manifoldcf-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From min...@apache.org
Subject svn commit: r1435055 - /manifoldcf/site/trunk/src/documentation/content/xdocs/ja_JP/who.xml
Date Fri, 18 Jan 2013 08:51:13 GMT
Author: minoru
Date: Fri Jan 18 08:51:12 2013
New Revision: 1435055

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1435055&view=rev
Log:
Add minor to who.xml.

Modified:
  manifoldcf/site/trunk/src/documentation/content/xdocs/ja_JP/who.xml

Modified: manifoldcf/site/trunk/src/documentation/content/xdocs/ja_JP/who.xml
URL: http://svn.apache.org/viewvc/manifoldcf/site/trunk/src/documentation/content/xdocs/ja_JP/who.xml?rev=1435055&r1=1435054&r2=1435055&view=diff
==============================================================================
--- manifoldcf/site/trunk/src/documentation/content/xdocs/ja_JP/who.xml (original)
+++ manifoldcf/site/trunk/src/documentation/content/xdocs/ja_JP/who.xml Fri Jan 18 08:51:12
2013
@@ -40,6 +40,7 @@
     <li>Ahmet Arslan &lt;iorixxx&gt; </li>
     <li>Erlend Gar&aring;sen &lt;ridder&gt; </li>
     <li>Piergiorgio Lucidi &lt;piergiorgio&gt; </li>
+    <li>Minoru Osuka &lt;minoru&gt; </li>
     <li>Simon Willnauer &lt;simonw&gt; </li>
     <li>Karl Wright &lt;kwright&gt; </li>
     <li>Jukka Zitting &lt;jukka&gt; </li>Mime
View raw message