jspwiki-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From mets...@apache.org
Subject svn commit: r1695756 - in /jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main: java/org/apache/wiki/WikiContext.java java/org/apache/wiki/attachment/AttachmentServlet.java java/org/apache/wiki/workflow/Workflow.java resources/templates/default_nl.properties
Date Thu, 13 Aug 2015 19:20:57 GMT
Author: metskem
Date: Thu Aug 13 19:20:57 2015
New Revision: 1695756

URL: http://svn.apache.org/r1695756
Log:
updated Dutch translation

Modified:
  jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/java/org/apache/wiki/WikiContext.java
  jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/java/org/apache/wiki/attachment/AttachmentServlet.java
  jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/java/org/apache/wiki/workflow/Workflow.java
  jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/resources/templates/default_nl.properties

Modified: jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/java/org/apache/wiki/WikiContext.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/java/org/apache/wiki/WikiContext.java?rev=1695756&r1=1695755&r2=1695756&view=diff
==============================================================================
--- jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/java/org/apache/wiki/WikiContext.java (original)
+++ jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/java/org/apache/wiki/WikiContext.java Thu Aug 13 19:20:57
2015
@@ -18,6 +18,7 @@
 */
 package org.apache.wiki;
 
+import java.io.Serializable;
 import java.security.Permission;
 import java.security.Principal;
 import java.util.HashMap;
@@ -64,7 +65,7 @@ import org.apache.wiki.ui.WikiCommand;
 *
 */
 public class WikiContext
-  implements Cloneable, Command
+  implements Cloneable, Command, Serializable
 {
   private  Command m_command = null;
 

Modified: jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/java/org/apache/wiki/attachment/AttachmentServlet.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/java/org/apache/wiki/attachment/AttachmentServlet.java?rev=1695756&r1=1695755&r2=1695756&view=diff
==============================================================================
--- jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/java/org/apache/wiki/attachment/AttachmentServlet.java
(original)
+++ jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/java/org/apache/wiki/attachment/AttachmentServlet.java
Thu Aug 13 19:20:57 2015
@@ -35,10 +35,7 @@ import javax.servlet.http.HttpServlet;
 import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
 import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
 
-import org.apache.commons.fileupload.FileItem;
-import org.apache.commons.fileupload.FileItemFactory;
-import org.apache.commons.fileupload.FileUploadException;
-import org.apache.commons.fileupload.ProgressListener;
+import org.apache.commons.fileupload.*;
 import org.apache.commons.fileupload.disk.DiskFileItemFactory;
 import org.apache.commons.fileupload.servlet.ServletFileUpload;
 import org.apache.commons.io.IOUtils;
@@ -580,7 +577,7 @@ public class AttachmentServlet extends H
       msg = "Upload failure: " + e.getMessage();
       log.warn( msg + " (attachment: " + attName + ")", e );
 
-      throw new IOException( msg, e );
+      throw new RedirectException( msg, e.getMessage() );
     }
     finally
     {

Modified: jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/java/org/apache/wiki/workflow/Workflow.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/java/org/apache/wiki/workflow/Workflow.java?rev=1695756&r1=1695755&r2=1695756&view=diff
==============================================================================
--- jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/java/org/apache/wiki/workflow/Workflow.java (original)
+++ jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/java/org/apache/wiki/workflow/Workflow.java Thu Aug
13 19:20:57 2015
@@ -126,7 +126,7 @@ import org.apache.wiki.event.WorkflowEve
 * <ul>
 * <li><strong>Named attributes</strong> are simple key-value pairs that
 * Workflow participants can get or set. Keys are Strings; values can be any
- * Object. Named attributes are set with {@link #setAttribute(String, Object)}
+ * Object. Named attributes are set with {@link #setAttribute(String, Serializable)}
 * and retrieved with {@link #getAttribute(String)}.</li>
 * <li><strong>Message arguments</strong> are used in combination with
 * JSPWiki's {@link org.apache.wiki.i18n.InternationalizationManager} to
@@ -380,13 +380,13 @@ public class Workflow implements Seriali
   *      the name of the attribute
   * @return the value
   */
-  public final synchronized Object getAttribute( String attr )
+  public final synchronized Serializable getAttribute( String attr )
   {
     if ( m_attributes == null )
     {
       return null;
     }
-    return m_attributes.get( attr );
+    return (Serializable) m_attributes.get( attr );
   }
 
   /**
@@ -599,7 +599,7 @@ public class Workflow implements Seriali
   * @param obj
   *      the value
   */
-  public final synchronized void setAttribute(String attr, Object obj )
+  public final synchronized void setAttribute(String attr, Serializable obj )
   {
     if ( m_attributes == null )
     {

