jspwiki-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From brus...@apache.org
Subject svn commit: r1687892 - in /jspwiki/trunk: ./ jspwiki-war/src/main/java/org/apache/wiki/ jspwiki-war/src/main/resources/templates/ jspwiki-war/src/main/scripts/behaviors/ jspwiki-war/src/main/scripts/wiki-edit/ jspwiki-war/src/main/scripts/wiki/ jspwiki...
Date Sat, 27 Jun 2015 09:11:36 GMT
Author: brushed
Date: Sat Jun 27 09:11:36 2015
New Revision: 1687892

URL: http://svn.apache.org/r1687892
Log:
2.10.2-svn-18 - Few small fixes and tweaks on haddock template

Added:
  jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/reader/fonts/
  jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/reader/fonts/FontJspwiki.eot  (with
props)
  jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/reader/fonts/FontJspwiki.svg  (with
props)
  jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/reader/fonts/FontJspwiki.ttf  (with
props)
  jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/reader/fonts/FontJspwiki.woff  (with
props)
Modified:
  jspwiki/trunk/ChangeLog
  jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/java/org/apache/wiki/Release.java
  jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/resources/templates/default.properties
  jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/resources/templates/default_nl.properties
  jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/scripts/behaviors/Viewer.Slimbox.js
  jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/scripts/wiki-edit/Wiki.Snips.js
  jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/scripts/wiki/Wiki.Behaviors.js
  jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/scripts/wiki/Wiki.js
  jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/styles/haddock/default/Template.Content.less
  jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/styles/haddock/default/Template.Search.less
  jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/styles/haddock/default/Template.SearchBox.less
  jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/styles/haddock/default/Template.View.less
  jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/styles/haddock/default/Viewer.Slimbox.less
  jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/styles/haddock/default/type.less
  jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/styles/haddock/default/variables.less
  jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/haddock/Header.jsp
  jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/haddock/PageContent.jsp
  jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/haddock/Sidebar.jsp
  jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/haddock/UserBox.jsp
  jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/haddock/ViewTemplate.jsp
  jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/raw/ViewTemplate.jsp
  jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/reader/ViewTemplate.jsp

Modified: jspwiki/trunk/ChangeLog
URL: http://svn.apache.org/viewvc/jspwiki/trunk/ChangeLog?rev=1687892&r1=1687891&r2=1687892&view=diff
==============================================================================
--- jspwiki/trunk/ChangeLog (original)
+++ jspwiki/trunk/ChangeLog Sat Jun 27 09:11:36 2015
@@ -1,3 +1,14 @@
+2015-06-27 Dirk Frederickx (brushed AT apache DOT org)
+
+    * 2.10.2-svn-18
+     
+    Small fixes and tweaks on haddock template
+    * Few improvements of the Reader template
+    * SLIMBOX support for interwiki links
+    * Small style tweaks
+    * Fix UserBox issue in non-default language
+    
+
 2015-06-26 Siegfried Goeschl (sgoeschl@apache.org)
 
    * Fixed JSPWIKI-888 Enable cache timeouts for Portable JSPWiki.

Modified: jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/java/org/apache/wiki/Release.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/java/org/apache/wiki/Release.java?rev=1687892&r1=1687891&r2=1687892&view=diff
==============================================================================
--- jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/java/org/apache/wiki/Release.java (original)
+++ jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/java/org/apache/wiki/Release.java Sat Jun 27 09:11:36
2015
@@ -72,7 +72,7 @@ public final class Release {
   * <p>
   * If the build identifier is empty, it is not added.
   */
-  public static final String   BUILD     = "17";
+  public static final String   BUILD     = "18";
 
   /**
   * This is the generic version string you should use when printing out the version.
 It is of 

Modified: jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/resources/templates/default.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/resources/templates/default.properties?rev=1687892&r1=1687891&r2=1687892&view=diff
==============================================================================
--- jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/resources/templates/default.properties (original)
+++ jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/resources/templates/default.properties Sat Jun 27 09:11:36
2015
@@ -357,7 +357,7 @@ prefs.user.orientation.left=Sidebar / Co
 prefs.user.orientation.right=Content / Sidebar
 prefs.user.orientation.hidden=No Sidebar
 prefs.user.layout=Page Layout
-prefs.user.layout.fluid=Fluid
+prefs.user.layout.fluid=Full Width
 prefs.user.layout.fixed=Fixed Width
 #prefs.user.editorareaheight=Editor area height //not user anymore
 prefs.user.sectionediting=Section Editing
@@ -621,7 +621,6 @@ javascript.group.validName=Please provid
 
 javascript.category.title=Click to show category [{0}] ...
 
