -15,29 +15,29 @@
 # specific language governing permissions and limitations
 # under the License.
 
-report.cim.access                         = Åtkomst
-report.cim.anthill.intro                      = Detta projekt använder {Anthill, http://www.anthillpro.com/html/products/anthillos/}.
-report.cim.buildforge.intro                    = Detta projekt använder {Build Forge, http://www-306.ibm.com/software/awdtools/buildforge/enterprise/}.
-report.cim.continuum.intro                     = Detta projekt använder {Continuum, http://maven.apache.org/continuum/}.
-report.cim.cruisecontrol.intro                   = Detta projekt använder {CruiseControl, http://cruisecontrol.sourceforge.net/}.
-report.cim.description                       = Detta är en länk till definitionen av alla continuous integration-processer som bygger och testar kod på regelbunden basis.
-report.cim.general.intro                      = Detta projekt använder ett continuous integration-system.
-report.cim.hudson.intro                      = Detta projekt använder {Hudson, https://hudson.dev.java.net/}.
-report.cim.luntbuild.intro                     = Detta projekt använder {Luntbuild, http://luntbuild.javaforge.com/}.
+report.cim.access                         = \u00c5tkomst
+report.cim.anthill.intro                      = Detta projekt anv\u00e4nder {Anthill, http://www.anthillpro.com/html/products/anthillos/}.
+report.cim.buildforge.intro                    = Detta projekt anv\u00e4nder {Build Forge, http://www-306.ibm.com/software/awdtools/buildforge/enterprise/}.
+report.cim.continuum.intro                     = Detta projekt anv\u00e4nder {Continuum, http://maven.apache.org/continuum/}.
+report.cim.cruisecontrol.intro                   = Detta projekt anv\u00e4nder {CruiseControl, http://cruisecontrol.sourceforge.net/}.
+report.cim.description                       = Detta \u00e4r en l\u00e4nk till definitionen av alla continuous integration-processer som bygger och testar kod p\u00e5 regelbunden basis.
+report.cim.general.intro                      = Detta projekt anv\u00e4nder ett continuous integration-system.
+report.cim.hudson.intro                      = Detta projekt anv\u00e4nder {Hudson, https://hudson.dev.java.net/}.
+report.cim.luntbuild.intro                     = Detta projekt anv\u00e4nder {Luntbuild, http://luntbuild.javaforge.com/}.
 report.cim.name                          = Continuous Integration
-report.cim.nocim                          = Projektet har inget continuous integration-system definierat. Försök igen senare.
+report.cim.nocim                          = Projektet har inget continuous integration-system definierat. F\u00f6rs\u00f6k igen senare.
 report.cim.notifiers.column.address                = Adress
 report.cim.notifiers.column.configuration             = Konfiguration
 report.cim.notifiers.column.type                  = Typ
-report.cim.notifiers.intro                     = Konfiguration för att informera utvecklare/användare då ett byggjobb misslyckas (inkluderar användarinformation och meddelandetyp)
-report.cim.notifiers.nolist                    = Inga meddelandemottagare är definierade. Försök igen senare.
+report.cim.notifiers.intro                     = Konfiguration f\u00f6r att informera utvecklare/anv\u00e4ndare d\u00e5 ett byggjobb misslyckas (inkluderar anv\u00e4ndarinformation och meddelandetyp)
+report.cim.notifiers.nolist                    = Inga meddelandemottagare \u00e4r definierade. F\u00f6rs\u00f6k igen senare.
 report.cim.notifiers.title                     = Meddelandemottagare
-report.cim.nourl                          = Ingen URL är definierad för continuous integration-systemet.
-report.cim.overview.title                     = Översikt
+report.cim.nourl                          = Ingen URL \u00e4r definierad f\u00f6r continuous integration-systemet.
+report.cim.overview.title                     = \u00d6versikt
 report.cim.title                          = Continuous integration
-report.cim.url                           = Följande är en länk till det continuous integration-system som används av projektet.
+report.cim.url                           = F\u00f6ljande \u00e4r en l\u00e4nk till det continuous integration-system som anv\u00e4nds av projektet.
 report.dependencies.column.artifactId               = ArtifactId
-report.dependencies.column.classifier               = Klassificerare 
+report.dependencies.column.classifier               = Klassificerare
 report.dependencies.column.description               = Beskrivning
 report.dependencies.column.groupId                 = GroupId
 report.dependencies.column.optional                = Valfri
@@ -46,133 +46,133 @@
 report.dependencies.column.type                  = Typ
 report.dependencies.column.url                   = URL
 report.dependencies.column.version                 = Version
-report.dependencies.description                  = Detta dokument listar projektets beroenden och innehåller en beskrivning av varje beroende.
+report.dependencies.description                  = Detta dokument listar projektets beroenden och inneh\u00e5ller en beskrivning av varje beroende.