Modified: jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/resources/templates/default_nl.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/resources/templates/default_nl.properties?rev=1695756&r1=1695755&r2=1695756&view=diff
==============================================================================
--- jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/resources/templates/default_nl.properties (original)
+++ jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/resources/templates/default_nl.properties Thu Aug 13
19:20:57 2015
@@ -43,6 +43,9 @@ attach.preview=Preview
 attach.deleteconfirm=Weet U zeker dat u deze bijlage permanent wilt verwijderen?
 attach.delete=Verwijder
 attach.moreinfo.title=Meer informatie en versie-overzicht over deze bijlage
+attach.add.drop = of hier neerlaten
+attach.add.select = Selecteer bestanden of laat ze hier neer
+attach.moreinfo = Info
 
 # CommentContent.jsp
 
@@ -85,8 +88,8 @@ diff.nodiff=Beide versie zijn identiek.
 
 edit.locked=Gebruiker &#8220;{0}&#8221; bewerkt momenteel dit document. \
   Als U wil kan U deze pagina toch wijzigen, MAAR weet dat \
-  de andere persoon dit misschien niet zal appreciëren. Wees hoffelijk en wacht tot de
pagina lock \
-  is verlopen of tot de andere persoon zijn bewerkingen heeft beëindigd. De pagina lock
verloopt na \
+  de andere persoon dit misschien niet zal appreci�ren. Wees hoffelijk en wacht tot
de pagina lock \
+  is verlopen of tot de andere persoon zijn bewerkingen heeft be�indigd. De pagina
lock verloopt na \
   {1} minuten.
 edit.restoring=De actie herstelt versie {0} van deze pagina. \
   Klik op &#8220;Bewaar&#8221; om te herstellen. U kan de pagina ook nog bewerken
indien U dat wenst.
@@ -115,6 +118,7 @@ editgroup.memberlist=Leden van deze groe
 editgroup.savehelp=Klik &#8220;Bewaar groep&#8221; om deze groep als \
   <strong>{0}</strong> te bewaren. U kunt deze naam gebruiken bij de beveiliging
van de wiki pagina's.
 editgroup.submit.save=Bewaar groep
+editgroup.cancel.submit = Afbreken
 
 # Favorites.jsp
 
@@ -165,6 +169,11 @@ group.members=Leden van de groep
 group.membership=Leden van de groep
 group.modifier={0} heeft deze groep het laatst gewijzigd op {1}
 group.creator={0} heeft deze groep aangemaakt op {1}.
+group.actions = Acties
+group.created = Gemaakt op
+group.modified = Datum Gewijzigd
+group.thecreator = Gemaakt door
+group.themodifier = Gewijzigd door
 
 # GroupTab.jsp
 grp.createdon=Aangemaakt op {0} door {1}
@@ -209,7 +218,7 @@ info.backtomainpage=Terug naar {0}
 info.backtoparentpage=Terug naar {0} (hoofd-pagina)
 
 info.history=Overzicht van de wijzigingen
-info.noversions=Deze pagina heeft slechts één versie
+info.noversions=Deze pagina heeft slechts ��n versie
 info.showrevisions=Toon alle versies van {0} tot {1}
 info.showfrom=Toon {0} versies van {1} tot {2}
 
@@ -327,6 +336,10 @@ actions.index=Alfabetische index
 actions.index.title=Alfabetisch gesorteerde lijst van alle wiki pagina's
 actions.recentchanges=Recente Wijzigingen
 actions.recentchanges.title=Lijst van pagina's gesorteerd volgens datum van wijziging
+actions.confirmlogout = Bevestig dat u wilt uitloggen!
+actions.groups = Groepen
+actions.registernow = Registreer een nieuwe gebruiker!
+
 
 actions.more=Meer...
 actions.separator= - - - - - -
@@ -389,6 +402,10 @@ prefs.user.timezone=Wijzig de Tijd-zone
 prefs.user.timezone.server=[SERVER]
 prefs.user.language=Wijzig de Taal
 prefs.user.language.default=[DEFAULT]
+prefs.user.layout = Pagina Layout
+prefs.user.layout.fixed = Vaste breedte
+prefs.user.layout.fluid = Volledig breedte
+prefs.user.orientation.hidden = Gesloten zijbalk
 