-javascript.slimbox.caption=Go to {0}
 javascript.slimbox.info=Image {0} of {1}
 javascript.slimbox.error=<h2>Error</h2>There was a problem with your request.<br
/>Please try again
 javascript.slimbox.directLink=Direct Link to the target
@@ -632,6 +631,7 @@ javascript.slimbox.close=Close &#215;
 javascript.slimbox.close.title=Close [Esc]
 javascript.slimbox.caption= Direct link to {0}
 javascript.slimbox.btn=Click to view {0}
+javascript.slimbox.size=Size: {0}px x {1}px
 
 javascript.sectionediting.label=Section Overview
 

Modified: jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/resources/templates/default_nl.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/resources/templates/default_nl.properties?rev=1687892&r1=1687891&r2=1687892&view=diff
==============================================================================
--- jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/resources/templates/default_nl.properties (original)
+++ jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/resources/templates/default_nl.properties Sat Jun 27
09:11:36 2015
@@ -111,7 +111,7 @@ editgroup.instructions=Deze pagina laat
   De persoon die een nieuwe groep aanmaakt, is automatisch lid van de groep.
 editgroup.saveerror=Fout. De groep kan niet worden bewaard&nbsp;
 editgroup.memberlist=Leden van deze groep. Voeg elke gebruikersnaam \
-  of wikinaam toe, op een niewe lijn. 
+  of wikinaam toe, op een niewe lijn.
 editgroup.savehelp=Klik &#8220;Bewaar groep&#8221; om deze groep als \
   <strong>{0}</strong> te bewaren. U kunt deze naam gebruiken bij de beveiliging
van de wiki pagina's.
 editgroup.submit.save=Bewaar groep
@@ -153,7 +153,7 @@ find.scope.attach=Bijlagen
 
 group.tab=Toon Groep
 #group.areyousure=Weet U zeker dat U de groep &quot;{0}&quot; definitief wilt verwijderen
? \
-#  Gebruikers zouden pagina's met ACLs die naar deze groep wijzen niet meer kunnen raadplegen
\\n\\n 
+#  Gebruikers zouden pagina's met ACLs die naar deze groep wijzen niet meer kunnen raadplegen
\\n\\n
 group.doesnotexist=Deze groep bestaat niet.
 group.createsuggestion=Klik hier om deze nieuwe groep {0}
 group.createit=aan te maken
@@ -355,6 +355,7 @@ actions.systeminfo=JSPWiki Systeem Infor
 actions.systeminfo.title=Toon JSPWiki Systeem Informatie
 actions.rawpage=Toon Pagina Bron
 actions.rawpage.title=Toon ongeformatteerde pagina opmaak
+actions.showreaderview=Lezersweergave openen
 
 # PageContent.jsp
 
@@ -377,7 +378,7 @@ prefs.tab.profile=Profiel
 prefs.cookies=Uw voorkeuren worden bewaard in de cookies van de browser
 
 prefs.user.skin=Layout
-prefs.user.orientation=Wijzig de Layout Orientatie 
+prefs.user.orientation=Wijzig de Layout Orientatie
 prefs.user.orientation.left=Links
 prefs.user.orientation.right=Rechts
 #prefs.user.editorareaheight=Wijzig Editor hoogte
@@ -410,7 +411,7 @@ prefs.clear.description=\
   Klik &#8216;Verwijder Gebruikers Instellingen&#8217; om deze browser cookies
te verwijderen. \
   <br /> \
   Merk op dat deze actie alle gebruikers instellingen permanent verwijdert.
-  
+
 prefs.newprofile=Maak een nieuw gebruikersprofiel
 prefs.oldprofile=Bewerk uw gebruikerprofiel.
 
