jspwiki-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From mets...@apache.org
Subject svn commit: r1489125 [2/2] - in /incubator/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/resources/templates: default_de.properties default_es.properties default_fi.properties default_fr.properties default_nl.properties default_pt_BR.properties
Date Mon, 03 Jun 2013 19:42:36 GMT
Modified: incubator/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/resources/templates/default_fi.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/resources/templates/default_fi.properties?rev=1489125&r1=1489124&r2=1489125&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/resources/templates/default_fi.properties (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/resources/templates/default_fi.properties Mon Jun 3 19:42:35 2013
@@ -22,23 +22,23 @@
 #
 # Common things
 
-common.nopage=T�t� sivua ei ole luotu. Mikset siis {0}?
-common.createit=loisi sit�
-common.more=Lis��...
+common.nopage=Tätä sivua ei ole luotu. Mikset siis {0}?
+common.createit=loisi sitä
+common.more=Lisää...
 
 # AttachmentTab.jsp
 
 attach.tab=Liitteet
 attach.list=Liitelista
-attach.add=Lis�� uusi liite
-attach.add.info=Lis�t�ksesi uuden liitteen t�lle sivulle valitse tiedosto ja paina "liit�"
-attach.add.permission=Vain luvan saaneet k�ytt�j�t saavat liitt�� uusia tiedostoja.
+attach.add=Lisää uusi liite
+attach.add.info=Lisätäksesi uuden liitteen tälle sivulle valitse tiedosto ja paina "liitä"
+attach.add.permission=Vain luvan saaneet käyttäjät saavat liittää uusia tiedostoja.
 attach.bytes=tavua
 attach.add.selectfile=Valitse tiedosto:
-attach.add.changenote=P�ivitystieto:
-attach.add.submit=Liit�
+attach.add.changenote=Päivitystieto:
+attach.add.submit=Liitä
 attach.preview=Kuvan esikatselu
-attach.deleteconfirm=Varmista, ett� haluat oikeasti poistaa liitteen pysyv�sti!
+attach.deleteconfirm=Varmista, että haluat oikeasti poistaa liitteen pysyvästi!
 attach.delete=Poista
 attach.moreinfo.title=Liitteen tiedot ja historia
 
@@ -46,9 +46,9 @@ attach.moreinfo.title=Liitteen tiedot ja
 
 comment.title.comment={0}: Kommentti: {1}
 comment.tab.discussionpage=Keskustelusivu
-comment.tab.addcomment=Lis�� kommentti
-comment.edithelpmissing=Ottiatuota, n�ytt��pi silt�, ett� sivu {0} on kadonnut. \
-  Joku lienee mennynn� s�rkem��n asennuksen... \
+comment.tab.addcomment=Lisää kommentti
+comment.edithelpmissing=Ottiatuota, näyttääpi siltä, että sivu {0} on kadonnut. \
+  Joku lienee mennynnä särkemään asennuksen... \
   <br /><br />\
   Voit kopioida itsellesi uuden tekstin \
   <a href="http://www.jspwiki.org/Wiki.jsp?page=EditPageHelp">jspwiki.org:ista.</a>
@@ -56,35 +56,35 @@ comment.edithelpmissing=Ottiatuota, nï�
 # ConflictContent.jsp
 
 conflict.oops.title=Uppista!
-conflict.oops=<p><b>K��k! Joku muutti sivua sill� v�lin kun sin� muokkasit sit�!</b></p>\
-  <p>Koska olen tyhm� enk� osaa itse setvi�, mit� eroa n�ill� muokkauksilla on, niin sinun \
-  pit�� kertoa se minule. Alta l�ytyv�t sek� sinun muutoksesi, ett� sen toisen t�lle \
-  sivulle tekem�t muutokset. Kopioi oma sivusi johonkin tekstieditoriin (esim. Notepad) \
+conflict.oops=<p><b>Kääk! Joku muutti sivua sillä välin kun sinä muokkasit sitä!</b></p>\
+  <p>Koska olen tyhmä enkä osaa itse setviä, mitä eroa näillä muokkauksilla on, niin sinun \
+  pitää kertoa se minule. Alta löytyvät sekä sinun muutoksesi, että sen toisen tälle \
+  sivulle tekemät muutokset. Kopioi oma sivusi johonkin tekstieditoriin (esim. Notepad) \
   ja muokkaa sivua uudestaan.</p> \
-  <p>Huomaa, ett� kun menet takaisin muokkaustilaan, niin joku voi olla muuttanut sivua \
-  jo. Joten pid� kiirett�!</p>
+  <p>Huomaa, että kun menet takaisin muokkaustilaan, niin joku voi olla muuttanut sivua \
+  jo. Joten pidä kiirettä!</p>
 conflict.goedit=<p>Muokkaa sivua {0}</p>
 conflict.modified=Jonkun muun muokkaukset
-conflict.yourtext=T�m� on sinun teksti�si
+conflict.yourtext=Tämä on sinun tekstiäsi
 
 # DiffContent.jsp
 
-diff.difference=Ero versioiden {0} ja {1}�v�lill�
-diff.gotofirst.title=Mene sivun ensimm�iseen muutokseen
-diff.gotofirst=Katso ensimm�ist� muutosta
+diff.difference=Ero versioiden {0} ja {1} välillä
+diff.gotofirst.title=Mene sivun ensimmäiseen muutokseen
+diff.gotofirst=Katso ensimmäistä muutosta
 diff.goback=Takaisin sivulle {0}, tai {1}
 diff.versionhistory={0} sivun tiedot
 diff.nodiff=Ei muutoksia havaittu
 
 # EditContent.jsp
 
-edit.locked=Huppistakeikkaa! K��tt�j� &quot;{0}&quot; on mennynn� muokkaamaan t�t� sivua \
-  mutta ei oo viel� kehanna tallettaa. Minen sinnuu est�, jos nyt v�en v�ng�ll� tahonnii \
-  sivua menn� mulkkamahan, mutta suattaapi tuo toinen v�h�n hermostua. \
-  Jos nyt viel� viittisit vuottaa {1} minnuuttii, niin eik�p�h�n tuo ruojake sitten ole \
+edit.locked=Huppistakeikkaa! Käättäjä &quot;{0}&quot; on mennynnä muokkaamaan tätä sivua \
+  mutta ei oo vielä kehanna tallettaa. Minen sinnuu estä, jos nyt väen vängällä tahonnii \
+  sivua mennä mulkkamahan, mutta suattaapi tuo toinen vähän hermostua. \
+  Jos nyt vielä viittisit vuottaa {1} minnuuttii, niin eiköpähän tuo ruojake sitten ole \
   lopettanna.
 edit.restoring=Olet palauttamassa versiota {0}. Paina &quot;Tallenna&quot; palauttaaksesi. \
-  Voit my�s muokata sivua ennen kuin tallennat.
+  Voit myös muokata sivua ennen kuin tallennat.
 edit.chooseeditor=Muokkain:
 edit.tab.attachments=Liitteet
 edit.tab.help=Ohjeet
@@ -99,118 +99,118 @@ edit.title.edit={0}: Muokkaa sivua {1}
 