 report.dependencies.file.details.column.classes          = Klasser
 report.dependencies.file.details.column.debug           = Debug
 report.dependencies.file.details.column.entries          = Poster
 report.dependencies.file.details.column.file            = Filnamn
 report.dependencies.file.details.column.jdkrev           = JDK Rev
 report.dependencies.file.details.column.packages          = Paket
-report.dependencies.file.details.column.sealed           = Förseglad
+report.dependencies.file.details.column.sealed           = F\u00f6rseglad
 report.dependencies.file.details.column.size            = Storlek
 report.dependencies.file.details.title               = Beroendedetaljer
 report.dependencies.graph.tables.licenses             = Licenser
 report.dependencies.graph.tables.title               = Beroendebeskrivningar
-report.dependencies.graph.tables.unknown              = Okänt
+report.dependencies.graph.tables.unknown              = Ok\u00e4nt
 report.dependencies.graph.title                  = Projektets beroendegraf
-report.dependencies.graph.tree.title                = Beroendeträd
-report.dependencies.intro.compile                 = Följande är en lista över projektets kompileringsberoenden (beroendetyp compile). Dessa beroenden krävs för att kunna kompilera och köra projektet:
-report.dependencies.intro.provided                 = Följande är en lista över projektets tillhandahållna beroenden (beroendetyp provided). Dessa beroenden krävs för att kunna kompilera applikationen, men skall tillhandahållas av den miljö där projektet kommer att användas:
-report.dependencies.intro.runtime                 = Följande är en lista över projektets exekveringsberoenden (beroendetyp runtime). Dessa beroenden krävs för att kunna köra applikationen:
-report.dependencies.intro.system                  = Följande är en lista över projektets systemberoenden. Dessa beroenden krävs för att kunna kompilera projektet:
-report.dependencies.intro.test                   = Följande är en lista över projektets testberoenden. Dessa beroenden krävs enbart för att kunna kompilera och köra projektets enhetstester:
+report.dependencies.graph.tree.title                = Beroendetr\u00e4d
+report.dependencies.intro.compile                 = F\u00f6ljande \u00e4r en lista \u00f6ver projektets kompileringsberoenden (beroendetyp compile). Dessa beroenden kr\u00e4vs f\u00f6r att kunna kompilera och k\u00f6ra projektet:
+report.dependencies.intro.provided                 = F\u00f6ljande \u00e4r en lista \u00f6ver projektets tillhandah\u00e5llna beroenden (beroendetyp provided). Dessa beroenden kr\u00e4vs f\u00f6r att kunna kompilera applikationen, men skall tillhandah\u00e5llas av den milj\u00f6 d\u00e4r projektet kommer att anv\u00e4ndas:
+report.dependencies.intro.runtime                 = F\u00f6ljande \u00e4r en lista \u00f6ver projektets exekveringsberoenden (beroendetyp runtime). Dessa beroenden kr\u00e4vs f\u00f6r att kunna k\u00f6ra applikationen:
+report.dependencies.intro.system                  = F\u00f6ljande \u00e4r en lista \u00f6ver projektets systemberoenden. Dessa beroenden kr\u00e4vs f\u00f6r att kunna kompilera projektet:
+report.dependencies.intro.test                   = F\u00f6ljande \u00e4r en lista \u00f6ver projektets testberoenden. Dessa beroenden kr\u00e4vs enbart f\u00f6r att kunna kompilera och k\u00f6ra projektets enhetstester:
 report.dependencies.name                      = Beroenden
-report.dependencies.nolist                     = Det finns inga beroenden för detta projekt. Det är en fristående applikation som inte är beroende av något annat projekt.
-report.dependencies.repo.locations.artifact.breakdown       = Förvaringsplats för varje beroende.
+report.dependencies.nolist                     = Det finns inga beroenden f\u00f6r detta projekt. Det \u00e4r en frist\u00e5ende applikation som inte \u00e4r beroende av n\u00e5got annat projekt.
+report.dependencies.repo.locations.artifact.breakdown       = F\u00f6rvaringsplats f\u00f6r varje beroende.
 report.dependencies.repo.locations.cell.release.disabled      = -
 report.dependencies.repo.locations.cell.release.enabled      = Ja
 report.dependencies.repo.locations.cell.snapshot.disabled     = -
 report.dependencies.repo.locations.cell.snapshot.enabled      = Ja
 report.dependencies.repo.locations.column.artifact         = Artifact
 report.dependencies.repo.locations.column.release         = Release
-report.dependencies.repo.locations.column.repoid          = Förvaringsplats-ID
+report.dependencies.repo.locations.column.repoid          = F\u00f6rvaringsplats-ID
 report.dependencies.repo.locations.column.snapshot         = Snapshot
 report.dependencies.repo.locations.column.url           = URL
-report.dependencies.repo.locations.title              = Beroendens förvaringsplatser
+report.dependencies.repo.locations.title              = Beroendens f\u00f6rvaringsplatser
 report.dependencies.title                     = Projektberoenden
-report.dependencies.unamed                     = Namnlös
-report.dependency-convergence.convergence.caption         = Beroenden som används i underprojekt
-report.dependency-convergence.description             = Detta dokument presenterar konvergensen av beroendens versioner för hela projektet, inklusive dess underprojekt.
-report.dependency-convergence.legend                = Förklaring:
-report.dependency-convergence.legend.different           = Åtminstone ett projekt har ett beroende på en annan version.
-report.dependency-convergence.legend.shared            = Alla projekt som har beroendet har det på samma version.
+report.dependencies.unamed                     = Namnl\u00f6s
+report.dependency-convergence.convergence.caption         = Beroenden som anv\u00e4nds i underprojekt
+report.dependency-convergence.description             = Detta dokument presenterar konvergensen av beroendens versioner f\u00f6r hela projektet, inklusive dess underprojekt.
+report.dependency-convergence.legend                = F\u00f6rklaring:
+report.dependency-convergence.legend.different           = \u00c5tminstone ett projekt har ett beroende p\u00e5 en annan version.
+report.dependency-convergence.legend.shared            = Alla projekt som har beroendet har det p\u00e5 samma version.
 report.dependency-convergence.name                 = Beroendekonvergens
 report.dependency-convergence.stats.artifacts           = Antal unika artefakter (Number of unique artifacts, NOA):
 report.dependency-convergence.stats.caption            = Statistik:
 report.dependency-convergence.stats.convergence          = Konvergens (NOD/NOA):
 report.dependency-convergence.stats.dependencies          = Antal beroenden (NOD):
-report.dependency-convergence.stats.readyrelease          = Klar för release (100% konvergens och inga beroenden på SNAPSHOTS):
+report.dependency-convergence.stats.readyrelease          = Klar f\u00f6r release (100% konvergens och inga beroenden p\u00e5 SNAPSHOTS):
 report.dependency-convergence.stats.readyrelease.error       = Fel
-report.dependency-convergence.stats.readyrelease.error.convergence = Konvergensen är inte 100%.
-report.dependency-convergence.stats.readyrelease.error.snapshots  = Det finns beroenden på SNAPSHOTs.
-report.dependency-convergence.stats.readyrelease.success      = Framgång
+report.dependency-convergence.stats.readyrelease.error.convergence = Konvergensen \u00e4r inte 100%.
+report.dependency-convergence.stats.readyrelease.error.snapshots  = Det finns beroenden p\u00e5 SNAPSHOTs.
