jspwiki-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From jalka...@apache.org
Subject svn commit: r668012 - /incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/templates/default_fi.properties
Date Sun, 15 Jun 2008 21:41:47 GMT
Author: jalkanen
Date: Sun Jun 15 14:41:47 2008
New Revision: 668012

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=668012&view=rev
Log:
Oops, javascript i18n was not working due to an extra quote mark...

Modified:
    incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/templates/default_fi.properties

Modified: incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/templates/default_fi.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/templates/default_fi.properties?rev=668012&r1=668011&r2=668012&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/templates/default_fi.properties (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/templates/default_fi.properties Sun Jun 15 14:41:47 2008
@@ -601,7 +601,7 @@
 javascript.favs.show = Klikkaa näyttääksesi suosikit
 javascript.filter.all = ( Kaikki )
 javascript.group.validName = Anna sopiva nimi ryhmälle
-javascript.prefs.areyousure = Jos et paina "Tallenna asetukset" -nappia, niin muutoksesi
katoavat.  Oletko varma, että haluat lähteä tältä sivulta?
+javascript.prefs.areyousure = Jos et paina "Tallenna asetukset" -nappia,
niin muutoksesi katoavat.  Oletko varma, että haluat lähteä tältä sivulta?
 javascript.quick.edit = [Muokkaa]
 javascript.quick.edit.title = Muokkaa osiota {0}...
 javascript.slimbox.directLink = Suora viittaus tähän osioonMime
View raw message