jspwiki-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From juanpa...@apache.org
Subject svn commit: r648068 [2/2] - in /incubator/jspwiki/trunk: ChangeLog etc/i18n/CoreResources_nl.properties etc/i18n/templates/default_de.properties etc/i18n/templates/default_es.properties etc/i18n/templates/default_nl.properties
Date Mon, 14 Apr 2008 23:53:44 GMT
Modified: incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/templates/default_nl.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/templates/default_nl.properties?rev=648068&r1=648067&r2=648068&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/templates/default_nl.properties (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/templates/default_nl.properties Mon Apr 14 16:53:43 2008
@@ -1,636 +1,639 @@
-#
-# This file contains the localized resource definitions for
-# the "default" template. Any other template i18n file should
-# be renamed in a similar way, e.g. "mytemplate.properties" under i18n/templates
-#
-# Common things
-
-common.nopage=Deze pagina bestaat niet. Klik hier om deze nieuwe pagina {0}.
-common.createit=aan te maken
-common.more=Meer...
-
-
-# AttachmentTab.jsp
-
-attach.tab=Bijlagen
-attach.list=Alle bijlagen
-attach.add=Voeg een nieuwe bijlage toe
-attach.add.info=Om een nieuwe bijlage te kunnen toevoegen aan deze pagina, \
-  gelieve de volgende knop te gebruiken om het bestand te zoeken. Daarna kan U “Upload” aanklikken.
-attach.add.permission=Enkel geautoriseerde gebruikers kunnen nieuwe bijlagen toevoegen.
-attach.bytes=bytes
-attach.add.selectfile=Selecteer een bestand:
-attach.add.changenote=Opmerking:
-attach.add.submit=Plaats het bestand op de server
-attach.preview=Preview
-attach.deleteconfirm=Weet U zeker dat u deze bijlage permanent wilt verwijderen?
-attach.delete=Verwijder
-attach.moreinfo.title=Meer informatie en versie-overzicht over deze bijlage
-
-# CommentContent.jsp
-
-comment.title.comment={0}: Commentaar: {1}
-comment.tab.discussionpage=Discussie pagina
-comment.tab.addcomment=Voeg commentaar toe
-comment.edithelpmissing=Ho hum, blijkbaar ontbreekt de {0} pagina. \
-  Iemand heeft de installatie gewijzigd...\
-  <br /><br />\
-  Hier is een copy van de \
-  <a href="http://www.jspwiki.org/Wiki.jsp?page=EditPageHelp">Edit Help pagina \
-  op jspwiki.org</a>
-
-# ConflictContent.jsp
-
-conflict.oops.title=Oops!
-conflict.oops=<p><b>Oops! Iemand heeft deze pagina gewijzigd tijdens de invoer van jouw wijzigingen !</b></p>\
-  <p>Aangezien ik niet in staat ben om de verschillen correct te interpreteren \
-  moet U dat voor me doen. Hieronder vindt U \
-  de tekst (in Wiki markup) van de nieuwe pagina, en de \
-  wijzigingen die jij hebt gemaakt. Copieer deze teksten naar een aparte tekstverweker \
-  (Notepad of emacs zijn prima), en bewerk de pagina opnieuw.</p> \
-  <p>Let op: wanneer U terug de pagina begint te bewerken, kan opnieuw iemand \
-  reeds de pagina hebben gewijzigd. Dus wees snel.</p>
-conflict.goedit=<p>Bewerk pagina {0}</p>
-conflict.modified=Deze pagina werd door iemand gewijzigd.
-conflict.yourtext=Hier is jouw tekst
-
-# DiffContent.jsp
-
-#diff.tab=Versie beheer
-diff.difference=Verschillen tussen versie {0} en {1}
-diff.gotofirst.title=Ga naar het eerste verschil
-diff.gotofirst=Toon eerste verschil
-diff.goback=Terug naar versie {0}, of {1}
-diff.versionhistory={0} pagina informatie
-diff.nodiff=Beide versie zijn identiek.
