jspwiki-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From mets...@apache.org
Subject svn commit: r825227 - in /incubator/jspwiki/trunk: ChangeLog src/WebContent/WEB-INF/classes/CoreResources_nl.properties src/WebContent/WEB-INF/classes/templates/default_nl.properties src/java/org/apache/wiki/Release.java
Date Wed, 14 Oct 2009 19:22:49 GMT
Author: metskem
Date: Wed Oct 14 19:22:49 2009
New Revision: 825227

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=825227&view=rev
Log:
3.0.0-svn-165 A bunch of (nl) i18n work.

Modified:
  incubator/jspwiki/trunk/ChangeLog
  incubator/jspwiki/trunk/src/WebContent/WEB-INF/classes/CoreResources_nl.properties
  incubator/jspwiki/trunk/src/WebContent/WEB-INF/classes/templates/default_nl.properties
  incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/Release.java

Modified: incubator/jspwiki/trunk/ChangeLog
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/ChangeLog?rev=825227&r1=825226&r2=825227&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/ChangeLog (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/ChangeLog Wed Oct 14 19:22:49 2009
@@ -1,3 +1,9 @@
+2009-10-14 Harry Metske <metskem@apache.org>
+
+    * 3.0.0-svn-165
+    
+    * A bunch of (nl) i18n work.
+    
 2009-10-13 Andrew Jaquith <ajaquith AT apache DOT org>
 
     * 3.0.0-svn-164

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/WebContent/WEB-INF/classes/CoreResources_nl.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/WebContent/WEB-INF/classes/CoreResources_nl.properties?rev=825227&r1=825226&r2=825227&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/WebContent/WEB-INF/classes/CoreResources_nl.properties (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/WebContent/WEB-INF/classes/CoreResources_nl.properties Wed
Oct 14 19:22:49 2009
@@ -194,6 +194,7 @@
 attach.add.selectfile=Selecteer een bestand:
 #Copied from src/WebContent/WEB-INF/classes/templates/default.properties.
 attach.add.changenote=Opmerking:
+attach.bad.filetype=Bestand {2} kon niet worden uploaded , het bestandstype is niet helemaal
lekker.
 converter.byte.outOfRange=De waarde ({1}) opgegeven in veld {0} is buiten het bereik van
{2} tot {3}
 converter.creditCard.invalidCreditCard=De waarde ({1}) is geen geldig credit card number
 converter.date.invalidDate=De waarde ({1}) opgegeven in veld {0} moet een geldige datum zijn
@@ -243,16 +244,39 @@
 preview=Preview
 #Copied from src/WebContent/WEB-INF/classes/templates/default.properties.. Formerly named
editor.plain.cancel.submit.
 cancel=Annuleer
+edit.conflict=Iemand heeft de pagina gewijzigd toen jij aan het wijzigen was! De tekst van
de andere gebruiker staat hieronder. Graag samenvoegen met je eigen wijzigingen en dan opslaan.

+conflictText=Tekst van de andere gebruiker:
+install.ldap.title=LDAP Configuratie
 #Formerly named install.jsp.instr.submit.
 org.apache.wiki.action.InstallActionBean.save=Configureer!
+org.apache.wiki.action.InstallActionBean.testLdapConnection=Test verbinding
+org.apache.wiki.action.InstallActionBean.testLdapAuthentication=Test authenticatie
+org.apache.wiki.action.InstallActionBean.testLdapUsers=Test gebruikers lookups
+org.apache.wiki.action.InstallActionBean.testLdapRoles=Test rol lookups
+Default.ACTIVE_DIRECTORY=Actieve Directory
+Default.OPEN_LDAP=OpenLDAP
+test.connection=Test verbinding
+ldap.results=Resultaten
+org.apache.wiki.action.AdminActionBean.unlock=Vrijgeven keychain
 #Formerly named install.jsp.basics.appname.label.. Formerly named applicationName.
 properties.jspwiki.jspwiki_applicationName=Applicatie naam
 #Formerly named install.jsp.basics.baseurl.label.. Formerly named baseURL.
 properties.jspwiki.jspwiki_baseURL=Base URL
 #Formerly named install.jsp.adv.settings.workdir.label.. Formerly named workDir.
-properties.jspwiki.jspwiki_workDir=Work directory
+properties.jspwiki.jspwiki_workDir=Werk directory
+properties.jspwiki.ldap_config=Server type
+properties.jspwiki.ldap_connectionURL=URL van de LDAP verbinding
+properties.jspwiki.ldap_authentication=Authenticatie
+properties.jspwiki.ldap_ssl=SSL gebruiken?
+properties.jspwiki.ldap_userBase=User base
+properties.jspwiki.ldap_roleBase=Role base
+adminPassword=Admin wachtwoord
+properties.jspwiki.ldap_bindUser=Bind as user
+bindPassword=Wachtwoord
 #Formerly named install.jsp.adv.settings.logfile.label.. Formerly named logFile.. Formerly
named properties.log4j.log4j_appender_FileLog_File.
 logDirectory=Log files
+properties.jspwiki.jspwiki_userdatabase=User database
+ldap.showConfig=Configureer LDAP...
 #Formerly named install.jsp.basics.page.storage.label.. Formerly named pageDir.. Formerly
named properties.jspwiki.jspwiki_fileSystemProvider_pageDir.
 properties.priha.priha_provider_defaultProvider_directory=Pagina opslag
 #Copied from src/WebContent/WEB-INF/classes/templates/default.properties.. Formerly named
info.rename.submit.. Formerly named org.apache.wiki.action.ViewActionBean.delete.

