jspwiki-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From mets...@apache.org
Subject svn commit: r690587 - in /incubator/jspwiki/trunk: ./ etc/i18n/ etc/i18n/templates/ src/com/ecyrd/jspwiki/search/ src/com/ecyrd/jspwiki/util/
Date Sat, 30 Aug 2008 21:02:28 GMT
Author: metskem
Date: Sat Aug 30 14:02:27 2008
New Revision: 690587

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=690587&view=rev
Log:
2.7.0-alpha-33 JSPWIKI-231: update the latest de localisation patch from Florian and quite
a few corrections to the nl localisation    
 * Found during debugging that Lucene Indexer was using a bit agressive interval of 1 second
for Emptying index queue, lowered to 5 seconds, Combined with a few textual corrections in
WikiBackgroundThread

Modified:
  incubator/jspwiki/trunk/ChangeLog
  incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/CoreResources_de.properties
  incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/templates/default_de.properties
  incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/templates/default_nl.properties
  incubator/jspwiki/trunk/src/com/ecyrd/jspwiki/search/LuceneSearchProvider.java
  incubator/jspwiki/trunk/src/com/ecyrd/jspwiki/util/WikiBackgroundThread.java

Modified: incubator/jspwiki/trunk/ChangeLog
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/ChangeLog?rev=690587&r1=690586&r2=690587&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/ChangeLog (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/ChangeLog Sat Aug 30 14:02:27 2008
@@ -1,4 +1,15 @@
-2008-08-20 Janne Jalkanen <jalkanen@apache.org>
+2008-08-30 Harry Metske <harry.metske@gmail.com>
+
+    * 2.7.0-alpha-33
+    
+    * JSPWIKI-231: update the latest de localisation patch from Florian
+    and quite a few corrections to the nl localisation
+    
+    * Found during debugging that Lucene Indexer was using a bit 
+    agressive interval of 1 second for Emptying index queue, lowered to 5 seconds
+    Combined with a few textual corrections in WikiBackgroundThread 
+
+2008-08-30 Janne Jalkanen <jalkanen@apache.org>
 
     * 2.7.0-alpha-32
     

Modified: incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/CoreResources_de.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/CoreResources_de.properties?rev=690587&r1=690586&r2=690587&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/CoreResources_de.properties (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/CoreResources_de.properties Sat Aug 30 14:02:27 2008
@@ -60,13 +60,11 @@
 
 # Renaming
 
-rename.empty=Du hast keinen neuen Namen für die Seite angegeben! Klicke in deinem Browser
auf 'Zurück' und gib einen \
-	neuen Namen an!
+rename.empty=Der neue Name für die Seite war leer!
 rename.error.title=Umbenennen der Seite nicht möglich
 rename.error.reason=Grund:
-rename.identical=Die Seitennamen sind identisch! Klicke in deinem Browser auf 'Zurück' und
ändere den neuen Namen!
-rename.exists=Die Seite existiert bereits! Klicke in deinem Browser auf 'Zurück' und ändere
den neuen Namen oder \
-	lösche die Zielseite zuerst!
+rename.identical=Die Seitennamen sind identisch!
+rename.exists=Die Seite existiert bereits!
 rename.unknownerror=Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten!
 
 # Login.jsp

Modified: incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/templates/default_de.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/templates/default_de.properties?rev=690587&r1=690586&r2=690587&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/templates/default_de.properties (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/templates/default_de.properties Sat Aug 30 14:02:27 2008
@@ -404,6 +404,7 @@
 
 prefs.errorprefix.prefs=Einstellungen konnten nicht gespeichert werden:&nbsp;
 prefs.errorprefix.profile=Benutzerprofil konnte nicht gespeichert werden:&nbsp;
+prefs.errorprefix.rename=Fehler beim Umbenennen der Seite:&nbsp;
 
 prefs.loginname=dein Benutzername (*)
 prefs.loginname.description=Dein Benutzername wird für die Anmeldung an diesem Wiki verwendet.

Modified: incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/templates/default_nl.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/templates/default_nl.properties?rev=690587&r1=690586&r2=690587&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/templates/default_nl.properties (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/templates/default_nl.properties Sat Aug 30 14:02:27 2008
@@ -46,8 +46,8 @@
   <p>Aangezien ik niet in staat ben om de verschillen correct te interpreteren \
   moet U dat voor me doen. Hieronder vindt U \
   de tekst (in Wiki markup) van de nieuwe pagina, en de \
-  wijzigingen die jij hebt gemaakt. Copieer deze teksten naar een aparte tekstverweker
\
-  (Notepad of emacs zijn prima), en bewerk de pagina opnieuw.</p> \
+  wijzigingen die jij hebt gemaakt. Copieer deze teksten naar een aparte tekstverwerker
\
+  (Notepad, gedit of emacs zijn prima), en bewerk de pagina opnieuw.</p> \
   <p>Let op: wanneer U terug de pagina begint te bewerken, kan opnieuw iemand \
   reeds de pagina hebben gewijzigd. Dus wees snel.</p>
 conflict.goedit=<p>Bewerk pagina {0}</p>
@@ -68,8 +68,8 @@
 