 
 # EditGroup.jsp
-editgroup.tab=Muokkaa ryhm��
-editgroup.heading.edit=Muokkaa ryhm�� {0}
-editgroup.instructions=T�ll� sivulla voit lis�t� tai poistaa j�seni� wikiryhm�st�, jonka nimi on \
-  <strong>{0}</strong>. Yleisesti ottaen vain ryhm�n j�senet voivat muuttaa j�senten listaa. \
-  Ryhm�n luoja on aina automaattisesti ryhm�n j�sen.
-editgroup.saveerror=Ryhm�� ei voitu tallentaa:&nbsp;
-editgroup.memberlist=T�m�n ryhm�n j�senet. Sy�t� ryhm�n j�senen nimi tai wikinimi, jokainen omalla rivill��n.
-editgroup.savehelp=Kun painat &quot;Tallenna ryhm�&quot;, ryhm� tallennetaan nimelle <strong>{0}</strong> \
-  Voit sitten k�ytt�� nime� p��synvalvontalistoissa (ACL).
-editgroup.submit.save=Tallenna ryhm�
+editgroup.tab=Muokkaa ryhmää
+editgroup.heading.edit=Muokkaa ryhmää {0}
+editgroup.instructions=Tällä sivulla voit lisätä tai poistaa jäseniä wikiryhmästä, jonka nimi on \
+  <strong>{0}</strong>. Yleisesti ottaen vain ryhmän jäsenet voivat muuttaa jäsenten listaa. \
+  Ryhmän luoja on aina automaattisesti ryhmän jäsen.
+editgroup.saveerror=Ryhmää ei voitu tallentaa:&nbsp;
+editgroup.memberlist=Tämän ryhmän jäsenet. Syötä ryhmän jäsenen nimi tai wikinimi, jokainen omalla rivillään.
+editgroup.savehelp=Kun painat &quot;Tallenna ryhmä&quot;, ryhmä tallennetaan nimelle <strong>{0}</strong> \
+  Voit sitten käyttää nimeä pääsynvalvontalistoissa (ACL).
+editgroup.submit.save=Tallenna ryhmä
 
 # Favorites.jsp
 
 fav.myfavorites=Suosikit
-fav.nomenu=Ole hyv�, ja luo {0}
+fav.nomenu=Ole hyvä, ja luo {0}
 fav.greet.anonymous=Morjens, (anonyymi vieras)
 fav.greet.asserted=Morjens, {0} (kirjautumaton)
 fav.greet.authenticated=Morjens, {0} (kirjautunut)
-fav.aggregatewiki.title=T�m�n wikin kaikkien muutosten RSS-sy�te
+fav.aggregatewiki.title=Tämän wikin kaikkien muutosten RSS-syöte
 
 # FindContent.jsp
 
-find.tab=Etsi wikist�
+find.tab=Etsi wikistä
 find.tab.help=Ohjeet
-find.input=Kirjoita hakusanat t�h�n:
+find.input=Kirjoita hakusanat tähän:
 find.heading.results=Hakutulokset haulle &quot;{0}&quot;
-find.resultsstart=L�ydetty {0} osumaa, t�ss� ovat tulokset {1} &ndash; {2}.
+find.resultsstart=Löydetty {0} osumaa, tässä ovat tulokset {1} &ndash; {2}.
 find.results.page=Sivu
 find.results.score=Pisteet
-find.noresults=Ei l�ydetty dokumentteja. T�m� voi johtua my�s siit�, ettei sinulla ole oikeuksia n�hd� etsimi�si dokumentteja.
+find.noresults=Ei löydetty dokumentteja. Tämä voi johtua myös siitä, ettei sinulla ole oikeuksia nähdä etsimiäsi dokumentteja.
 find.getprevious=Hae edelliset {0} tulosta
 find.getnext=Hae seuraavat {0} tulosta
-find.externalsearch=Kokeile t�t� samaa hakua muista palveluista :
+find.externalsearch=Kokeile tätä samaa hakua muista palveluista :
 find.submit.find=Etsi!
 find.submit.go=Mene!
-find.details=N�yt� yksityiskohdat
+find.details=Näytä yksityiskohdat
 find.scope.all=Etsi kaikkialta
 find.scope.authors=Vain muokkaajat
 find.scope.pagename=Vain sivujen nimet
-find.scope.content=Vain sivujen sis�lt�
+find.scope.content=Vain sivujen sisältö
 find.scope.attach=Vain liitteet
 
 # GroupContent.jsp
 
-group.tab=N�yt� ryhm�
-group.doesnotexist=T�t� ryhm�� ei ole olemassa.
+group.tab=Näytä ryhmä
+group.doesnotexist=Tätä ryhmää ei ole olemassa.
 group.createsuggestion=Mikset {0}
-group.createit=loisi sit�?
+group.createit=loisi sitä?
 group.errorprefix=Virhe&nbsp;
-group.groupintro=T�m� on wikiryhm� nimelt� &quot;{0}&quot;. Vain ryhm�n j�senet voivat muokata sit�.
-group.members=J�senet
-group.membership=T�m�n ryhm�n j�senlista
-group.modifier={0} tallensi t�m�n ryhm�n {1}
+group.groupintro=Tämä on wikiryhmä nimeltä &quot;{0}&quot;. Vain ryhmän jäsenet voivat muokata sitä.
+group.members=Jäsenet
+group.membership=Tämän ryhmän jäsenlista
+group.modifier={0} tallensi tämän ryhmän {1}
 group.creator={0} loi sen {1}.
-group.name=Ryhm�n nimi
+group.name=Ryhmän nimi
 
 # GroupTab.jsp
 grp.createdon=Luonut {1}, {0}
 grp.lastmodified=<br />Viimeksi muokannut {1}, {0}
-grp.groupnames.title=Klikkaa muokataksesi t�t� ryhm��
-grp.newgroupname=(uuden ryhm�n nimi)
-grp.savegroup=Tallenna ryhm�
-grp.savenewgroup=Tallenna uusi ryhm�
+grp.groupnames.title=Klikkaa muokataksesi tätä ryhmää
+grp.newgroupname=(uuden ryhmän nimi)
+grp.savegroup=Tallenna ryhmä
+grp.savenewgroup=Tallenna uusi ryhmä
 grp.cancel=Peruuta
-grp.deletegroup=Poista ryhm�
-grp.deletegroup.confirm=Oletko varma, ett� haluat poistaa t�m�n ryhm�n pysyv�sti?
-grp.formhelp=T�m�n ryhm�n j�senlista. Vain ryhm�n j�senet voivat muokata sit�. \
-	<br />Sy�t� jokaisen ryhm�n j�senen wikinimi tai koko nimi, rivinvaihdoilla eroteltuina.
-grp.allgroups=Kaikki ryhm�t
+grp.deletegroup=Poista ryhmä
+grp.deletegroup.confirm=Oletko varma, että haluat poistaa tämän ryhmän pysyvästi?
+grp.formhelp=Tämän ryhmän jäsenlista. Vain ryhmän jäsenet voivat muokata sitä. \
+	<br />Syötä jokaisen ryhmän jäsenen wikinimi tai koko nimi, rivinvaihdoilla eroteltuina.
+grp.allgroups=Kaikki ryhmät
 
 # Header.jsp
 header.yourtrail=Polkusi:&nbsp;
-header.homepage.title=T�m�n wikin etusivu
+header.homepage.title=Tämän wikin etusivu
 
 # InfoContent.jsp
 info.pagename=Sivun nimi
-info.parent=Yl�sivu
-info.lastmodified=T�t� sivua (versio-{0}) muokkasi viimeksi {2}, {1}
-info.createdon=T�m� sivun loi {1}, {0}
+info.parent=Yläsivu
+info.lastmodified=Tätä sivua (versio-{0}) muokkasi viimeksi {2}, {1}
+info.createdon=Tämä sivun loi {1}, {0}
 info.current=Viimeisin versio
 info.noversions=Ei versioita
-info.feed=RSS-sy�te
+info.feed=RSS-syöte
 
-info.pagediff.title=N�yt� viimeisin muutos, mik� t�lle sivulle on tehty
+info.pagediff.title=Näytä viimeisin muutos, mikä tälle sivulle on tehty
 
-info.rename.submit=Vaihda sivun nime�
-info.updatereferrers=P�ivit� my�s viittaukset?
-info.rename.permission=Vain luvan saaneet k�ytt�j�t voivat vaihtaa sivun nime�.
+info.rename.submit=Vaihda sivun nimeä
+info.updatereferrers=Päivitä myös viittaukset?
+info.rename.permission=Vain luvan saaneet käyttäjät voivat vaihtaa sivun nimeä.
 
 
 info.delete.submit=Poista koko sivu
-info.confirmdelete=Oletko varma, ett� haluat poistaa sivun pysyv�sti?
-info.delete.permission=Vain luvan saaneet k�ytt�j�t voivat poistaa sivuja.
+info.confirmdelete=Oletko varma, että haluat poistaa sivun pysyvästi?
+info.delete.permission=Vain luvan saaneet käyttäjät voivat poistaa sivuja.
 