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/WebContent/WEB-INF/classes/templates/default_nl.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/WebContent/WEB-INF/classes/templates/default_nl.properties?rev=825227&r1=825226&r2=825227&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/WebContent/WEB-INF/classes/templates/default_nl.properties
(original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/WebContent/WEB-INF/classes/templates/default_nl.properties
Wed Oct 14 19:22:49 2009
@@ -29,6 +29,7 @@
 common.nopage=Deze pagina bestaat niet. Klik hier om deze nieuwe pagina {0}.
 common.createit=aan te maken
 common.more=Meer...
+common.ajax.loading=Laden...
 # AttachmentTab.jsp
 
 attach.tab=Bijlagen
@@ -65,8 +66,6 @@
 diff.nodiff=Beide versie zijn identiek.
 # EditContent.jsp
 
-edit.locked=Gebruiker &#8220;{0}&#8221; bewerkt momenteel dit document. Als U wil
kan U deze pagina toch wijzigen, MAAR weet dat de andere persoon dit misschien niet zal appreciƫren.
 Wees hoffelijk en wacht tot de pagina lock is verlopen of tot de andere persoon zijn bewerkingen
heeft beƫindigd. De pagina lock verloopt na {1} minuten.
-edit.restoring=De actie herstelt versie {0} van deze pagina. Klik op &#8220;Bewaar&#8221;
om te herstellen. U kan de pagina ook nog bewerken indien U dat wenst.
 edit.tab.attachments=Bijlagen
 edit.tab.help=Help
 edit.tab.edit=Bewerk
@@ -393,7 +392,13 @@
 editor.plain.cancel.title=Annuleer. Uw wijzigingen worden niet bewaard. [ q ]
 editor.commentsignature=Commentaar signatuur
 editor.plain.toolbar=Toolbar
+editor.plain.action=Actie
+editor.plain.insert=Invoegen
+editor.plain.style=Stijl
+editor.plain.extra=Extra
 editor.plain.find=Zoek
+editor.plain.find.title=Zoek
+editor.plain.config.title=Configureer de editor
 editor.plain.replace=Vervang
 editor.plain.matchcase=Match Case
 editor.plain.regexp=RegExp
@@ -409,7 +414,8 @@
 editor.plain.smartpairs.title=Automatisch balanceren van () [] {} &lt;&gt; &quot;&quot;
&#39;&#39;
 editor.plain.tabcompletion=Tab expansie (keyword+Tab)
 editor.plain.tabcompletion.title=Auto expansie van een keyword naar wiki opmaak
-editor.plain.sneakpreview.title=Sneak Preview Klik buiten het tekstveld om een nieuwe preview
te krijgen van de pagina
+editor.plain.livepreview=Live Preview
+editor.plain.livepreview.title=Live Preview Klik buiten het tekstveld om een nieuwe preview
te krijgen van de pagina
 editor.plain.tbLink.title=link - Voeg wiki link in
 editor.plain.tbH1.title=h1 - Voeg paragraaf niveau 1 in
 editor.plain.tbH2.title=h2 - Voeg paragraaf niveau 2 in
@@ -460,8 +466,6 @@
 javascript.edit.toolbar.makeSelection=Gelieve eerst een selectie te maken
 javascript.edit.resize=Sleep om de grootte van het tekstveld te wijzigen
 javascript.edit.areyousure=Indien u de Bewaar knop niet gebruikt, worden uw wijzigingen niet
bewaard. Weet u zeker dat u deze pagina wilt verlaten ?
-javascript.favs.show=Click om favorieten weer te geven
-javascript.favs.hide=Click om favorieten te verbergen
 javascript.quick.edit=[Bewerk]
 javascript.quick.edit.title=Bewerk sectie {0}...
 javascript.collapse=Klik om de inhoud dicht te klappen
@@ -490,14 +494,17 @@
 javascript.favorites.show=Klik om je favorieten te tonen
 login.lostpw.name=Account email
 login.lostpw.submit=Reset wachtwoord!
-#Copied from src/WebContent/WEB-INF/classes/CoreResources.properties.
-install.jsp.intro.p3=Dit setup systeem is echt bedoeld voor mensen die meteen aan de slag
willen. Als je JSPWiki wilt integreren in een bestaande omgeving, dan raad ik toch aan om
de file <code>jspwiki.properties</code> zelf met het handje te wijzigen. Je vindt
een voorbeeld in <code>yourwiki/WEB-INF/</code>.
 #Copied from src/WebContent/WEB-INF/classes/CoreResources.properties.. Formerly named install.jsp.instr.desc.
-install.configure.description=Als je op <em>Configure!</em> klikt, zal de Installer
je instelling opslaan in <code>{0}</code>. Hij zal ook een Administrator account
met een random wachtwoord en een Admin group aanmaken. 
+install.configure.description=Als je op <em>Configure!</em> klikt, zal de Installer
je instelling opslaan in <code>jspwiki.properties</code>. Hij zal ook een Administrator
account met een random wachtwoord en een Admin group aanmaken. 