+report.dependency-convergence.stats.readyrelease.success      = Framg\u00e5ng
 report.dependency-convergence.stats.snapshots           = Antal SNAPSHOT artefakter (Number of SNAPSHOTs, NOS):
 report.dependency-convergence.stats.subprojects          = Antal underprojekt:
-report.dependency-convergence.title                = Beroendekonvergens från Reactor
-report.index.nodescription                     = Det finns ingen beskrivning för detta projekt.
+report.dependency-convergence.title                = Beroendekonvergens fr\u00e5n Reactor
+report.index.nodescription                     = Det finns ingen beskrivning f\u00f6r detta projekt.
 report.index.title                         = Om
-report.issuetracking.bugzilla.intro                = Detta projekt använder {Bugzilla, http://www.bugzilla.org/}.
-report.issuetracking.custom.intro                 = Detta projekt använder %issueManagementSystem% för ärendehantering.
-report.issuetracking.description                  = Detta är en länk till ärendehanteringssystemet som projektet använder. Ärenden (buggrapporter, ändringsönskemål) kan skapas och läsas via denna länk.
-report.issuetracking.general.intro                 = Detta projekt använder ett ärendehanteringssystem för att hantera sina ärenden.
-report.issuetracking.intro                     = Ärenden, buggar och önskemål om ny funktionalitet skall lämnas via följande ärendehanteringssystem för detta projekt.
-report.issuetracking.jira.intro                  = Detta projekt använder {JIRA, http://www.atlassian.com/software/jira} ett J2EE-baserat, ärende- and projekthanteringssystem.
-report.issuetracking.name                     = Ärendehantering
-report.issuetracking.noissueManagement               = Inget ärendehanteringssystem definerat. Återkom senare.
-report.issuetracking.overview.title                = Översikt
-report.issuetracking.scarab.intro                 = Detta projekt använder {Scarab, http://scarab.tigris.org/}.
-report.issuetracking.title                     = Ärendehantering
-report.license.description                     = Detta är en länk till projektets licenser.
+report.issuetracking.bugzilla.intro                = Detta projekt anv\u00e4nder {Bugzilla, http://www.bugzilla.org/}.
+report.issuetracking.custom.intro                 = Detta projekt anv\u00e4nder %issueManagementSystem% f\u00f6r \u00e4rendehantering.
+report.issuetracking.description                  = Detta \u00e4r en l\u00e4nk till \u00e4rendehanteringssystemet som projektet anv\u00e4nder. \u00c4renden (buggrapporter, \u00e4ndrings\u00f6nskem\u00e5l) kan skapas och l\u00e4sas via denna l\u00e4nk.
+report.issuetracking.general.intro                 = Detta projekt anv\u00e4nder ett \u00e4rendehanteringssystem f\u00f6r att hantera sina \u00e4renden.
+report.issuetracking.intro                     = \u00c4renden, buggar och \u00f6nskem\u00e5l om ny funktionalitet skall l\u00e4mnas via f\u00f6ljande \u00e4rendehanteringssystem f\u00f6r detta projekt.
+report.issuetracking.jira.intro                  = Detta projekt anv\u00e4nder {JIRA, http://www.atlassian.com/software/jira} ett J2EE-baserat, \u00e4rende- and projekthanteringssystem.
+report.issuetracking.name                     = \u00c4rendehantering
+report.issuetracking.noissueManagement               = Inget \u00e4rendehanteringssystem definerat. \u00c5terkom senare.
+report.issuetracking.overview.title                = \u00d6versikt
+report.issuetracking.scarab.intro                 = Detta projekt anv\u00e4nder {Scarab, http://scarab.tigris.org/}.
+report.issuetracking.title                     = \u00c4rendehantering
+report.license.description                     = Detta \u00e4r en l\u00e4nk till projektets licenser.
 report.license.name                        = Projektlicens
-report.license.nolicense                      = Det finns ingen licens definerad för detta projekt.
-report.license.overview.intro                   = Vanligtvis är licenserna som listas för projektet bara licenser för själva projektet, och inte för projektets beroenden.
-report.license.overview.title                   = Översikt
+report.license.nolicense                      = Det finns ingen licens definerad f\u00f6r detta projekt.
+report.license.overview.intro                   = Vanligtvis \u00e4r licenserna som listas f\u00f6r projektet bara licenser f\u00f6r sj\u00e4lva projektet, och inte f\u00f6r projektets beroenden.
+report.license.overview.title                   = \u00d6versikt
 report.license.title                        = Projektlicens
 report.mailing-lists.column.archive                = Arkiv
 report.mailing-lists.column.name                  = Namn
-report.mailing-lists.column.otherArchives             = Övriga arkiv
+report.mailing-lists.column.otherArchives             = \u00d6vriga arkiv
 report.mailing-lists.column.post                  = Skicka
 report.mailing-lists.column.subscribe               = Prenumerera
 report.mailing-lists.column.unsubscribe              = Avsluta prenumeration
-report.mailing-lists.description                  = Detta dokument innehåller prenumerations- och arkivinformation för projektets e-postlistor.
-report.mailing-lists.intro                     = Detta är e-portlistorna som finns för detta projekt. För varje lista finns det en prenumerationslänk, en länk för att avsluta prenumeration och en arkivlänk.
+report.mailing-lists.description                  = Detta dokument inneh\u00e5ller prenumerations- och arkivinformation f\u00f6r projektets e-postlistor.
+report.mailing-lists.intro                     = Detta \u00e4r e-portlistorna som finns f\u00f6r detta projekt. F\u00f6r varje lista finns det en prenumerationsl\u00e4nk, en l\u00e4nk f\u00f6r att avsluta prenumeration och en arkivl\u00e4nk.
 report.mailing-lists.name                     = E-postlistor
-report.mailing-lists.nolist                    = Det finns inga e-postlistor definerade för detta projekt.
+report.mailing-lists.nolist                    = Det finns inga e-postlistor definerade f\u00f6r detta projekt.
 report.mailing-lists.title                     = Projektets e-postlistor
-report.scm.accessbehindfirewall.cvs.intro             = Utvecklare som sitter fast bakom en brandvägg, {CVSGrab, http://cvsgrab.sourceforge.net/} kan använda webbgränssnittet viewcvs för att checka ut källkoden.
