jspwiki-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From mets...@apache.org
Subject svn commit: r748329 - in /incubator/jspwiki/trunk: ./ src/WebContent/WEB-INF/classes/ src/WebContent/WEB-INF/classes/plugin/ src/WebContent/WEB-INF/classes/templates/ src/java/org/apache/wiki/ src/java/org/apache/wiki/plugin/ tests/java/ tests/java/org...
Date Thu, 26 Feb 2009 21:57:22 GMT
Author: metskem
Date: Thu Feb 26 21:57:21 2009
New Revision: 748329

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=748329&view=rev
Log:
3.0.0-svn-74 plugin localization, some strong type checking, IfPlugin style reformatting, updated Dutch translation, fixed TranslationsCheck

Modified:
  incubator/jspwiki/trunk/ChangeLog
  incubator/jspwiki/trunk/src/WebContent/WEB-INF/classes/CoreResources_nl.properties
  incubator/jspwiki/trunk/src/WebContent/WEB-INF/classes/plugin/PluginResources.properties
  incubator/jspwiki/trunk/src/WebContent/WEB-INF/classes/plugin/PluginResources_nl.properties
  incubator/jspwiki/trunk/src/WebContent/WEB-INF/classes/templates/default_nl.properties
  incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/Release.java
  incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/AbstractFilteredPlugin.java
  incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/BugReportHandler.java
  incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/Denounce.java
  incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/IfPlugin.java
  incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/Image.java
  incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/InterWikiLinksPlugin.java
  incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/PluginManager.java
  incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/TableOfContents.java
  incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/UndefinedPagesPlugin.java
  incubator/jspwiki/trunk/tests/java/TranslationsCheck.java
  incubator/jspwiki/trunk/tests/java/org/apache/wiki/plugin/UndefinedPagesPluginTest.java

Modified: incubator/jspwiki/trunk/ChangeLog
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/ChangeLog?rev=748329&r1=748328&r2=748329&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/ChangeLog (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/ChangeLog Thu Feb 26 21:57:21 2009
@@ -1,3 +1,17 @@
+2009-02-26 Harry Metske <metskem@apache.org>
+
+    * 3.0.0-svn-74
+    
+    * localized messages in all plugin
+    
+    * updated Dutch translation
+    
+    * reformatted the IfPlugin
+    
+    * added a few strong typing
+    
+    * fixed the TranslationsCheck (location of i18n files were changed)
+    
 2009-02-25 Harry Metske <metskem@apache.org>
 
     * 3.0.0-svn-73

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/WebContent/WEB-INF/classes/CoreResources_nl.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/WebContent/WEB-INF/classes/CoreResources_nl.properties?rev=748329&r1=748328&r2=748329&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/WebContent/WEB-INF/classes/CoreResources_nl.properties (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/WebContent/WEB-INF/classes/CoreResources_nl.properties Thu Feb 26 21:57:21 2009
@@ -6,8 +6,6 @@
 #  " = &quot;
 #  ' = &#39; Note that &apos; is NOT HTML, and does not necessarily work in all browsers.
 
-# Comment.jsp
-comment.by=Reactie van {0}
 # Common things
 
 # Date format used across JSPWiki. Please see "SimpleDateFormat" on information
@@ -154,7 +152,6 @@
 varmgr.authenticated=geauthenticeerd
 varmgr.asserted=aangenomen identiteit
 varmgr.anonymous=anoniem
-varmgr.dateformat.invalid=ongeldig datum formaat opgegeven: 
 varmgr.dateformat.noformat=geen datum formaat opgegeven.
 ######################################################################
 
@@ -199,3 +196,39 @@
 attach.add.selectfile=Selecteer een bestand:
 #Copied from src/WebContent/WEB-INF/classes/templates/default.properties.
 attach.add.changenote=Opmerking:
+
+converter.byte.outOfRange = De waarde ({1}) opgegeven in veld {0} is buiten het bereik van {2} tot {3}
+converter.creditCard.invalidCreditCard = De waarde ({1}) is geen geldig credit card number
+converter.date.invalidDate = De waarde ({1}) opgegeven in veld {0} moet een geldige datum zijn
+converter.email.invalidEmail = De opgegeven waarde ({1}) is geen geldig email address
+converter.enum.notAnEnumeratedValue = De waarde "{1}" is niet geldig voor veld {0}
+converter.float.outOfRange = De waarde ({1}) opgegeven in veld {0} is buiten het bereik van {2} tot {3}
+converter.integer.outOfRange = De waarde ({1}) opgegeven in veld {0} is buiten het bereik van {2} tot {3}
+converter.number.invalidNumber = De waarde ({1}) opgegeven in veld {0} moet een geldig getal zijn
+converter.short.outOfRange = De waarde ({1}) opgegeven in veld {0} is buiten het bereik van {2} tot {3}
+profile.nameCollision = The {0} is al in gebruik
+profile.noPasswordMatch = Wachtwoorde moeten gelijk zijn
+profile.saveError = Onverwacht probleem bij het opslaan van het profiel
+stripes.errors.afterError = </li>
+stripes.errors.beforeError = <li style="color: #b72222;">
+stripes.errors.footer = </ol>
+stripes.errors.header = <div style="color:#b72222; font-weight: bold">Gaarne de volgende fouten herstellen:</div><ol>
+stripes.fieldErrors.afterError = </span><br />
+stripes.fieldErrors.beforeError = <span style="color: #b72222;">
+stripes.fieldErrors.footer = 
+stripes.fieldErrors.header = 
+stripes.messages.afterMessage = </li>
+stripes.messages.beforeMessage = <li>
+stripes.messages.footer = </ul>
+stripes.messages.header = <ul class="messages">
+validation.expression.valueFailedExpression = De waarde opgegeven ({1}) voor veld {0} is ongeldig
+validation.file.postBodyTooBig = Totale upload size van {3} KB overschrijdt de maximaal toegestane waarde van {2} KB
+validation.mask.valueDoesNotMatch = <em>{1}</em> is geen geldig {0}
+validation.maxlength.valueTooLong = {0} dient meer dan {2} characters lang te zijn
+validation.maxvalue.valueAboveMaximum = De maximale waarde voor {0} is {2}
+validation.minlength.valueTooShort = {0} moet minimaal {2} characters lang zijn
+validation.minvalue.valueBelowMinimum = De minimale waarde voor {0} is {2}
+validation.required.valueNotPresent = {0} is een verplicht veld
+varmgr.dateformat.invalid.format = Geen geldig datum formaat opgegeven: 
+varmgr.dateformat.invalid.parm = Parameter niet herkend:
+version.invalid = Versie {1} bestaat niet.
\ No newline at end of file