-info.moreinfo=Lis�tietoja...
+info.moreinfo=Lisätietoja...
 info.backtomainpage=Takaisin sivulle {0}
-info.backtoparentpage=Takaisin yl�sivulle {0}
+info.backtoparentpage=Takaisin yläsivulle {0}
 
 info.history=Sivun versiohistoria
-info.noversions=T�ll� sivulla on vain yksi versio
-info.showrevisions=N�yt� kaikki versiot numerosta {0} numeroon {1}
-info.showfrom=N�yt� {0} versiota numerosta {1} numeroon {2}
+info.noversions=Tällä sivulla on vain yksi versio
+info.showrevisions=Näytä kaikki versiot numerosta {0} numeroon {1}
+info.showfrom=Näytä {0} versiota numerosta {1} numeroon {2}
 
 info.pagination=Sivutus:&nbsp;
-info.pagination.first=Ensimm�inen
+info.pagination.first=Ensimmäinen
 info.pagination.last=Viimeinen
 info.pagination.previous=Edellinen
 info.pagination.next=Seuraava
 info.pagination.all=Kaikki
-info.pagination.total=&nbsp;(Yhteens�: {0} kpl)
-info.pagination.showall.title=N�yt� kaikki sivut
-info.pagination.show.title=N�yt� sivu versiosta {0} versioon {1}
+info.pagination.total=&nbsp;(Yhteensä: {0} kpl)
+info.pagination.showall.title=Näytä kaikki sivut
+info.pagination.show.title=Näytä sivu versiosta {0} versioon {1}
 
 info.version=Versio
 info.date=Viimeksi muokattu
@@ -226,15 +226,15 @@ info.tab=Tietoja
 info.attachment.tab=Liitteen tietoja
 info.tab.links=Viittaukset
 info.tab.outgoing=Viittaukset muualle
-info.tab.incoming=Muiden viittaukset t�h�n sivuun
+info.tab.incoming=Muiden viittaukset tähän sivuun
 info.tab.attachments=Liitteet
 
-info.uploadnew=Liit� uusi versio
+info.uploadnew=Liitä uusi versio
 #info.uploadnew.submit=Upload new attachment
 info.uploadnew.filename=Valitse tiedosto:
-info.uploadnew.changenote=P�ivitystieto:
-info.uploadnew.help=Lis�t�ksesi uuden liitteen t�lle sivulle, valitse tiedosto ja paina &quot;liit�&quot;
-info.uploadnew.nopermission=Vain luvan saaneet k�ytt�j�t saavat p�ivitt�� uusia versioita.
+info.uploadnew.changenote=Päivitystieto:
+info.uploadnew.help=Lisätäksesi uuden liitteen tälle sivulle, valitse tiedosto ja paina &quot;liitä&quot;
+info.uploadnew.nopermission=Vain luvan saaneet käyttäjät saavat päivittää uusia versioita.
 
 info.deleteattachment=Poista liitetiedosto
 info.deleteattachment.submit=Poista liitetiedosto
@@ -249,181 +249,181 @@ info.kilobytes=kB
 
 login.tab=Kirjaudu
 login.title=Kirjaudu
-login.heading.login=Tervetuloa! T�m� on {0}. Ole hyv�, ja kirjaudu sis��n.
+login.heading.login=Tervetuloa! Tämä on {0}. Ole hyvä, ja kirjaudu sisään.
 
-login.help=Kirjaudu sis��n k�ytt�j�tunnuksellasi ja salasanallasi.
+login.help=Kirjaudu sisään käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi.
 login.errorprefix=Virhe:&nbsp;
-login.login=K�ytt�j�tunnus
+login.login=Käyttäjätunnus
 login.password=Salasana
 login.remember=Muista minut?
 
 login.submit.login=Kirjaudu
-login.invite=Haluatko sis��n?
-login.nopassword=Eik� sinulla ole tunnusta?
+login.invite=Haluatko sisään?
+login.nopassword=Eikö sinulla ole tunnusta?
 login.registernow=Liity heti!
-login.registernow.title=Luo uusi k�ytt�j�tili
+login.registernow.title=Luo uusi käyttäjätili
 
 login.lostpw=Hukkasitko salasanasi?
 login.lostpw.tab=Hukkunut salasana
 login.lostpw.title=Hukkasitko salasanasi?
 login.lostpw.getnew=Hanki uusi!
-login.lostpw.heading=L�het� uusi salasana
-login.lostpw.help=Hukkasitko tai unohditko salasanasi? Kirjoita t�h�n \
-	k�ytt�m�si s�hk�postiosoite ja l�het�mme sinulle uuden.
-login.lostpw.name=S�hk�postiosoite
-login.lostpw.submit=L�het� uusi salasana!
-login.lostpw.reset.clickhere=Klikkaa t�st�
-login.lostpw.reset.login={0} kirjautuaksesi sis��n kun olet saanut uuden salasanan postitse.
+login.lostpw.heading=Lähetä uusi salasana
+login.lostpw.help=Hukkasitko tai unohditko salasanasi? Kirjoita tähän \
+	käyttämäsi sähköpostiosoite ja lähetämme sinulle uuden.
+login.lostpw.name=Sähköpostiosoite
+login.lostpw.submit=Lähetä uusi salasana!
+login.lostpw.reset.clickhere=Klikkaa tästä
+login.lostpw.reset.login={0} kirjautuaksesi sisään kun olet saanut uuden salasanan postitse.
 
-login.register.tab=Rekister�i uusi tunnus
+login.register.tab=Rekisteröi uusi tunnus
 
 login.tab.help=Ohjeet
-login.loginhelpmissing=Ottiatuota, sivu {0} n�ytt�isi kadonneen. \
+login.loginhelpmissing=Ottiatuota, sivu {0} näyttäisi kadonneen. \
   Joku lienee rikkonut asennuksen. <br /><br /> \
   Voit kopioida uuden tekstin \
   <a href="http://www.jspwiki.org/wiki/LoginHelp">jspwiki.org:ista</a>
 
 
 # NewGroupContent.jsp
-newgroup.heading.create=Luo uusi ryhm�
+newgroup.heading.create=Luo uusi ryhmä
 newgroup.errorprefix=Virhe:&nbsp;
-newgroup.instructions.start=T�ll� sivulla voit luoda uuden ryhm�n.
-newgroup.name=Ryhm�n nimi
-newgroup.name.description=Uuden ryhm�n nimi
-newgroup.members.description=Ryhm�n j�senet. \
-  Lis�� jokaisen ryhm�n j�senen nimi (tai wikinimi), jokainen omalle rivilleen.
-
-newgroup.instructions.end=Kun painat &quot;Tallenna ryhm�&quot; \
-  ryhm� tallennetaan wikiryhm�ksi. Voit k�ytt�� sitten ryhm�n nime� \
-  p��synvalvontalistoissa (ACL).
-newgroup.creategroup=Luo ryhm�
+newgroup.instructions.start=Tällä sivulla voit luoda uuden ryhmän.
+newgroup.name=Ryhmän nimi
+newgroup.name.description=Uuden ryhmän nimi
+newgroup.members.description=Ryhmän jäsenet. \
+  Lisää jokaisen ryhmän jäsenen nimi (tai wikinimi), jokainen omalle rivilleen.
+
+newgroup.instructions.end=Kun painat &quot;Tallenna ryhmä&quot; \
+  ryhmä tallennetaan wikiryhmäksi. Voit käyttää sitten ryhmän nimeä \
+  pääsynvalvontalistoissa (ACL).
+newgroup.creategroup=Luo ryhmä
 newgroup.defaultgroupname=MyGroup
 
