jspwiki-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From jalka...@apache.org
Subject svn commit: r700388 [1/2] - in /incubator/jspwiki/trunk: ./ src/wikipages/en/ src/wikipages/nl/
Date Tue, 30 Sep 2008 08:38:40 GMT
Author: jalkanen
Date: Tue Sep 30 01:38:39 2008
New Revision: 700388

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=700388&view=rev
Log:
Restored English corepages; put Dutch in their own folder.

Added:
  incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/nl/
   - copied from r700385, incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/
Modified:
  incubator/jspwiki/trunk/ChangeLog
  incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/About.txt
  incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/ApprovalRequiredForPageChanges.txt
  incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/ApprovalRequiredForUserProfiles.txt
  incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/Community.txt
  incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/CopyrightNotice.txt
  incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/EditFindAndReplaceHelp.txt
  incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/EditPageHelp.txt
  incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/FullRecentChanges.txt
  incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/InstallationTips.txt
  incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/LeftMenu.txt
  incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/LoginHelp.txt
  incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/Main.txt
  incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/MoreMenu.txt
  incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/OneMinuteWiki.txt
  incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/PageAlias.txt
  incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/PageIndex.txt
  incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/RecentChanges.txt
  incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/RejectedMessage.txt
  incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/SandBox.txt
  incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/SearchPageHelp.txt
  incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/SystemInfo.txt
  incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/TextFormattingRules.txt
  incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/TitleBox.txt
  incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/UndefinedPages.txt
  incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/UnusedPages.txt
  incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/WikiEtiquette.txt
  incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/WikiName.txt
  incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/WikiWiki.txt

Modified: incubator/jspwiki/trunk/ChangeLog
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/ChangeLog?rev=700388&r1=700387&r2=700388&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/ChangeLog (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/ChangeLog Tue Sep 30 01:38:39 2008
@@ -1,3 +1,8 @@
+2008-09-30 Janne Jalkanen <jalkanen@apache.org>
+
+    * Oops, Dutch corepages had overwritten the English corepages,
+    so restored both English ones and created a dir for Dutch.
+
 2008-09-29 Dirk Frederickx <dirk.frederickx@gmail.com>
 
     * 2.8.0-beta-13
@@ -7,7 +12,7 @@
     
     * [JSPWIKI-380] Fix backspace handling of the plain editor.
 
-2008-09-24 Janne Jalkanen <jalkanen@apache.org>
+2008-09-29 Janne Jalkanen <jalkanen@apache.org>
 
     * 2.8.0-beta-12
     

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/About.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/About.txt?rev=700388&r1=700387&r2=700388&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/About.txt (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/About.txt Tue Sep 30 01:38:39 2008
@@ -1,20 +1,16 @@
-Deze Wiki werkt met [JSP|http://java.sun.com/products/jsp] technologie.
-Waarmee het hopelijk erg makkelijk is om bij te blijven, en het er beter uit ziet dan de meeste Wiki's gebaseerd op de [originale|http://c2.com/cgi/wiki].
-Een custom bean zorgt voor de vertaling van wiki tekst naar html.
+This Wiki is done using [JSP|http://java.sun.com/products/jsp] technology, 
+which hopefully makes it very easy to keep up to date and looking better than most of the Wikis based on the [original one|http://c2.com/cgi/wiki]. A custom bean handles the translation of text into HTML.
 
-De meeste [editing markers|TextFormattingRules] zijn gestyleerd volgens de [Sensei's Library|http://senseis.xmp.net], the best Go sites in the Internet.
-Ik vind de opmaak erg makkelijk en duidelijk.
+Most of the [editing markers|TextFormattingRules] have been styled according to the [Sensei's Library|http://senseis.xmp.net], the best Go sites in the Internet. I find their markup very easy, yet clear.
 
-Deze wiki is beschikbaar onder de [Apache License, Version 2.0|http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0].
-Zie [http://incubator.apache.org/jspwiki] voor meer informatie.
+This wiki is available under the [Apache License, Version 2.0|http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0]. Please
+see [http://incubator.apache.org/jspwiki] for further information.
 
-Als je geïnteresseerd bent in JSPWiki ontwikkeling, de home page voor JSPWiki zit op [http://www.jspwiki.org]. 
-Een paar snelle links:
+If you are interested in the JSPWiki development, the home page for JSPWiki is at [http://www.jspwiki.org]. Some quick links:
 
-* [Openstaande bugs|https://issues.apache.org/jira/browse/JSPWIKI]
-* [Nieuwe bug aanmelden|https://issues.apache.org/jira/secure/CreateIssue.jspa?pid=12310732&issuetype=1]
-* [Nieuwe Ideen aandragen|JSPWiki:SubmitNewIdea].
-* Kijk op de FAQ's [JSPWiki FAQ|JSPWiki:JSPWikiFAQ]
-* Zoek naar extra plugins [plugins|JSPWiki:ContributedPlugins], [templates|JSPWiki:ContributedTemplates], [filters|JSPWiki:ContributedFilters], [providers|JSPWiki:ContributedProviders], of [other cool stuff|JSPWiki:ContributedCode].
+* [Bug Reports|JSPWiki:SubmitBugReport] - or [look at the list of open bugs|JSPWiki:OpenBugs].
+* [Contribute new ideas|JSPWiki:SubmitNewIdea].
+* Take a look at the most up-to-date [JSPWiki FAQ|JSPWiki:JSPWikiFAQ]
+* Look for additional [plugins|JSPWiki:ContributedPlugins], [templates|JSPWiki:ContributedTemplates], [filters|JSPWiki:ContributedFilters], [providers|JSPWiki:ContributedProviders], or [other cool stuff|JSPWiki:ContributedCode].
 
-Happy hacking, en bedankt voor het kiezen van JSPWiki!
+Happy hacking, and thanks for choosing JSPWiki!

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/ApprovalRequiredForPageChanges.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/ApprovalRequiredForPageChanges.txt?rev=700388&r1=700387&r2=700388&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/ApprovalRequiredForPageChanges.txt (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/ApprovalRequiredForPageChanges.txt Tue Sep 30 01:38:39 2008
@@ -1,3 +1,3 @@
-Page edits require approval before they become active. Your request has been submitted and will be approved or rejected.
+Page edits require approval before they become active. Your request has been submitted and will approved or rejected.
 
 You can check on the status of your request by logging in (if you aren't already) and clicking on the "Workflow" link.
\ No newline at end of file

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/ApprovalRequiredForUserProfiles.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/ApprovalRequiredForUserProfiles.txt?rev=700388&r1=700387&r2=700388&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/ApprovalRequiredForUserProfiles.txt (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/ApprovalRequiredForUserProfiles.txt Tue Sep 30 01:38:39 2008
@@ -1,3 +1,3 @@
-New user profiles require approval before they become active. Your request has been submitted and will be approved or rejected. 
+New user profiles require approval before they become active. Your request has been submitted and will approved or rejected. 
 
 If you supplied an e-mail address, one of the wiki administrators will let you know when your account has been approved. Alternatively, you might want to come back later and see if you can log in.
\ No newline at end of file

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/Community.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/Community.txt?rev=700388&r1=700387&r2=700388&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/Community.txt (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/Community.txt Tue Sep 30 01:38:39 2008
@@ -1,52 +1,48 @@
 [{TableOfContents}]
 
 !! Mailing Lists
-Er is een JSPWiki mailing list voor discussies buiten deze wiki. Het is heel goed voor discussies over patches, problemen en ontwikkelingen etc.
+There's a JSPWiki mailing list for discussion that is occurring off this wiki. It is very good for discussing things like patches, problems, development, etc.
 
-Erz ijn momenteel 3 mailing lists, ''jspwiki-users'', ''jspwiki-dev'' and ''jspwiki-commits''.
+There are currently three email lists, ''jspwiki-users'', ''jspwiki-dev'' and ''jspwiki-commits''.
 
 !JSPWiki-user
 
-De jspwiki-user mailing list wordt gehost bij Apache Incubator. Je kan er aan mee doen door een mail te sturen naar [jspwiki-user-subscribe@incubator.apache.org|mailto:jspwiki-user-subscribe@incubator.apache.org].
-De list archieven zijn te vinden op [http://mail-archives.apache.org/mod_mbox/incubator-jspwiki-user/|http://mail-archives.apache.org/mod_mbox/incubator-jspwiki-user/]
+The jspwiki-user mailing list is hosted at Apache Incubator. You can join it by sending an email to [jspwiki-user-subscribe@incubator.apache.org|mailto:jspwiki-user-subscribe@incubator.apache.org]. The list archives are at [http://mail-archives.apache.org/mod_mbox/incubator-jspwiki-user/|http://mail-archives.apache.org/mod_mbox/incubator-jspwiki-user/]
 
-De oude [list archieven|http://www.ecyrd.com/pipermail/jspwiki-users/] zijn ook nog beschikbaar. En er is ook nog een [tweede archief|http://www.nabble.com/JspWiki---User-f2680.html] op Nabble. 
+The [old list archives|http://www.ecyrd.com/pipermail/jspwiki-users/] are also available. There's also a [secondary archive|http://www.nabble.com/JspWiki---User-f2680.html] on Nabble.
 
 !JSPWiki-dev
 
-Deze list is voor JSPWiki ontwikkelaars, Abonneer je hier niet op als je bang bent voor geek-talk. 
-De jspwiki-dev list wordt gehost bij Apache, je kan meedoen door een mail te sturen naar [jspwiki-dev-subscribe@incubator.apache.org|mailto:jspwiki-dev-subscribe@incubator.apache.org].
-De list archieven zijn te vinden op [http://mail-archives.apache.org/mod_mbox/incubator-jspwiki-dev/|http://mail-archives.apache.org/mod_mbox/incubator-jspwiki-dev/]
-
+This is the list for JSPWiki developers. Do not join if you fear geek-talk. The jspwiki-dev list is hosted at Apache, so you join by sending an email to [jspwiki-dev-subscribe@incubator.apache.org|mailto:jspwiki-dev-subscribe@incubator.apache.org]. The list archives are at [http://mail-archives.apache.org/mod_mbox/incubator-jspwiki-dev/|http://mail-archives.apache.org/mod_mbox/incubator-jspwiki-dev/]
 
 !JSPWiki-commits
 
-Als je je hier op abonneert krijg je mail zodra een committer gewijzigde files of nieuwe files commit in de SVN repository.
-De jspwiki-commits list wordt gehost bij Apache, je kan meedoen door een mail te sturen naar [jspwiki-commits-subscribe@incubator.apache.org|mailto:jspwiki-commits-subscribe@incubator.apache.org].
-De lijst archieven zijn te vinden op http://mail-archives.apache.org/mod_mbox/incubator-jspwiki-commits/
+If you subscribe to this list you will get emailed when (a committer) commits new or changed files to the SVN repository.
+The jspwiki-commits list is hosted at Apache, join it by sending an email to [jspwiki-commits-subscribe@incubator.apache.org|mailto:jspwiki-commits-subscribe@incubator.apache.org]. 
+The list archives are at http://mail-archives.apache.org/mod_mbox/incubator-jspwiki-commits/
 
 !Unsubscribing
 
-Unsubscribing is net zo makkelijk: je stuurt een mail naar jspwiki-<user|dev|commits>-unsubscribe@incubator.apache.org vanaf het zelfde email adres als waarvan je de subscribe hebt gedaan. 
+Unsubscribing is equally easy: you can just send an email to jspwiki-<user|dev|commits>-unsubscribe@incubator.apache.org from the same email address that you originally subscribed from. 
 