-
-# EditContent.jsp
-
-edit.locked=Gebruiker &#8220;{0}&#8221; bewerkt momenteel dit document. \
-  Als U wil kan U deze pagina toch wijzigen, MAAR weet dat \
-  de andere persoon dit misschien niet zal apprecieren. Wees hoffelijk en wacht tot de pagina lock \
-  is verlopen of tot de andere person zijn bewerkingen heeft be‘indigd. De pagina lock verloop na \
-  {1} minuten.
-edit.restoring=De actie herstelt versie {0} van deze pagina. \
-  Klik op &#8220;Bewaar&#8221; om te herstellen. U kan de pagina ook nog bewerken indien U dat wenst.
-edit.chooseeditor=Editor
-edit.tab.attachments=Bijlagen
-edit.tab.help=Help
-edit.tab.edit=Bewerk
-edit.tab.findreplacehelp=Help bij Zoeken/Vervangen
-
-# EditTemplate.jsp
-# 0 : Application name
-# 1 : Page name
-edit.title.edit={0}: Bewerk: {1}
-edit.sections=Secties
-
-# EditGroup.jsp
-editgroup.tab=Bewerk Groep
-editgroup.heading.edit=Bewerk Groep {0}
-editgroup.instructions=Deze pagina laat toe de leden van de wiki groep \
-  <strong>{0}</strong> toe te voegen of te wijzigen. \
-  Enkel de leden van de groep kunnen de ledenlijst wijzigen. \
-  De persoon die een nieuwe groep aanmaakt, is automatisch lid van de groep.
-editgroup.saveerror=Fout. De groep kan niet worden bewaard&nbsp;
-editgroup.memberlist=Leden van deze groep. Voeg elke gebruikersnaam \
-  of wikinaam toe, op een niewe lijn. 
-editgroup.savehelp=Klik &#8220;Bewaar groep&#8221; om deze groep als \
-  <strong>{0}</strong> te bewaren. U kunt deze naam gebruiken bij de beveiliging van de wiki pagina's.
-editgroup.submit.save=Bewaar groep
-
-# Favorites.jsp
-
-fav.myfavorites=Mijn Favorieten
-fav.nomenu=Gelieve deze pagina aan te maken: {0}
-fav.greet.anonymous=Hallo (anonieme gast)
-fav.greet.asserted=Hallo, {0} (niet ingelogd)
-fav.greet.authenticated=Hallo {0} (geauthenticeerde gebruiker)
-fav.aggregatewiki.title=RSS feed voor deze wiki site
-
-# FindContent.jsp
-
-find.tab=Zoek Wiki
-find.tab.help=Help
-find.input=Zoeken:
-find.heading.results=Zoek resultaten voor &#8220;{0}&#8221;
-find.resultsstart={0} hits; dit zijn de resultaten van {1} tot {2}.
-find.results.page=Pagina
-find.results.score=Score
-find.noresults=Uw zoekbewerking heeft geen resultaten opgeleverd.
-find.getprevious=Toon vorige {0} resultaten
-find.getnext=Toon volgende {0} resultaten
-find.externalsearch=Zoek ook op :
-find.submit.find=Zoek!
-find.submit.go=Ga!
-find.details=Toon details
-find.scope.all=Zoek criteria
-find.scope.authors=Auteurs
-find.scope.pagename=Pagina naam
-find.scope.content=Pagina inhoud
-find.scope.attach=Bijlagen
-
-# GroupContent.jsp
-
-group.tab=Toon Groep
-group.areyousure=Weet U zeker dat U de groep "{0}" definitief wilt verwijderen ? \
-  Gebruikers zouden pagina's met ACLs die naar deze groep wijzen niet meer kunnen raadplegen \\n\\n 
-group.doesnotexist=Deze groep bestaat niet.
-group.createsuggestion=Klik hier om deze nieuwe groep {0}
-group.createit=aan te maken
-group.errorprefix=Fout&nbsp;
-group.groupintro=Dit is de wiki groep {0}. Enkel de leden van deze groep kunnen het lidmaatschap van de groep wijzigen.
-
-group.name=Groep Naam
-group.members=Leden van de groep
-group.membership=Leden van de groep
-group.modifier={0} heeft deze groep het laatst gewijzigd op {1}
-group.creator={0} heeft deze groep aangemaakt op {1}.