@@ -424,7 +425,7 @@ prefs.loginname.cannotset.new=De login n
  Gelieve eerst in te loggen, met de credentials die door uw administrator werden aangeleverd.
 prefs.loginname.cannotset.exists=De login naam kan niet worden ingegeven omdat \
  de credentials worden beheerd door de web-container, niet door wiki.
- 
+
 prefs.password=Wachtwoord *
 prefs.password.description=Geef uw wachtwoord. Dit veld mag niet leeg zijn
 prefs.password2=Bevestig Wachtwoord *
@@ -436,7 +437,7 @@ prefs.fullname.description=Deze naam kan
 prefs.email=E-mail adres
 prefs.email.description= (optioneel). Bij verlies van het wachtwoord, \
   kunt U een nieuw random wachtwoord aanvragen dat naar dit email adres zal worden gezonden.
-  
+
 prefs.cookie.info=Deze wiki bewaart uw identiteit automatisch in een browser cookie, \
   zonder bijkomende authenticatie. Hiervoor moet de browser cookies accepteren van deze
website. \
   Klik &#8220;Bewaar Gebruikersprofiel&#8221; om het cookie op uw browser te bewaren.
@@ -505,9 +506,10 @@ preview.tab=Preview
 preview.info=Dit is een <strong>preview</strong>! \
   Klik &#8220;Verdergaan&#8221; om terug naar de editor te gaan, \
   of klik &#8220;Bewaar&#8221; als U tevreden bent met het resultaat.
-  
+
 # SearchBox.jsp
-sbox.search.submit=Snelle navigatie
+sbox.search.submit=Snelle zoekactie
+sbox.search.fullsearch=Druk op Enter voor een volledige zoekactie...
 sbox.view=Toon
 sbox.view.title=Toon de geselecteerde pagina
 sbox.edit=Bewerk
@@ -612,7 +614,7 @@ editor.fck.noscript=Javascript moet acti
 editor.wikiwizard.noscript=Javascript moet actief zijn in de browser om de WikiWizard editor
te kunnen gebruiken
 editor.wikiwizard.noapplet=Java Applets worden niet ondersteund door deze browser. \
   Gelieve <a href="http://www.java.com/">Java te downloaden</a>, zodat U de
WikiWizard editor kunt gebruiken.
-  
+
 #blog texts in various JSPs
 blog.commenttitle=Blog Commentaren
 blog.backtomain=Terug naar de hoofd Blog pagina
@@ -634,7 +636,7 @@ javascript.edit.areyousure=Indien u de B
 
 javascript.favs.show=Click om favorieten weer te geven
 javascript.favs.hide=Click om favorieten te verbergen
-  
+
 javascript.quick.edit=[Bewerk]
 javascript.quick.edit.title=Bewerk sectie {0}...
 

Modified: jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/scripts/behaviors/Viewer.Slimbox.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/scripts/behaviors/Viewer.Slimbox.js?rev=1687892&r1=1687891&r2=1687892&view=diff
==============================================================================
--- jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/scripts/behaviors/Viewer.Slimbox.js (original)
+++ jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/scripts/behaviors/Viewer.Slimbox.js Sat Jun 27 09:11:36
2015
@@ -35,7 +35,7 @@ DOM structure:
   (start code)
   div#slmbx
     div.modal        //semi transparent screen overlay
-    div.viewport(.spin)   //img, object or iframe element is inserted here
+    div.viewport(.loading) //img, object or iframe element is inserted here
       a.controls.caption
       a.controls.next
       a.controls.prev
@@ -56,9 +56,8 @@ Viewer.Slimbox = new Class({
       close: "&times;",
       next: "&gt;", //&#171; Next
       prev: "&lt;", //&#187; Previous
-      nofm: "[{0}/{1}]",       //[page/#pages]
-      size: " ({0}px &times; {1}px)", // (height x width)
-      caption: " Go to {0}"
+      nofm: "[{0}/{1}]&nbsp;",   //[page/#pages]
+      size: "Size: {0}px x {1}px" // (height x width)
     },
     keys: {
       close: ["esc", "x", "c"],
@@ -85,7 +84,7 @@ Viewer.Slimbox = new Class({
         "div.slmodal", { events: { click: clickFn } },
         "div.viewport", { attach: [self, "viewport"], events: { "click:relay(a)":
clickFn } }, [
           //insert viewable iframe/object/img ...
-          controls + "caption",
+          controls + "caption.external",
           controls + "next", { html: hints.next },
           controls + "prev", { html: hints.prev },
           controls + "close", { html: hints.close }
@@ -262,7 +261,8 @@ Viewer.Slimbox = new Class({
     self.get(".caption").set({
       href: url,
       html: ( many ? hints.nofm.xsubs( cursor + 1, max) : "" ) +
-          hints.caption.xsubs( el.title || el.alt || el.get("text")/*||""*/)
+          (el.title || el.alt || el.get("text") || "" )
+
     });
 
     self.viewport.addClass("loading");
@@ -290,8 +290,8 @@ Viewer.Slimbox = new Class({
 
     self.preload = preload;
 