-report.scm.accessbehindfirewall.general.intro           = Läs versionshanteringssystemets dokumentation för mer information om åtkomst om man sitter bakom en brandvägg.
-report.scm.accessbehindfirewall.svn.intro             = Utvecklare som sitter fast bakom en brandvägg som blockerar http trafik, kan försöka komma åt Subversion via utvecklar-anslutningen:
-report.scm.accessbehindfirewall.title               = Åtkomst bakom en brandvägg
-report.scm.accessthroughtproxy.svn.intro1             = Subversionklienten kan använda en proxy, om du konfigurerar den att göra det. Redigera först din "servers"-konfigurationsfil för att tala om vilken proxy du vill använda. Platsen för konfigurationsfilerna skiljer sig åt mellan olika operativsystem. På Linux och Unix finns de i mappen "~/.subversion". På Windows finns de i "%APPDATA%\\Subversion". (Om du inte hittar den, försök med "echo %APPDATA%", notera att det är en dold mapp.)
-report.scm.accessthroughtproxy.svn.intro2             = I filen finns kommentarer som förklarar hur man gör. Om du inte har filen, ladda ned den senaste Subversionklienten och kör något kommando. Detta kommer att skapa konfigurationsfilerna och mappen ligger i.
-report.scm.accessthroughtproxy.svn.intro3             = Exempel: Redigera 'servers' filen och lägg till något i stil med:
-report.scm.accessthroughtproxy.title                = Åtkomst genom proxy
-report.scm.anonymousaccess.cvs.intro                = Detta projekts CVS-repositorie kan checkas ut genom anonym CVS genom att följa desa instruktioner: När ett lösenord efterfrågas för anonymous, tryck bara på enter-tangenten.
-report.scm.anonymousaccess.general.intro              = Läs dokumentationen för versionshanteringssystemet som används för mer information om anonym utcheckning. Anslutnings-URL:en är:
-report.scm.anonymousaccess.svn.intro                = Källkoden kan checkas ut anonymt från Subversion-repositoriet med följande kommando:
-report.scm.anonymousaccess.title                  = Anonym åtkomst
-report.scm.clearcase.intro                     = Detta projekt använder {ClearCase, http://www-306.ibm.com/software/awdtools/clearcase/} för versionshantering av källkoden. Mer information om ClearCase kan hittas här {http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg246399.pdf, http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg246399.pdf}.
-report.scm.cvs.intro                        = Detta projekt använder {Concurrent Versions System, http://www.cvshome.org/} för versionshantering av källkoden. Mer information om CVS kan hittas här {http://cvsbook.red-bean.com/, http://cvsbook.red-bean.com/}.
-report.scm.description                       = Detta är en länk till versionshanteringssystemet som kan användas via webbläsaren.
-report.scm.devaccess.clearcase.intro                = Enbart projektets utvecklare kan komma åt ClearCase-trädet med denna metod. Ersätt användarnamn med ett riktigt värde.
-report.scm.devaccess.cvs.intro                   = Enbart projektets utvecklare kan komma åt CVS-trädet med denna metod. Ersätt användarnamn med ett riktigt värde.
-report.scm.devaccess.general.intro                 = Läs versionshanteringssystemets dokumentation för mer information om hur du kan checka ut en arbetskopia. Anslutnings-URL:en är:
-report.scm.devaccess.perforce.intro                = Enbart projektets utvecklare kan komma åt Perforce-trädet med denna metod. Ersätt användarnamn och lösenord med riktiga värden.
-report.scm.devaccess.starteam.intro                = Enbart projektets utvecklare kan komma åt Starteam-trädet med denna metod. Ersätt användarnamn med ett riktigt värde.
-report.scm.devaccess.svn.intro1.https               = Alla kan komma åt Subversion-repositoriet via HTTPS men utvecklare (som vill kunna checka in) måste checka ut koden via HTTPS.
-report.scm.devaccess.svn.intro1.other               = Utvecklare (som vill kunna checka in) måste checka ut koden.
-report.scm.devaccess.svn.intro1.svn                = utvecklare (som vill kunna checka in) måste checka ut koden via SVN.
-report.scm.devaccess.svn.intro1.svnssh               = utvecklare (som vill kunna checka in) måste checka ut koden via SVN+SSH.
-report.scm.devaccess.svn.intro2                  = För att checka in ändringar på en arbetskopia, kör följande kommando (svn kommer att fråga efter ditt lösenord)
-report.scm.devaccess.title                     = Utvecklaråtkomst
-report.scm.general.intro                      = Detta projekt använder ett versionshanteringssystem för att hantera källkoden.
+report.scm.accessbehindfirewall.cvs.intro             = Utvecklare som sitter fast bakom en brandv\u00e4gg, {CVSGrab, http://cvsgrab.sourceforge.net/} kan anv\u00e4nda webbgr\u00e4nssnittet viewcvs f\u00f6r att checka ut k\u00e4llkoden.
+report.scm.accessbehindfirewall.general.intro           = L\u00e4s versionshanteringssystemets dokumentation f\u00f6r mer information om \u00e5tkomst om man sitter bakom en brandv\u00e4gg.
+report.scm.accessbehindfirewall.svn.intro             = Utvecklare som sitter fast bakom en brandv\u00e4gg som blockerar http trafik, kan f\u00f6rs\u00f6ka komma \u00e5t Subversion via utvecklar-anslutningen:
+report.scm.accessbehindfirewall.title               = \u00c5tkomst bakom en brandv\u00e4gg
+report.scm.accessthroughtproxy.svn.intro1             = Subversionklienten kan anv\u00e4nda en proxy, om du konfigurerar den att g\u00f6ra det. Redigera f\u00f6rst din "servers"-konfigurationsfil f\u00f6r att tala om vilken proxy du vill anv\u00e4nda. Platsen f\u00f6r konfigurationsfilerna skiljer sig \u00e5t mellan olika operativsystem. P\u00e5 Linux och Unix finns de i mappen "~/.subversion". P\u00e5 Windows finns de i "%APPDATA%\\Subversion". (Om du inte hittar den, f\u00f6rs\u00f6k med "echo %APPDATA%", notera att det \u00e4r en dold mapp.)