 edit.locked=Gebruiker &#8220;{0}&#8221; bewerkt momenteel dit document. \
   Als U wil kan U deze pagina toch wijzigen, MAAR weet dat \
-  de andere persoon dit misschien niet zal apprecieren. Wees hoffelijk en wacht tot de
pagina lock \
-  is verlopen of tot de andere person zijn bewerkingen heeft be‘indigd. De pagina lock
verloop na \
+  de andere persoon dit misschien niet zal appreciëren. Wees hoffelijk en wacht tot de
pagina lock \
+  is verlopen of tot de andere persoon zijn bewerkingen heeft beëindigd. De pagina lock
verloopt na \
   {1} minuten.
 edit.restoring=De actie herstelt versie {0} van deze pagina. \
   Klik op &#8220;Bewaar&#8221; om te herstellen. U kan de pagina ook nog bewerken
indien U dat wenst.
@@ -119,7 +119,7 @@
 find.results.score=Score
 find.noresults=Uw zoekbewerking heeft geen resultaten opgeleverd. \
   Ofwel bestaat de gezochte informatie niet in deze wiki,\
-  ofwel bent U niet geauthoriseerd om deze informatie te raadplegen.
+  ofwel bent U niet geautoriseerd om deze informatie te raadplegen.
 find.getprevious=Toon vorige {0} resultaten
 find.getnext=Toon volgende {0} resultaten
 find.externalsearch=Zoek ook op :
@@ -382,7 +382,7 @@
   Merk op dat deze methode van identificatie \
   geen echte authenticatie inhoud, aangezien de gebruikersnaam eenvoudig weg in de cookie
van de browser wordt gezet \
   zonder dat er een wachtwoord vereist is. Afhankelijk van de security policy van de wiki
site, zal JSPWiki \
-  minder privileges toestaan aan gebruikers die op deze manier ge•denficeerd zijn. ( &#8220;asserted&#8221;
gebruikers) \
+  minder privileges toestaan aan gebruikers die op deze manier geïdentificeerd zijn. (
&#8220;asserted&#8221; gebruikers) \
   Het gebruik van een traditionele gebruikersnaam en wachtwoord, is een veiligere toegangsmethode.
 prefs.assertedname.create=Maak een nieuw gebruikersprofiel
 prefs.submit.setname=Set gebruikersnaam
@@ -443,11 +443,11 @@
 workflow.heading=Uw werkstroom Items
 workflow.decisions.heading=Inbox
 workflow.workflows.heading=Uitbox
-workflow.instructions=Deze pagina bevat informatie of de werkstromen die door U zijn ge•nitieerd
\
+workflow.instructions=Deze pagina bevat informatie of de werkstromen die door U zijn geïnitieerd
\
    of waarop U wordt gevraagd te reageren.
 workflow.noinstructions=Er zijn geen werkstroom items
 workflow.actor.instructions=Gelieve actie te nemen voor volgende werkstromen:
-workflow.owner.instructions=Uw heeft volgende werkstromen ge•nitieerd
+workflow.owner.instructions=Uw heeft volgende werkstromen geïnitieerd
 workflow.id=ID
 workflow.requester=Aanvrager
 workflow.item=Item

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/com/ecyrd/jspwiki/search/LuceneSearchProvider.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/com/ecyrd/jspwiki/search/LuceneSearchProvider.java?rev=690587&r1=690586&r2=690587&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/com/ecyrd/jspwiki/search/LuceneSearchProvider.java (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/com/ecyrd/jspwiki/search/LuceneSearchProvider.java Sat Aug
30 14:02:27 2008
@@ -679,7 +679,7 @@
   */
   private static final class LuceneUpdater extends WikiBackgroundThread
   {
-    protected static final int INDEX_DELAY  = 1;
+    protected static final int INDEX_DELAY  = 5;
     protected static final int INITIAL_DELAY = 60;
     private final LuceneSearchProvider m_provider;
 

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/com/ecyrd/jspwiki/util/WikiBackgroundThread.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/com/ecyrd/jspwiki/util/WikiBackgroundThread.java?rev=690587&r1=690586&r2=690587&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/com/ecyrd/jspwiki/util/WikiBackgroundThread.java (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/com/ecyrd/jspwiki/util/WikiBackgroundThread.java Sat Aug 30
14:02:27 2008
@@ -115,8 +115,8 @@
   * The thread will initially pause for a full sleep interval
   * before starting, after which it will execute 
   * {@link #startupTask()}. This method will cleanly 
-   * terminates the thread if the it has previously 
-   * been marked for death, before which it will execute
+   * terminate the thread if it has previously 
+   * been marked as dead, before which it will execute
   * {@link #shutdownTask()}. If any of the three methods
   * return an exception, it will be re-thrown as a
   * {@link com.ecyrd.jspwiki.InternalWikiException}.
@@ -139,8 +139,8 @@
         // log.debug( "Running background task: " + name + "." );
         backgroundTask();
         
-        // Sleep for the interval we're supposed do, but
-        // wake up every second to see if thread should die
+        // Sleep for the interval we're supposed to, but
+        // wake up every POLLING_INTERVAL to see if thread should die
         boolean interrupted = false;
         try
         {Mime
View raw message