-    //append viewport dimensions in px to the caption
-    caption.set("html", caption.get("html") + self.options.hints.size.xsubs(width, height)
);
+    //caption.set("html", caption.get("html") + self.options.hints.size.xsubs(width,
height) );
+    caption.set("title", self.options.hints.size.xsubs(width, height) );
 
     // viewport has css set to { top:50%, left:50% } for automatic centered positioning
     viewport

Modified: jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/scripts/wiki-edit/Wiki.Snips.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/scripts/wiki-edit/Wiki.Snips.js?rev=1687892&r1=1687891&r2=1687892&view=diff
==============================================================================
--- jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/scripts/wiki-edit/Wiki.Snips.js (original)
+++ jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/scripts/wiki-edit/Wiki.Snips.js Sat Jun 27 09:11:36
2015
@@ -446,6 +446,7 @@ Wiki.Snips = {
         pills:"Pills",
         prettify: "Prettify syntax highlighter",
         scrollable: "Scrollable Preformatted block",
+        "scrollable-image": "Scrollable Wide Images",
         //reflection: "Image with reflection",
         slimbox: "Slimbox Viewer <span class='icon-slimbox'></span>",
         //"under-construction": "<div class='under-construction'> </div>",

Modified: jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/scripts/wiki/Wiki.Behaviors.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/scripts/wiki/Wiki.Behaviors.js?rev=1687892&r1=1687891&r2=1687892&view=diff
==============================================================================
--- jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/scripts/wiki/Wiki.Behaviors.js (original)
+++ jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/scripts/wiki/Wiki.Behaviors.js Sat Jun 27 09:11:36
2015
@@ -243,8 +243,9 @@ function filterJSPWikiLinks(element){
       //  img:not([src$=/attachment_small.png]):not(.outlink) ::jspwiki small icons
       //  a[href].attachment,
       //  a[href].external,
-      //  a[href].wikipage
-      "img:not([src$=/attachment_small.png]):not(.outlink),a[href].attachment,a[href].external,a[href].wikipage"
+      //  a[href].wikipage,
+      //  a[href].interwiki
+      "img:not([src$=/attachment_small.png]):not(.outlink),a[href].attachment,a[href].external,a[href].wikipage,
a[href].interwiki"
     );
 }
 
@@ -255,7 +256,7 @@ wiki.once("body", function( /*elements*/
       hints: {
         //use defaults as much as possible
         btn: "slimbox.btn".localize(),
-        caption: " Go to: {0}" //FIXME: "slimbox.caption".localize()
+        size: "slimbox.size".localize()
       }
     });
   })

Modified: jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/scripts/wiki/Wiki.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/scripts/wiki/Wiki.js?rev=1687892&r1=1687891&r2=1687892&view=diff
==============================================================================
--- jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/scripts/wiki/Wiki.js (original)
+++ jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/scripts/wiki/Wiki.js Sat Jun 27 09:11:36 2015
@@ -408,8 +408,7 @@ var Wiki = {
         //encoding: utf-8,
         onSuccess: function( responseText ){
 
-          //var x = JSON.decode( responseText );
-          //console.log(x.length,responseText,x);
+          console.log(responseText, JSON.decode( responseText ) );
           callback( JSON.parse( responseText ) )
 
         },

Modified: jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/styles/haddock/default/Template.Content.less
URL: http://svn.apache.org/viewvc/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/styles/haddock/default/Template.Content.less?rev=1687892&r1=1687891&r2=1687892&view=diff
==============================================================================
--- jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/styles/haddock/default/Template.Content.less (original)
+++ jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/styles/haddock/default/Template.Content.less Sat Jun
27 09:11:36 2015
@@ -84,8 +84,10 @@ DOM Structure:
 	.clearfix;
 	& > h2, & > h3, & > h4, { margin-top:0; }
 }
+.page-content {
+  margin:0 @padding-base-horizontal @padding-base-vertical @padding-base-horizontal;
+}
 
-.page-content { margin:0 0 0 @padding-base-horizontal; }
 
 /*
 Section: page-footer

Modified: jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/styles/haddock/default/Template.Search.less
URL: http://svn.apache.org/viewvc/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/styles/haddock/default/Template.Search.less?rev=1687892&r1=1687891&r2=1687892&view=diff
==============================================================================
--- jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/styles/haddock/default/Template.Search.less (original)
+++ jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/styles/haddock/default/Template.Search.less Sat Jun
27 09:11:36 2015
@@ -62,7 +62,6 @@ form#searchform2 + div {
 	}
 