+report.scm.accessthroughtproxy.svn.intro2             = I filen finns kommentarer som f\u00f6rklarar hur man g\u00f6r. Om du inte har filen, ladda ned den senaste Subversionklienten och k\u00f6r n\u00e5got kommando. Detta kommer att skapa konfigurationsfilerna och mappen ligger i.
+report.scm.accessthroughtproxy.svn.intro3             = Exempel: Redigera 'servers' filen och l\u00e4gg till n\u00e5got i stil med:
+report.scm.accessthroughtproxy.title                = \u00c5tkomst genom proxy
+report.scm.anonymousaccess.cvs.intro                = Detta projekts CVS-repositorie kan checkas ut genom anonym CVS genom att f\u00f6lja desa instruktioner: N\u00e4r ett l\u00f6senord efterfr\u00e5gas f\u00f6r anonymous, tryck bara p\u00e5 enter-tangenten.
+report.scm.anonymousaccess.general.intro              = L\u00e4s dokumentationen f\u00f6r versionshanteringssystemet som anv\u00e4nds f\u00f6r mer information om anonym utcheckning. Anslutnings-URL:en \u00e4r:
+report.scm.anonymousaccess.svn.intro                = K\u00e4llkoden kan checkas ut anonymt fr\u00e5n Subversion-repositoriet med f\u00f6ljande kommando:
+report.scm.anonymousaccess.title                  = Anonym \u00e5tkomst
+report.scm.clearcase.intro                     = Detta projekt anv\u00e4nder {ClearCase, http://www-306.ibm.com/software/awdtools/clearcase/} f\u00f6r versionshantering av k\u00e4llkoden. Mer information om ClearCase kan hittas h\u00e4r {http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg246399.pdf, http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg246399.pdf}.
+report.scm.cvs.intro                        = Detta projekt anv\u00e4nder {Concurrent Versions System, http://www.cvshome.org/} f\u00f6r versionshantering av k\u00e4llkoden. Mer information om CVS kan hittas h\u00e4r {http://cvsbook.red-bean.com/, http://cvsbook.red-bean.com/}.
+report.scm.description                       = Detta \u00e4r en l\u00e4nk till versionshanteringssystemet som kan anv\u00e4ndas via webbl\u00e4saren.
+report.scm.devaccess.clearcase.intro                = Enbart projektets utvecklare kan komma \u00e5t ClearCase-tr\u00e4det med denna metod. Ers\u00e4tt anv\u00e4ndarnamn med ett riktigt v\u00e4rde.
+report.scm.devaccess.cvs.intro                   = Enbart projektets utvecklare kan komma \u00e5t CVS-tr\u00e4det med denna metod. Ers\u00e4tt anv\u00e4ndarnamn med ett riktigt v\u00e4rde.
+report.scm.devaccess.general.intro                 = L\u00e4s versionshanteringssystemets dokumentation f\u00f6r mer information om hur du kan checka ut en arbetskopia. Anslutnings-URL:en \u00e4r:
+report.scm.devaccess.perforce.intro                = Enbart projektets utvecklare kan komma \u00e5t Perforce-tr\u00e4det med denna metod. Ers\u00e4tt anv\u00e4ndarnamn och l\u00f6senord med riktiga v\u00e4rden.
+report.scm.devaccess.starteam.intro                = Enbart projektets utvecklare kan komma \u00e5t Starteam-tr\u00e4det med denna metod. Ers\u00e4tt anv\u00e4ndarnamn med ett riktigt v\u00e4rde.
+report.scm.devaccess.svn.intro1.https               = Alla kan komma \u00e5t Subversion-repositoriet via HTTPS men utvecklare (som vill kunna checka in) m\u00e5ste checka ut koden via HTTPS.
+report.scm.devaccess.svn.intro1.other               = Utvecklare (som vill kunna checka in) m\u00e5ste checka ut koden.
+report.scm.devaccess.svn.intro1.svn                = utvecklare (som vill kunna checka in) m\u00e5ste checka ut koden via SVN.
+report.scm.devaccess.svn.intro1.svnssh               = utvecklare (som vill kunna checka in) m\u00e5ste checka ut koden via SVN+SSH.
+report.scm.devaccess.svn.intro2                  = F\u00f6r att checka in \u00e4ndringar p\u00e5 en arbetskopia, k\u00f6r f\u00f6ljande kommando (svn kommer att fr\u00e5ga efter ditt l\u00f6senord)
+report.scm.devaccess.title                     = Utvecklar\u00e5tkomst
+report.scm.general.intro                      = Detta projekt anv\u00e4nder ett versionshanteringssystem f\u00f6r att hantera k\u00e4llkoden.
 report.scm.name                          = Versionshantering
-report.scm.noscm                          = Inget versionshanteringssystem är definierat. Återkom senare.
-report.scm.overview.title                     = Översikt
-report.scm.perforce.intro                     = Detta projekt använder {Perforce, http://www.perforce.com/} för versionshantering av källkoden. Mer information om Perforce kan hittas här {http://www.perforce.com/perforce/doc.051/manuals/cmdref/index.html, http://www.perforce.com/perforce/doc.051/manuals/cmdref/index.html}.
-report.scm.starteam.intro                     = Detta projekt använder {Starteam, http://www.borland.com/us/products/starteam/} för versionshantering av källkoden.
-report.scm.svn.intro                        = Detta projekt använder {Subversion, http://subversion.tigris.org/} för versionshantering av källkoden. Mer information om hur man använder Subversion finns här {http://svnbook.red-bean.com/, http://svnbook.red-bean.com/}.
+report.scm.noscm                          = Inget versionshanteringssystem \u00e4r definierat. \u00c5terkom senare.
+report.scm.overview.title                     = \u00d6versikt
+report.scm.perforce.intro                     = Detta projekt anv\u00e4nder {Perforce, http://www.perforce.com/} f\u00f6r versionshantering av k\u00e4llkoden. Mer information om Perforce kan hittas h\u00e4r {http://www.perforce.com/perforce/doc.051/manuals/cmdref/index.html, http://www.perforce.com/perforce/doc.051/manuals/cmdref/index.html}.