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/WebContent/WEB-INF/classes/plugin/PluginResources.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/WebContent/WEB-INF/classes/plugin/PluginResources.properties?rev=748329&r1=748328&r2=748329&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/WebContent/WEB-INF/classes/plugin/PluginResources.properties (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/WebContent/WEB-INF/classes/plugin/PluginResources.properties Thu Feb 26 21:57:21 2009
@@ -15,13 +15,14 @@
 
 # TableOfContents
 tableofcontents.title = Table of Contents
+tableofcontents.unable.construct=Unable to construct table of contents (see logs)
 
 # BugReportHandler
 
 bugreporthandler.new = A new page has been created: {0}
 bugreporthandler.unable = Unable to create a new page!
 bugreporthandler.titlerequired = Title is required!
-
+bugreporthandler.savenotallowed=Saving not allowed, reason:
 # CurrentTimePlugin
 
 currenttimeplugin.badformat = You specified a bad format
@@ -62,4 +63,26 @@
 plugin.insert.nopage1=There is no page called
 plugin.insert.nopage2=Would you like to
 plugin.insert.nopage3=create it?
-plugin.insert.definepage=You have to define a page!
\ No newline at end of file
+plugin.insert.definepage=You have to define a page!
+
+# AbstractFilteredPlugin
+plugin.abstract.excludeparm.malformed=Exclude-parameter has a malformed pattern: 
+plugin.abstract.includeparm.malformed=Include-parameter has a malformed pattern:
+plugin.abstract.showLastModified=showLastModified=true is only valid if show=count is also specified
+
+# DenouncePlugin
+plugin.denounce.no.parameter=Denounce: No parameter defined:
+
+# IfPlugin
+plugin.if.faulty.pattern=Faulty pattern:
+
+# ImagePlugin
+plugin.image.parmsrc.req.1=Parameter
+plugin.image.parmsrc.req.2=is required for Image plugin
+plugin.image.attachinfo.failed=Attachment info failed:
+
+# InterWikiLinksPlugin
+plugin.interwikilinks.noconstruct=Unable to construct InterwikiLinks plugin output (see logs)
+
+# UndefinedPagesPlugin
+plugin.undefined.parm.invalid=parameter is not valid for the UndefinedPagesPlugin :
\ No newline at end of file

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/WebContent/WEB-INF/classes/plugin/PluginResources_nl.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/WebContent/WEB-INF/classes/plugin/PluginResources_nl.properties?rev=748329&r1=748328&r2=748329&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/WebContent/WEB-INF/classes/plugin/PluginResources_nl.properties (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/WebContent/WEB-INF/classes/plugin/PluginResources_nl.properties Thu Feb 26 21:57:21 2009
@@ -20,12 +20,14 @@
 # TableOfContents
 
 tableofcontents.title=Inhoudsopgave
+tableofcontents.unable.construct=Kon de inhoudsopgave niet opmaken (kijk in de logs)
 
 # BugReportHandler
 
 bugreporthandler.new=Nieuwe pagina gemaakt: {0}
 bugreporthandler.unable=Kon geen nieuwe pagina aanmaken
 bugreporthandler.titlerequired=Een titel is verplicht !
+bugreporthandler.savenotallowed=Opslaan niet toegestaan, reden:
 
 # CurrentTimePlugin
 
@@ -70,4 +72,26 @@
 plugin.insert.nopage1=Er bestaat geen pagina met de naam
 plugin.insert.nopage2=Wil je 'm
 plugin.insert.nopage3=aanmaken ?
-plugin.insert.definepage=Je moet een pagina opgeven !
\ No newline at end of file
+plugin.insert.definepage=Je moet een pagina opgeven !
+
+# AbstractFilteredPlugin
+plugin.abstract.excludeparm.malformed=Exclude-parameter heeft een ongeldig patroon: 
+plugin.abstract.includeparm.malformed=Include-parameter heeft een ongeldig patroon:
+plugin.abstract.showLastModified=showLastModified=true is alleen geldig als show=count ook is opgegeven
+
+# DenouncePlugin
+plugin.denounce.no.parameter=Denounce: Geen parameter gedefinieerd:
+
+# IfPlugin
+plugin.if.faulty.pattern=Vaut patroon:
+
+# ImagePlugin
+plugin.image.parmsrc.req.1=Parameter
+plugin.image.parmsrc.req.2=is verplicht voor de Image plugin
+plugin.image.attachinfo.failed=Attachment info fout:
+
+# InterWikiLinksPlugin
+plugin.interwikilinks.noconstruct=Kon InterwikiLinks plugin output niet genereren (kijk in de logs)
+
+# UndefinedPagesPlugin
+plugin.undefined.parm.invalid=parameter is not geldig voor de UndefinedPagesPlugin
\ No newline at end of file