 	//.fragment_ellipsis { font-weight:bold; } CHECKME ? not used anymore
-	//.nosearchresult { .warning; display:table-cell; }
 
 }
 .searchmatch { .highlight; }

Modified: jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/styles/haddock/default/Template.SearchBox.less
URL: http://svn.apache.org/viewvc/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/styles/haddock/default/Template.SearchBox.less?rev=1687892&r1=1687891&r2=1687892&view=diff
==============================================================================
--- jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/styles/haddock/default/Template.SearchBox.less (original)
+++ jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/styles/haddock/default/Template.SearchBox.less Sat
Jun 27 09:11:36 2015
@@ -107,3 +107,4 @@ DOM Structure:
 
 .findpages .pull-right { margin-left: 1em; } //minimal space text and badge/buttons
 .findpages a[href*="&clone="] .createpage { font-weight:bold; }
+.findpages [name=cloney] { margin-right:.5em; }

Modified: jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/styles/haddock/default/Template.View.less
URL: http://svn.apache.org/viewvc/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/styles/haddock/default/Template.View.less?rev=1687892&r1=1687891&r2=1687892&view=diff
==============================================================================
--- jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/styles/haddock/default/Template.View.less (original)
+++ jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/styles/haddock/default/Template.View.less Sat Jun 27
09:11:36 2015
@@ -58,7 +58,7 @@ DOM structure:
 (start code)
   div.header
    div.topline
-    div.application-logo
+    div.pull-left
       a.logo.href jspωiki //link to the home page of this wiki
 
     div.userbox
@@ -74,13 +74,13 @@ DOM structure:
           a.btn.btn-link.prefs Prefs
 
  		form#searchform.searchbox.pull-right.form-inline
-   		input#query.form-control[type="text"][placeholder="Quick Navigation"]
-
-   		button#searchSubmit.btn[type="submit"]
+   		input#query.form-control[type="text"][placeholder="To search, type ahead"]
 
 		  ul.dropdown-menu.pull-right[data-hover-parent="searchbox"]
-		    li
-		    li.findpages ...
+		    li.dropdown-header
+       		button#searchSubmit.btn[type="submit"] For full search, hit enter...
+		    li.findpages ...create & clone buttons
+		    li.findpages ...other search results
 		    li.divider
 		    li.recents ...
 		    li.recents.clear ...
@@ -110,10 +110,11 @@ DOM structure:
     padding-right: @padding-base-horizontal;
   }
 
-  .page-content { margin:0 @padding-base-horizontal; }
 
 }
 
+.titlebox.alert { margin:0; }
+
 .header, .footer {
   .clearfix();
 	position: relative;
@@ -180,6 +181,9 @@ a.logo {
   text-align: center;
   a { text-decoration:none; }
 }
+.reader .pagename {
+  font-size: 6em;
+}
 
 //JSPWiki-s breadcrumb - do not inherit bootstraps breadcrumbs
 .breadcrumb {
@@ -197,6 +201,7 @@ a.logo {
   //background:rgba(255,255,255,0.05);
 }
 
+
 .footer {
   //background: @wiki-footer-bg;
   padding:@padding-base-vertical @padding-base-horizontal;
@@ -206,6 +211,9 @@ a.logo {
 
 .copyright, .wiki-version { .small; }
 
+.reader .copyright {
+  margin: 2em 0;
+}
 
 .feed {
 

Modified: jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/styles/haddock/default/Viewer.Slimbox.less
URL: http://svn.apache.org/viewvc/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/styles/haddock/default/Viewer.Slimbox.less?rev=1687892&r1=1687891&r2=1687892&view=diff
==============================================================================
--- jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/styles/haddock/default/Viewer.Slimbox.less (original)
+++ jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/styles/haddock/default/Viewer.Slimbox.less Sat Jun
27 09:11:36 2015
@@ -116,7 +116,7 @@ DOM Structure:
     //&.fade { .opacity(0); }
     //&.in { .opacity(.5); }
   }
-  &.active .slmodal { .opacity(.5); }
+  &.active .slmodal { .opacity(@slimbox-backdrop-opacity); }
 
   //modal viewport..
   .viewport {
@@ -136,7 +136,8 @@ DOM Structure:
     .transition(all .4s ease);
 
     // default background setting, the actual background-image is set by slimbox.js
-    background:transparent no-repeat center center;
+    //background:transparent no-repeat center center;
+    background:rgba(255,255,255,.3) no-repeat center center;
 