-De oude jspwiki-dev archieven (tot en met Oct. 2007) zijn [ook beschikbaar|http://www.ecyrd.com/pipermail/jspwiki-dev/], als je wat interessante zaken wilt uitzoeken.
+The old JSPWiki-dev archives (up until Oct. 2007) are [also available|http://www.ecyrd.com/pipermail/jspwiki-dev/], if you want to peruse some interesting issues.
 
-!! Andere bronnen
+!! Other resources
 
-! IrcChannel - chat live met de ontwikkelaars!
+! IrcChannel - chat live with the developers!
 
-Er is een JSPWiki [IRC|http://www.mirc.com/irc.html] channel op [Freenode|http://www.freenode.net], genaamd #jspwiki. Kom langs als je vragen hebt, of als je alleen even wil chatten. 
+There is a JSPWiki [IRC|http://www.mirc.com/irc.html] channel on [Freenode|http://www.freenode.net], called #jspwiki. Drop by if you have any questions, or just want to chat.
 
-Let er op dat dit channel af en toe heel erg rustig is, dus wanhoop niet als je geen antwoord op je vragen krijgt, gewoon ff wachten.
+Note that the channel is pretty quiet at certain times of the day, so don't be discouraged if you don't get an answer. Just hang around for a while...
 
-Regulars op dit channel:
-* [Janne Jalkanen|http://www.jspwiki.org/wiki/JanneJalkanen] (Ecyrd): Leeft op GMT+2.
+Regulars on the channel:
+* [Janne Jalkanen|http://www.jspwiki.org/wiki/JanneJalkanen] (Ecyrd): Lives on GMT+2.
 
 ! [FaceBook | http://www.facebook.com/group.php?gid=11138025370]
 
-Gewoon voor de lol, ik heb een JSPWiki Users group gemaakt op Facebook. Als je een actieve Facebook gebruiker bent, kom eens langs !
+Just for fun, I create a JSPWiki Users group at Facebook. If you're a regular Facebook user, drop by!
 
-(En nee, we zijn niet van plan om er een bestaande site mee te vervangen. Maar sinds jan en alleman op Facebook schijnt te zitten, dacht ik dat het geen slecht idee was om hier een extra channel te maken)
+(And no, we're not planning to replace any existing site with it. But since everyone and their cousin seems to be on Facebook, I figured that it's probably not a bad idea to add an extra channel)
 -- Janne 17/09/07
 
 * [JSPWiki dev blog|http://blog.jspwiki.org/]
\ No newline at end of file

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/CopyrightNotice.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/CopyrightNotice.txt?rev=700388&r1=700387&r2=700388&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/CopyrightNotice.txt (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/CopyrightNotice.txt Tue Sep 30 01:38:39 2008
@@ -1 +1 @@
-zet hier je [CopyrightNotice] neer !
\ No newline at end of file
+put your [CopyrightNotice] in here !
\ No newline at end of file

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/EditFindAndReplaceHelp.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/EditFindAndReplaceHelp.txt?rev=700388&r1=700387&r2=700388&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/EditFindAndReplaceHelp.txt (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/EditFindAndReplaceHelp.txt Tue Sep 30 01:38:39 2008
@@ -1,25 +1,26 @@
-Je kunt meta-karakters gebruiken in het 'Search For' veld:
+You can use meta-characters in the 'Search For' field:
 
-|.   |elk karakter behalve newline  |+   |een of meerdere keren
-|*   |0 of meerdere keren       |?   |geen of een keer
-|{n}  |match precies n keer      |{n,m} |tenminste n, maximaal m keer
-|~|  |pipe: {{a~|b}} matcht a of b | -   |hyphen, match een range van karakters
-|^   |begin van een regel       |$   |einde van een regel
-|[[...] |een van de karakters van een set  |[[^...] |genegeerde karakter set
-|\b   |woord grens          |\B   |woord niet grens
-|\d   |numeriek [[0-9]         |\D   |niet numeriek [[^0-9]
-|\s   |enkele spatie       |\S   |enkele niet spatie 
+|.   |any character except newline  |+   |one or more times
+|*   |zero or more times       |?   |zero or one time
+|{n}  |match exact n times       |{n,m} |at least n, at most m times
+|~|  |pipe: {{a~|b}} matches a or b | -   |hyphen, match a range of chars
+|^   |beginning of a line       |$   |end of a line
+|[[...] |one of the char's of a set   |[[^...] |negated character set
+|\b   |word boundary          |\B   |word non boundary
+|\d   |numeral [[0-9]         |\D   |non numeral [[^0-9]
+|\s   |single white space       |\S   |single non white space 
 |\w   |[[A-Za-z0-9_]          |\W   |[[^A-Za-z0-9_]
-|(...) |groepering opgeslagen als $1..$9  |\.   |escape een meta karakter
+|(...) |grouping are stored as $1..$9  |\.   |escape a meta char
 
-Het 'Replace' veld can $1..$9 gebruiken als een terugverwijzing naar haakjes van het 'Search for' veld.
+The 'Replace with' field can use $1..$9 as a backreference to parentheses of 'Search for' field.
 ----
-Voorbeeld:\\
+Example:\\
 
-Search for __/abc|def/__ matcht het woord 'abc' of het woord 'def'\\
-Search for __/bwiki/b__ matcht het woord 'wiki' maar niet het woord 'jspwiki'.\\
-Search for __^[[IVXMDCL]+\.__ matcht elke combinatie van romeinse numerieke karakters gevolgd door een punt\\
-Search for __/(-?\d+)(\d{3})/__ and replace with __$1,$2__ om comma's in grote getallen in te voegen. 
+Search for __/abc|def/__ will match the word 'abc' or the word 'def'\\
+Search for __/bwiki/b__ will match the word 'wiki' but not the word 'jspwiki'.\\
+Search for __^[[IVXMDCL]+\.__ will match any combination of roman numeral char's followed by a period\\
+Search for __/(-?\d+)(\d{3})/__ and replace with __$1,$2__ to insert commas in large integers. 
 
-Dit is de [EditFindAndReplaceHelp] pagina.
-[Meer informatie over regular expressions|http://www.regular-expressions.info/javascript.html] en [RegExp Sandbox|http://www.regular-expressions.info/javascriptexample.html]\\
+This is the [EditFindAndReplaceHelp] page. 
+[More info on regular expressions|http://www.regular-expressions.info/javascript.html]
+and [RegExp Sandbox|http://www.regular-expressions.info/javascriptexample.html]\\

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/EditPageHelp.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/EditPageHelp.txt?rev=700388&r1=700387&r2=700388&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/EditPageHelp.txt (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/EditPageHelp.txt Tue Sep 30 01:38:39 2008
@@ -1,30 +1,36 @@
-Hier een korte samenvatting voor je:
+Here's a short reminder on what elements you have at your disposal:
 {{{
-----       Horizontale lijn
-\\        Geforceerd een nieuwe regel
-[link]      Maak een hyperlink naar "link", waar "link" zowel een interne 
-         WikiName kan zijn als een externe link (http://)
-[text|link]   Maak een hyperlink waarbij de tekst anders is dan de tekst van de hyperlink 
-[text|wiki:link] Maak een hyperlink waarbij de tekst anders is dan de tekst van de hyperlink en waarbij naar een andere wiki wordt verwezen Dit ondersteunt interWiki linking.
-*        Maak een opsommingslijst (moet op de eerste positie staan). Gebruik meerdere (**) om verder in te springen (meerdere niveaus).
-#        Maak een genummerde opsommingslijst (moet op de eerste positie staan). Gebruik meerdere (##, ###) om verder in te springen (meerdere niveaus). 
-
-!, !!, !!!   Begin een regel met een uitroep teken om een hoofdstuk te maken. 
-         Meer uitroeptekens betekent een 'groter' hoofdstuk.
-
-__text__    Geeft vetgedrukte tekst
-''text''     Geeft cursieve tekst (letop dat dit enkele quotes zijn ('))
-{{text}}     Geeft tekst in monospaced font
-;term:def    Definieert 'term' met 'def'. Gebruik dit met de lege 'term' om kleine commentaren te maken.
+----       Horizontal ruler
+\\        Forced line break
+[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
+         WikiName or an external link (http://)
+[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
+         hyperlink link.
+[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
+         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
+         This supports interWiki linking.
+
+*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
+         for deeper indentations.
+#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
+         for deeper indentations.
+
+!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
+         More exclamation marks mean bigger headings.
+
+__text__     Makes text bold.
+''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
+{{text}}     Makes text in monospaced font.
+;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
 
-|tekst|meer tekst Geeft een tabel. Dubbele strepen voor een tabel heading.
+|text|more text Makes a table. Double bars for a table heading.
 }}}
 
-Gebruik geen HTML, dat werkt gewoon niet.
+Don't try to use HTML, since it just won't work.
 
-Om plaatjes in te voegen, zet deze gewoon op een web pagina, en ze worden automatisch weergegeven. Kijk op [SystemInfo] om te zien welk formaten toegestaan zijn.
+To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check [SystemInfo].
 
-Om een programma code blok te maken, gebruik drie accolades ({) voor het openen, en weer drie accolades (}) voor het sluiten ervan.
+To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.
 
-''(Vraag je je af waar deze tekst vandaan komt? Het staat op een pagina genaamd [Edit Page Help], die je zelf kan wijzigen !)''
+''(Wondering where this text comes from? It's on a page called [Edit Page Help], which you can edit too!)''
 

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/FullRecentChanges.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/FullRecentChanges.txt?rev=700388&r1=700387&r2=700388&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/FullRecentChanges.txt (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/FullRecentChanges.txt Tue Sep 30 01:38:39 2008
@@ -1,3 +1,3 @@
-Dit zijn alle wijzigingen die op deze pagina's zijn gemaakt. Een betere lijst is beschikbaar op [RecentChanges].
+These are all of the changes made to these pages. A much shorter list is available in [RecentChanges].
 