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/WebContent/WEB-INF/classes/templates/default_nl.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/WebContent/WEB-INF/classes/templates/default_nl.properties?rev=748329&r1=748328&r2=748329&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/WebContent/WEB-INF/classes/templates/default_nl.properties (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/WebContent/WEB-INF/classes/templates/default_nl.properties Thu Feb 26 21:57:21 2009
@@ -445,8 +445,6 @@
 javascript.edit.toolbar.makeSelection=Gelieve eerst een selectie te maken
 javascript.edit.resize=Sleep om de grootte van het tekstveld te wijzigen
 javascript.edit.areyousure=Indien u de Bewaar knop niet gebruikt, worden uw wijzigingen niet bewaard. Weet u zeker dat u deze pagina wilt verlaten ?
-javascript.favs.show=Click om favorieten weer te geven
-javascript.favs.hide=Click om favorieten te verbergen
 javascript.quick.edit=[Bewerk]
 javascript.quick.edit.title=Bewerk sectie {0}...
 javascript.collapse=Klik om de inhoud dicht te klappen
@@ -468,3 +466,11 @@
 javascript.sectionediting.label=Sectie Overzicht
 javascript.tip.default.title=Meer...
 javascript.prefs.areyousure=Indien u de Bewaar Gebruikers Instellingen knop niet gebruikt, worden uw wijzigingen niet bewaard. Weet u zeker dat u deze pagina wilt verlaten ?
+
+Orientation.LEFT = Links
+Orientation.RIGHT = Rechts
+editgroup.illegalname = De groep naam {1} is ongeldig. Kies een andere!
+javascript.favorites.hide = Klik om je favorieten te verbergen
+javascript.favorites.show = Klik om je favorieten te tonen
+login.lostpw.name = Account email
+login.lostpw.submit = Reset wachtwoord!
\ No newline at end of file

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/Release.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/Release.java?rev=748329&r1=748328&r2=748329&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/Release.java (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/Release.java Thu Feb 26 21:57:21 2009
@@ -77,7 +77,7 @@
   * <p>
   * If the build identifier is empty, it is not added.
   */
-  public static final String   BUILD     = "73";
+  public static final String   BUILD     = "74";
   
   /**
   * This is the generic version string you should use

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/AbstractFilteredPlugin.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/AbstractFilteredPlugin.java?rev=748329&r1=748328&r2=748329&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/AbstractFilteredPlugin.java (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/AbstractFilteredPlugin.java Thu Feb 26 21:57:21 2009
@@ -123,7 +123,7 @@
   * @throws PluginException if any of the plugin parameters are malformed
   */
   // FIXME: The compiled pattern strings should really be cached somehow.
-  public void initialize( WikiContext context, Map params )
+  public void initialize( WikiContext context, Map<String,String> params )
     throws PluginException
   {
     m_dateFormat = Preferences.getDateFormat( context, TimeFormat.DATETIME );
@@ -181,7 +181,9 @@
       }
       catch( PatternSyntaxException e )
       {
-        throw new PluginException("Exclude-parameter has a malformed pattern: "+e.getMessage());
+        throw new PluginException( context.getBundle( WikiPlugin.CORE_PLUGINS_RESOURCEBUNDLE )
+          .getString( "plugin.abstract.excludeparm.malformed" )
+                      + e.getMessage() );
       }
     }
 
@@ -205,7 +207,9 @@
       }
       catch( PatternSyntaxException e )
       {
-        throw new PluginException("Include-parameter has a malformed pattern: "+e.getMessage());
+        throw new PluginException( context.getBundle( WikiPlugin.CORE_PLUGINS_RESOURCEBUNDLE )
+          .getString( "plugin.abstract.includeparm.malformed" )
+                      + e.getMessage() );
       }
     }
 
@@ -232,7 +236,8 @@
         }
         else
         {
-          throw new PluginException( "showLastModified=true is only valid if show=count is also specified" );
+          throw new PluginException( context.getBundle( WikiPlugin.CORE_PLUGINS_RESOURCEBUNDLE )
+            .getString( "plugin.abstract.showLastModified" ) );
         }
       }
     }
@@ -346,14 +351,14 @@
   * @param numItems How many items to show.
   * @return The WikiText
   */
-  protected String wikitizeCollection( Collection links, String separator, int numItems )
+  protected String wikitizeCollection( Collection<String> links, String separator, int numItems )
   {
     if( links == null || links.isEmpty() )
       return "";
 
     StringBuilder output = new StringBuilder();
 
-    Iterator it   = links.iterator();
+    Iterator<String> it   = links.iterator();
     int   count = 0;
 
     //

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/BugReportHandler.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/BugReportHandler.java?rev=748329&r1=748328&r2=748329&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/BugReportHandler.java (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/BugReportHandler.java Thu Feb 26 21:57:21 2009
@@ -185,7 +185,7 @@
     {
       log.info("Saving not allowed, reason: '"+e.getMessage()+"', can't redirect to "+e.getRedirect());
 
-      throw new PluginException("Saving not allowed, reason: "+e.getMessage());
+      throw new PluginException( rb.getString( "bugreporthandler.savenotallowed" ) + e.getMessage() );
     }
     catch( WikiException e )
     {

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/Denounce.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/Denounce.java?rev=748329&r1=748328&r2=748329&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/Denounce.java (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/Denounce.java Thu Feb 26 21:57:21 2009
@@ -132,7 +132,7 @@
   /**
   * {@inheritDoc}
   */
-  public String execute( WikiContext context, Map params )
+  public String execute( WikiContext context, Map<String,String> params )
     throws PluginException
   {
     String link = (String) params.get( PARAM_LINK );
@@ -141,7 +141,9 @@
 
     if( link == null )
     {
-      throw new PluginException("Denounce: No parameter "+PARAM_LINK+" defined!");
+      throw new PluginException( context.getBundle( WikiPlugin.CORE_PLUGINS_RESOURCEBUNDLE )
+        .getString( "plugin.denounce.no.parameter" )
+                    + PARAM_LINK );
     }
 