+report.scm.starteam.intro                     = Detta projekt anv\u00e4nder {Starteam, http://www.borland.com/us/products/starteam/} f\u00f6r versionshantering av k\u00e4llkoden.
+report.scm.svn.intro                        = Detta projekt anv\u00e4nder {Subversion, http://subversion.tigris.org/} f\u00f6r versionshantering av k\u00e4llkoden. Mer information om hur man anv\u00e4nder Subversion finns h\u00e4r {http://svnbook.red-bean.com/, http://svnbook.red-bean.com/}.
 report.scm.title                          = Versionshantering
-report.scm.webaccess.nourl                     = Det finns ingen webbåtkomst till versionshanteringssystemet definerat för detta projekt. Återkom senare.
-report.scm.webaccess.title                     = Webåtkomst
-report.scm.webaccess.url                      = Följande är en länk för webbåtkomst till versionshanteringssystemet.
+report.scm.webaccess.nourl                     = Det finns ingen webb\u00e5tkomst till versionshanteringssystemet definerat f\u00f6r detta projekt. \u00c5terkom senare.
+report.scm.webaccess.title                     = Web\u00e5tkomst
+report.scm.webaccess.url                      = F\u00f6ljande \u00e4r en l\u00e4nk f\u00f6r webb\u00e5tkomst till versionshanteringssystemet.
 report.summary.build.artifactid                  = ArtifactId
 report.summary.build.groupid                    = GroupId
 report.summary.build.title                     = Bygginformation
 report.summary.build.type                     = Typ
 report.summary.build.version                    = Version
-report.summary.description                     = Detta dokument sammanfattar övrig information om projektet.
-report.summary.field                        = Fält
+report.summary.description                     = Detta dokument sammanfattar \u00f6vrig information om projektet.
+report.summary.field                        = F\u00e4lt
 report.summary.general.description                 = Beskrivning
 report.summary.general.homepage                  = Hemsida
 report.summary.general.name                    = Namn
@@ -181,58 +181,58 @@
 report.summary.organization.name                  = Namn
 report.summary.organization.title                 = Projektorganisation
 report.summary.organization.url                  = URL
-report.summary.noorganization                   = Detta projekt hör inte till någon organisation.
+report.summary.noorganization                   = Detta projekt h\u00f6r inte till n\u00e5gon organisation.
 report.summary.title                        = Projektsammanfattning
-report.summary.value                        = Värde
+report.summary.value                        = V\u00e4rde
 report.team-list.contributors.actualtime              = Faktisk tid (GMT)
 report.team-list.contributors.email                = E-post
-report.team-list.contributors.intro                = Följande personer har bidragit till projektet med förslag, patchar eller dokumentation.
+report.team-list.contributors.intro                = F\u00f6ljande personer har bidragit till projektet med f\u00f6rslag, patchar eller dokumentation.
 report.team-list.contributors.name                 = Namn
 report.team-list.contributors.organization             = Organisation
-report.team-list.contributors.organizationurl           = Hemsida för organisation
+report.team-list.contributors.organizationurl           = Hemsida f\u00f6r organisation
 report.team-list.contributors.properties              = Egenskaper
 report.team-list.contributors.roles                = Roller
 report.team-list.contributors.timezone               = Tidszon
 report.team-list.contributors.title                = Medverkande
 report.team-list.contributors.url                 = Hemsida
-report.team-list.description                    = Detta dokument innehåller information om projektets medlemmar. De är individer som bidragit till projektet på ett eller annat sätt.
+report.team-list.description                    = Detta dokument inneh\u00e5ller information om projektets medlemmar. De \u00e4r individer som bidragit till projektet p\u00e5 ett eller annat s\u00e4tt.
 report.team-list.developers.actualtime               = Faktisk tid (GMT)
 report.team-list.developers.email                 = E-post
 report.team-list.developers.id                   = Id
-report.team-list.developers.intro                 = Följande är en lista över projektets utvecklare, som har rätt att checka in kod, som har bidragit till projektet på ett eller annat sätt.
+report.team-list.developers.intro                 = F\u00f6ljande \u00e4r en lista \u00f6ver projektets utvecklare, som har r\u00e4tt att checka in kod, som har bidragit till projektet p\u00e5 ett eller annat s\u00e4tt.
 report.team-list.developers.name                  = Namn
 report.team-list.developers.organization              = Organisation
-report.team-list.developers.organizationurl            = Hemsida för organisation
+report.team-list.developers.organizationurl            = Hemsida f\u00f6r organisation
 report.team-list.developers.properties               = Egenskaper
 report.team-list.developers.roles                 = Roller
 report.team-list.developers.timezone                = Tidszon
 report.team-list.developers.title                 = Medlemmar
 report.team-list.developers.url                  = Hemsida
-report.team-list.intro.description1                = Ett lyckat projekt kräver att många människor deltar i många roller. Några medlemmar skriver kod eller dokumentation medan andra bidrar genom att testa eller att skicka in patchar och förslag.
-report.team-list.intro.description2                = Teamet innehåller både medlemmar och medverkande (contributors). Medlemmar har direkt åtkomst till källkoden för projektet och är aktivt med och utvecklar koden. Medverkande förbättrar projektet genom att skicka patchar och förslag till medlemmar. Antalet medverkande är obegränsat. Var med du också. Alla bidrag till projektet är varmt välkomna.
+report.team-list.intro.description1                = Ett lyckat projekt kr\u00e4ver att m\u00e5nga m\u00e4nniskor deltar i m\u00e5nga roller. N\u00e5gra medlemmar skriver kod eller dokumentation medan andra bidrar genom att testa eller att skicka in patchar och f\u00f6rslag.
+report.team-list.intro.description2                = Teamet inneh\u00e5ller b\u00e5de medlemmar och medverkande (contributors). Medlemmar har direkt \u00e5tkomst till k\u00e4llkoden f\u00f6r projektet och \u00e4r aktivt med och utvecklar koden. Medverkande f\u00f6rb\u00e4ttrar projektet genom att skicka patchar och f\u00f6rslag till medlemmar. Antalet medverkande \u00e4r obegr\u00e4nsat. Var med du ocks\u00e5. Alla bidrag till projektet \u00e4r varmt v\u00e4lkomna.
 report.team-list.intro.title                    = Teamet
 report.team-list.name                       = Projektteam
-report.team-list.nocontributor                   = Det finns inga medverkande listade för detta projekt. Återkom senare.