 [{INSERT com.ecyrd.jspwiki.plugin.RecentChangesPlugin}]

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/InstallationTips.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/InstallationTips.txt?rev=700388&r1=700387&r2=700388&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/InstallationTips.txt (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/InstallationTips.txt Tue Sep 30 01:38:39 2008
@@ -1,17 +1,17 @@
 [{TableOfContents}]
 
-!! Microsoft Windows problemen
+!! Microsoft Windows Issues
 
-!Wiki configuratie
-De makkelijkste plek voor je Wiki bestanden zijn op dezelfde drive als waar Tomcat (of andere container) is geïnstalleerd, en de locatie in Unix formaat definiëren. Voorbeeld: bestanden in C:\JSPWiki\bestanden worden in de config file opgegeven als /JSPWiki/bestanden.
+!Wiki configuration
+The least painful approach to defining the location of your Wiki files is to have them located at the same drive as your Tomcat (or other web server) installation, and define the location in Unix format. For example, files in C:\JSPWiki\files are defined in the configuration file as /JSPWiki/files.
 
-Verander ook de instelling voor {{log4j.appender.~FileLog.File}} in {{jspwiki.properties}} als je een logfile wilt. Deze instelling zit goed verstopt helemaal onderin de config-file. Het formaat is hetzelfde als de {{jspwiki.fileSystemProvider.pageDir}}-setting, oftewel backslashes moeten dubbel worden opgegeven.
+Also make sure you change the setting for {{log4j.appender.~FileLog.File}} in {{jspwiki.properties}} if you want a logfile to be created. This setting is hidden quite well near the end of the config-file. The format is the same as the {{jspwiki.fileSystemProvider.pageDir}}-setting, i.e. backslashes must be duplicated.
 
-!! UTF-8 problemen
+!! UTF-8 Issues
 
-Als je problemen hebt met Tomcat 5.x (of hoger) en JSPWiki met UTF-8, lees dan het volgende !
+If you are having problems with Tomcat 5.x (or higher) and JSPWiki with UTF-8, please note the following!
 
-Mogelijk moet je de server.xml van Tomcat (in de conf directory van Tomcat) aanpassen. Voeg het volgende toe: 
+You have to edit the server.xml of Tomcat (located in the conf-directory of Tomcat). Please add to 
 
 {{{<Connector port="8080"
        maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75"
@@ -19,9 +19,9 @@
        debug="0" connectionTimeout="20000" 
        disableUploadTimeout="true"/>}}}
 
-de term '{{{URIEncoding="UTF-8"}}}'.
+the term '{{{URIEncoding="UTF-8"}}}'.
 
-Het moet er als volgt uit zien:
+It should look like this:
 
 {{{
 <Connector port="8080"
@@ -32,7 +32,7 @@
        URIEncoding="UTF-8"/>
 }}}
 
-Als je mod_jk gebruikt, moet je de {{URIEncoding}} voor de JK Connector ook definiëren : 
+Remember that if you use mod_jk, you should define the {{URIEncoding}} for the JK Connector too :
 
 {{{
 .........
@@ -44,21 +44,21 @@
  </service>
 }}}
 
-!! Andere tips
+!! Other tips
 
-!Wijzigen van het menu aan de linker kant.
+!Editing the menu on the left hand side.
 
-Het menu aan de linker kant (hiero <------) is gewoon een standaard Wiki pagina, genaamd [LeftMenu].
+The menu on the left hand side (over there <-----) is just a standard Wiki page, called [LeftMenu].
 
-Als je (de administrator) niet wilt dat iemand anders dit wijzigt, zet dan een ACL op de [LeftMenu] pagina. 
+If you (the administrator) don't want anyone else to modify it, you can always edit [LeftMenu], and then make the page read-only by putting an ACL on it.
 
 
-Het onderste gedeelte van het linker menu is (niet erg verrassend) genaamd [LeftMenuFooter], en die kan je ook gewoon wijzigen. 
+The lower part of the left hand side is similarly called [LeftMenuFooter], and it is fully editable as well.
 
-![RSS|http://blogspace.com/rss/] feed aanzetten
+!Enabling the [RSS|http://blogspace.com/rss/] feed
 
-In je jspwiki.properties -file, moet je de "jspwiki.rss.generate" op "true" zetten, en ook de "jspwiki.baseURL" moet een valide waarde hebben. Anders kan RSS niet weten hoe de links er uit moeten zien....:-)
+In your jspwiki.properties -file, you'll need to set the "jspwiki.rss.generate" to "true", and also set the "jspwiki.baseURL" to point at your Wiki. Otherwise the RSS generator can't figure out how its links should go... :-)
 
-!Ik hou niet van ~DingenAanElkaarGeplakt in de pagina titels. Wat nu?
+!I don't like ~ThingsSquashedTogether in the page titles. What can I do?
 
-Een Fin zegt altijd, "voe tokkiinsa", het geen betekent "ja natuurlijk".  Zet gewoon de "jspwiki.breakTitleWithSpaces" property op "true" in je jspwiki.properties-file.
\ No newline at end of file
+As Finns say, "voe tokkiinsa", meaning "yes, of course". Just set the "jspwiki.breakTitleWithSpaces" property to "true" in your jspwiki.properties-file.
\ No newline at end of file

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/LeftMenu.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/LeftMenu.txt?rev=700388&r1=700387&r2=700388&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/LeftMenu.txt (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/LeftMenu.txt Tue Sep 30 01:38:39 2008
@@ -1,11 +1,11 @@
-* [Main pagina|Main]
+* [Main page|Main]
 * [About]
-* [Nieuws|News]
-* [Recente Wijzigingen|Recent Changes]
+* [News]
+* [Recent Changes]
 * [WikiEtiquette]
 
-* [Zoek pagina's|FindPage]
-* [Ongebruikte pagina's|UnusedPages]
-* [Ongedefinieerde pagina's|UndefinedPages]
-* [Pagina Index]
+* [Find pages|FindPage]
+* [Unused pages|UnusedPages]
+* [Undefined pages|UndefinedPages]
+* [Page Index]
 * [SystemInfo]

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/LoginHelp.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/LoginHelp.txt?rev=700388&r1=700387&r2=700388&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/LoginHelp.txt (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/LoginHelp.txt Tue Sep 30 01:38:39 2008
@@ -1,37 +1,37 @@
-Hier een korte uitleg over hoe in te loggen op __[{$applicationname}]__. Deze tekst is [hier|LoginHelp]. \\
-Je kunt meer lezen over JSPWiki's security features op de [documentatie pagina's|http://doc.jspwiki.org/2.8/wiki/Security].
+Here's a brief help on how to login to __[{$applicationname}]__. This text is [here|LoginHelp]. \\
+You can read more about JSPWiki's security features on the [documentation pages|http://doc.jspwiki.org/2.8/wiki/Security].
 
-!! Inloggen
+!! Login
 
-JSPWiki ondersteunt meerdere niveaus van __authentication__ en trust. Gebruikers kunnen anoniem zijn , "asserted" identities hebben gebruikmakend van cookies, geauthenticeerd zijn, or administrator zijn:
+JSPWiki supports multiple levels of __authentication__ and trust. Users can be anonymous, have "asserted" identities using cookies, be authenticated, or be administrators:
 
-|| Status || Omschrijving || De gebruikers groet...
-| Anoniem | Gebruiker is niet ingelogd, en heeft geen browser cookie | "Hallo (anonieme gast)"
-| Asserted | Gebruiker heeft een cookie {{~JSPWikiAssertedName}} | "Hallo, ''username'' (niet ingelogd)"
-| Authenticated | Gebruiker is ingelogd met een userid/password | "Hallo, ''username'' (geauthenticeerde gebruiker)"
+|| Status || Description || The User greeting Shows..
+| Anonymous | User not logged in, and has not supplied a cookie | "G'day (anonymous guest)"
+| Asserted | User's browser contains a cookie called {{~JSPWikiAssertedName}} | "G'day, ''username'' (not logged in)"
+| Authenticated | User logged in with a login id and password | "G'day, ''username'' (authenticated)"
 
-Afhankelijk van de default security policy en de pagina beveiliging, kunnen gebruikers verzocht worden om in te loggen. 
+Depending on the default security policy and page access controls in place, users may (or may not) be required to authenticate. 
 
-Wanneer een gebruiker inlogt - of gevraagd wordt dat te doen vanwege een pagina beveiliging of de security policy - krijgt hij een standaard web formulier waarop een userid en gemaskeerd wachtwoord veld staat. Na het invullen hiervan en op de submit knop drukken, zal JSPWiki pogen je in te loggen.
+When a user decides to log in - or is challenged to do so by a page access control or security policy - he or she sees a standard web form with a username field and a masked password field. After receiving the submitted web form, JSPWiki attempts to log the user in.
 
-!! Wachtwoord vergeten
+!! Lost password
 
-Als je je wachtwoord kwijt bent, kun je om een nieuwe random wachtwoord vragen, deze wordt gestuurd naar het email adres dat in je User Profile staat. 
+If you lose your password, you can ask to have a new, random password sent to the mail address stored in your User Profile.
 
-!! Registreren van een nieuwe gebruiker
+!! Register new user
 
-Alhoewel sommige wikis anoniem zijn, zijn sommigen dat niet. Vaak geven wikis de mogelijkheid om een identiteit aan te maken. 
-JSPWiki heeft een basic zelf-registratie pagina waarmee je je eigen wiki profile kunt maken en beheren.
+Although some wikis are anonymous, many are not. Often, wikis give users the ability to create an identity for the website. 
+JSPWiki includes a basic self-registration page that allows users to set up and manage their own wiki profiles.
 
-Standaard vraagt dit formulier om :
+By default, the form asks for:
 
-* Een user ID
-* Een wachtwoord
-* De gewenste "wiki name" (e.g., HarryMetske). Je kunt deze naam gebruiken in Access Control Lists of Wiki Groups
-* Email adres. Dit wordt gebruikt om een vergeten wachtwoord te resetten. (zie Lost Password)
+* A user ID
+* A password
+* The user's desired "wiki name" (e.g., JanneJalkanen). You can use this name in Access Control Lists or Wiki Groups
+* E-mail address. This can be used when you need to reset your password. (see Lost Password)
 
-Als container-managed authentication wordt gebruikt, zal het user ID niet te wijzigen zijn, de container schrijft dit voor.
+If container-managed authentication is used, the user ID will not be editable; the container will supply this value.
 
-Wanneer de gebruiker een profiel opslaat, zal JSPWiki controleren of het nieuwe user ID, wiki naam en full naam niet al in gebruik zijn door iemand anders. Als dat wel zo is, krijg je de kans om iets anders te kiezen.
+When the user saves the profile, JSPWiki checks to make sure that the new user id, wiki name and full name aren't already used by someone else. If so, the user is given the opportunity to choose different values.
 