     HttpServletRequest request = context.getHttpRequest();
@@ -165,9 +167,9 @@
   /**
   * Returns true, if the path is found among the referers.
   */
-  private boolean matchPattern( List list, String path )
+  private boolean matchPattern( List<Pattern> list, String path )
   {
-    for( Iterator i = list.iterator(); i.hasNext(); )
+    for( Iterator<Pattern> i = list.iterator(); i.hasNext(); )
     {
       Pattern pattern = (Pattern)i.next();
       if (pattern.matcher(path).find())

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/IfPlugin.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/IfPlugin.java?rev=748329&r1=748328&r2=748329&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/IfPlugin.java (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/IfPlugin.java Thu Feb 26 21:57:21 2009
@@ -33,159 +33,186 @@
 import org.apache.wiki.api.PluginException;
 import org.apache.wiki.util.TextUtil;
 
-
 /**
- * The IfPlugin allows parts of a WikiPage to be executed conditionally.
- * You can also use shorthand "If" to run it.
- * Parameters:
- * <ul>
- *  <li><b>group</b> - A "|" -separated list of group names.
- *  <li><b>user</b> - A "|" -separated list of user names.
- *  <li><b>ip</b>  - A "|" -separated list of ip addresses.
- *  <li><b>var</b>  - A wiki variable
- *  <li><b>page</b> - A page name
- *  <li><b>contains</b> - A Perl5 regexp pattern
- *  <li><b>is</b>  - A Perl5 regexp pattern
- *  <li><b>exists</b> - "true" or "false".
- * </ul>
- *
- * <p>If any of them match, the body of the plugin is executed. You can
- * negate the content by prefixing it with a "!". For example, to greet
- * all admins, put the following in your LeftMenu:</p>
- * <pre>
+ * The IfPlugin allows parts of a WikiPage to be executed conditionally. You can
+ * also use shorthand "If" to run it. Parameters:
+ * <ul>
+ * <li><b>group</b> - A "|" -separated list of group names.
+ * <li><b>user</b> - A "|" -separated list of user names.
+ * <li><b>ip</b> - A "|" -separated list of ip addresses.
+ * <li><b>var</b> - A wiki variable
+ * <li><b>page</b> - A page name
+ * <li><b>contains</b> - A Perl5 regexp pattern
+ * <li><b>is</b> - A Perl5 regexp pattern
+ * <li><b>exists</b> - "true" or "false".
+ * </ul>
+ * <p>
+ * If any of them match, the body of the plugin is executed. You can negate the
+ * content by prefixing it with a "!". For example, to greet all admins, put the
+ * following in your LeftMenu:
+ * </p>
+ * 
+ * <pre>
 * [{If group='Admin'
- *
 * Hello, Admin, and your mighty powers!}]
- * </pre>
- *
- * <p>In order to send a message to everybody except Jack use</p>
- * <pre>
+ * </pre>
+ * <p>
+ * In order to send a message to everybody except Jack use
+ * </p>
+ * 
+ * <pre>
 * [{If user='!Jack'
- *
 * %%warning
 * Jack's surprise birthday party at eleven!
 * %%}]
- * </pre>
- *
- * <p>Note that you can't use "!Jack|!Jill", because for Jack, !Jill matches;
- * and for Jill, !Jack matches. These are not regular expressions (though
- * they might become so in the future).<p>
- *
- * <p>To check for page content, use</p>
- * <pre>
+ * </pre>
+ * <p>
+ * Note that you can't use "!Jack|!Jill", because for Jack, !Jill matches; and
+ * for Jill, !Jack matches. These are not regular expressions (though they might
+ * become so in the future).
+ * <p>
+ * <p>
+ * To check for page content, use
+ * </p>
+ * 
+ * <pre>
 * [{If page='TestPage' contains='xyzzy'
- *
- * Page contains the text "xyzzy"}]
- * </pre>
- *
- * <p>The difference between "contains" and "is" is that "is" is always an exact match,
- * whereas "contains" just checks if a pattern is available.</p>
- *
- * <p>To check for page existence, use</p>
- * <pre>
+ * Page contains the text &quot;xyzzy&quot;}]
+ * </pre>
+ * <p>
+ * The difference between "contains" and "is" is that "is" is always an exact
+ * match, whereas "contains" just checks if a pattern is available.
+ * </p>
+ * <p>
+ * To check for page existence, use
+ * </p>
+ * 
+ * <pre>
 * [{If page='TestPage' exists='true'
- *
- * Page "TestPage" exists.}]
- * </pre>
- * <p>With the same mechanism, it's also possible to test for the existence
- * of a variable - just use "var" instead of "page".</p>
- * 
- * <p>Another caveat is that the plugin body content is not counted
- * towards ReferenceManager links. So any links do not appear on any reference
- * lists. Depending on your position, this may be a good or a bad
- * thing.</p>
- *
- * <h3>Calling Externally</h3>
- *
- * <p>The functional, decision-making part of this plugin may be called from
- * other code (e.g., other plugins) since it is available as a static method
- * {@link #ifInclude(WikiContext,Map)}. Note that the plugin body may contain
- * references to other plugins.</p>
- *
- * @author Murray Altheim
- * @since 2.6
+ * Page &quot;TestPage&quot; exists.}]
+ * </pre>
+ * <p>
+ * With the same mechanism, it's also possible to test for the existence of a
+ * variable - just use "var" instead of "page".
+ * </p>
+ * <p>
+ * Another caveat is that the plugin body content is not counted towards
+ * ReferenceManager links. So any links do not appear on any reference lists.
+ * Depending on your position, this may be a good or a bad thing.
+ * </p>
+ * <h3>Calling Externally</h3>
+ * <p>
+ * The functional, decision-making part of this plugin may be called from other
+ * code (e.g., other plugins) since it is available as a static method
+ * {@link #ifInclude(WikiContext,Map)}. Note that the plugin body may contain
+ * references to other plugins.
+ * </p>
+ * 
+ * @author Murray Altheim
+ * @since 2.6
 */
 @ModuleData( aliases = { "If" } )
 public class IfPlugin implements WikiPlugin
 {
-  /** The parameter name for setting the group to check. Value is <tt>{@value}</tt>. */
-  public static final String PARAM_GROUP  = "group";
+  /**
+   * The parameter name for setting the group to check. Value is
+   * <tt>{@value}</tt>.
+   */
+  public static final String PARAM_GROUP = "group";
+
+  /**
+   * The parameter name for setting the user id to check. Value is
+   * <tt>{@value}</tt>.
+   */
+  public static final String PARAM_USER = "user";
+
+  /**
+   * The parameter name for setting the ip address to check. Value is
+   * <tt>{@value}</tt>.
+   */
+  public static final String PARAM_IP = "ip";
+
+  /**
+   * The parameter name for setting the page name to check. Value is
+   * <tt>{@value}</tt>.
+   */
+  public static final String PARAM_PAGE = "page";
 