-
-# GroupTab.jsp
-grp.createdon=Aangemaakt op {0} door {1}
-grp.lastmodified=<br />Laatste wijziging op {0} door {1}
-grp.groupnames.title=Klik om deze groep te bewerken
-grp.newgroupname=(nieuwe groep naam)
-grp.savegroup=Bewaar Groep
-grp.savenewgroup=Nieuwe Groep Aanmaken
-grp.cancel=Annuleer
-grp.deletegroup=Verwijder Groep
-grp.deletegroup.confirm=Weet U zeker dat U deze groep definitief wilt verwijderen?
-grp.formhelp=De leden van deze groep. Enkel de leden van deze groep kunnen het lidmaatschap van de groep wijzigen. \
-	<br />Voeg elke gebruiker toe op een nieuwe regel
-grp.allgroups=Alle Groepen
-
-# Header.jsp
-header.yourtrail=Broodkruimels:&nbsp;
-header.homepage.title=Home page van deze wiki site
-
-# InfoContent.jsp
-info.pagename=Naam van de pagina
-info.parent=Hoofd-pagina
-info.lastmodified=Deze pagina (versie-{0}) werd voor het laatst gewijzigd op {1} door {2}
-info.createdon=Deze pagina werd aangemaakt op {0} door {1}
-info.current=Huidige versie van deze pagina
-info.noversions=Geen versies.
-info.feed=Pagina RSS feed
-
-info.pagediff.title=Toon de laatste wijziging van de pagina
-info.rsspagefeed.title=RSS feed voor de pagina {0}
-
-info.rename.submit=Pagina Hernoemen
-info.updatereferrers=Gelinkte pagina's aanpassen?
-info.rename.permission=Enkel geautoriseerde gebruikers kunnen de naam van wiki pagina's wijzigen.
-
-
-info.delete.submit=Pagina Verwijderen
-#info.delete.attachmentwarning=<i>Let op. Verwijder eerst alle bijlagen</i>
-info.confirmdelete=Weet U zeker dat U deze pagina definitief wilt verwijderen?
-info.delete.permission=Enkel geautoriseerde gebruikers kunnen wiki pagina's verwijderen.
-
-info.moreinfo=Meer info...
-info.backtomainpage=Terug naar {0}
-info.backtoparentpage=Terug naar {0} (hoofd-pagina)
-
-info.history=Overzicht van de wijzigingen
-info.noversions=Deze pagina heeft slechts één versie
-info.showrevisions=Toon alle versies van {0} tot {1}
-info.showfrom=Toon {0} versies van {1} tot {2}
-
-info.pagination=Paginering:
-info.pagination.first=<span class="first">Eerste</span>
-info.pagination.last=<span class="last">Laatste</span>
-info.pagination.previous=<span class="prev">Vorige</span>
-info.pagination.next=<span class="next">Volgende</span>
-info.pagination.all=<span class="all">Alles</span>
-info.pagination.total=&nbsp;(Totaal aantal items: {0} )
-info.pagination.show.title=Toon item {0} tot {1}
-info.pagination.showall.title=Toon alle items
-
-info.version=Versie
-info.date=Laatste wijziging
-info.size=Omvang
-info.author=Auteur
-info.changes=Wijzigingen ...
-info.changenote=Opmerkingen
-info.actions=Acties
-info.difftoprev=naar vorige
-info.difftolast=naar laatste
-
-info.tab=Info
-info.attachment.tab=Info Bijlage
-info.tab.links=Links
-info.tab.outgoing=Uitgaande links
-info.tab.incoming=Binnenkomende links
-info.tab.attachments=Bijlagen
-
-info.uploadnew=Bijlage op de server plaatsen
-#info.uploadnew.submit=Nieuwe bijlage op server plaatsen
-info.uploadnew.filename=Selecteer het bestand:
-info.uploadnew.changenote=Opmerkingen:
-info.uploadnew.help=Om een nieuwe bijlage aan deze pagina toe te voegen, \
-  Gebruik volgend invoer veld om het bestand te selecteren, en klik de &#8220;Bewaar op de server&#8221; knop.