-Nadat de gebruiker een wiki profiel heeft gemaakt, kan hij het later weer wijzgen via de "My Prefs" link. Standaard moet je geauthenticeerd zijn om je eigen profiel te wijzigen.
+After a user creates a wiki profile, he or she may edit it at a later time via the ''My Prefs'' link. By default, users must be authenticated to edit their own profiles.

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/Main.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/Main.txt?rev=700388&r1=700387&r2=700388&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/Main.txt (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/Main.txt Tue Sep 30 01:38:39 2008
@@ -1,30 +1,31 @@
-!!!Gefeliciteerd!
+!!!Congratulations!
 
-Je hebt JSPWiki goed geïnstalleerd [JSPWiki|About].
+You have successfully installed [JSPWiki|About].
 
-Je moet een paar pagina's gaan maken:
+You have some pages set up for you:
 
 !Quick start
 
-* Om dingetjes te testen, probeer de [Sandbox].
-* Voor een korte blik op wat Wiki is, kijk op [OneMinuteWiki].
-* Voor een handleiding over goede gewoontes met wiki, zie [WikiEtiquette].
+* For testing things, try the [SandBox].
+* For a quick look on what Wiki is, check out [OneMinuteWiki].
+* For a guideline on good working habits with wiki, see [WikiEtiquette].
 
-!Installatie issues
+!Installation issues
 
 * If you run Microsoft Windows, or you are having trouble with UTF-8 then you probably want to take a look
-* Als je Microsoft Windows gebruikt, of als je problemen hebt met UTF-8, dan moet je misschien even kijken naar [InstallationTips] voor meer informatie..
+ at [InstallationTips] for further information.
 
-!Documentatie
+!Documentation
 
-* Voor alle Wiki opmaak mogelijkheden, zie [TextFormattingRules].
-* Ingang voor de volledige [JSPWikiDocumentation|http://www.jspwiki.org/wiki/JSPWikiDocumentation]
-** [JSPWiki 2.8 nieuwe features|http://www.jspwiki.org/wiki/NewIn2.8].
+* For all of the Wiki markup features, see [TextFormattingRules].
+* Entry point for full [JSPWikiDocumentation|http://www.jspwiki.org/wiki/JSPWikiDocumentation]
+** [JSPWiki 2.8 New Features|http://www.jspwiki.org/wiki/NewIn2.8].
 
-!Diversen
+!Miscellaneous
 
-* Er zijn diverse manieren om met de JSPWiki [Community] in contact te komen, kijk daar even !
-* Om te zien waar deze wiki over gaat, klik op de Wiki naam in de linker bovenhoek van je browser window, of [klik hier|SystemInfo].
+* There are several ways you can get in touch with JSPWiki [Community]. Check them out!
+* To see what this particular wiki is about, click on the Wiki name
+ on the top left corner of the browser window, or [click here|SystemInfo].
 
-Het beste, en bedankt voor het kiezen van JSPWiki!
+Good luck, and thanks for choosing JSPWiki!
 

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/MoreMenu.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/MoreMenu.txt?rev=700388&r1=700387&r2=700388&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/MoreMenu.txt (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/MoreMenu.txt Tue Sep 30 01:38:39 2008
@@ -1,8 +1,8 @@
-[Recente wijzigingen|Recent Changes]\\
-[Pagina index|Page Index]\\
+[Recent Changes]\\
+[Page Index]\\
 [About]\\
 [SystemInfo]\\
 
-[Ongebruikte pagina's|UnusedPages]\\
-[Ongedefinieerde pagina's|UndefinedPages]\\
+[UnusedPages]\\
+[UndefinedPages]\\
 

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/OneMinuteWiki.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/OneMinuteWiki.txt?rev=700388&r1=700387&r2=700388&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/OneMinuteWiki.txt (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/OneMinuteWiki.txt Tue Sep 30 01:38:39 2008
@@ -1,13 +1,11 @@
-!Hiya! Welkom op deze Wiki!
+!Hiya! And welcome to Wiki!
 
-WikiWiki is Hawaiiaans en betekent "vlug". Het originele idee van WikiWiki was om een snelle omgeving te maken waarin je kon samenwerken, waarbij alles wel wordt bewaard. 
+WikiWiki is Hawaiian and means "quick". The original idea of WikiWiki was to create a collaborative, fast environment which would still be persistent.
 
-Iedereen kan bijdragen, zelfs anoniem. Ja, je kunt teksten van anderen verwijderen, en zelfs hele pagina's verwijderen, maar verrassend genoeg [werkt wiki| WikiWikiWeb:WhyWikiWorks].
+Anyone can contribute, even anonymously. Yes, you can delete what other people said, and even delete whole pages, but surprisingly, wiki [does work|WikiWikiWeb:WhyWikiWorks].
 
-Wanneer je een pagina wijzigt, kan je makkelijk hyperlinks maken (moet je ook vooral doen), dit kan door een woord tussen vierkante haken te zetten.
-Als de pagina waarnaar je verwijst niet bestaat, zal de link rood en onderstreept zijn met een vraagteken. Zoals dit [ThisPageDoesNotExist]. (A.u.b. dit voorbeeld niet om zeep helpen door deze pagina te maken....)
+When editing, you can easily create (and you should create) hyperlinks by just putting the word in square brackets, [[like this]. If the page you are referring to does not exist, the resulting page will show the name underlined, with a following question mark. Like this: [ThisPageDoesNotExist]. (Please don't foil this example by creating that page...)
 
-WikiNamen die spaties of underscores bevatten worden geplet, zodat [[This is a link] wordt [[ThisIsALink].
+WikiNames that contain spaces or underscores are crushed together and capitalized, so that [[This is a link] becomes [[ThisIsALink].
 
-Wiki is en zou simpel moet zijn. Daarom is er geen behoefte aan complexe HTML. Je kunt sommige effecten, zoals __vetgedrukt__ en ''cursief'' , maar niet echt ingewikkeld. 
-De opmaak is het probleem van de wiki zelf. Er is meer informatie op [TextFormattingRules].
\ No newline at end of file
+Wiki is and should be simple. This is why there is no need for complex HTML. You can get some effects, such as __bold text__ and ''italics'', but nothing very complex. Layout is the problem of the Wiki itself. There is more information in [TextFormattingRules].
\ No newline at end of file

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/PageAlias.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/PageAlias.txt?rev=700388&r1=700387&r2=700388&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/PageAlias.txt (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/PageAlias.txt Tue Sep 30 01:38:39 2008
@@ -1,17 +1,13 @@
-Soms is het handig om een pagina echt naar iets anders te laten wijzen.
-Bijvoorbeeld, als je een pagina hebt met de naam "Page Aliases", maar je wilt die ook beschikbaar hebben onder de naam "Aliases". In zo'n geval kun je een "page alias" gebruiken.
+Sometimes it's useful to have one page ''really'' mean some other page. For example, you might have a page called "Page Aliases", but you would also like people to have it available under "Aliases". In such a case, you can use a "page alias":
 
-Zet het volgende op de pagina "[PageAliases]" : (We hebben een voorbeeld pagina, dus als je er op klikt, kom je weer hier terug.)
+Put the following on the "[PageAliases]" -page: (We have an example page there, so if you click on it, you will be returned back here.)
 
 {{{
 [{SET alias='PageAlias'}]
 }}}
 
-Iedere keer als iemand de pagina "[PageAliases]" bekijkt, wordt ie automatisch doorgestuurd naar deze pagina.
-Dit is heel handig als je wat ongebruikelijke meervoud namen wil gebruiken bijvoorbeeld. 
-Normaal zal JSPWiki Engelse meervouds pagina namen goed herkennen, maar hij kan bepaalde vormen niet herkennen, zoals "aliases". 
+Every time someone views the page "[PageAliases]", they will be automatically redirected to this page. This is very useful if you want to be able to use the irregular plural forms, for example. Normally, JSPWiki does properly recognize English language plural forms of page names, but it's not smart enough to recognize certain forms, such as "aliases".
 
-! Het wijzigen van de alias/redirect pagina's
+!Editing the alias/redirect pages
 
-Je kunt natuurlijk niet op de "Edit this page"-link klikken, want dan wordt je steeds geredirect als je de pagina wilt bekijken.  
-Maar je kunt ook de pagina direct wijzigen door in te tikken  {{Edit.jsp?page=''pagename''}} achter de base URL. Of wat ook kan is een InterWikiRef definiëren voor het editen, de default staat op "Edit" (i.e., [[Edit Aliases Page|Edit:Aliases])
+Well, obviously you cannot click on the "Edit this page" -link, because you are redirected every time you try to view a page. You can, however, edit the page directly by just writing {{Edit.jsp?page=''pagename''}} after the base URL. Alternatively, you can use the interWikiRef defined for editing, by default it is set to "Edit" (i.e., [[Edit Aliases Page|Edit:Aliases]) 

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/PageIndex.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/PageIndex.txt?rev=700388&r1=700387&r2=700388&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/PageIndex.txt (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/PageIndex.txt Tue Sep 30 01:38:39 2008
@@ -1,4 +1,4 @@
-Dit is een alfabetische lijst van alle pagina's op deze Wiki.
+This is an alphabetical list of all pages in this Wiki.
 
 ----
 

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/RecentChanges.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/RecentChanges.txt?rev=700388&r1=700387&r2=700388&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/RecentChanges.txt (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/RecentChanges.txt Tue Sep 30 01:38:39 2008
@@ -1,6 +1,5 @@
-Dit zijn de wijzigingen van pagina's van de laatste 30 dagen. Kijk op de [FullRecentChanges] voor een lijst van alle wijzigingen.
+These are the changes made to these pages during the last 30 days. Check the [FullRecentChanges] for a complete list of all changed pages.
 
 This server lives on [{INSERT CurrentTimePlugin format=zzzz}] and the time here is [{INSERT CurrentTimePlugin format='HH:mm \'on\' dd-MMM-yyyy'}].
-De server bevindt zich op [{INSERT CurrentTimePlugin format=zzzz}] en het is hier nu [{INSERT CurrentTimePlugin format='HH:mm \'on\' dd-MMM-yyyy'}].
 
 [{INSERT com.ecyrd.jspwiki.plugin.RecentChangesPlugin since=30}]

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/RejectedMessage.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/RejectedMessage.txt?rev=700388&r1=700387&r2=700388&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/RejectedMessage.txt (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/RejectedMessage.txt Tue Sep 30 01:38:39 2008
@@ -1,4 +1,4 @@
-Je bijdrage is geweigerd om de volgende reden:
+Your edit has been rejected for to the following reason:
 %%(padding: 4px; margin: 3em; border: 1px inset; background: #eeeeee)
 [{$message}]
 %%

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/SandBox.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/SandBox.txt?rev=700388&r1=700387&r2=700388&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/SandBox.txt (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/SandBox.txt Tue Sep 30 01:38:39 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
-Hallo!
+Hey!
 