     .box-shadow (@slimbox-viewport-corona);
 
@@ -159,7 +160,7 @@ DOM Structure:
   font-family: @slimbox-font-family;
   color: @slimbox-text-color;
   background: @slimbox-control-bg;
-  .box-shadow (@slimbox-viewport-corona);
+  //.box-shadow (@slimbox-viewport-corona);
   cursor:pointer;
 
   text-align: center;

Modified: jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/styles/haddock/default/type.less
URL: http://svn.apache.org/viewvc/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/styles/haddock/default/type.less?rev=1687892&r1=1687891&r2=1687892&view=diff
==============================================================================
--- jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/styles/haddock/default/type.less (original)
+++ jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/styles/haddock/default/type.less Sat Jun 27 09:11:36
2015
@@ -246,7 +246,7 @@ img {
 //img.attlink
 
 // Utility class to support un-scaled, scrollable images,
-.scroll, .xflow {
+.scroll, .scrollable-image {
   overflow:scroll;
 
   pre, img.inline { width:auto; max-width:none; }
@@ -382,25 +382,6 @@ Style: CAPTCHA tables and images
 }
 
 
-/*
-Style: spin; loading animation
-  Reusable class to indicate background processing or loading of ajax content.
-
-  A background image is positioned at the right-hand side of the enclosing element.
-  Alternative: use CSS loading animation
-
-Example:
->  span.spin (type ahead)
-
-*/
-.spin {
-  background:url("@{imagePath}/loading-bar.gif") no-repeat center center !important;
-  //width:16px;
-  //height:16px;
-  //margin:0 0.5em;*/
-}
-
-
 //utility class
 .under-construction {
   display:block;

Modified: jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/styles/haddock/default/variables.less
URL: http://svn.apache.org/viewvc/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/styles/haddock/default/variables.less?rev=1687892&r1=1687891&r2=1687892&view=diff
==============================================================================
--- jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/styles/haddock/default/variables.less (original)
+++ jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/styles/haddock/default/variables.less Sat Jun 27 09:11:36
2015
@@ -52,8 +52,8 @@
 @font-family-sans-serif: "HelveticaNeue-Light", "Helvetica Neue Light", "Helvetica Neue",
Helvetica, Arial, "Lucida Grande", sans-serif;
 
 //softer gray-tones
-@pre-bg:           #f2f2f2;
-@pre-border-color:      #e5e5e5;
+@pre-bg:           #f7f7f9; //#f2f2f2;
+@pre-border-color:      #e1e1e8; //#e5e5e5;
 @panel-default-border:    @pre-border-color;
 @panel-default-heading-bg:  @pre-bg;
 
@@ -120,7 +120,11 @@
 @viewer-box-border-color: @table-border-color;
 
 // Viewer.Slimbox
-@slimbox-viewport-corona:   7px 7px 70px rgba(255,255,255,.5);
+@slimbox-viewport-corona:   0 0 5em 1em rgba(255,255,255,.5);
+//@slimbox-viewport-corona: 2px 2px 10px rgba(0,0,0,.5), 0 0 0 4000px rgba(0,0,0,.3);
+//@slimbox-viewport-corona: 0 0 5em 1em rgba(255,255,255,.5),0 0 0 999em rgba(255,255,255,.7);
+//@slimbox-viewport-corona: 0 0 5em 1em rgba(255,255,255,.5),0 0 0 999em rgba(0,0,0,.3);
+@slimbox-backdrop-opacity: 0.3;
 
 @slimbox-font-family:     @wiki-header-font-family;
 @slimbox-font-size:      40px; //@carousel-control-font-size; //20px;

Modified: jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/haddock/Header.jsp
URL: http://svn.apache.org/viewvc/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/haddock/Header.jsp?rev=1687892&r1=1687891&r2=1687892&view=diff
==============================================================================
--- jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/haddock/Header.jsp (original)
+++ jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/haddock/Header.jsp Sat Jun 27 09:11:36
2015
@@ -27,13 +27,13 @@
  String frontpage = c.getEngine().getFrontPage();
 %>
 
-<wiki:Plugin plugin="IfPlugin" args="page='TitleBox' contains='\\\\S' " >[{InsertPage
page=TitleBox class=titlebox }]</wiki:Plugin>
+<wiki:Plugin plugin="IfPlugin" args="page='TitleBox' contains='\\\\S' " >[{InsertPage
page=TitleBox class='titlebox alert' }]</wiki:Plugin>
 