 # PageActions.jsp
 
 actions.gototop=Sivun alkuun
 actions.gotobottom=Sivun loppuun
-actions.view=N�yt�
-actions.view.title=N�yt� sivu [ v ]
-actions.viewparent.title=N�yt� yl�sivu [ v ]
+actions.view=Näytä
+actions.view.title=Näytä sivu [ v ]
+actions.viewparent.title=Näytä yläsivu [ v ]
 actions.home=Etusivu
 actions.home.title=Mene etusivulle &quot;{0}&quot;
 actions.edit=Muokkaa
 actions.edit.title=Muokkaa sivua [ e ]
 actions.editparent=Muokkaa
-actions.editparent.title=Muokkaa yl�sivua [ e ]
-actions.index=Sis�llysluettelo
-actions.index.title=Aakkosellinen sis�llysluettelo kaikista sivuista
+actions.editparent.title=Muokkaa yläsivua [ e ]
+actions.index=Sisällysluettelo
+actions.index.title=Aakkosellinen sisällysluettelo kaikista sivuista
 actions.recentchanges=Muutokset
-actions.recentchanges.title=Tuoreimmat t�h�n wikiin tehdyt muutokset
+actions.recentchanges.title=Tuoreimmat tähän wikiin tehdyt muutokset
 
 actions.more=Muut...
 actions.separator= - - - - - -
 actions.comment=Kommentoi
-actions.comment.title=Lis�� uusi kommentti sivun loppuun
-actions.addcommenttoparent=Lis�� uusi kommentti yl�sivulle
-actions.upload=Liit� tiedosto
+actions.comment.title=Lisää uusi kommentti sivun loppuun
+actions.addcommenttoparent=Lisää uusi kommentti yläsivulle
+actions.upload=Liitä tiedosto
 actions.info=Tietoa
-actions.info.title=Lis�� sivutietoa ja sivun historia [ i ]
+actions.info.title=Lisää sivutietoa ja sivun historia [ i ]
 actions.prefs=Asetukset
-actions.prefs.title=Hallinnoi k�ytt�j�asetuksia [ p ]
-actions.editgroup=Muokkaa ryhm��
-actions.deletegroup=Poista ryhm�
-actions.viewgroup=N�yt� ryhm�
-actions.creategroup=Luo uusi ryhm�
-actions.creategroup.title=Luo uusi ryhm�
+actions.prefs.title=Hallinnoi käyttäjäasetuksia [ p ]
+actions.editgroup=Muokkaa ryhmää
+actions.deletegroup=Poista ryhmä
+actions.viewgroup=Näytä ryhmä
+actions.creategroup=Luo uusi ryhmä
+actions.creategroup.title=Luo uusi ryhmä
 actions.login=Kirjaudu
-actions.login.title=Kirjaudu tai luo uusi k�ytt�j�tili
+actions.login.title=Kirjaudu tai luo uusi käyttäjätili
 actions.logout=Kirjaudu ulos
 actions.logout.title=Kirjaudu ulos
-actions.publishedon=T�m� sivu on julkaistu {0}, k�ytt�j� {1}.
-actions.notcreated=Sivua ei ole viel� luotu
-actions.workflow=Ty�sarjat
-actions.workflow.title=Tarkastele omia ty�sarjoja
-actions.systeminfo=J�rjestelm�n tiedot
-actions.systeminfo.title=N�yt� j�rjestelm�n tiedot
-actions.rawpage=N�yt� sivun l�hdekoodi
-actions.rawpage.title = N�yt� sivun l�hdekoodi
+actions.publishedon=Tämä sivu on julkaistu {0}, käyttäjä {1}.
+actions.notcreated=Sivua ei ole vielä luotu
+actions.workflow=Työsarjat
+actions.workflow.title=Tarkastele omia työsarjoja
+actions.systeminfo=Järjestelmän tiedot
+actions.systeminfo.title=Näytä järjestelmän tiedot
+actions.rawpage=Näytä sivun lähdekoodi
+actions.rawpage.title = Näytä sivun lähdekoodi
 
 # PageContent.jsp
 
-view.oldversion=T�m� on versio {0}. Se ei ole tuorein, joten sit� ei voi muokata.
+view.oldversion=Tämä on versio {0}. Se ei ole tuorein, joten sitä ei voi muokata.
 view.backtocurrent=[Takaisin tuoreimpaan]
-view.restore=[Palauta t�m�]
+view.restore=[Palauta tämä]
 view.heading.attachments=Liitteet
 
 # PageTab.jsp
-view.tab=N�yt�
+view.tab=Näytä
 
 # PreferencesContent.jsp
 
 # 0: applicationname
-prefs.heading=K�ytt�j�asetukset
+prefs.heading=Käyttäjäasetukset
 prefs.tab.prefs=Asetukset
 prefs.tab.profile=Profiili
 
 prefs.user.skin=Tyyli
 prefs.user.timeformat=Valitse ajan esitysmuoto
-prefs.user.timezone=Valitse aikavy�hykkeesi
+prefs.user.timezone=Valitse aikavyöhykkeesi
 
 
-prefs.instructions=Aseta selainkohtaiset k�ytt�j�asetuksesi t��ll�. Ne tallennetaan selaimeesi ev�steen avulla.
+prefs.instructions=Aseta selainkohtaiset käyttäjäasetuksesi täällä. Ne tallennetaan selaimeesi evästeen avulla.
 prefs.assertedname=Nimi
 prefs.assertedname.description=Nimesi. \
-  Jos et ole viel� luonut k�ytt�j�profiilia, voit kertoa kuka olet \
-  vain kirjoittamalla t�h�n nimesi. Eth�n valehtelisi meille, eth�n? \
+  Jos et ole vielä luonut käyttäjäprofiilia, voit kertoa kuka olet \
+  vain kirjoittamalla tähän nimesi. Ethän valehtelisi meille, ethän? \
   <br /> \
-  Huomaa, ett� nimesi kirjoittaminen ei ole mik��n oikea turvallisuusj�rjestelm�, \
-  koska se vain kirjoitetaan ev�steeseen selaimeesi. Riippuen t�m�n wikin asetuksista, \
-  saatat saada v�hemm�n oikeuksia. Jos haluat perinteisen k�ytt�j�tunnuksen ja \
+  Huomaa, että nimesi kirjoittaminen ei ole mikään oikea turvallisuusjärjestelmä, \
+  koska se vain kirjoitetaan evästeeseen selaimeesi. Riippuen tämän wikin asetuksista, \
+  saatat saada vähemmän oikeuksia. Jos haluat perinteisen käyttäjätunnuksen ja \
   salasanan (joka on paljon turvallisempi), {1}.
-prefs.assertedname.create=luo uusi k�ytt�j�tunnus
-prefs.submit.setname=Aseta k�ytt�j�nimi
-prefs.clear.submit=Poista k�ytt�j�nimi
-prefs.clear.description=Joissain tapauksissa, esimerkiksi jos k�yt�t jaettua tietokonetta, \
-	voit joutua poistamaan k�ytt�j�nimesi t�lt� tietokoneelta. Paina &quot;Poista k�ytt�j�nimi&quot; \
+prefs.assertedname.create=luo uusi käyttäjätunnus
+prefs.submit.setname=Aseta käyttäjänimi
+prefs.clear.submit=Poista käyttäjänimi
+prefs.clear.description=Joissain tapauksissa, esimerkiksi jos käytät jaettua tietokonetta, \
+	voit joutua poistamaan käyttäjänimesi tältä tietokoneelta. Paina &quot;Poista käyttäjänimi&quot; \
 	<br /> \
-	Huomaa, ett� t�m� poistaa kaikki asetuksesi t�lt� koneelta. Joudut sy�tt�m��n ne uudelleen.
+	Huomaa, että tämä poistaa kaikki asetuksesi tältä koneelta. Joudut syöttämään ne uudelleen.
 