-report.team-list.nodeveloper                    = Det finns inga utvecklare listade för detta projekt.
+report.team-list.nocontributor                   = Det finns inga medverkande listade f\u00f6r detta projekt. \u00c5terkom senare.
+report.team-list.nodeveloper                    = Det finns inga utvecklare listade f\u00f6r detta projekt.
 report.team-list.title                       = Teamlista
-report.transitivedependencies.intro                = Följande är en lista över projektets transitiva beroenden. Ett transitivt beroende är ett beroende från något av projektets beroenden.
-report.transitivedependencies.nolist                = Det finns inga transitiva beroenden för detta projekt.
-report.transitivedependencies.title                = Transitiva beroenden för projektet
+report.transitivedependencies.intro                = F\u00f6ljande \u00e4r en lista \u00f6ver projektets transitiva beroenden. Ett transitivt beroende \u00e4r ett beroende fr\u00e5n n\u00e5got av projektets beroenden.
+report.transitivedependencies.nolist                = Det finns inga transitiva beroenden f\u00f6r detta projekt.
+report.transitivedependencies.title                = Transitiva beroenden f\u00f6r projektet
 report.dependencyManagement.name                  = Beroendehantering
 report.dependencyManagement.description              = Detta dokument listar de beroenden som definierats genom dependencyManagement.
-report.dependencyManagement.title                 = Beroendehantering för projektet (dependencyManagement)
-report.dependencyManagement.nolist                 = Det finns inga beroenden som hanteras via dependencyManagement för detta projekt.
+report.dependencyManagement.title                 = Beroendehantering f\u00f6r projektet (dependencyManagement)
+report.dependencyManagement.nolist                 = Det finns inga beroenden som hanteras via dependencyManagement f\u00f6r detta projekt.
 report.dependencyManagement.column.groupId             = GroupId
 report.dependencyManagement.column.artifactId           = ArtifactId
 report.dependencyManagement.column.version             = Version
 report.dependencyManagement.column.classifier           = Klassificerare
 report.dependencyManagement.column.type              = Typ
-report.dependencyManagement.intro.compile             = Följande är en lista över kompileringsberoenden som beroendehanteras för detta projekt. Dessa beroenden kan användas i ett underprojekt för att kompilera och köra underprojektet:
-report.dependencyManagement.intro.provided             = Följande är en lista över tillhandahållna beroenden (provided) som beroendehanteras för detta projekt. Dessa beroenden kan användas i ett underprojekt för att kompilera det, men skall tillhandahållas av miljön där det används:
-report.dependencyManagement.intro.runtime             = Följande är en lista över exekveringsberoenden (runtime) som beroendehanteras för detta projekt. Dessa beroenden kan användas som exekveringsberoenden för underprojekt:
-report.dependencyManagement.intro.system              = Följande är en lista över systemberoenden som beroendehanteras för detta projekt. Dessa beroenden kan användas som beroenden för kompilering i ett underprojekt:
-report.dependencyManagement.intro.test               = Följande är en lista över testberoenden som beroendehanteras för detta projekt. Dessa beroenden kan användas som testberoenden för underprojekt för att kompilera och köra enhetstester:
+report.dependencyManagement.intro.compile             = F\u00f6ljande \u00e4r en lista \u00f6ver kompileringsberoenden som beroendehanteras f\u00f6r detta projekt. Dessa beroenden kan anv\u00e4ndas i ett underprojekt f\u00f6r att kompilera och k\u00f6ra underprojektet:
+report.dependencyManagement.intro.provided             = F\u00f6ljande \u00e4r en lista \u00f6ver tillhandah\u00e5llna beroenden (provided) som beroendehanteras f\u00f6r detta projekt. Dessa beroenden kan anv\u00e4ndas i ett underprojekt f\u00f6r att kompilera det, men skall tillhandah\u00e5llas av milj\u00f6n d\u00e4r det anv\u00e4nds:
+report.dependencyManagement.intro.runtime             = F\u00f6ljande \u00e4r en lista \u00f6ver exekveringsberoenden (runtime) som beroendehanteras f\u00f6r detta projekt. Dessa beroenden kan anv\u00e4ndas som exekveringsberoenden f\u00f6r underprojekt:
+report.dependencyManagement.intro.system              = F\u00f6ljande \u00e4r en lista \u00f6ver systemberoenden som beroendehanteras f\u00f6r detta projekt. Dessa beroenden kan anv\u00e4ndas som beroenden f\u00f6r kompilering i ett underprojekt:
+report.dependencyManagement.intro.test               = F\u00f6ljande \u00e4r en lista \u00f6ver testberoenden som beroendehanteras f\u00f6r detta projekt. Dessa beroenden kan anv\u00e4ndas som testberoenden f\u00f6r underprojekt f\u00f6r att kompilera och k\u00f6ra enhetstester:
 report.pluginManagement.name                    = Pluginhantering
 report.pluginManagement.description                = Detta dokument listar de plugins som definierats genom pluginManagement.
-report.pluginManagement.title                   = Pluginhantering för projektet
+report.pluginManagement.title                   = Pluginhantering f\u00f6r projektet
 report.pluginManagement.nolist                   = Det finns inga plugins i projektets pluginhantering.

Modified: maven/plugins/trunk/maven-project-info-reports-plugin/src/main/resources/project-info-report_tr.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/maven/plugins/trunk/maven-project-info-reports-plugin/src/main/resources/project-info-report_tr.properties?rev=674135&r1=674134&r2=674135&view=diff
==============================================================================
--- maven/plugins/trunk/maven-project-info-reports-plugin/src/main/resources/project-info-report_tr.properties (original)
+++ maven/plugins/trunk/maven-project-info-reports-plugin/src/main/resources/project-info-report_tr.properties Fri Jul 4 15:54:39 2008
@@ -15,36 +15,36 @@
 # specific language governing permissions and limitations
 # under the License.
 
-report.cim.access                         = Eriþim
+report.cim.access                         = Eri\u00feim
 report.cim.anthill.intro                      = This project uses {Anthill, http://www.anthillpro.com/html/products/anthillos/}.
 report.cim.buildforge.intro                    = This project uses {Build Forge, http://www-306.ibm.com/software/awdtools/buildforge/enterprise/}.