-info.uploadnew.nopermission=Enkel geautoriseerde gebruikers kunnen nieuwe attachment versies toevoegen
-
-info.deleteattachment=Verwijder bijlage
-info.deleteattachment.submit=Verwijder bijlage
-
-info.attachment.history=Overzicht bijlage versies
-info.attachment.type=Type
-info.attachment.name=Bijlage naam
-
-info.kilobytes=kB
-
-# LoginContent.jsp
-
-login.tab=Login
-login.title=Login
-login.heading.login=Log in op {0}
-
-login.help=Gelieve in te loggen met uw login naam en wachtwoord
-login.errorprefix=Fout:&nbsp;
-login.login=Login
-login.password=Wachtwoord
-login.remember=Bewaar login naam in browser cookie?
-
-login.submit.login=Login
-login.invite=Wilt U inloggen op deze site?
-login.nopassword=Maar U heeft nog geen loginnaam ?
-login.registernow=Registreer hier een nieuwe {0} gebruiker!
-login.registernow.title=Registreer een nieuwe gebruiker!
-
-login.lostpw=Wachtwoord vergeten?
-login.lostpw.tab=Vergeten wachtwoord
-login.lostpw.title=Wachtwoord vergeten?
-login.lostpw.getnew=Vraag een nieuw wachtwoord!
-login.lostpw.heading=Nieuw wachtwoord aanvragen
-login.lostpw.help=U bent het wachtwoord vergeten of verloren? Vul hier het email adres dat U bij registratie hebt ingevuld.
-login.lostpw.name=Email adres
-login.lostpw.submit=Genereer een nieuw wachtwoord !
-login.lostpw.reset.clickhere=Klik hier
-login.lostpw.reset.login={0} om in te loggen zodra U het nieuwe wachtwoord hebt ontvangen.
-
-login.register.tab=Registreer Nieuwe Gebruiker
-
-login.tab.help=Help
-login.loginhelpmissing=Ho hum, blijkbaar ontbreekt de {0} pagina. \
-  Iemand heeft de installatie gewijzigd...\
-  <br /><br />\
-  Hier is een copy van de \
-  <a href="http://www.jspwiki.org/Wiki.jsp?page={0}">{0} page \
-  op jspwiki.org</a>.
-
-# NewGroupContent.jsp
-newgroup.heading.create=Nieuwe groep aanmaken
-newgroup.errorprefix=Fout:&nbsp;
-newgroup.instructions.start=Deze pagina laat toe een nieuwe wiki groep aan te maken.
-newgroup.name=Naam
-newgroup.name.description=De naam van de wiki groep
-newgroup.members.description=Leden van deze groep. \
-  Voeg elke gebruikersnaam of wikinaam toe, op een nieuwe lijn.
-newgroup.instructions.end=Klik &#8220;Nieuwe groep aanmaken&#8221; om deze groep als \
-  <strong>{0}</strong> te bewaren. U kunt deze naam gebruiken bij de beveiliging van de wiki pagina's.
-newgroup.creategroup=Nieuwe groep aanmaken
-newgroup.defaultgroupname=MyGroup
-
-
-# PageActions.jsp
-
-actions.gototop=Top van de pagina
-actions.gotobottom=Eind van de pagina
-actions.view=Toon
-actions.view.title=Toon deze pagina [ v ]
-actions.viewparent.title=Toon hoofd-pagina [ v ]
-actions.home=Home
-actions.home.title=Ga naar de home pagina {0}
-actions.edit=<span class='accesskey'>B</span>ewerk
-actions.edit.title=Bewerk deze pagina [ b ]
-actions.editparent=<span class='accesskey'>B</span>ewerk de hoofd-pagina
-actions.editparent.title=Edit parent page [ e ]
-actions.index=Alfabetische index
-actions.index.title=Alfabetisch gesorteerde lijst van alle wiki pagina's
-actions.recentchanges=Recente Wijzigingen
-actions.recentchanges.title=Lijst van pagina's gesorteerd volgens datum van wijziging
-
-actions.more=Meer...