-prefs.newprofile=Luo uusi k�ytt�j�tili
-prefs.oldprofile=P�ivit� k�ytt�j�tili�si.
+prefs.newprofile=Luo uusi käyttäjätili
+prefs.oldprofile=Päivitä käyttäjätiliäsi.
 
 prefs.errorprefix.prefs=Asetuksia ei voitu tallentaa:&nbsp;
-prefs.errorprefix.profile=Tili� ei voitu tallentaa:&nbsp;
+prefs.errorprefix.profile=Tiliä ei voitu tallentaa:&nbsp;
 
-prefs.loginname=K�ytt�j�tunnus *
-prefs.loginname.description=T�m� on k�ytt�j�tunnuksesi
-prefs.loginname.cannotset.new=Et voi asettaa k�ytt�j�tunnustasi, ennen kuin olet kirjautunut sis��n. \
- Kirjaudu sis��n tunnuksilla, jotka olet saanut yll�pidolta.
-prefs.loginname.cannotset.exists=Et voi asettaa k�ytt�j�tunnusta, koska t�m�n wikin \
-	k�ytt�j�tunnuksia hallitsee j�rjestelm�, ei wiki.
+prefs.loginname=Käyttäjätunnus *
+prefs.loginname.description=Tämä on käyttäjätunnuksesi
+prefs.loginname.cannotset.new=Et voi asettaa käyttäjätunnustasi, ennen kuin olet kirjautunut sisään. \
+ Kirjaudu sisään tunnuksilla, jotka olet saanut ylläpidolta.
+prefs.loginname.cannotset.exists=Et voi asettaa käyttäjätunnusta, koska tämän wikin \
+	käyttäjätunnuksia hallitsee järjestelmä, ei wiki.
 
 prefs.password=Salasana *
-prefs.password.description=Aseta salasana. Se ei saa olla tyhj�.
+prefs.password.description=Aseta salasana. Se ei saa olla tyhjä.
 prefs.password2=Vahvista salasana *
 prefs.password2.description=Kirjoita salasana uudelleen varmistusta varten.
 
 prefs.fullname=Nimi *
-prefs.fullname.description=K�yt� nime�si p��synvalvontalistoissa (ACL) tai ryhmiss�.
+prefs.fullname.description=Käytä nimeäsi pääsynvalvontalistoissa (ACL) tai ryhmissä.
 
-prefs.email=S�hk�postiosoite
-prefs.email.description=(valinnainen) Jos unohdat salasanasi, voit pyyt�� my�hemmin uuden salasanan \
-	t�h�n osoitteeseen.
-prefs.cookie.info=T�m� wiki muistaa sinut automaattisesti k�ytt�en ev�steit�, \
-	ilman sen enempi� kommervenkkej�. Ev�steiden tulee olla sallittuja selaimessasi. \
-	Kun painat &quot;Tallenna profiili&quot;, ev�ste tallennetaan selaimeesi.
-prefs.acl.info=P��synvalvontalistoihin (ACL) ja wikiryhmiin, joihin kuulut, \
-	kuuluu kirjoittaa joko nimi tai wikinimi. Olet my�s j�senen� yll�olevissa \
-	rooleissa ja ryhmiss�.
+prefs.email=Sähköpostiosoite
+prefs.email.description=(valinnainen) Jos unohdat salasanasi, voit pyytää myöhemmin uuden salasanan \
+	tähän osoitteeseen.
+prefs.cookie.info=Tämä wiki muistaa sinut automaattisesti käyttäen evästeitä, \
+	ilman sen enempiä kommervenkkejä. Evästeiden tulee olla sallittuja selaimessasi. \
+	Kun painat &quot;Tallenna profiili&quot;, eväste tallennetaan selaimeesi.
+prefs.acl.info=Pääsynvalvontalistoihin (ACL) ja wikiryhmiin, joihin kuulut, \
+	kuuluu kirjoittaa joko nimi tai wikinimi. Olet myös jäsenenä ylläolevissa \
+	rooleissa ja ryhmissä.
 
-prefs.lastmodified=Loit k�ytt�j�tilisi {0}, ja muutit sit� viimeksi {1}
+prefs.lastmodified=Loit käyttäjätilisi {0}, ja muutit sitä viimeksi {1}
 prefs.save.description=Paina &quot;Tallenna profiili&quot; tallentaaksesi profiilisi (duh).
 
 prefs.save.submit=Tallenna profiili
-prefs.create.submit=Luo uusi k�ytt�j�tili
+prefs.create.submit=Luo uusi käyttäjätili
 
 prefs.save.prefs.submit=Tallenna asetukset
-prefs.cookies=Asetuksesi tallennetaan t�m�n selaimen ev�steisiin.
+prefs.cookies=Asetuksesi tallennetaan tämän selaimen evästeisiin.
 prefs.clear.heading=Asetusten poisto
 
 prefs.user.orientation=Sivupalkin paikka
@@ -431,70 +431,70 @@ prefs.user.orientation.left=Vasemmalla
 prefs.user.orientation.right=Oikealla
 
 prefs.roles=Roolit
-prefs.groups=Ryhm�t
+prefs.groups=Ryhmät
 prefs.creationdate=Luontihetki
 prefs.profile.lastmodified=Viimeksi muutettu
 prefs.user.language = Valitse kieli
 prefs.user.language.default = [OLETUS]
-prefs.user.timezone.server = [T�m�n palvelimen oma]
-prefs.errorprefix.rename = En voinut nimet� sivua uudelleen:&nbsp;
+prefs.user.timezone.server = [Tämän palvelimen oma]
+prefs.errorprefix.rename = En voinut nimetä sivua uudelleen:&nbsp;
 prefs.user.sectionediting = Osioiden muokkaus
-prefs.user.sectionediting.text = Salli osioiden muokkaus lis��m�ll� <span class="editsection"><a href="#">[muokkaa]</a></span> linkit joka osioon.
+prefs.user.sectionediting.text = Salli osioiden muokkaus lisäämällä <span class="editsection"><a href="#">[muokkaa]</a></span> linkit joka osioon.
 
 # Workflow generic messages
-workflow.tab=Ty�sarjat
-workflow.heading=Sinun teht�v�si
+workflow.tab=Työsarjat
+workflow.heading=Sinun tehtäväsi
 workflow.decisions.heading=Tulevat
-workflow.workflows.heading=L�htev�t
-workflow.instructions=T�ll� sivulla on tietoa ty�sarjoista, jotka olet aloittanut, \
-	tai joihin sinun pit�� reagoida.
-workflow.noinstructions=Sinulla ei ole teht�vi� ty�sarjoja.
-workflow.actor.instructions=Sinun t�ytyy reagoida seuraaviin teht�viin:
-workflow.owner.instructions=Olet aloittanut seuraavat teht�v�t:
+workflow.workflows.heading=Lähtevät
+workflow.instructions=Tällä sivulla on tietoa työsarjoista, jotka olet aloittanut, \
+	tai joihin sinun pitää reagoida.
+workflow.noinstructions=Sinulla ei ole tehtäviä työsarjoja.
+workflow.actor.instructions=Sinun täytyy reagoida seuraaviin tehtäviin:
+workflow.owner.instructions=Olet aloittanut seuraavat tehtävät:
 workflow.id=ID
-workflow.requester=L�hett�j�
-workflow.item=Teht�v�
+workflow.requester=Lähettäjä
+workflow.item=Tehtävä
 workflow.startTime=Saapunut
 workflow.actions=Toiminnot
-workflow.actor=T�m�nhetkinen tekij�
-workflow.submit=Hyv�ksy
-outcome.step.abort=Keskeyt�
+workflow.actor=Tämänhetkinen tekijä
+workflow.submit=Hyväksy
+outcome.step.abort=Keskeytä
 outcome.step.complete=Suoritettu
 outcome.step.continue=Jatka
 outcome.decision.acknowledge=OK
-outcome.decision.approve=Hyv�ksy
-outcome.decision.deny=Kiell�
+outcome.decision.approve=Hyväksy
+outcome.decision.deny=Kiellä
 outcome.decision.hold=Laita jonoon
-outcome.decision.reassign=L�het� edelleen
+outcome.decision.reassign=Lähetä edelleen
 
-workflow.details=lis��...
-workflow.details.title=N�yt�/piilota lis�tiedot
+workflow.details=lisää...
+workflow.details.title=Näytä/piilota lisätiedot
 