 <div class="header">
 
  <div class="topline">
 
-  <span class="cage pull-left">
+  <div class="cage pull-left">
   <a class="logo pull-left"
    href="<wiki:Link page='<%=frontpage%>' format='url' />"
    title="<fmt:message key='actions.home.title' ><fmt:param><%=frontpage%></fmt:param></fmt:message>
">apache<b>jsp&#x03C9;iki</b></a>
@@ -43,7 +43,7 @@
      <li class="logo-menu"><wiki:InsertPage page="LogoMenu" /></li>
     </ul>
     </wiki:PageExists>
-  </span>
+  </div>
 
   <wiki:Include page="UserBox.jsp" />
   <wiki:Include page="SearchBox.jsp" />

Modified: jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/haddock/PageContent.jsp
URL: http://svn.apache.org/viewvc/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/haddock/PageContent.jsp?rev=1687892&r1=1687891&r2=1687892&view=diff
==============================================================================
--- jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/haddock/PageContent.jsp (original)
+++ jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/haddock/PageContent.jsp Sat Jun 27
09:11:36 2015
@@ -30,7 +30,7 @@
 <%-- Main Content Section --%>
 <%-- This has been source ordered to come first in the markup (and on small devices)
   but to be to the right of the nav on larger screens --%>
-<div class="page-content <wiki:Variable var='page-styles' />">
+<div class="page-content <wiki:Variable var='page-styles' default='' />">
 
  <wiki:Include page="PageTab.jsp"/>
 

Modified: jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/haddock/Sidebar.jsp
URL: http://svn.apache.org/viewvc/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/haddock/Sidebar.jsp?rev=1687892&r1=1687891&r2=1687892&view=diff
==============================================================================
--- jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/haddock/Sidebar.jsp (original)
+++ jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/haddock/Sidebar.jsp Sat Jun 27 09:11:36
2015
@@ -27,17 +27,6 @@
 <div class="sidebar">
  <button class="close" type="button">&times;</button>
 
-<%-- move this to the content of the LeftMenu page
-<wiki:UserCheck status="known">
-<wiki:Translate>[{If page='{$username}Favorites' exists='true'
-
-%%accordion
-! [My Favorites|{$username}Favorites]
-[{InsertPage page='{$username}Favorites' }]
-%% }]
-</wiki:Translate>
-</wiki:UserCheck>
---%>
  <wiki:Permission permission="view">
 
  <div class="leftmenu">

Modified: jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/haddock/UserBox.jsp
URL: http://svn.apache.org/viewvc/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/haddock/UserBox.jsp?rev=1687892&r1=1687891&r2=1687892&view=diff
==============================================================================
--- jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/haddock/UserBox.jsp (original)
+++ jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/haddock/UserBox.jsp Sat Jun 27 09:11:36
2015
@@ -40,13 +40,18 @@
   <li>
    <wiki:UserCheck status="anonymous">
     <wiki:LinkTo page="UserPreferences">
-     <span class="icon-user"> <fmt:message key="fav.greet.${loginstatus}"/>
+     <span class="icon-user"> <fmt:message key="fav.greet.anonymous"/>
     </wiki:LinkTo>
    </wiki:UserCheck>
    <wiki:UserCheck status="known"><%-- asserted or authenticated --%>
     <wiki:LinkTo page="${username}">
      <span class="icon-user">
-      <fmt:message key="fav.greet.${loginstatus}"><fmt:param>${username}</fmt:param></fmt:message>
+      <wiki:UserCheck status="asserted">
+       <fmt:message key="fav.greet.asserted"><fmt:param>${username}</fmt:param></fmt:message>
+      </wiki:UserCheck>
+      <wiki:UserCheck status="authenticated">
+       <fmt:message key="fav.greet.authenticated"><fmt:param>${username}</fmt:param></fmt:message>
+      </wiki:UserCheck>
      </span>
     </wiki:LinkTo>
    </wiki:UserCheck>

Modified: jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/haddock/ViewTemplate.jsp
URL: http://svn.apache.org/viewvc/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/haddock/ViewTemplate.jsp?rev=1687892&r1=1687891&r2=1687892&view=diff
==============================================================================
--- jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/haddock/ViewTemplate.jsp (original)
+++ jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/haddock/ViewTemplate.jsp Sat Jun 27
09:11:36 2015
@@ -44,7 +44,7 @@
  </wiki:CheckRequestContext>
 </head>
 
-<body class="context-<wiki:Variable var='requestcontext' />">
+<body class="context-<wiki:Variable var='requestcontext' default='' />">
 