-actions.separator= - - - - - -
-actions.comment=Commentaar
-actions.comment.title=Commentaar toevoegen
-actions.addcommenttoparent=Commentaar toevoegen aan de hoofd-pagina
-actions.upload=Bijlage toevoegen
-actions.info=Info
-actions.info.title=Bijkomende pagina info en versie overzicht [ i ]
-actions.prefs=Mijn <span class='accesskey'>V</span>oorkeuren
-actions.prefs.title=Voorkeuren beheren [ v ]
-actions.editgroup=Bewerk Groep
-actions.deletegroup=Verwijder Groep
-actions.viewgroup=Toon Groep
-actions.creategroup=Nieuwe Groep aanmaken
-actions.creategroup.title=Nieuwe groep aanmaken
-actions.login=Log in
-actions.login.title=Log in of Registreer een nieuwe gebruiker
-actions.logout=Uitloggen
-actions.logout.title=Uitloggen
-actions.publishedon=De versie van deze pagina werd aangemaakt op {0} door {1}.
-actions.notcreated=De pagina is nog niet aangemaakt.
-actions.workflow=Werkstroom
-actions.workflow.title=Werkstroom
-actions.systeminfo=JSPWiki Systeem Informatie
-actions.systeminfo.title=Toon JSPWiki Systeem Informatie
-actions.rawpage=Toon Pagina Opmaak
-actions.rawpage.title=Toon ongeformatteerde pagina opmaak
-
-# PageContent.jsp
-
-view.oldversion=Dit is versie {0}. Dit is niet de laatste versie, en kan daarom ook niet worden bewerkt.
-view.backtocurrent=[Terug naar de laatste versie]
-view.restore=[Herstel deze versie]
-view.heading.attachments=Bijlagen
-
-# PageTab.jsp
-view.tab=Toon
-
-# PreferencesContent.jsp
-
-# 0: applicationname
-prefs.heading=Gebruikersvoorkeuren
-prefs.clear.heading=Verwijder Gebruikersvoorkeuren
-prefs.tab.prefs=Voorkeuren
-prefs.tab.profile=Profiel
-
-prefs.cookies=Uw voorkeuren worden bewaard in de cookies van de browser
-
-prefs.user.skin=Layout
-prefs.user.orientation=Wijzig de Layout Orientatie 
-prefs.user.orientation.left=Links
-prefs.user.orientation.right=Rechts
-prefs.user.editorareaheight=Wijzig Editor hoogte
-prefs.user.timeformat=Wijzig het Datum/Tijd-formaat
-prefs.user.timezone=Wijzig de Tijd-zone
-prefs.user.timezone.server=[SERVER]
-prefs.user.language=Wijzig de Taal
-prefs.user.language.default=[DEFAULT]
-
-prefs.instructions=Hier kan U de Gebruikers Instellingen wijzigen. Deze worden bewaard in de cookies van de browser
-prefs.assertedname=Naam
-prefs.assertedname.description='Asserted' Naam. \
-  Inden je nog geen gebruikersprofiel beziet, kan je {0} \
-  melden wie je bent eenvoudig door het invoeren van je idendity (d.i. &#8216;asserting&#8217;) \
-  <br /> \
-  Merk op dat deze methode van identificatie \
-  geen echte authenticatie inhoud, aangezien de gebruikersnaam eenvoudig weg in de cookie van de browser wordt gezet \
-  zonder dat er een wachtwoord vereist is. Afhankelijk van de security policy van de wiki site, zal JSPWiki \
-  minder privileges toestaan aan gebruikers die op deze manier ge•denficeerd zijn. ( &#8220;asserted&#8221; gebruikers) \
-  Het gebruik van een traditionele gebruikersnaam en wachtwoord, is een veiligere toegangsmethode.
-prefs.assertedname.create=Maak een nieuw gebruikersprofiel
-prefs.submit.setname=Set gebruikersnaam
-prefs.save.prefs.submit=Bewaar Gebruikers Instellingen
-prefs.clear.submit=Verwijder Gebruikers Instellingen
-prefs.clear.description=\
-  In bepaalde gevallen kan de gebruiker het nodig achten om zijn &#8216;asserted&#8217; gebruikersnaam en de \
-  gebruikersinstellingen van deze computer te verwijderen. \
-  Klik &#8216;Verwijder Gebruikers Instellingen&#8217; om deze browser cookies te verwijderen. \
-  <br /> \
-  Merk op dat deze actie alle gebruikers instellingen permanent verwijdert.