-Ik ben de Zandbak!
+I am the sandbox!
 
-Je kunt in me spelen !!
+You can play in me!
 
-Klik maar op "Edit this page"!
\ No newline at end of file
+Just click on "Edit this page"!
\ No newline at end of file

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/SearchPageHelp.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/SearchPageHelp.txt?rev=700388&r1=700387&r2=700388&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/SearchPageHelp.txt (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/SearchPageHelp.txt Tue Sep 30 01:38:39 2008
@@ -1,37 +1,39 @@
-Deze pagina geeft een kort overzicht van de zoekmachine query syntax 
-Deze pagina heet [Search Page Help].
+This page gives a quick overview of the search engine query syntax. 
+This page is called [Search Page Help].
 
-Gebruik '+' om aan te geven dat een woord moet voorkomen, '-' om aan te geven dat een woord niet mag voorkomen.
+Use '+' to require a word, '-' to forbid a word. For example:
 
 {{{
      +java -emacs jsp
 }}}
 
-vind pagina's die het woord "java" MOETEN bevatten, en die het woord "emacs" NIET MAG bevatten 
- En, pagina's met het woord "jsp" worden als eerste gerangschikt.
-
-Alle zoekopdrachten zijn hoofdletter gevoelig. Als een pagina zowel benodigde als verboden keywords bevat, wordt hij niet getoond.
-
-!! Query syntax tabel
-
-Voor meer informatie kijk op %%slimbox [Lucene's query syntax|http://lucene.apache.org/java/docs/queryparsersyntax.html]/%.
-
-|| term | een enkelvoudige term zoeken is een makkie  | {{hello}}
-|| "..." | zoek een groep woorden | {{"hello dolly"}}
-|| ?   | een enkel karakter (het vraagteken mag niet het eerste karakter van een search zijn) | {{te?t}}
-|| *   | 1 of meerdere karakter(s) (het sterretje mag niet het eerste karakter van een search zijn) | {{test*}}
-|| OR  | match documenten als een van de twee termen voorkomt | {{"hello dolly" hello}}\\{{"hello dolly" OR hello}}
-|| AND  | match documenten indien beide termen voorkomen | {{"hello dolly" AND "dolly lucy"}}
-|| +   | de term na het "+" teken moet voorkomen | {{+hello dolly}}
-|| -\\NOT | exclude documenten die de term bevatten na het "-" teken \\ je kan ook NOT of ! gebruiken | {{"hello dolly" -"dolly lucy"}}\\{{"hello dolly" NOT "dolly lucy"}}
-|| (...) | gebruik haakjes om sub queries te maken | {{(hello OR dolly) AND website}}
-|| ~~  | ''fuzzy'' voor het zoeken van termen die qua spelling gelijkend zijn | {{roam~ }}
-|| ~n  | ''proximity'' zoek binnen een bepaald aantal woorden | {{"hello dolly"~10}}
-|| ^n  | ''boost'' om aan te geven welke term belangrijker is in het zoekargument | {{"hello dolly"^4 "dolly lucy"}}
-|| \   | escapen van speciale karakters: __ + - && ~|~| ! ( ) { } [[ ] ^ " ~ * ? : \ __ | {{\(1\+1\)\:2}} to find (1+1):2
-
-Je kan het zoek bereik beperken door het prefixen van je query:
-|| author:''term''   | zoek pagina's die door een bepaalde auteur als laatste zijn gewijzigd| {{author:~JohnFoo}}
-|| attachment:''term'' | zoek pagina's met een bepaalde attachment naam | {{attachment:brushed*}}
-|| name:''term''    | zoek pagina's met een bepaalde naam    | {{name:Main}}
-|| content:''term''   | zoek pagina's met een bepaalde inhoud     | {{content:jspwiki}}
\ No newline at end of file
+finds pages that MUST include the word "java", and MAY NOT include
+the word "emacs". Also, pages that contain the word "jsp" are
+ranked before the pages that don't.
+
+All searches are case insensitive. If a page contains both
+forbidden and required keywords, it is not shown.
+
+!! Query syntax table
+
+For more info look at %%slimbox [Lucene's query syntax|http://lucene.apache.org/java/docs/queryparsersyntax.html]/%.
+
+|| term | find a single Term is easy  | {{hello}}
+|| "..." | find a group of words | {{"hello dolly"}}
+|| ?   | any single character (the ? can not be the 1st character of a search) | {{te?t}}
+|| *   | any multiple character (the * can not be the 1st character of a search) | {{test*}}
+|| OR  | match document if either of the terms exist | {{"hello dolly" hello}}\\{{"hello dolly" OR hello}}
+|| AND  | match documents where both terms exists | {{"hello dolly" AND "dolly lucy"}}
+|| +   | requires that the term after the "+" symbol exist | {{+hello dolly}}
+|| -\\NOT | exclude documents that contain the term after the "-" symbol \\ exclude also supported with NOT or ! | {{"hello dolly" -"dolly lucy"}}\\{{"hello dolly" NOT "dolly lucy"}}
+|| (...) | use parentheses to form sub queries | {{(hello OR dolly) AND website}}
+|| ~~  | ''fuzzy'' searchs to match terms similar in spelling | {{roam~ }}
+|| ~n  | ''proximity'' search, within a distance expressed in number of words | {{"hello dolly"~10}}
+|| ^n  | ''boost'' factor to increase importance in a search | {{"hello dolly"^4 "dolly lucy"}}
+|| \   | escape special characters: __ + - && ~|~| ! ( ) { } [[ ] ^ " ~ * ? : \ __ | {{\(1\+1\)\:2}} to find (1+1):2
+
+You can restrict the search domain by prefixing your query:
+|| author:''term''   | find pages modified by certain author(s) | {{author:~JohnFoo}}
+|| attachment:''term'' | find pages with certain attachment name | {{attachment:brushed*}}
+|| name:''term''    | find pages with certain page name    | {{name:Main}}
+|| content:''term''   | find pages with certain content     | {{content:jspwiki}}
\ No newline at end of file

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/SystemInfo.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/SystemInfo.txt?rev=700388&r1=700387&r2=700388&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/SystemInfo.txt (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/SystemInfo.txt Tue Sep 30 01:38:39 2008
@@ -1,43 +1,42 @@
-Hier zijn een paar strategische cijfers en andere interessante zaken over deze Wiki. 
-Al deze informatie is ook beschikbaar in [Wiki Variabelen||http://www.jspwiki.org/wiki/WikiVariables], als je ze op een andere pagina wil gebruiken.
+Here are some strategical figures and other interesting things about this particular Wiki. All this information is available in [WikiVariables|http://www.jspwiki.org/wiki/WikiVariables] as well, if you want to use them on some other page.
 
-| __Applicatie naam__        | [{$applicationname}]
+| __Application name__        | [{$applicationname}]
 | __Base address__          | [{$baseurl}]
-| __JSPWiki Engine Versie__     | [{$jspwikiversion}] 
+| __JSPWiki Engine Version__     | [{$jspwikiversion}] 
 | __Character Encoding__       | [{$encoding}]
-| __Totaal Aantal Pagina's__     | [{$totalpages}]
-| __Totaal Aantal Sessies__     | [{INSERT SessionsPlugin}]
-| __Actieve Wiki Gebruikers__       | [{INSERT SessionsPlugin property=users}]
-| __Huidige Uptime__         | [{$uptime}]
-| __Actieve Page Provider__     | [{$pageprovider}]\\ \\[{$pageproviderdescription}]
-| __Actieve Attachment Provider__  | [{$jspwiki.attachmentProvider}]
-| __Beschikbare InterWiki links__   | [{$interwikilinks}]
-| __Inlined images zijn__       | [{$inlinedimages}]
-| __Extra Plugin Zoek Pad__ | [{$pluginpath}]
-| __Geïnstalleerde [PageFilters]__    | [{$pagefilters}]
-
-!Bruikbaarheid
-
-| __Maken we titels mooier?__ | [{$jspwiki.breakTitleWithSpaces}]
-| __Matchen we plurale vormen ?__ | [{$jspwiki.translatorReader.matchEnglishPlurals}]
-| __CamelCase in gebruik ?__ | [{$jspwiki.translatorReader.camelCaseLinks}]
-| __Is HTML toegestaan op pagina's?__ | [{$jspwiki.translatorReader.allowHTML}]
+| __Total Number of Pages__     | [{$totalpages}]
+| __Total Active Sessions__     | [{INSERT SessionsPlugin}]
+| __Active Wiki Users__       | [{INSERT SessionsPlugin property=users}]
+| __Current Uptime__         | [{$uptime}]
+| __Current Page Provider__     | [{$pageprovider}]\\ \\[{$pageproviderdescription}]
+| __Current Attachment Provider__  | [{$jspwiki.attachmentProvider}]
+| __Available InterWiki links__   | [{$interwikilinks}]
+| __Inlined images are__       | [{$inlinedimages}]
+| __Additional Plugin Search Path__ | [{$pluginpath}]
+| __Installed [PageFilters]__    | [{$pagefilters}]
+
+!Usability
+
+| __Do we beautify titles?__ | [{$jspwiki.breakTitleWithSpaces}]
+| __Do we match english plural forms?__ | [{$jspwiki.translatorReader.matchEnglishPlurals}]
+| __Are CamelCase links used?__ | [{$jspwiki.translatorReader.camelCaseLinks}]
+| __Is HTML allowed on pages?__ | [{$jspwiki.translatorReader.allowHTML}]
 
 !RichSiteSummary
 
-| __Genereren we RSS files?__ | [{$jspwiki.rss.generate}]
-| __Zoja, wat is de file naam?__ | [{$jspwiki.rss.fileName}]
-| __Hoe vaak wordt de RSS ververst?__ | [{$jspwiki.rss.interval}]
+| __Do we generate RSS files?__ | [{$jspwiki.rss.generate}]
+| __If we do, what's the file name?__ | [{$jspwiki.rss.fileName}]
+| __How often is the RSS updated?__ | [{$jspwiki.rss.interval}]
 
-!Persoonlijke informatie
+!Personal information
 
-Dit is wat ik nu van je weet:
+Here is what I know about you currently:
 
-| __User naam__  | [{$username}]
+| __User name__  | [{$username}]
 | __Login status__ | [{$loginstatus}]
 
-!Pagina's die momenteel worden bewerkt:
+!List of currently edited pages
 
 [{ListLocksPlugin}]
 
-JSPWiki home page zit op [http://www.jspwiki.org/]. Welkom!
+JSPWiki home page is at [http://www.jspwiki.org/]. Welcome!