-  /** The parameter name for setting the user id to check. Value is <tt>{@value}</tt>. */
-  public static final String PARAM_USER   = "user";
-  
-  /** The parameter name for setting the ip address to check. Value is <tt>{@value}</tt>. */
-  public static final String PARAM_IP    = "ip";
-  
-  /** The parameter name for setting the page name to check. Value is <tt>{@value}</tt>. */
-  public static final String PARAM_PAGE   = "page";
-  
-  /** The parameter name for setting the contents of the page to check. Value is <tt>{@value}</tt>. */
+  /**
+   * The parameter name for setting the contents of the page to check. Value
+   * is <tt>{@value}</tt>.
+   */
   public static final String PARAM_CONTAINS = "contains";
-  
-  /** The parameter name for setting the variable name to check. Value is <tt>{@value}</tt>. */
-  public static final String PARAM_VAR   = "var";
-  
-  /** The parameter name for setting the exact content to check. Value is <tt>{@value}</tt>. */
-  public static final String PARAM_IS    = "is";
-  
-  /** The parameter name for checking whether a page/var exists. Value is <tt>{@value}</tt>. */
-  public static final String PARAM_EXISTS  = "exists";
 
   /**
-   * {@inheritDoc}
+   * The parameter name for setting the variable name to check. Value is
+   * <tt>{@value}</tt>.
+   */
+  public static final String PARAM_VAR = "var";
+
+  /**
+   * The parameter name for setting the exact content to check. Value is
+   * <tt>{@value}</tt>.
+   */
+  public static final String PARAM_IS = "is";
+
+  /**
+   * The parameter name for checking whether a page/var exists. Value is
+   * <tt>{@value}</tt>.
+   */
+  public static final String PARAM_EXISTS = "exists";
+
+  /**
+   * {@inheritDoc}
   */
-  public String execute(WikiContext context, Map params) throws PluginException
+  public String execute( WikiContext context, Map<String, String> params ) throws PluginException
   {
-    return ifInclude(context,params)
-        ? context.getEngine().textToHTML(
-            context,(String)params.get(PluginManager.PARAM_BODY) )
-        : "" ;
+    return ifInclude( context, params ) ? context.getEngine().textToHTML( context,
+                                       (String) params.get( PluginManager.PARAM_BODY ) )
+      : "";
   }
 
-
   /**
-   * Returns a boolean result based on processing the WikiContext and
-   * parameter Map as according to the rules stated in the IfPlugin
-   * documentation. 
-   * As a static method this may be called by other classes.
-   *
-   * @param context  The current WikiContext.
-   * @param params  The parameter Map which contains key-value pairs.
+   * Returns a boolean result based on processing the WikiContext and
+   * parameter Map as according to the rules stated in the IfPlugin
+   * documentation. As a static method this may be called by other classes.
+   * 
+   * @param context The current WikiContext.
+   * @param params The parameter Map which contains key-value pairs.
   * @throws PluginException If something goes wrong
   * @return True, if the condition holds.
   */
-  public static boolean ifInclude( WikiContext context, Map params ) throws PluginException
+  public static boolean ifInclude( WikiContext context, Map<String, String> params ) throws PluginException
   {
     boolean include = false;
 
-    String group  = (String)params.get(PARAM_GROUP);
-    String user   = (String)params.get(PARAM_USER);
-    String ip    = (String)params.get(PARAM_IP);
-    String page   = (String)params.get(PARAM_PAGE);
-    String contains = (String)params.get(PARAM_CONTAINS);
-    String var   = (String)params.get(PARAM_VAR);
-    String is    = (String)params.get(PARAM_IS);
-    String exists  = (String)params.get(PARAM_EXISTS);
-
-    include |= checkGroup(context, group);
-    include |= checkUser(context, user);
-    include |= checkIP(context, ip);
+    String group = (String) params.get( PARAM_GROUP );
+    String user = (String) params.get( PARAM_USER );
+    String ip = (String) params.get( PARAM_IP );
+    String page = (String) params.get( PARAM_PAGE );
+    String contains = (String) params.get( PARAM_CONTAINS );
+    String var = (String) params.get( PARAM_VAR );
+    String is = (String) params.get( PARAM_IS );
+    String exists = (String) params.get( PARAM_EXISTS );
+
+    include |= checkGroup( context, group );
+    include |= checkUser( context, user );
+    include |= checkIP( context, ip );
 