-report.cim.continuum.intro                     = Bu proje Continuum uygulamasýný kullanýr {Continuum, http://maven.apache.org/continuum/}.
+report.cim.continuum.intro                     = Bu proje Continuum uygulamas\u00fdn\u00fd kullan\u00fdr {Continuum, http://maven.apache.org/continuum/}.
 report.cim.cruisecontrol.intro                   = This project uses {CruiseControl, http://cruisecontrol.sourceforge.net/}.
-report.cim.description                       = Bu link kodlarý sýk aralýklarla ve belirli bir temelde derleyen ve test eden tüm sürekli entegrasyon proseslerine eriþim saðlar.
-report.cim.general.intro                      = Bu proje Sürekli Entegrasyon Sistemi uygulamasýný kullanýr.
+report.cim.description                       = Bu link kodlar\u00fd s\u00fdk aral\u00fdklarla ve belirli bir temelde derleyen ve test eden t\u00fcm s\u00fcrekli entegrasyon proseslerine eri\u00feim sa\u00f0lar.
+report.cim.general.intro                      = Bu proje S\u00fcrekli Entegrasyon Sistemi uygulamas\u00fdn\u00fd kullan\u00fdr.
 report.cim.hudson.intro                      = This project uses {Hudson, https://hudson.dev.java.net/}.
 report.cim.luntbuild.intro                     = This project uses {Luntbuild, http://luntbuild.javaforge.com/}.
-report.cim.name                          = Sürekli Entegrasyon
-report.cim.nocim                          = Herhangi bir Sürekli Entegrasyon Yönetim Sistemi tanýmlanmamýþtýr. Lütfen ileri bir tarihte tekrar kontrol ediniz.
+report.cim.name                          = S\u00fcrekli Entegrasyon
+report.cim.nocim                          = Herhangi bir S\u00fcrekli Entegrasyon Y\u00f6netim Sistemi tan\u00fdmlanmam\u00fd\u00fet\u00fdr. L\u00fctfen ileri bir tarihte tekrar kontrol ediniz.
 report.cim.notifiers.column.address                = Adres
-report.cim.notifiers.column.configuration             = Konfigürasyon
+report.cim.notifiers.column.configuration             = Konfig\u00fcrasyon
 report.cim.notifiers.column.type                  = Tip
-report.cim.notifiers.intro                     = Kullanýcý bilgileri ve uyarý modunu içeren, yazýlým geliþtiricileri veya kullanýcýlarý baþarýsýz bir derleme iþlemi için uyaran konfigürasyon.
-report.cim.notifiers.nolist                    = Herhangi bir uyarýcý tanýmlanmamýþtýr. Lütfen ileri bir tarihte tekrar kontrol ediniz.
+report.cim.notifiers.intro                     = Kullan\u00fdc\u00fd bilgileri ve uyar\u00fd modunu i\u00e7eren, yaz\u00fdl\u00fdm geli\u00fetiricileri veya kullan\u00fdc\u00fdlar\u00fd ba\u00fear\u00fds\u00fdz bir derleme i\u00felemi i\u00e7in uyaran konfig\u00fcrasyon.
+report.cim.notifiers.nolist                    = Herhangi bir uyar\u00fdc\u00fd tan\u00fdmlanmam\u00fd\u00fet\u00fdr. L\u00fctfen ileri bir tarihte tekrar kontrol ediniz.
 report.cim.notifiers.title                     = Notifiers
 report.cim.nourl                          = No url to the continuous integration system is defined.
 report.cim.overview.title                     = Overview
 report.cim.title                          = Continuous Integration
-report.cim.url                           = Aþaðýda proje tarafýndan kullanýlan Sürekli Entegrasyon Sistemi eriþimini saðlayan link bulunmaktadýr.
+report.cim.url                           = A\u00fea\u00f0\u00fdda proje taraf\u00fdndan kullan\u00fdlan S\u00fcrekli Entegrasyon Sistemi eri\u00feimini sa\u00f0layan link bulunmaktad\u00fdr.
 report.dependencies.column.artifactId               = ArtifactId
 report.dependencies.column.classifier               = Classifier
-report.dependencies.column.description               = Taným
+report.dependencies.column.description               = Tan\u00fdm
 report.dependencies.column.groupId                 = GroupId
 report.dependencies.column.optional                = Opsiyonel
 report.dependencies.column.type                  = Tip
 report.dependencies.column.url                   = URL
 report.dependencies.column.version                 = Versiyon
-report.dependencies.description                  = Bu doküman projenin baðýmlýlýklarýný listeler ve her bir baðýmlýlýk hakkýnda bilgi verir.
+report.dependencies.description                  = Bu dok\u00fcman projenin ba\u00f0\u00fdml\u00fdl\u00fdklar\u00fdn\u00fd listeler ve her bir ba\u00f0\u00fdml\u00fdl\u00fdk hakk\u00fdnda bilgi verir.
 report.dependencies.file.details.column.classes          = Classes
 report.dependencies.file.details.column.debug           = Debug
 report.dependencies.file.details.column.entries          = Entries
@@ -231,6 +231,6 @@
 report.dependencyManagement.intro.system              = The following is a list of system dependencies in the DependencyManagement of this project. These dependencies can be included in the submodules to compile the submodule:
 report.dependencyManagement.intro.test               = The following is a list of test dependencies in the DependencyManagement of this project. These dependencies can be included in the submodules to compile and run unit tests for the submodule:
 report.pluginManagement.name                    = Plugin Management
-report.pluginManagement.description                = This document lists the plugins that are defined through pluginManagement. 
+report.pluginManagement.description                = This document lists the plugins that are defined through pluginManagement.
 report.pluginManagement.title                   = Project Plugin Management
 report.pluginManagement.nolist                   = There are no plugins in the PluginManagement of this project.Mime
View raw message