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/TextFormattingRules.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/TextFormattingRules.txt?rev=700388&r1=700387&r2=700388&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/TextFormattingRules.txt (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/TextFormattingRules.txt Tue Sep 30 01:38:39 2008
@@ -1,168 +1,167 @@
-Op deze pagina vind je de wiki syntax die je voor JSPWiki moet gebruiken. Voor details over wat de verschillen zijn t.o.v. Wikipedia, kijk op [MigratingFromMediaWiki|http://www.jspwiki.org/wiki/MigratingFromMediaWiki].
+This page describes the wiki syntax used by JSPWiki. For details about how this differs from the syntax used by Wikipedia, please see [MigratingFromMediaWiki|http://www.jspwiki.org/wiki/MigratingFromMediaWiki].
 
 [{TableOfContents }]
 \\
-Als je er achter bent hoe de editor werkt, moet je [WikiEtiquette] maar eens lezen, zodat je weet hoe je je nieuwe vaardigheden kunt toepassen. De [SandBox|http://sandbox.jspwiki.org] is een geschikte plaats om dat uit te proberen.
+When you've figured out how the editor works, then you should read [WikiEtiquette] so that you would know how to use your newly acquired skills. The [SandBox|http://sandbox.jspwiki.org] is a great place to try them out.
 !Quick Reference
 {{{
-----    = maak een horizontale lijn. De extra '-' wordt genegeerd.
-\\     = om een nieuwe regel te forceren.
+----    = make a horizontal ruler. Extra '-' is ignored.
+\\     = force a line break
 