     if( page != null )
     {
-      String content = context.getEngine().getPureText(page, WikiProvider.LATEST_VERSION).trim();
-      include |= checkContains(content,contains);
-      include |= checkIs(content,is);
-      include |= checkExists(context,page,exists);
+      String content = context.getEngine().getPureText( page, WikiProvider.LATEST_VERSION ).trim();
+      include |= checkContains( content, contains, context );
+      include |= checkIs( content, is, context );
+      include |= checkExists( context, page, exists );
     }
 
     if( var != null )
     {
-      String content = context.getEngine().getVariable(context, var);
-      include |= checkContains(content,contains);
-      include |= checkIs(content,is);
-      include |= checkVarExists(content,exists);
+      String content = context.getEngine().getVariable( context, var );
+      include |= checkContains( content, contains, context );
+      include |= checkIs( content, is, context );
+      include |= checkVarExists( content, exists );
     }
 
     return include;
@@ -193,33 +220,36 @@
 
   private static boolean checkExists( WikiContext context, String page, String exists )
   {
-    if( exists == null ) return false;
-    return !context.getEngine().pageExists(page) ^ TextUtil.isPositive(exists);
+    if( exists == null )
+      return false;
+    return !context.getEngine().pageExists( page ) ^ TextUtil.isPositive( exists );
   }
 
   private static boolean checkVarExists( String varContent, String exists )
   {
-    if( exists == null ) return false;
-    return (varContent == null ) ^ TextUtil.isPositive(exists);
+    if( exists == null )
+      return false;
+    return (varContent == null) ^ TextUtil.isPositive( exists );
   }
 
   private static boolean checkGroup( WikiContext context, String group )
   {
-    if( group == null ) return false;
-    String[] groupList = StringUtils.split(group,'|');
+    if( group == null )
+      return false;
+    String[] groupList = StringUtils.split( group, '|' );
     boolean include = false;
 
     for( int i = 0; i < groupList.length; i++ )
     {
       String gname = groupList[i];
       boolean invert = false;
-      if( groupList[i].startsWith("!") )
+      if( groupList[i].startsWith( "!" ) )
       {
-        gname = groupList[i].substring(1);
+        gname = groupList[i].substring( 1 );
         invert = true;
       }
 
-      Principal g = context.getEngine().getAuthorizationManager().resolvePrincipal(gname);
+      Principal g = context.getEngine().getAuthorizationManager().resolvePrincipal( gname );
 
       include |= context.getEngine().getAuthorizationManager().isUserInRole( context.getWikiSession(), g ) ^ invert;
     }
@@ -228,15 +258,16 @@
 
   private static boolean checkUser( WikiContext context, String user )
   {
-    if( user == null || context.getCurrentUser() == null ) return false;
+    if( user == null || context.getCurrentUser() == null )
+      return false;
 
-    String[] list = StringUtils.split(user,'|');
+    String[] list = StringUtils.split( user, '|' );
     boolean include = false;
 
     for( int i = 0; i < list.length; i++ )
     {
       boolean invert = false;
-      if( list[i].startsWith("!") )
+      if( list[i].startsWith( "!" ) )
       {
         invert = true;
       }
@@ -249,15 +280,16 @@
   // TODO: Add subnetwork matching, e.g. 10.0.0.0/8
   private static boolean checkIP( WikiContext context, String ipaddr )
   {
-    if( ipaddr == null || context.getHttpRequest() == null ) return false;
+    if( ipaddr == null || context.getHttpRequest() == null )
+      return false;
 
-    String[] list = StringUtils.split(ipaddr,'|');
+    String[] list = StringUtils.split( ipaddr, '|' );
     boolean include = false;
 
     for( int i = 0; i < list.length; i++ )
     {
       boolean invert = false;
-      if( list[i].startsWith("!") )
+      if( list[i].startsWith( "!" ) )
       {
         invert = true;
       }
@@ -267,37 +299,39 @@
     return include;
   }
 
-  private static boolean doMatch( String content, String pattern )
-    throws PluginException
+  private static boolean doMatch( String content, String pattern, WikiContext context ) throws PluginException
   {
     try
     {
       Pattern matchPattern = Pattern.compile( pattern );
-      // m_exceptPattern = compiler.compile( exceptPattern, Perl5Compiler.SINGLELINE_MASK );
+      // m_exceptPattern = compiler.compile( exceptPattern,
+      // Perl5Compiler.SINGLELINE_MASK );
       return matchPattern.matcher( content ).matches();
     }
     catch( PatternSyntaxException e )
     {
-      throw new PluginException("Faulty pattern "+pattern);
+      throw new PluginException( context.getBundle( WikiPlugin.CORE_PLUGINS_RESOURCEBUNDLE )
+        .getString( "plugin.if.faulty.pattern" )
+                    + pattern );
     }
 
   }
 
-  private static boolean checkContains( String pagecontent, String matchPattern )
-    throws PluginException
+  private static boolean checkContains( String pagecontent, String matchPattern, WikiContext context ) throws PluginException
   {
-    if( pagecontent == null || matchPattern == null ) return false;
+    if( pagecontent == null || matchPattern == null )
+      return false;
 
-    return doMatch( pagecontent, ".*"+matchPattern+".*" );
+    return doMatch( pagecontent, ".*" + matchPattern + ".*", context );
   }
 
-  private static boolean checkIs( String content, String matchPattern )
-    throws PluginException
+  private static boolean checkIs( String content, String matchPattern, WikiContext context ) throws PluginException
   {
-    if( content == null || matchPattern == null ) return false;
+    if( content == null || matchPattern == null )
+      return false;
 
-    matchPattern = "^"+matchPattern+"$";
+    matchPattern = "^" + matchPattern + "$";
 