 # Specific workflow/decision messages
 workflow.saveWikiPage=Tallenna wikisivu <strong>{2}</strong>
-decision.saveWikiPage=Hyv�ksy sivu <strong>{2}</strong>
-notification.saveWikiPage.reject=Pyynt�si tallentaa sivu <strong>{2}</strong> on hyl�tty.
+decision.saveWikiPage=Hyväksy sivu <strong>{2}</strong>
+notification.saveWikiPage.reject=Pyyntösi tallentaa sivu <strong>{2}</strong> on hylätty.
 fact.pageName=Sivun nimi
-fact.diffText=Ero uuden ja vanhan v�lill�
+fact.diffText=Ero uuden ja vanhan välillä
 fact.proposedText=Uusi
 fact.currentText=Vanha
 fact.isAuthenticated=Kirjautunut?
 
 select.one=(valitse yksi)
-decision.createUserProfile=Uusi k�ytt�j�tili <strong>{2}</strong>
-notification.createUserProfile.reject=Pyynt�si luoda uusi k�ytt�j�tili on hyl�tty.
-fact.submitter=L�hett�j�
+decision.createUserProfile=Uusi käyttäjätili <strong>{2}</strong>
+notification.createUserProfile.reject=Pyyntösi luoda uusi käyttäjätili on hylätty.
+fact.submitter=Lähettäjä
 
 # PreviewContent.jsp
 preview.tab=Esikatselu
-preview.info=T�m� on <strong>esikatseluikkuna</strong>! \
+preview.info=Tämä on <strong>esikatseluikkuna</strong>! \
 	Paina &quot;Jatka muokkausta&quot; palataksesi takaisin muokkaustilaan, \
-	tai paina &quot;Tallenna&quot; jos t�m� n�ytt�� hyv�lt�.
+	tai paina &quot;Tallenna&quot; jos tämä näyttää hyvältä.
 
 # SearchBox.jsp
 sbox.search.submit=Pikanavigaatio
-sbox.view=n�yt�
-sbox.view.title=N�yt� valittu sivu
+sbox.view=näytä
+sbox.view.title=Näytä valittu sivu
 sbox.edit=muokkaa
 sbox.edit.title=Muokkaa valittua sivua
 sbox.clone=kloonaa
@@ -503,17 +503,17 @@ sbox.find=etsi
 sbox.find.title=Laajennettu haku
 sbox.search.result=Pikahaku
 sbox.search.target=(kirjoita vain jotain)
-sbox.clearrecent=(Tyhj��)
-sbox.recentsearches=Viimeisimm�t hakusi
+sbox.clearrecent=(Tyhjää)
+sbox.recentsearches=Viimeisimmät hakusi
 
 # UploadTemplate.jsp
 # move all to attach.
-upload.title={0}: Liitetiedoston lis�ys
-upload.heading.upload=Lis�� uusi liitetiedosto sivulle {0}
-upload.attachments=T�m�nhetkiset liitteet
-upload.info=Lis�t�ksesi uuden liitteen t�lle sivulle, valitse tiedosto ja paina &quot;liit�&quot;
-upload.submit=Liit�
-upload.done=Jos olet liitt�nyt tarpeeksi tiedostoja, saatat haluta palata yl�sivulle {0}
+upload.title={0}: Liitetiedoston lisäys
+upload.heading.upload=Lisää uusi liitetiedosto sivulle {0}
+upload.attachments=Tämänhetkiset liitteet
+upload.info=Lisätäksesi uuden liitteen tälle sivulle, valitse tiedosto ja paina &quot;liitä&quot;
+upload.submit=Liitä
+upload.done=Jos olet liittänyt tarpeeksi tiedostoja, saatat haluta palata yläsivulle {0}
 
 
 # ViewTemplate.jsp
@@ -526,15 +526,15 @@ view.title.view={0}: {1}
 
 editor.plain.name=Nimesi
 editor.plain.remember=Muista minut
-editor.plain.email=Kotisivu tai s�hk�posti
+editor.plain.email=Kotisivu tai sähköposti
 editor.plain.save.submit=Tallenna
 editor.plain.save.title=Tallenna [s]
 editor.plain.preview.submit=Esikatsele
 editor.plain.preview.title=Esikatsele [v]
 editor.plain.cancel.submit=Peruuta
-editor.plain.cancel.title=Peruuta muokkaus. Muutokset menetet��n. [ q ]
+editor.plain.cancel.title=Peruuta muokkaus. Muutokset menetetään. [ q ]
 
-editor.plain.changenote=P�ivitystieto
+editor.plain.changenote=Päivitystieto
 editor.commentsignature=Kommentin allekirjoitus
 editor.plain.find=Etsi
 editor.plain.replace=Korvaa
@@ -548,7 +548,7 @@ editor.plain.undo.submit=Peru
 editor.plain.undo.title=Peru viimeisin korvaus [ z ]
 
 editor.plain.posteditor=Paina avainsana + Tab:
-editor.plain.posteditor.title=Shift+enter seuraavaan kentt��n
+editor.plain.posteditor.title=Shift+enter seuraavaan kenttään
 editor.plain.tbLink.title=link - Aloita wikilinkki
 editor.plain.tbH1.title=h1 - Aloita iso otsikko
 editor.plain.tbH2.title=h2 - Aloita keskikokoinen otsikko
@@ -556,15 +556,15 @@ editor.plain.tbH3.title=h3 - Aloita pien
 editor.plain.tbHR.title=hr - Vaakaviiva
 editor.plain.tbBR.title=br - Pakotettu rivinvaihto
 editor.plain.tbPRE.title=pre - Valmiiksi muotoiltu osio
-editor.plain.tbDL.title=dl - M��ritelm�lista
+editor.plain.tbDL.title=dl - Määritelmälista
 editor.plain.tbB.title=bold - Lihavoi
 editor.plain.tbI.title=italic - Kursivoi
 editor.plain.tbMONO.title=mono - monospace
-editor.plain.tbSUP.title=sup - Yl�indeksi
+editor.plain.tbSUP.title=sup - Yläindeksi
 editor.plain.tbSUB.title=sub - Alaindeksi
 editor.plain.tbSTRIKE.title=strike - Yliviivattu
-editor.plain.tbTOC.title=toc - Sis�llysluettelo
-editor.plain.tbTAB.title=tab - Uusi v�lilehti
+editor.plain.tbTOC.title=toc - Sisällysluettelo
+editor.plain.tbTAB.title=tab - Uusi välilehti
 editor.plain.tbTABLE.title=table - Taulukko
 editor.plain.tbIMG.title=img - Kuva
 editor.plain.tbCODE.title=code - Ohjelmointikieli
@@ -574,27 +574,27 @@ editor.plain.tbSIGN.title=sign - Allekir
 editor.preview.edit.submit=Jatka muokkausta
 editor.preview.edit.title=Jatkaa tekstin muokkausta [ e ]
 editor.preview.save.submit=Tallenna
-editor.preview.save.title=Tallenna t�m� sivu [ s ]
+editor.preview.save.title=Tallenna tämä sivu [ s ]
 editor.preview.cancel.submit=Peruuta
-editor.preview.cancel.title=Lopettaa muokkauksen. Muutokset menetet��n. [ q ]
+editor.preview.cancel.title=Lopettaa muokkauksen. Muutokset menetetään. [ q ]
 
-editor.fck.noscript=Selaimesi on sallittava Javascript-komentosarjat, jotta voit k�ytt�� FCK:ta.
-editor.wikiwizard.noscript=Selaimesi on sallittava Javascript-komentosarjat, jotta voit k�ytt�� WikiWizardia.
+editor.fck.noscript=Selaimesi on sallittava Javascript-komentosarjat, jotta voit käyttää FCK:ta.
+editor.wikiwizard.noscript=Selaimesi on sallittava Javascript-komentosarjat, jotta voit käyttää WikiWizardia.
 editor.wikiwizard.noapplet=Selaimesi ei tue Java-appletteja. \
-	K�y <a href="http://www.java.com/">asentamassa Java</a>, niin voit k�ytt�� WikiWizardia.
+	Käy <a href="http://www.java.com/">asentamassa Java</a>, niin voit käyttää WikiWizardia.
 