-[link]   = maak een hyperlink naar een interne Wiki pagina met de naam 'Link'.
-[dit is ook een link] = maak een hyperlink naar een interne Wiki pagina genaamd
-       'DitIsOokEenLink' maar laat de link zien met spaties.
-[een voorbeeld|link] = maakt een hyperlink naar een interne Wiki pagina genaamd
-       'Link', maar laat de tekst 'een voorbeeld' zien in plaats van 'link'
-~GeenLink  = het maken van een CamelCase link niet gebruiken
-[1]    = maak een verwijzing naar een voetnoot nummer 1.
-[#1]    = markeer de voetnoot nummer 1.
-[[link]   = maak een '[link]'.
-
-!heading  = kleine heading met de tekst 'heading'
-!!heading = medium heading met de tekst 'heading'
-!!!heading = grote heading met de tekst 'heading'
-
-''tekst''  = print 'tekst' cursief.
-__tekst__  = print 'tekst' vetgedrukt.
-{{tekst}}  = print 'tekst' in monospaced font.
-[tekst|]  = print 'tekst' onderstreept (dummy hyperlink)
-* tekst   = make a opsommings lijst item met 'tekst'
-# tekst   = make a genummerde opsommings lijst item met 'tekst'
-;term:ex  = make a definitie voor 'term' met uitleg 'ex'
+[link]   = create a hyperlink to an internal WikiPage called 'Link'.
+[this is also a link] = create a hyperlink to an internal WikiPage called
+       'ThisIsAlsoALink' but show the link as typed with spaces.
+[a sample|link] = create a hyperlink to an internal WikiPage called
+       'Link', but display the text 'a sample' to the
+       user instead of 'Link'.
+~NoLink  = disable link creation for the word in CamelCase.
+[1]    = make a reference to a footnote numbered 1.
+[#1]    = mark the footnote number 1.
+[[link]   = create text '[link]'.
+
+!heading  = small heading with text 'heading'
+!!heading = medium heading with text 'heading'
+!!!heading = large heading with text 'heading'
+
+''text''  = print 'text' in italic.
+__text__  = print 'text' in bold.
+{{text}}  = print 'text' in monospaced font.
+[text|]  = print 'text' underscored (dummy hyperlink)
+* text   = make a bulleted list item with 'text'
+# text   = make a numbered list item with 'text'
+;term:ex  = make a definition for 'term' with the explanation 'ex'
 }}}
-
-! Tekst schrijven
-Om de Wiki te gebruiken hoef je helemaal niets te weten over de opmaak regels van Wiki. Je typt gewoon tekst, en maak een lege regel om een nieuwe paragraaf te beginnen. 
-Het is net als een email schrijven.
-Je kunt altijd "Bewerk deze pagina" (kijk aan de linker zijkant) doen, om te zien wat de verschillende effecten zijn op de pagina.
-
+!Writing text
+You don't need to know anything about the Wiki text formatting rules to use Wiki. Just write normal text, and then use an empty line to mark a paragraph.
+It's just like writing an email.
+You can always Edit this page (look at the left sidebar) to see how the different
+effects on this page are used.
 !Hyperlinks
-De hyperlink kan ook een directe URL zijn die begint met {{http:}}, {{ftp:}}, {{mailto:}}, {{https:}}, or {{news:}}, in dat geval zal de link naar een externe bron verwijzen. Bijvoorbeeld, om naar java.sun.com te verwijzen, gebruik je simpelweg {{[[http://java.sun.com]}}, dat wordt dan [http://java.sun.com/] of {{[[Java home page|http://java.sun.com]}}, dat wordt [Java home page|http://java.sun.com].
-Als je de link niet begint met een van bovengenoemde "protocollen", dan gaat de wiki uit van een normale link naar een wiki pagina, het eerste karakter van de pagina naam moet een letter zijn. Numerieke pagina namen zijn niet toegestaan. Als je vierkante haken wil gebruiken ({{[[]}}) in de pagina, zonder een link te maken, gebruik dan 2 vierkante haken achter elkaar. Dus de tekst {{[[[Example Non-Link]}}, zal zichtbaar zijn als {{[[Example Non-Link]}}. 
-Om een pagina toe te voegen, maak je gewoon ergens een link die er naar toe wijst. Per slot van rekening heeft het niet veel zin om een pagina te hebben als je er niet bij kunt. Je ziet dan de pagina naam onderstreept met een rode stippel lijn als je op de pagina terugkomt. Klik er op en je hebt een nieuwe pagina ! 
-Het is toegestaan om bijna elk karakter te gebruiken in een [WikiName|http://www.jspwiki.org/wiki/WikiName], zo lang het maar letters of cijfers zijn.
-Let wel, je kunt deze Wiki ook zo configureren dat standaard [CamelCase|http://www.jspwiki.org/wiki/CamelCase] linking wordt ondersteund (als het wordt ondersteund, dan is het woord CamelCase een link, als het niet wordt voorafgegaan door '~~'). Standaard staat het uit, maar als die aardige administrator het heeft aangezet, CamelCase dan maar =).
-
-!Voetnoten
-Dit zijn een speciaal soort hyperlinks.
-Door in een hyperlink niets anders dan een nummer te gebruiken, maak je een link naar een voetnoot. 
-Kijk hieronder om een voetnoot te vinden.
-Je kunt ook een voetnot met een naam maken, net zoals je normale hyperlinks maakt, zoals {{[[Footnote name|1]}} als een andere manier om naar de eerste voetnoot [Footnote name|1] te verwijzen. Of je kunt de voetnaam naam zelf gebruiken[2].
+The link can also be a direct URL starting with {{http:}}, {{ftp:}}, {{mailto:}}, {{https:}}, or {{news:}}, in which case the link points to an external entity. For example, to point at the java.sun.com home page, use {{[[http://java.sun.com]}}, which becomes [http://java.sun.com/] or {{[[Java home page|http://java.sun.com]}}, which becomes [Java home page|http://java.sun.com].
+If you do not start the link with one of the above "protocols", the wiki assumes a normal link to another page in the wiki space, you need to use a letter as the first character of the page, purely numeric page names are not allowed. If you want to use square brackets ({{[[]}}) in the page without creating a hyperlink, use two opening square brackets. So the text {{[[[Example Non-Link]}}, will appear as {{[[Example Non-Link]}}.
+To add a new page you just create a link to it from somewhere else. After all, there isn't much point in having a page if you can't access it! You'll then see the page name underlined with a red-dashed line when you return to that page. Then click on it and you have created a new page!
+It's allowed to use almost any kind of characters inside a [WikiName|http://www.jspwiki.org/wiki/WikiName], as long
+as they are letters or numbers.
+Note also that this Wiki can be configured to support standard [CamelCase|http://www.jspwiki.org/wiki/CamelCase] linking (if it's supported, the word CamelCase should be a link, if it doesn't start with '~~'). It's off by default, but if your friendly administrator has turned it on, then well, CamelCase all you want =).
+!Footnotes
+These are a special kind of hyperlink. By using nothing but a number inside
+a hyperlink you create a reference to a footnote, like this {{[[1]}}, which
+creates a footnote[1]. To make the actual footnote, you just put a {{[[#1]}}
+where you want that footnote to point at. Look below to find the footnote.
+You can also make a named footnote, just as if you were doing a normal hyperlink, such as {{[[Footnote name|1]}} as another way of referring to the first footnote[Footnote name|1]. Or you can put the custom name at the footnote itself[2].
 ![InterWiki|http://www.jspwiki.org/wiki/InterWiki] links
-Je kunt ook linken tussen verschillende wiki's zonder de URL te weten. Net zoals een link in de vorm {{[[Wiki:WikiPage]}} en JSPWiki zal zelf een link voor je maken. Bij voorbeeld, deze link verwijst naar de [JSPWiki TextFormatting rules|JSPWiki:TextFormattingRules]. Kijk ook naar de [SystemInfo] pagina voor meer informatie over welke Wiki links beschikbaar zijn. 
-Als een [InterWiki|http://www.jspwiki.org/wiki/InterWiki] link niet wordt ondersteund, krijg je er een melding van op de pagina wanneer je de pagina opslaat.
-
-!Plaatjes toevoegen.
-Je kunt elke plaatje invoegen in de wiki code door het plaatje ergens op een website te zetten, en door er simpel naar te verwijzen.
-Als je een link tekst opgeeft ({{[[this one here|http://example.com/example.png]}}) dan wordt het de ALT text voor degenen die geen plaatjes kunnen of willen zien. 
-De lijst met toegestane image types hangt van de wiki af, zie de [SystemInfo] pagina voor een lijst van de diverse image types.
-Het is ook mogelijk om de [Image plugin|http://www.jspwiki.org/wiki/Image] te gebruiken, hiermee heb je wat meer controle over de plaatsing van het plaatje en de attributen ervan.
-Om een nieuwe regel te forceren na een plaatje, gebruik \\\ (drie backslashes achter elkaar, i.p.v. twee)
-
-!Opsommings lijsten
-Gebruik een sterretje (*) in de eerste kolom om een opsommingslijst te maken. Je kunt meerdere nivo's maken door meer sterretjes achter elkaar te gebruiken, bijvoorbeeld :
-{{{
-* Een \\ anderhalf
-* Twee
-* Drie
-** Drie.Een}}}
-maakt
-* Een \\ anderhalf
-* Twee
-* Drie
-** Drie.Een
-
-!Genummerde opsommings lijsten
-Net zoals bij gewone opsommingslijsten, maar gebruik nu een hekje (#) in plaats van een sterretje, zoals dit :
-{{{
-# Een \\ anderhalf
-# Twee
-# Drie
-## Drie.Een}}}
-maakt
-# Een \\ anderhalf
-# Twee
-# Drie
-## Drie.Een
-Als je lijst item op meerdere regels wilt gebruiken, begin dan de volgende regel met een spatie, en hij wordt automatisch toegevoegd aan het vorige item, bijvoorbeeld:
-{{{
-* Dit is een single-line item.
-* Dit is in feite een multi-line item.
- We gaan verder met de tweede zin op zijn eigen regel 
- We kunnen ook een derde zin beginnen
-* De derde regel is weer een single-line item 
-}}}
-geeft:
-* Dit is een single-line item.
-* Dit is in feite een multi-line item.
- We gaan verder met de tweede zin op zijn eigen regel 
- We kunnen ook een derde zin beginnen
-* De derde regel is weer een single-line item 
-
-!Definitie lijsten en opmerkingen
-Een makkelijke manier om definitie lijsten te maken is door de ';:' -constructie te gebruiken:
+You can also do links between different Wikis without knowing the URL. Just use a link in the form {{[[Wiki:WikiPage]}} and JSPWiki will create a link for you. For example, this link points to the [JSPWiki TextFormatting rules|JSPWiki:TextFormattingRules]. Check the [SystemInfo] page for more information on which Wiki links are available.
+If an [InterWiki|http://www.jspwiki.org/wiki/InterWiki] link is not supported, you'll get a notification of it on the page when
+you save your page.
+!Adding pictures
+You can embed
+any image in the wiki code by putting the image available somewhere on the web in one of the allowed formats, and then just linking to it.
+If you specify a link text ({{[[this one here|http://example.com/example.png]}}) it becomes
+the ALT text for those who either can't or don't want to view images.
+The list of accepted image types depends on the Wiki. See the [SystemInfo]
+page for a list of the different image types.
+It is also possible to use the [Image plugin|http://www.jspwiki.org/wiki/Image] to gain more control over the image placement and attributes.
+To force a flush after an image, use \ \ \ (that is, three consecutive backslashes instead of two).
+!Bulleted lists
+Use an asterisk (*) in the first column to make bulleted lists. Use more asterisks for deeper indentation. For example:
+{{{
+* One \\ one and a half
+* Two
+* Three
+** Three.One}}}
+creates
+* One \\ one and a half
+* Two
+* Three
+** Three.One
+!Numbered lists
+Just like with bulleted lists, but use a hash (#) instead of the asterisk. Like this:
+{{{
+# One \\ one and a half
+# Two
+# Three
+## Three.One
+}}}
+creates
+# One \\ one and a half
+# Two
+# Three
+## Three.One
+If you want to write the list item on multiple lines, just add one or more spaces on the next line and the line will be automatically added to the
+previous item. For example:
+{{{
+* This is a single-line item.
+* This is actually a multi-line item.
+ We continue the second sentence on a line on a line of its own.
+ We might as well do a third line while we're at it...
+ Notice, however, as all these sentences get put inside a single item!
+* The third line is again a single-line item for your convenience.
+}}}
+produces:
+* This is a single-line item.
+* This is actually a multi-line item.
+ We continue the second sentence on a line on a line of its own.
+ We might as well do a third line while we're at it...
+ Notice, however, as all these sentences get put inside a single item!
+* The third line is again a single-line item for your convenience.
+!Definition lists and comments
+A simple way to make definition lists is to use the ';:' -construct:
 {{{
-;__Construct__:''Iets wat je gebruikt om iets mee te doen''
+;__Construct__:''Something you use to do something with''
 }}}
-wordt opgemaakt als:
-;__Construct__:''Iets wat je gebruikt om iets mee te doen''
-Een ander aardig gebruik van ';:' is dat je snel even commentaar op andermans tekst kunt geven, door een lege 'term' in de definitie, zoals dit:
+is rendered as:
+;__Construct__:''Something you use to do something with''
+Another nice use for the ';:' is that you can use it to comment shortly on other people's text, by having an empty 'term' in the definition, like this:
 {{{
-;:''Commentaar hier.''
+;:''Comment here.''
 }}}
-wat zichtbaar wordt als:
-;:''Commentaar hier.''
-
-!Tekst effecten
-Je kunt __vetgedrukte__ of ''cursieve'' teksten gebruiken door respectievelijk twee underscores (_) of twee enkele quotes(') te gebruiken. 
-Als je op Windows werkt, let er dan op dat je de juiste quote gebruikt, er zit er nl. nog een op die er op lijkt, maar die het niet is.
-Een [underscore|] effect kan worden bereikt door een hyperlink te gebruiken die nergens naar wijst, zoals [[like this|] 
-
-!Preformatted tekst
-Als je preformatted tekst wilt gebruiken (zoals programma code), gebruik dan drie accolades ({) achter elkaar om te openen, en weer drie (}) om te sluiten. 
-!Tabellen
-Je kunt simpele tabllen maken door een rechtop staande streep ('|') , Gebruik dubbele strepen om een tabel heading te maken.  
-Voorbeeld:
+Which would be seen as
+;:''Comment here.''
+!Text effects
+You may use __bold__ text or ''italic'' text, by using two underscores (_) and two single quotes ('), respectively. If you're on a Windows computer, make sure that you are using the correct quote sign, as there is one that looks the same, but really isn't.
+A [underscore|] effect can be produced by using a hyperlink to nowhere, [[like this|]
+!Preformatted text
+If you want to add preformatted text (like code) just use three consecutive braces ({) to open a block, and three consecutive braces (}) to close a block. Edit this page for an example.
+!Tables
+You can do simple tables by using pipe signs ('|'). Use double pipe
+signs to start the heading of a table, and single pipe signs to then
+write the rows of the table. End with a line that is not a table.
+For example:
 {{{
 || Heading 1 || Heading 2
 | ''Gobble'' | Bar \\ foo
 | [Main] | [SandBox]
 }}}
-geeft je de volgende tabel. Zie dat je in een tabel ook hyperlinks kunt gebruiken.
+gives you the following table. Note how you can use links also inside tables.
 || Heading 1 || Heading 2
 | ''Gobble'' | Bar \\ foo
 | [Main] | [SandBox]
-
 !CSS styles
-Alhoewel niet in overeenstemming met het keep it simple principe, CSS styles [kunnen inline worden gebruikt|http://www.jspwiki.org/wiki/CSSInWikipages] voor die situaties waarbij je echt de nadruk op een bepaald gedeelte van een pagina wilt leggen.
-
-!Conflicten
-Als iemand toevallig dezelfde pagina wil wijzigen als jij op hetzelfde tijdstip, dan zorgt JSPWiki er voor dat je geen wijzigingen kunt doen en zal je een conflict pagina geven. Sorry, maar degene die de eerste wijzigingen maakt, die wint..... 
-__Waarschuwing:__ Als je de Back knop van je browser gebruikt om terug te gaan naar Edit mode, dan zal je bijna zeker een conflict krijgen. Dit omdat je browser dan denkt dat ie de vorige versie van de tekst moet hebben.
-
-!Verwijderen van pagina's
-Dat kan niet. Je kunt natuurlijk alle links naar een pagina weghalen, waardoor ie onbereikbaar wordt.Of je kunt de administrator vragen om de pagina te verwijderen. Je kunt ook de [DELETEME|JSPWiki:DELETEME] link gebruiken.
-
-!Toevoegen van nieuwe pagina's
-Maak een link op een pagina die naar de nieuwe (nog niet bestaande) pagina verwijst door zijn [wiki naam|http://www.jspwiki.org/wiki/WikiName] te gebruiken
-Klik op de link die nu een vraagteken (?) suffix moet hebben en je krijgt een editor window voor de nieuwe pagina.
-
-!Aliasing van een pagina
-Soms wil je dat een link naar een pagina direct naar een andere pagina gaat. Dit kan je doen met een [PageAlias].
-
-!Variabelen toevoegen
-Er zijn vele variabelen die je aan een pagina kan toevoegen. De basis vorm is:
+While not in line with the keep it simple principle, CSS styles [can be used inline|http://www.jspwiki.org/wiki/CSSInWikipages] for those special occasions when you really need to emphasize part of a page.
+!Conflicts
+If someone happens to edit the same page as you at the same time, JSPWiki will prevent you from doing changes and show a conflict page instead. Sorry to say, but the first one to make changes wins...
+__A word of warning:__ If you use the Back button of your browser to go into the Edit page, you will almost certainly get a conflict. This is because the browser thinks it's still editing an earlier copy of the page.
+!Deleting pages
+This is not possible. You can, of course, remove all the links to that page, which makes it inaccessible. Or you can email the administrator, and I'll remove the page. You may also add a [DELETEME|JSPWiki:DELETEME] link.
+!Adding new pages
+Create a link that points to a new (not existing) page using its [WikiName|http://www.jspwiki.org/wiki/WikiName].
+Click that new link, which should now have a question mark (?) suffix and
+you will get an editor for the new page. -- [Asser|http://www.jspwiki.org/wiki/Asser]
+!Aliasing a Page
+Sometimes you want any link to a wiki page to immediately traverse to a different page. This can be done using a [PageAlias].
+!Inserting variables
+There are many possible variables you can insert on a page. The basic form is:
 {{ [[{$variablename}], }}
-waar ''variablename'' de naam van de variabele is die je wilt invoegen. Variabele namen zijn case-insensitive - d.w.z., "pagename" is hetzelfde als "paGeNamE" en "PageName".
-Je kunt de lijst van beschikbare variabelen zien op [WikiVariables|http://www.jspwiki.org/wiki/WikiVariables].
+where ''variablename'' is the name of the variable you want to insert. Note that variable names are case-insensitive - that is, "pagename" is the same as "paGeNamE" and "PageName".
+You can see the list of available of variables at [WikiVariables|http://www.jspwiki.org/wiki/WikiVariables].
 
