lucene-java-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From tomm...@apache.org
Subject svn commit: r1236695 - in /lucene/java/site: docs/whoweare.html src/documentation/content/xdocs/whoweare.xml
Date Fri, 27 Jan 2012 14:28:02 GMT
Author: tommaso
Date: Fri Jan 27 14:28:02 2012
New Revision: 1236695

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1236695&view=rev
Log:
added myself (tommaso) in the who we are page

Modified:
    lucene/java/site/docs/whoweare.html
    lucene/java/site/src/documentation/content/xdocs/whoweare.xml

Modified: lucene/java/site/docs/whoweare.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/lucene/java/site/docs/whoweare.html?rev=1236695&r1=1236694&r2=1236695&view=diff
==============================================================================
--- lucene/java/site/docs/whoweare.html (original)
+++ lucene/java/site/docs/whoweare.html Fri Jan 27 14:28:02 2012
@@ -349,6 +349,9 @@ document.write("Last Published: " + docu
 <b>Koji Sekiguchi</b> (koji@...)</li>
 
 <li>
+<b>Tommaso Teofili</b> (tommaso@...)</li>
+
+<li>
 <b><a href="http://www.dawidweiss.com/">Dawid Weiss</a></b> (dweiss@...)</li>
 
 <li>
@@ -361,7 +364,7 @@ document.write("Last Published: " + docu
 </div>
 
 
-<a name="N100B0"></a><a name="emeritus"></a>
+<a name="N100B5"></a><a name="emeritus"></a>
 <h2 class="boxed">Emeritus Committers</h2>
 <div class="section">
 <ul>

Modified: lucene/java/site/src/documentation/content/xdocs/whoweare.xml
URL: http://svn.apache.org/viewvc/lucene/java/site/src/documentation/content/xdocs/whoweare.xml?rev=1236695&r1=1236694&r2=1236695&view=diff
==============================================================================
--- lucene/java/site/src/documentation/content/xdocs/whoweare.xml (original)
+++ lucene/java/site/src/documentation/content/xdocs/whoweare.xml Fri Jan 27 14:28:02 2012
@@ -34,6 +34,7 @@
 <li><b>Shalin Shekhar Mangar</b> (shalin@...)</li>
 <li><b>Yonik Seeley</b> (yonik@...)</li>
 <li><b>Koji Sekiguchi</b> (koji@...)</li>
+<li><b>Tommaso Teofili</b> (tommaso@...)</li>
 <li><b><a href="http://www.dawidweiss.com/">Dawid Weiss</a></b>
(dweiss@...)</li>
 <li><b>Andi Vajda</b> (vajda@...)</li>
 <li><b>Simon Willnauer</b> (simonw@...)</li>Mime
View raw message