-  
-prefs.newprofile=Maak een nieuw gebruikersprofiel
-prefs.oldprofile=Bewerk uw gebruikerprofiel.
-
-prefs.errorprefix.prefs=De gebruikers instellingen konden niet worden bewaard&nbsp;
-prefs.errorprefix.profile=Het gebruikers profiel kon niet worden bewaard:&nbsp;
-
-prefs.loginname=Login naam *
-prefs.loginname.description=Dit is uw login id.
-prefs.loginname.cannotset.new=De login naam kan niet worden gewijzigd omdat U niet ingelogged bent. \
- Gelieve eerst in te loggen, met de credentials die door uw administrator werden aangeleverd.
-prefs.loginname.cannotset.exists=De login naam kan niet worden ingegeven omdat \
- de credentials worden beheerd door de web-container, niet door wiki.
- 
-prefs.password=Wachtwoord *
-prefs.password.description=Geef uw wachtwoord. Dit veld mag niet leeg zijn
-prefs.password2=Bevestig Wachtwoord *
-prefs.password2.description=Bevestig uw wachtwoord voor verificatie
-
-prefs.fullname=Naam *
-prefs.fullname.description=Deze naam kan worden gebruikt in ACLs of wiki groepen
-
-prefs.email=E-mail adres
-prefs.email.description= (optioneel). Bij verlies van het wachtwoord, \
-  kunt U een nieuw random wachtwoord aanvragen dat naar dit email adres zal worden gezonden.
-  
-prefs.cookie.info=Deze wiki bewaart uw identiteit automatisch in een browser cookie, \
-  zonder bijkomende authenticatie. Hiervoor moet de browser cookies accepteren van deze website. \
-  Klik &#8220;Bewaar Gebruikersprofiel&#8221; om het cookie op uw browser te bewaren.
-prefs.acl.info=De login naam en wiki naam kunnen worden gebruikt in ACLs en wiki groepen. \
-  U maakt ook deel uit van bovenstaande rollen en groepen.
-
-prefs.lastmodified=Dit gebruikersprofiel werd aangemaakt op {0}, en is laatst gewijzigd op {1}
-prefs.save.description=Klik &#8220;Bewaar Gebruikersprofiel&#8221; om het profiel te bewaren.
-
-prefs.save.submit=Bewaar Gebruikersprofiel
-prefs.create.submit=Maak nieuw Gebruikersprofiel
-
-prefs.roles=Rollen
-prefs.groups=Groepen
-prefs.creationdate=Datum van creatie
-prefs.profile.lastmodified=Laatste bewerking
-
-# Workflow generic messages
-workflow.tab=Werkstroom
-workflow.heading=Uw werkstroom Items
-workflow.decisions.heading=Inbox
-workflow.workflows.heading=Uitbox
-workflow.instructions=Deze pagina bevat informatie of de werkstromen die door U zijn ge•nitieerd \
-   of waarop U wordt gevraagd te reageren.
-workflow.noinstructions=Er zijn geen werkstroom items
-workflow.actor.instructions=Gelieve actie te nemen voor volgende werkstromen:
-workflow.owner.instructions=Uw heeft volgende werkstromen ge•nitieerd
-workflow.id=ID
-workflow.requester=Aanvrager
-workflow.item=Item
-workflow.startTime=Ontvangen
-workflow.actions=Acties
-workflow.actor=Huidige actor
-workflow.submit=Do it
-outcome.step.abort=Breek af.
-outcome.step.complete=Afgewerkt
-outcome.step.continue=Verderzetten
-outcome.decision.acknowledge=OK
-outcome.decision.approve=Keur goed
-outcome.decision.deny=Geweigerd
-outcome.decision.hold=Hold
-outcome.decision.reassign=Opnieuw toewijzen
-
-workflow.details.title=Toon/verberg details
-workflow.details=details...