 #Copied from src/WebContent/WEB-INF/classes/CoreResources.properties.. Formerly named install.jsp.validated.new.props.
 install.jspwiki.properties=Hier is je hagelnieuwe jspwiki.properties
+ldap.authentication.description=Welke authenticatie methode vereist je LDAP server ? "Simple"
stuurt userid en wachtwoord in clear tekst. Dit zou je eigenlijk niet moeten gebruiken tenzij
je ook SSL er bij gebruikt. DIGEST-MD5 versleutelt het wachtwoord en is veel veiliger; de
meeste Active Directory servers ondersteunen dit standaard.
 #Copied from src/WebContent/WEB-INF/classes/CoreResources.properties.
 install.title=JSPWiki Installer
+ldap.bindUser.description=Als je LDAP server een bind userid vereist voor het doen van LDAP
searches (Active Directory doet dat, b.v.), geef het userid op. Mogelijk moet je de User Base
opgeven om dit te laten werken.
+#Formerly named ldap.bindDNpassword.description.
+ldap.bindPassword.description=Geef het wachtwoord op van het bind userid. Het zal worden
opgeslagen in de Keychain.
+install.userdatabase.description=Geef op waar gebruikers profielen moeten worden opgeslagen.
Default is in een XML bestand in WEB-INF. Je kunt ook een LDAP directory als read-only user
database gebruiken. Klik op de "Configure LDAP..." knop als je LDAP gebruikt. 
 #Copied from src/WebContent/WEB-INF/classes/CoreResources.properties.. Formerly named install.jsp.intro.p1.
 install.intro.p1=Welkom! Deze kleine JSP helpt je door de eerste moeilijke fase van JSPWiki
installatie. Als je deze pagina ziet, dan heb je JSPWiki al correct geinstalleerd in je (web)container.
 #Copied from src/WebContent/WEB-INF/classes/CoreResources.properties.. Formerly named install.jsp.intro.p2.
@@ -516,3 +523,16 @@
 install.workDir.description=Dit is de plek waar alle caches en andere runtime spullen worden
opgeslagen.
 #Copied from src/WebContent/WEB-INF/classes/CoreResources.properties.. Formerly named install.jsp.adv.settings.title.
 install.advanced=Advanced Settings
+install.adminPassword.description = Geef het wachtwoord van "admin" hier op. Dit account
kan alles, zelfs inloggen als de UserDatabase niet goed werkt. Het wachtwoord moet minimaal
16 characters lang zijn. Schrijf het op nadat je het hebt ingesteld. We hebben alvast een
random wachtwoord voor je gemaakt. Je kan het wijzigen in iets anders..
+install.ldap = LDAP Configuratie
+install.ldap.desc = Selecteer welke LDAP server je wilt gebruiken.
+install.ldap.description = Als je LDAP gebruikt voor authenticatie, en om gebruikers en rollen
op te slaan, dan kan je hier de verbinding instellen en testen.
+install.success = Van Harte !
+install.success.clickhere = Klik hier om door te gaan...
+install.success.description = Je hebt JSPWiki goed geinstalleerd, goed gedaan jochie!
+ldap.bindDNpassword.desc = Het DN wachtwoord zal versleuteld worden opgeslagen in de Keychain.
+ldap.config.description = Welke LDAP server gebruiken. Hier kan je kiezen uit OpenLDAP of
Active Directory, je kunt ook nog detail instellingen met de hand zetten in jspwiki.properties
als je wilt.
+ldap.connectionURL.description = De LDAP verbindings URL, bijvoorbeeld "ldap://127.0.0.1:389/".
+ldap.roleBase.description = De base DN waar role objecten kunnen worden gevonden, bijvoorbeeld
"ou=roles,dc=jspwiki,dc=org". Onder deze DN zal recursief gezocht worden.
+ldap.ssl.description = Wel of geen SSL gebruiken bij het verbinden met de LDAP server. Als
de authenticatie methode geen DIGEST-MD5 is, moet je dit selecteren als je server het ondersteunt.
+ldap.userBase.description = De base DN waar user objecten kunnen worden gevonden, bijvoorbeeld
"ou=people,dc=jspwiki,dc=org". Onder deze DN zal recursief worden gezocht.

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/Release.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/Release.java?rev=825227&r1=825226&r2=825227&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/Release.java (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/Release.java Wed Oct 14 19:22:49 2009
@@ -77,7 +77,7 @@
   * <p>
   * If the build identifier is empty, it is not added.
   */
-  public static final String   BUILD     = "164";
+  public static final String   BUILD     = "165";
 
   /**
   * This is the generic version string you should useMime
View raw message