-    return doMatch(content, matchPattern);
+    return doMatch( content, matchPattern, context );
   }
 }

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/Image.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/Image.java?rev=748329&r1=748328&r2=748329&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/Image.java (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/Image.java Thu Feb 26 21:57:21 2009
@@ -21,6 +21,7 @@
 package org.apache.wiki.plugin;
 
 import java.util.Map;
+import java.util.ResourceBundle;
 
 import org.apache.wiki.WikiContext;
 import org.apache.wiki.WikiEngine;
@@ -101,6 +102,7 @@
   public String execute( WikiContext context, Map params )
     throws PluginException
   {
+    ResourceBundle rb = context.getBundle( WikiPlugin.CORE_PLUGINS_RESOURCEBUNDLE );
     WikiEngine engine = context.getEngine();
     String src   = getCleanParameter( params, PARAM_SRC );
     String align  = getCleanParameter( params, PARAM_ALIGN );
@@ -117,7 +119,8 @@
 
     if( src == null )
     {
-      throw new PluginException("Parameter 'src' is required for Image plugin");
+      throw new PluginException( rb.getString( " plugin.image.parmsrc.req.1" ) + " 'src' "
+                    + rb.getString( " plugin.image.parmsrc.req.2" ) );
     }
 
     if( cssclass == null ) cssclass = "imageplugin";
@@ -139,7 +142,7 @@
     }
     catch( ProviderException e )
     {
-      throw new PluginException( "Attachment info failed: "+e.getMessage() );
+      throw new PluginException( rb.getString( "plugin.image.attachinfo.failed" ) + e.getMessage() );
     }
 
     StringBuilder result = new StringBuilder();

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/InterWikiLinksPlugin.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/InterWikiLinksPlugin.java?rev=748329&r1=748328&r2=748329&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/InterWikiLinksPlugin.java (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/InterWikiLinksPlugin.java Thu Feb 26 21:57:21 2009
@@ -22,6 +22,7 @@
 
 import java.util.Collection;
 import java.util.Map;
+import java.util.ResourceBundle;
 
 import org.apache.log4j.Logger;
 import org.apache.wiki.WikiContext;
@@ -80,6 +81,7 @@
   */
   public String execute( WikiContext context, Map<String, String> params ) throws PluginException
   {
+    ResourceBundle rb = context.getBundle( WikiPlugin.CORE_PLUGINS_RESOURCEBUNDLE );
     try
     {
       StringBuffer sb = new StringBuffer();
@@ -180,7 +182,7 @@
     catch( Exception e )
     {
       log.error( "Could not construct InterwikiLinks plugin output, reason: ", e );
-      throw new PluginException( "Unable to construct InterwikiLinks plugin output (see logs)" );
+      throw new PluginException( rb.getString( "plugin.interwikilinks.noconstruct" ) );
     }
   }
 

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/PluginManager.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/PluginManager.java?rev=748329&r1=748328&r2=748329&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/PluginManager.java (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/PluginManager.java Thu Feb 26 21:57:21 2009
@@ -556,14 +556,11 @@
   * 
   * @throws PluginException From the plugin itself, it propagates, waah!
   */
-  public String execute( WikiContext context,
-              String commandline )
-    throws PluginException
+  public String execute( WikiContext context, String commandline ) throws PluginException
   {
     if( !m_pluginsEnabled )
       return "";
 
-    ResourceBundle rb = context.getBundle(WikiPlugin.CORE_PLUGINS_RESOURCEBUNDLE);
     Object[] obArgs = { commandline };
     Matcher matcher = m_pluginPattern.matcher( commandline );
 
@@ -585,12 +582,14 @@
     {
       String msg = "Missing parameter in plugin definition: "+commandline;
       log.warn( msg, e );
+      ResourceBundle rb = context.getBundle(WikiPlugin.CORE_PLUGINS_RESOURCEBUNDLE);
       throw new PluginException( MessageFormat.format( rb.getString( "plugin.error.missingparameter" ), obArgs ) );
     }
     catch( IOException e )
     {
       String msg = "Zyrf. Problems with parsing arguments: "+commandline;
       log.warn( msg, e );
+      ResourceBundle rb = context.getBundle(WikiPlugin.CORE_PLUGINS_RESOURCEBUNDLE);
       throw new PluginException( MessageFormat.format( rb.getString( "plugin.error.parsingarguments" ), obArgs ) );
     }
 
@@ -649,13 +648,15 @@
     {
       String msg = "Missing parameter in plugin definition: "+commandline;
       log.warn( msg, e );
-      throw new PluginException( msg );
+      ResourceBundle rb = context.getBundle( WikiPlugin.CORE_PLUGINS_RESOURCEBUNDLE );
+      throw new PluginException( rb.getString( "plugin.error.missingparameter" ) );
     }
     catch( IOException e )
     {
       String msg = "Zyrf. Problems with parsing arguments: "+commandline;
       log.warn( msg, e );
-      throw new PluginException( msg );
+      ResourceBundle rb = context.getBundle( WikiPlugin.CORE_PLUGINS_RESOURCEBUNDLE );
+      throw new PluginException( rb.getString( "plugin.error.parsingarguments" ) );
     }
 
     return null;

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/TableOfContents.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/TableOfContents.java?rev=748329&r1=748328&r2=748329&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/TableOfContents.java (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/TableOfContents.java Thu Feb 26 21:57:21 2009
@@ -229,7 +229,7 @@
       catch(Exception e) 
       {
         log.error("Could not construct table of contents: Filter Error", e);
-        throw new PluginException("Unable to construct table of contents (see logs)");
+        throw new PluginException( rb.getString( "tableofcontents.unable.construct" ) );
       }
       
       context.setVariable( VAR_ALREADY_PROCESSING, "x" );
@@ -244,7 +244,7 @@
     catch( IOException e )
     {
       log.error("Could not construct table of contents", e);
-      throw new PluginException("Unable to construct table of contents (see logs)");
+      throw new PluginException( rb.getString( "tableofcontents.unable.construct" ) );
     }
 
     sb.append("</div>\n</div>\n");