 <div class="container${prefs.Layout=='fluid' ? '-fluid' : ''} ${prefs.Orientation}">
 

Modified: jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/raw/ViewTemplate.jsp
URL: http://svn.apache.org/viewvc/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/raw/ViewTemplate.jsp?rev=1687892&r1=1687891&r2=1687892&view=diff
==============================================================================
--- jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/raw/ViewTemplate.jsp (original)
+++ jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/raw/ViewTemplate.jsp Sat Jun 27 09:11:36
2015
@@ -14,10 +14,15 @@
   "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
   KIND, either express or implied. See the License for the
   specific language governing permissions and limitations
-  under the License. 
+  under the License.
 --%>
 
 <%@ taglib uri="http://jspwiki.apache.org/tags" prefix="wiki" %>
+<meta name="robots" content="noindex,nofollow" />
+<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="<wiki:Link format='url' jsp='images/favicon.ico'/>"
/>
+<%-- ie6 needs next line --%>
+<link rel="icon" type="image/x-icon" href="<wiki:Link format='url' jsp='images/favicon.ico'/>"
/>
+
 <% response.setContentType("text/plain; charset=UTF-8"); %>
 <pre>
 <wiki:InsertPage mode="plain"/>

Modified: jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/reader/ViewTemplate.jsp
URL: http://svn.apache.org/viewvc/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/reader/ViewTemplate.jsp?rev=1687892&r1=1687891&r2=1687892&view=diff
==============================================================================
--- jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/reader/ViewTemplate.jsp (original)
+++ jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/reader/ViewTemplate.jsp Sat Jun 27
09:11:36 2015
@@ -59,16 +59,10 @@ String.I18N.PREFIX = "javascript.";
 <meta name="wikiXHRPreview" content='<wiki:Link format="url" templatefile="../default/AJAXPreview.jsp"
/>' />
 <meta name="wikiXHRCategories" content='<wiki:Link format="url" templatefile="../default/AJAXCategories.jsp"
/>' />
 
-
- <wiki:CheckVersion mode="notlatest">
-  <meta name="robots" content="noindex,nofollow" />
- </wiki:CheckVersion>
- <wiki:CheckRequestContext context="diff|info">
-  <meta name="robots" content="noindex,nofollow" />
- </wiki:CheckRequestContext>
- <wiki:CheckRequestContext context="!view">
-  <meta name="robots" content="noindex,follow" />
- </wiki:CheckRequestContext>
+<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="<wiki:Link format='url' jsp='images/favicon.ico'/>"
/>
+<%-- ie6 needs next line --%>
+<link rel="icon" type="image/x-icon" href="<wiki:Link format='url' jsp='images/favicon.ico'/>"
/>
+<meta name="robots" content="noindex,nofollow" />
 
 <%-- FIXME: for now, reuse haddock's stylesheet --%>
 <link rel="stylesheet" media="screen, projection, print" type="text/css"
@@ -76,12 +70,13 @@ String.I18N.PREFIX = "javascript.";
 
 </head>
 
-<body class="context-<wiki:Variable var='requestcontext' />">
+<body class="reader context-<wiki:Variable var='requestcontext' default='' />" >
 
 <div class="container ${prefs.Orientation}">
 
  <div class="pagename"><wiki:Link><wiki:PageName/></wiki:Link></div>
  <div class="page"><wiki:Include page="PageTab.jsp"/></div>
+ <div class="copyright center"><wiki:InsertPage page="CopyrightNotice"/></div>
 
 </div>
 

Added: jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/reader/fonts/FontJspwiki.eot
URL: http://svn.apache.org/viewvc/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/reader/fonts/FontJspwiki.eot?rev=1687892&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/reader/fonts/FontJspwiki.eot
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/vnd.ms-fontobject

Added: jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/reader/fonts/FontJspwiki.svg
URL: http://svn.apache.org/viewvc/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/reader/fonts/FontJspwiki.svg?rev=1687892&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/reader/fonts/FontJspwiki.svg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/svg+xml

Added: jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/reader/fonts/FontJspwiki.ttf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/reader/fonts/FontJspwiki.ttf?rev=1687892&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/reader/fonts/FontJspwiki.ttf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/x-font-ttf

Added: jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/reader/fonts/FontJspwiki.woff
URL: http://svn.apache.org/viewvc/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/reader/fonts/FontJspwiki.woff?rev=1687892&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/webapp/templates/reader/fonts/FontJspwiki.woff
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream



Mime
View raw message