 #blog texts in various JSPs
 blog.commenttitle=kommentit
 blog.backtomain=Takaisin blogin etusivulle
-blog.addcomments=Lis�� kommentteja
+blog.addcomments=Lisää kommentteja
 
 editor.plain.smartpairs=Automaattiset parit
 editor.plain.smartpairs.title=Automaattinen merkkien paritus () [] {} &lt;&gt; &quot;&quot; &#39;&#39;
-editor.plain.tabcompletion=Tabulaattorit�ydennys (avainsana+Tab)
-editor.plain.tabcompletion.title=T�ydent�� automaattisesti avainsanoista oikean wikikielen
+editor.plain.tabcompletion=Tabulaattoritäydennys (avainsana+Tab)
+editor.plain.tabcompletion.title=Täydentää automaattisesti avainsanoista oikean wikikielen
 editor.plain.sneakpreview = Pikaesikatselu
-editor.plain.toolbar = Ty�kalupalkki
-editor.plain.sneakpreview.title = Pikaesikatselu. Klikkaa muokkainalueen ulkopuolelle niin esikatselu p�ivittyy.
+editor.plain.toolbar = Työkalupalkki
+editor.plain.sneakpreview.title = Pikaesikatselu. Klikkaa muokkainalueen ulkopuolelle niin esikatselu päivittyy.
 
 #
 # The Javascript stuff
@@ -602,32 +602,32 @@ editor.plain.sneakpreview.title = Pikaes
 javascript.sbox.clone.suffix=-kopio
 
 javascript.edit.startOfPage=( sivun alku )
-javascript.edit.findandreplace.nomatch=Ei l�ytynyt!
+javascript.edit.findandreplace.nomatch=Ei löytynyt!
 javascript.edit.toolbar.makeSelection=Valitse ensin jotain
-javascript.edit.resize=Ved� muuttaaksesi kokoa
-javascript.edit.areyousure=Menet�t tekem�si muutokset jos et paina Tallenna. \
-  Oletko varma, ett� haluat poistua t�lt� sivulta?
+javascript.edit.resize=Vedä muuttaaksesi kokoa
+javascript.edit.areyousure=Menetät tekemäsi muutokset jos et paina Tallenna. \
+  Oletko varma, että haluat poistua tältä sivulta?
 javascript.category.title=Valitse kategoria [{0}] ...
 javascript.slimbox.close=Sulje &#215;
 javascript.slimbox.close.title=Sulje [Esc]
-javascript.collapse = Klikkaa pienent��ksesi
+javascript.collapse = Klikkaa pienentääksesi
 javascript.edit.allsections = ( Kaikki )
 javascript.expand = Klikkaa laajentaaksesi
 javascript.favs.hide = Klikkaa piilottaaksesi suosikit
-javascript.favs.show = Klikkaa n�ytt��ksesi suosikit
+javascript.favs.show = Klikkaa näyttääksesi suosikit
 javascript.filter.all = ( Kaikki )
-javascript.group.validName = Anna sopiva nimi ryhm�lle
-javascript.prefs.areyousure = Jos et paina Tallenna asetukset -nappia, niin muutoksesi katoavat. Oletko varma, ett� haluat l�hte� t�lt� sivulta?
+javascript.group.validName = Anna sopiva nimi ryhmälle
+javascript.prefs.areyousure = Jos et paina Tallenna asetukset -nappia, niin muutoksesi katoavat. Oletko varma, että haluat lähteä tältä sivulta?
 javascript.quick.edit = [Muokkaa]
 javascript.quick.edit.title = Muokkaa osiota {0}...
-javascript.slimbox.directLink = Suora viittaus t�h�n osioon
-javascript.slimbox.error = <h2>Virhe</h2>Jotain h�m�r�� tapahtui.<br />Kokeile uudelleen?
-javascript.slimbox.info = Kuva nro {0} (yhteens� {1})
+javascript.slimbox.directLink = Suora viittaus tähän osioon
+javascript.slimbox.error = <h2>Virhe</h2>Jotain hämärää tapahtui.<br />Kokeile uudelleen?
+javascript.slimbox.info = Kuva nro {0} (yhteensä {1})
 javascript.slimbox.next = Seuraava&raquo;
 javascript.slimbox.previous = &laquo;Edellinen
-javascript.slimbox.remoteRequest = Kaukopyynt� {0} / {1}
-javascript.sort.ascending = Nouseva j�rjestys. Klikkaa vaihtaaksesi.
-javascript.sort.click = Klikkaa j�rjest��ksesi
-javascript.sort.descending = Laskeva j�rjestys. Klikkaa vaihtaaksesi.
-javascript.tip.default.title = Lis��...
-javascript.sectionediting.label = Osion�kym�
\ No newline at end of file
+javascript.slimbox.remoteRequest = Kaukopyyntö {0} / {1}
+javascript.sort.ascending = Nouseva järjestys. Klikkaa vaihtaaksesi.
+javascript.sort.click = Klikkaa järjestääksesi
+javascript.sort.descending = Laskeva järjestys. Klikkaa vaihtaaksesi.
+javascript.tip.default.title = Lisää...
+javascript.sectionediting.label = Osionäkymä

Modified: incubator/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/resources/templates/default_fr.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/resources/templates/default_fr.properties?rev=1489125&r1=1489124&r2=1489125&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/resources/templates/default_fr.properties (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/resources/templates/default_fr.properties Mon Jun 3 19:42:35 2013
@@ -22,8 +22,8 @@
 #
 # Every non-English sign is written as Java Unicode sequence
 # Warning: in every property value, which is a MessageFormat pattern (with {xx} in it), simple quotes (\u0027) MUST be doubled
-# Tous les signes non-anglais sont �crits sous la forme de s�quences Unicode Java
-# Attention : dans toutes les valeurs de propri�t�s qui sont des patrons MessageFormat (avec un ou plusieurs {xx}), les apostrophes (\u0027) DOIVENT �tre dupliqu�es
+# Tous les signes non-anglais sont Ècrits sous la forme de sÈquences Unicode Java
+# Attention : dans toutes les valeurs de propriÈtÈs qui sont des patrons MessageFormat (avec un ou plusieurs {xx}), les apostrophes (\u0027) DOIVENT Ítre dupliquÈes
 
 #
 # Common things
@@ -510,7 +510,7 @@ notification.createUserProfile.reject=Vo
 fact.submitter=Soumettre
 
 # PreviewContent.jsp
-preview.tab=Aper�u
+preview.tab=AperÁu
 preview.info=Ceci est un <strong>aper\u00E7u</strong>\u00A0! \
   Cliquez sur \u201CR\u00E9-\u00E9diter\u201D pour revenir \u00E0 l\u0027\u00E9diteur, \
   ou sur \u201CEnregistrer\u201D si vous \u00EAtes satisfait de ce que vous voyez.
@@ -600,7 +600,7 @@ editor.plain.tbI.title=Italique
 editor.plain.tbMONO.title=mono - Monospace
 editor.plain.tbSUP.title=sup - Exposant
 editor.plain.tbSUB.title=sub - Indice
-editor.plain.tbSTRIKE.title=strike - Barr�
+editor.plain.tbSTRIKE.title=strike - BarrÈ
 editor.plain.tbTOC.title=toc - Ins\u00E9rer une table des mati\u00E8res
 editor.plain.tbTAB.title=tab - Ins\u00E9rer une section \u00E0 onglets
 editor.plain.tbTABLE.title=table - Ins\u00E9rer un tableau

Modified: incubator/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/resources/templates/default_nl.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/resources/templates/default_nl.properties?rev=1489125&r1=1489124&r2=1489125&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/resources/templates/default_nl.properties (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/resources/templates/default_nl.properties Mon Jun 3 19:42:35 2013
@@ -85,8 +85,8 @@ diff.nodiff=Beide versie zijn identiek.
 