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/UndefinedPagesPlugin.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/UndefinedPagesPlugin.java?rev=748329&r1=748328&r2=748329&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/UndefinedPagesPlugin.java (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/java/org/apache/wiki/plugin/UndefinedPagesPlugin.java Thu Feb 26 21:57:21 2009
@@ -39,14 +39,12 @@
 * </ul>
 *
 */
-public class UndefinedPagesPlugin
-  extends AbstractFilteredPlugin
+public class UndefinedPagesPlugin extends AbstractFilteredPlugin
 {
   /**
   * {@inheritDoc}
   */
-  @SuppressWarnings("unchecked")
-  public String execute( WikiContext context, Map params )
+  public String execute( WikiContext context, Map<String,String> params )
     throws PluginException
   {
     ReferenceManager refmgr = context.getEngine().getReferenceManager();
@@ -64,7 +62,9 @@
     
     if (m_lastModified)
     {
-      throw new PluginException("parameter " + PARAM_LASTMODIFIED + " is not valid for the UndefinedPagesPlugin");
+      throw new PluginException( context.getBundle( WikiPlugin.CORE_PLUGINS_RESOURCEBUNDLE )
+        .getString( "plugin.undefined.parm.invalid" )
+                    + " : " + PARAM_LASTMODIFIED );
     }
     
     if (m_show.equals(PARAM_SHOW_VALUE_COUNT))

Modified: incubator/jspwiki/trunk/tests/java/TranslationsCheck.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/tests/java/TranslationsCheck.java?rev=748329&r1=748328&r2=748329&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/tests/java/TranslationsCheck.java (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/tests/java/TranslationsCheck.java Thu Feb 26 21:57:21 2009
@@ -69,32 +69,32 @@
 
     try
     {
-      diff("/etc/i18n/CoreResources.properties",
-         "/etc/i18n/CoreResources_" + suffix + ".properties");
-      detectDuplicates("/etc/i18n/CoreResources_" + suffix + ".properties");
+      diff("/src/WebContent/WEB-INF/classes/CoreResources.properties",
+         "/src/WebContent/WEB-INF/classes/CoreResources_" + suffix + ".properties");
+      detectDuplicates("/src/WebContent/WEB-INF/classes/CoreResources_" + suffix + ".properties");
     }
     catch( FileNotFoundException e )
     {
-      System.err.println("Unable to locate "+"/etc/i18n/CoreResources_" + suffix + ".properties");
+      System.err.println("Unable to locate "+"/src/WebContent/WEB-INF/classes/CoreResources_" + suffix + ".properties");
     }
 
     try
     {
-      diff("/etc/i18n/templates/default.properties",
-         "/etc/i18n/templates/default_" + suffix + ".properties");
-      detectDuplicates("/etc/i18n/templates/default_" + suffix + ".properties");
+      diff("/src/WebContent/WEB-INF/classes/templates/default.properties",
+         "/src/WebContent/WEB-INF/classes/templates/default_" + suffix + ".properties");
+      detectDuplicates("/src/WebContent/WEB-INF/classes/templates/default_" + suffix + ".properties");
     }
     catch( FileNotFoundException e )
     {
-      System.err.println("Unable to locate "+"/etc/i18n/templates/default_" + suffix + ".properties");
+      System.err.println("Unable to locate "+"/src/WebContent/WEB-INF/classes/templates/default_" + suffix + ".properties");
     }  
     
     try
     {
-      diff("/etc/i18n/plugin/PluginResources.properties",
-         "/etc/i18n/plugin/PluginResources_" + suffix + ".properties");
+      diff("/src/WebContent/WEB-INF/classes/plugin/PluginResources.properties",
+         "/src/WebContent/WEB-INF/classes/plugin/PluginResources_" + suffix + ".properties");
     
-      detectDuplicates("/etc/i18n/plugin/PluginResources_" + suffix + ".properties");
+      detectDuplicates("/src/WebContent/WEB-INF/classes/plugin/PluginResources_" + suffix + ".properties");
     
       System.out.println("Duplicates overall (two or more occurences):");
       System.out.println("--------------------------------------------");
@@ -108,7 +108,7 @@
     }
     catch( FileNotFoundException e ) 
     {
-      System.err.println("Unable to locate "+"/etc/i18n/plugin/PluginResources_" + suffix + ".properties");
+      System.err.println("Unable to locate "+"/src/WebContent/WEB-INF/classes/plugin/PluginResources_" + suffix + ".properties");
     } 
 
     System.out.println("NOTE: Please remember that dependent on the usage of these i18n files, outdated " +

Modified: incubator/jspwiki/trunk/tests/java/org/apache/wiki/plugin/UndefinedPagesPluginTest.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/tests/java/org/apache/wiki/plugin/UndefinedPagesPluginTest.java?rev=748329&r1=748328&r2=748329&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/tests/java/org/apache/wiki/plugin/UndefinedPagesPluginTest.java (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/tests/java/org/apache/wiki/plugin/UndefinedPagesPluginTest.java Thu Feb 26 21:57:21 2009
@@ -97,7 +97,7 @@
     assertEquals("1", result);
 
     // test if the proper exception is thrown:
-    String expectedExceptionString = "parameter showLastModified is not valid for the UndefinedPagesPlugin";
+    String expectedExceptionString = "parameter is not valid for the UndefinedPagesPlugin : showLastModified";
     String exceptionString = null;
     try
     {Mime
View raw message