-!Plugins gebruiken
-De standaard manier om een plugin op een pagina te gebruiken, is ::
+!Inserting plugins
+The basic incantation to insert a plugin looks like this:
 [[{INSERT <plugin class> WHERE param1=value, param2=value, ...}]
-Meer informatie hierover is te vinden op [JSPWikiPlugins | http://www.jspwiki.org/wiki/JSPWikiPlugins].
+There is more information in [JSPWikiPlugins | http://www.jspwiki.org/wiki/JSPWikiPlugins].
 ----
-[#1] Hier is de genoemde voetnoot.
-[2-De andere voetnoot|#2] De andere voetnoot. Zie je dat de naam anders is ?
+[#1] Here's the footnote I mentioned.
+[2-The other footnote|#2] The other footnote. Note how its name is different?
 ----
-Enig [idee | http://www.jspwiki.org/wiki/IdeasTextFormattingRules]?
-Nog [vragen | http://www.jspwiki.org/wiki/TextFormattingRulesDiscussion]?
\ No newline at end of file
+Any [ideas | http://www.jspwiki.org/wiki/IdeasTextFormattingRules]?
+Any [questions | http://www.jspwiki.org/wiki/TextFormattingRulesDiscussion]?
\ No newline at end of file

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/TitleBox.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/TitleBox.txt?rev=700388&r1=700387&r2=700388&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/TitleBox.txt (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/TitleBox.txt Tue Sep 30 01:38:39 2008
@@ -1,3 +1,3 @@
 %%center
-[Welkom|TitleBox] naar [JSPWiki|About]
+[Welcome|TitleBox] to [JSPWiki|About]
 /%
\ No newline at end of file

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/UndefinedPages.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/UndefinedPages.txt?rev=700388&r1=700387&r2=700388&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/UndefinedPages.txt (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/UndefinedPages.txt Tue Sep 30 01:38:39 2008
@@ -1,5 +1,6 @@
-Hier zijn de pagina's die nog niet zijn gemaakt. Waarom maak je er niet een paar ?
+Here are the pages that have not yet been created. Why don't you go and create
+a few?
 
 [{INSERT com.ecyrd.jspwiki.plugin.UndefinedPagesPlugin}]
 
-(Terug naar [Main]).
+(Back to [Main]).

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/UnusedPages.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/UnusedPages.txt?rev=700388&r1=700387&r2=700388&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/UnusedPages.txt (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/UnusedPages.txt Tue Sep 30 01:38:39 2008
@@ -1,3 +1,3 @@
-Deze pagina's zijn zelfstandige pagina's die niet toegankelijk zijn van welke pagina dan ook (behalve die automatisch worden gegenereerd).
+These pages are lone pages that are not accessible from any page (except those that are automatically generated).
 
 [{INSERT com.ecyrd.jspwiki.plugin.UnusedPagesPlugin}]

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/WikiEtiquette.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/WikiEtiquette.txt?rev=700388&r1=700387&r2=700388&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/WikiEtiquette.txt (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/WikiEtiquette.txt Tue Sep 30 01:38:39 2008
@@ -1,34 +1,35 @@
-Wanneer je [pagina's wijzigt|TextFormattingRules] hou dan rekening met de volgende regels :
+When [editing pages|TextFormattingRules] just keep the following rules in mind:
 
-!!Algemeen
-* Wees vriendelijk - niet ruw of agressief.
-* Schrijf eenvoudig en makkelijk te begrijpen, voorkom lokaal gebrabbel. Velen die je teksten lezen hebben Engels als eerste taal.
-* Verwijder niet andermans bijdragen (tenzij je goed weet wat je doet)
-* Gebruik niet te veel afkortingen (of gebruik tenminste een pagina waar de uitleg staat)
-* __Voorkom de __''"Klik hier"'' zin !__ Zeg geen: "Meer informatie over etiquette kan je hier vinden [hier|WikiEtiquette]" maar gebruik "Meer informatie over etiquette kan je vinden op [WikiEtiquette]". Ook voor externe links moet je dit doen.
-* Draag alleen origineel spul bij. Links zijn prima, maar niet knippen/plakken van auteursrechtelijk beschermde zaken.
-* Typefouten corrigeren is prima - het is eigenlijk een goede gewoonte, het maakt de pagina leesbaarder.
-
-!!Over opmerkingen
-
-* Je mag gerust anoniem bijdragen, maar het is beter je onderschrift onder commentaar te zetten. Het is gebruikelijk om je handtekening met een '--' vooraf te gaan, zoals ''--[Harry Metske]'' (En terwijl je hier toch bent, maak ook even je eigen wiki pagina, en vertel iets over jezelf.)
-* Het is ook goed om je naam als eerste te zetten, zoals dit: ''[Harry Metske]: Ik wil even zeggen...''
-* Denk na voordat je commentaar geeft. [WikiWiki] is geen high-speed communicatie medium. Het is ook geen nieuws server. Wat je zegt blijft er voor altijd (als je commentaar verwijdert, blijft het nog steeds bestaan in de vorige versie van de pagina) voor iedereen zichtbaar en om commentaar op te leveren.
-
-!!Maken van Wiki pagina's
-* Een goede [WikiNaam] is kort en beschrijvend. Als de naam logisch is en makkelijk zullen meer mensen er links naar toe leggen.
-* Alhoewel je een hele zin kan pletten tot een [WikiNaam], is het beter om het te beperken tot maximaal 5 woorden.
-* In plaats daarvan, probeer [WikiNamen] te gebruiken die je als hoofdstukken van een boek zou gebruiken.
-* Deze Wiki geeft je de mogelijkheid om pagina's met een woord als naam, maar probeer tenminste twee woorden te gebruiken, we willen de namespace niet uitputten :-).
-* __Controleer [WikiNamen] op type fouten__ - anders maakt iemand anders een verkeerde wiki pagina ! Verkeerd gekozen pagina namen zijn fout, want er naar toe linken is moeilijker dan naar een logische [Wiki Naam].
-
-!!Refactoren van pagina's
-
-Herindelen wil zeggen, samenvatten, inkorten, beter leesbaar maken. Iedereen die er zin in heeft kan er mee aan de slag gaan, maar we stellen voor dat je het laat doen door de frequente (ervaren) bezoekers
-
-* Wees objectief - zowel voordelen als nadelen moeten worden genoemd
-* Wees voorzichtig met ondertekende bijdrages, verander hun bedoeling niet
-* Geef Ere wie Ere toekomt
-* Gebruik de derde persoon of meervoud i.p.v. de 1e persoon in een samenvatting.
+!!General
+* Be nice - don't be rude or offensive.
+* Write in a way that is easy to understand and avoid local slang or phrases. Many of those who will read your text may not have English as their first language.
+* Don't delete other people's contributions (unless you know what you are doing)
+* Don't use too many acronyms (or at least, have a page explaining them)
+* __Avoid the ''"click here"'' phrase!!__ Don't say: "More info about etiquette can be found [here|WikiEtiquette]" but use "More info about etiquette can be found at [WikiEtiquette]". I'd suggest avoiding it for external links as well.
+* Contribute only original stuff. Links are fine, but don't cut-and-paste from copyrighted things.
+* Correcting typos is quite okay - in fact, it's a very good habit, since it makes the web page more readable.
+
+!!About comments
+
+* You are free to contribute anonymously, but it is preferred that you sign your comments with your name (or handle). It is common to prepend the signature with '--' like this: ''-- [Janne Jalkanen]'' (While you're at it, you are free to create your own wikipage and tell us about yourself.)
+* A good way is also to put your name first, like this: ''[Janne Jalkanen] : I'd like to say that...''
+* Think before you comment. [WikiWiki] is not a high-speed conversation board.  It's not a news server either. What you say will stay here forever (if you delete your comment, it is still in the previous version of the page) for everyone to see and comment.
+
+!!Creating WikiNames
+* A good [WikiName] is short and descriptive. If the name is logical and easy many more people will link to it.
+* Although you can take a whole sentence and crunch it up to make a [WikiName], it is better style to restrain it to at most 5 words.
+* Instead, try to use [WikiName]s like you would use as chapter titles in a book.
+* This Wiki allows you to create pages with a single word as a name, but try to use at least two words - we don't want to exhaust the name space :-).
+* __Double-check [WikiName]s for typos__ - otherwise someone will create a misnamed page! Misnamed pages are bad, since linking to them requires more effort than to a logical, correct [WikiName].
+
+!!Refactoring pages
+
+Refactoring is the process where you sum up a page, shortening it, making it more accessible. Anyone who feels up to it may go ahead, but we suggest that you
+leave it up to frequent (experienced) visitors.
+
+* Be objective - both pros and cons have to be represented correctly.
+* Be careful with signed contributions - don't change their meaning.
+* Give credit where credit is due.
+* Use 3rd person or plural instead 1st person singular in your summary.
 
-(Met dank aan [Sensei's library|http://senseis.xmp.net/] voor deze oorspronkelijke tekst in het engels.)
\ No newline at end of file
+(Thanks to [Sensei's library|http://senseis.xmp.net/] for this initial text.)
\ No newline at end of file

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/WikiName.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/WikiName.txt?rev=700388&r1=700387&r2=700388&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/WikiName.txt (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/wikipages/en/WikiName.txt Tue Sep 30 01:38:39 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
-[WikiNamen] worden traditioneel geschreven met ~InterCapping, ook bekend als ~CamelCase (met hoofdletter beginnen, en ook minstens nog een hoofdletter in het wiki link woord). Hierdoor zijn hyperlinks heel makkelijk te maken. 
+[WikiNames] are traditionally written using ~InterCapping, also known as ~CamelCase (starting with uppercase letter, and at least another uppercase letter in the wiki link word). This makes the creation of internal hyperlinks really easy.
 
-Echter, in dit [WikiWiki] worden de [links] geschreven volgens de [link] notatie, want de originele ~InterCapping stijl van linke is soms verwarrend. De namen zijn nog steeds conform de [WikiWiki] standaard als je kijkt naar de URL bovenaan.
+However, in this [WikiWiki] the [links] are written using the [[link] notation, as the original ~InterCapping style of linking is occasionally confusing. The names still conform to the [WikiWiki] standard, if you look at the URL at the top.
 
-Namen worden 'geplet'',b.v. [[Dit is een link] wordt [[DitIsEenLink]. Behalve underscores en punten worden behouden, dus je kunt een link hebben als: [[Dit_is_een_link], of [[Dit.Is.Een.Link]. Alle non-alfanumerieke karakters behalve de '_' en de '.' worden verwijderd (d.w.z. alle karakters die geen letters of cijfers zijn), zodat [[John's page] wordt [[JohnsPage]. Zo kan je normale zinnen typen die dan in links worden veranderd, zoals wanneer we het hebben over [Wiki etiquette].
+Names are ''crushed'', i.e. [[This is a link] becomes [[ThisIsALink]. However, underscores and dots are retained, so you can have a link like this: [[This_is_a_link], or [[This.Is.A.Link]. All non-alphanumeric characters except for '_' and '.' are removed (that is, all characters that are not letters or numbers), so that [[John's page] becomes [[JohnsPage]. This allows you to type normal sentences which are then turned into links, like when talking about [Wiki etiquette].
 
-Een WikiNaam mag geen nummer zijn. Numerieke namen worden gebruikt voor [footnotes|TextFormattingRules].
\ No newline at end of file
+A WikiName can not be a number. Numeric names are used for [footnotes|TextFormattingRules].
\ No newline at end of fileMime
View raw message