 prefs.instructions=Hier kan U de Gebruikers Instellingen wijzigen. Deze worden bewaard in
de cookies van de browser
 prefs.assertedname=Naam
@@ -399,7 +416,7 @@ prefs.assertedname.description='Asserted
   Merk op dat deze methode van identificatie \
   geen echte authenticatie inhoud, aangezien de gebruikersnaam eenvoudig weg in de cookie
van de browser wordt gezet \
   zonder dat er een wachtwoord vereist is. Afhankelijk van de security policy van de wiki
site, zal JSPWiki \
-  minder privileges toestaan aan gebruikers die op deze manier geïdentificeerd zijn. (
&#8220;asserted&#8221; gebruikers) \
+  minder privileges toestaan aan gebruikers die op deze manier ge�dentificeerd zijn.
( &#8220;asserted&#8221; gebruikers) \
   Het gebruik van een traditionele gebruikersnaam en wachtwoord, is een veiligere toegangsmethode.
 prefs.assertedname.create=Maak een nieuw gebruikersprofiel
 prefs.submit.setname=Set gebruikersnaam
@@ -460,11 +477,11 @@ workflow.tab=Werkstroom
 workflow.heading=Uw werkstroom Items
 workflow.decisions.heading=Inbox
 workflow.workflows.heading=Uitbox
-workflow.instructions=Deze pagina bevat informatie of de werkstromen die door U zijn geïnitieerd
\
+workflow.instructions=Deze pagina bevat informatie of de werkstromen die door U zijn ge�nitieerd
\
    of waarop U wordt gevraagd te reageren.
 workflow.noinstructions=Er zijn geen werkstroom items
 workflow.actor.instructions=Gelieve actie te nemen voor volgende werkstromen:
-workflow.owner.instructions=Uw heeft volgende werkstromen geïnitieerd
+workflow.owner.instructions=Uw heeft volgende werkstromen ge�nitieerd
 workflow.id=ID
 workflow.requester=Aanvrager
 workflow.item=Item
@@ -472,6 +489,8 @@ workflow.startTime=Ontvangen
 workflow.actions=Acties
 workflow.actor=Huidige actor
 workflow.submit=Do it
+workflow.beforelogin = Je moet inloggen om workflows te benaderen
+
 outcome.step.abort=Breek af.
 outcome.step.complete=Afgewerkt
 outcome.step.continue=Verderzetten
@@ -602,6 +621,10 @@ editor.plain.tbIMG.title=img - Voeg afbe
 editor.plain.tbCODE.title=code - Voeg code blok in
 editor.plain.tbQUOTE.title=quote - Voeg quote blok in
 editor.plain.tbSIGN.title=sign - Voeg handtekening in
+editor.plain.autosuggest = Auto Suggest
+editor.plain.edit.resize = Slepen om de tekst en voorvertoon gebieden te resizen
+editor.plain.livepreview = Live Voorvertonong
+editor.plain.sidebysidepreview = Preview naast elkaar
 
 editor.preview.edit.submit=Verder gaan
 editor.preview.edit.title=Verder gaan met het wijzigen van deze pagina [ e ]
@@ -625,6 +648,9 @@ blog.addcomments=Voeg een nieuwe Blog Co
 # The Javascript stuff
 #
 javascript.sbox.clone.suffix=-Nieuw
+javascript.sbox.clearrecent = Recente zoekopdrachten wissen
+javascript.sbox.clone = Clone this page
+javascript.sbox.create = Create {0}
 
 javascript.edit.allsections=( Allemaal )
 javascript.edit.startOfPage=( start van de pagina )
@@ -638,7 +664,6 @@ javascript.favs.show=Click om favorieten
 javascript.favs.hide=Click om favorieten te verbergen
 
 javascript.quick.edit=[Bewerk]
-javascript.quick.edit.title=Bewerk sectie {0}...
 
 javascript.collapse=Klik om de inhoud dicht te klappen
 javascript.expand=Klik om de inhoud te expanderen
@@ -647,6 +672,7 @@ javascript.sort.click=Klik om de tabel t
 javascript.sort.ascending=Oplopende volgorde. Klik op de sortering om te keren.
 javascript.sort.descending=Aflopende volgorde. Klik op de sortering om te keren.
 javascript.filter.all=( Alles )
+javascript.filter.hint = Geef filter (esc om te wissen)
 
 javascript.group.validName=Gelieve de nieuwe groep een geldige naam te geven
 
@@ -660,6 +686,9 @@ javascript.slimbox.previous=&laquo;Vorig
 javascript.slimbox.next=Volgende&raquo;
 javascript.slimbox.close=Sluiten &#215;
 javascript.slimbox.close.title=Sluiten [Esc]
+javascript.slimbox.btn = Klik om {0} te bekijken
+javascript.slimbox.caption = Directe link naar {0}
+javascript.slimbox.size = Formaat: {0}px x {1}px
 
 javascript.sectionediting.label=Sectie Overzicht
 Mime
View raw message