 edit.locked=Gebruiker &#8220;{0}&#8221; bewerkt momenteel dit document. \
   Als U wil kan U deze pagina toch wijzigen, MAAR weet dat \
-  de andere persoon dit misschien niet zal appreci�ren. Wees hoffelijk en wacht tot de pagina lock \
-  is verlopen of tot de andere persoon zijn bewerkingen heeft be�indigd. De pagina lock verloopt na \
+  de andere persoon dit misschien niet zal appreciëren. Wees hoffelijk en wacht tot de pagina lock \
+  is verlopen of tot de andere persoon zijn bewerkingen heeft beëindigd. De pagina lock verloopt na \
   {1} minuten.
 edit.restoring=De actie herstelt versie {0} van deze pagina. \
   Klik op &#8220;Bewaar&#8221; om te herstellen. U kan de pagina ook nog bewerken indien U dat wenst.
@@ -210,7 +210,7 @@ info.backtomainpage=Terug naar {0}
 info.backtoparentpage=Terug naar {0} (hoofd-pagina)
 
 info.history=Overzicht van de wijzigingen
-info.noversions=Deze pagina heeft slechts ��n versie
+info.noversions=Deze pagina heeft slechts één versie
 info.showrevisions=Toon alle versies van {0} tot {1}
 info.showfrom=Toon {0} versies van {1} tot {2}
 
@@ -399,7 +399,7 @@ prefs.assertedname.description='Asserted
   Merk op dat deze methode van identificatie \
   geen echte authenticatie inhoud, aangezien de gebruikersnaam eenvoudig weg in de cookie van de browser wordt gezet \
   zonder dat er een wachtwoord vereist is. Afhankelijk van de security policy van de wiki site, zal JSPWiki \
-  minder privileges toestaan aan gebruikers die op deze manier ge�dentificeerd zijn. ( &#8220;asserted&#8221; gebruikers) \
+  minder privileges toestaan aan gebruikers die op deze manier geïdentificeerd zijn. ( &#8220;asserted&#8221; gebruikers) \
   Het gebruik van een traditionele gebruikersnaam en wachtwoord, is een veiligere toegangsmethode.
 prefs.assertedname.create=Maak een nieuw gebruikersprofiel
 prefs.submit.setname=Set gebruikersnaam
@@ -460,11 +460,11 @@ workflow.tab=Werkstroom
 workflow.heading=Uw werkstroom Items
 workflow.decisions.heading=Inbox
 workflow.workflows.heading=Uitbox
-workflow.instructions=Deze pagina bevat informatie of de werkstromen die door U zijn ge�nitieerd \
+workflow.instructions=Deze pagina bevat informatie of de werkstromen die door U zijn geïnitieerd \
    of waarop U wordt gevraagd te reageren.
 workflow.noinstructions=Er zijn geen werkstroom items
 workflow.actor.instructions=Gelieve actie te nemen voor volgende werkstromen:
-workflow.owner.instructions=Uw heeft volgende werkstromen ge�nitieerd
+workflow.owner.instructions=Uw heeft volgende werkstromen geïnitieerd
 workflow.id=ID
 workflow.requester=Aanvrager
 workflow.item=Item

Modified: incubator/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/resources/templates/default_pt_BR.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/resources/templates/default_pt_BR.properties?rev=1489125&r1=1489124&r2=1489125&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/resources/templates/default_pt_BR.properties (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/jspwiki-war/src/main/resources/templates/default_pt_BR.properties Mon Jun 3 19:42:35 2013
@@ -22,7 +22,7 @@
 #
 # Common things
 
-common.nopage=Esta p�gina n�o existe. Por que voc� n�o {0}?
+common.nopage=Esta página não existe. Por que você não {0}?
 common.createit=criar
 common.more=Mais...
 
@@ -32,48 +32,48 @@ common.more=Mais...
 attach.tab=Anexar
 attach.list=Lista de anexos
 attach.add=Adicionar nono avexo
-attach.add.info=Para fazer o upload de um novo anexo nesta p�gina, por favor utilize o seguinte campo para achar o arquivo e ent�o clique \
+attach.add.info=Para fazer o upload de um novo anexo nesta página, por favor utilize o seguinte campo para achar o arquivo e então clique \
   			em &#8220;Upload&#8221;.
-attach.add.permission=Apenas usu�rios autorizados possuem permiss�o para anexar novos arquivos.
+attach.add.permission=Apenas usuários autorizados possuem permissão para anexar novos arquivos.
 attach.bytes=bytes
 attach.add.selectfile=Selecionar arquivo:
-attach.add.changenote=Observa��es:
+attach.add.changenote=Observações:
 attach.add.submit=Upload
-attach.preview=Pr�-visualiza��o da imagem
-attach.deleteconfirm=Por favor confirme que voc� deseja remover este arquivo permanentemente!
+attach.preview=Pré-visualização da imagem
+attach.deleteconfirm=Por favor confirme que você deseja remover este arquivo permanentemente!
 attach.delete=Remover
-attach.moreinfo.title=Informa��es e hist�rico de vers�o do anexo
+attach.moreinfo.title=Informações e histórico de versão do anexo
 
 # CommentContent.jsp
 
-comment.title.comment={0}: Coment�rios: {1}
-comment.tab.discussionpage=P�gina de discuss�o
-comment.tab.addcomment=Adicionar coment�rio
-comment.edithelpmissing=Ho hum, parece que a p�gina {0} n�o foi encontrada. Algu�m deve ter feito algo com a instala��o...<br /><br />\
-  					Voc� pode copiar o texto da <a href="http://www.jspwiki.org/Wiki.jsp?page=EditPageHelp">p�gina EditPageHelp \
+comment.title.comment={0}: Comentários: {1}
+comment.tab.discussionpage=Página de discussão
+comment.tab.addcomment=Adicionar comentário
+comment.edithelpmissing=Ho hum, parece que a página {0} não foi encontrada. Alguém deve ter feito algo com a instalação...<br /><br />\
+  					Você pode copiar o texto da <a href="http://www.jspwiki.org/Wiki.jsp?page=EditPageHelp">página EditPageHelp \
   					em jspwiki.org</a>.
 
 # ConflictContent.jsp
 
 conflict.oops.title=Oops!
-conflict.oops=<p><b>Oops! Algu�m modificou esta p�gina enquanto voc� a estava editando!</b></p>\
-  		 <p>E n�o foi poss�vel identificar todas as diferen�as entre as duas vers�es, voc� ter� que fazer isso para mim. \
-  		 Eu imprimi aqui (na Wiki) o texto da nova p�gina e as altera��es que voc� fez. Voc� precisar� salvar este texto em \
-  		 algum editor de textos (por exemplo o Notepad ou Word) e ent�o editar esta p�gina novamente.</p> \
-  		 <p>Perceba que quando voc� voltar ao modo de edi��o, algu�m pode ter modificado a p�gina novamente. Portanto seja r�pido.</p>
+conflict.oops=<p><b>Oops! Alguém modificou esta página enquanto você a estava editando!</b></p>\
+  		 <p>E não foi possível identificar todas as diferenças entre as duas versões, você terá que fazer isso para mim. \
+  		 Eu imprimi aqui (na Wiki) o texto da nova página e as alterações que você fez. Você precisará salvar este texto em \
+  		 algum editor de textos (por exemplo o Notepad ou Word) e então editar esta página novamente.</p> \
+  		 <p>Perceba que quando você voltar ao modo de edição, alguém pode ter modificado a página novamente. Portanto seja rápido.</p>
 conflict.goedit=<p>Editar {0}</p>
 conflict.modified=Modificado por alguma outra pessoa
-conflict.yourtext=Aqui est� o seu texto
+conflict.yourtext=Aqui está o seu texto
 
 # DiffContent.jsp
 
 #diff.tab=Version changes
-diff.difference=Diferen�as entre as vers�es {0} e {1}
-diff.gotofirst.title=Ir para a primeira mudan�a neste documento
-diff.gotofirst=Ver primeira mudan�a
+diff.difference=Diferenças entre as versões {0} e {1}
+diff.gotofirst.title=Ir para a primeira mudança neste documento
+diff.gotofirst=Ver primeira mudança
 diff.goback=Voltar para {0}, ou {1}
-diff.versionhistory=informa��es da p�gina {0}
-diff.nodiff=Nenhuma altera��o encontrada.
+diff.versionhistory=informações da página {0}
+diff.nodiff=Nenhuma alteração encontrada.
 
 # EditContent.jsp
 Mime
View raw message