-
-# Specific workflow/decision messages
-workflow.saveWikiPage=Bewaar wiki pagina <strong>{2}</strong>
-decision.saveWikiPage=Bevestig pagina <strong>{2}</strong>
-notification.saveWikiPage.reject=Uw aanvraag om pagina <strong>{2}</strong> te bewaren werd geweigerd
-fact.pageName=Pagina naam
-fact.diffText=Verschillen tussen voorgestelde en huidige versies
-fact.proposedText=Voorgestelde versie
-fact.currentText=Huidige versie
-fact.isAuthenticated=Is geauthenticeerd?
-
-select.one=(maak een selectie)
-workflow.creatUserProfile=Nieuw gebruikersprofiel <strong>{2}</strong>
-decision.createUserProfile=Nieuw gebruikersprofiel <strong>{2}</strong>
-notification.createUserProfile.reject=Uw aanvraag om een nieuw gebruikersprofiel aan te maken werd geweigerd.
-fact.submitter=Aanvrager
-
-# PreviewContent.jsp
-preview.tab=Preview
-preview.info=Dit is een <strong>preview</strong>! \
-  Klik &#8220;Verdergaan&#8221; om terug naar de editor te gaan, \
-  of klik &#8220;Bewaar&#8221; als U tevreden bent met het resultaat.
-  
-# SearchBox.jsp
-sbox.search.submit=Snelle navigatie
-sbox.view=Toon
-sbox.view.title=Toon de geselecteerde pagina
-sbox.edit=Bewerk
-sbox.edit.title=Bewerk de geselecteerde pagina
-sbox.clone=Kloon
-sbox.clone.title=Kloon de geselecteerde pagina
-sbox.find=Zoek
-sbox.find.title=Geavancerd zoeken
-sbox.search.result=Snel-zoek
-sbox.search.target=(Typ vooruit)
-sbox.clearrecent=(Verwijder)
-sbox.recentsearches=Recente Zoekopdrachten
-
-# UploadTemplate.jsp
-# move all to attach.
-upload.title={0}: Bijlage toevoegen
-upload.heading.upload=Voeg een nieuwe bijlage toe {0}
-upload.attachments=Huidige bijlagen
-upload.info=Om nieuwe bijlagen te kunnen toevoegen aan deze pagina, \
-  gelieve de volgende knop te gebruiken om het bestand te zoeken. Daarna kunt U \
-  de "Bijlage op de server plaatsen".
-upload.submit=Bijlage op de server plaatsen
-upload.done=Klaar? Ga terug naar {0}
-
-
-# ViewTemplate.jsp
-# 0 : Application Name
-# 1 : Page name
-view.title.view={0}: {1}
-
-
-# The built-in editors also have their localized strings in this file.
-
-editor.plain.name=Uw <span class='accesskey'>n</span>aam
-editor.plain.remember=Bewaar uw naam in de browser cookie?
-editor.plain.email=Homepagina of e<span class='accesskey'>m</span>ail
-editor.plain.save.submit=Bewaar
-editor.plain.save.title=Bewaar [ e ]
-editor.plain.preview.submit=Preview
-editor.plain.preview.title=Preview [ v ]
-editor.plain.cancel.submit=Annuleer
-editor.plain.cancel.title=Annuleer. Uw wijzigingen worden niet bewaard. [ q ]
-
-editor.plain.changenote=Opmerking
-editor.commentsignature=Commentaar signatuur
-editor.plain.find=Zoek
-editor.plain.replace=Vervang
-editor.plain.matchcase=Match Case
-editor.plain.regexp=RegExp
-editor.plain.global=Vervang alle
-editor.plain.find.submit=Vervang
-editor.plain.redo.submit=Opnieuw
-editor.plain.undo.submit=Herstel
-editor.plain.redo.title=Voer laaste herstelactie opnieuw uit
-editor.plain.undo.title=Herstel laatste actie [ z ]
-
-#new since v2.5.100
-editor.plain.posteditor=Enter Keyword+Tab:
-editor.plain.posteditor.title=shift+enter om naar het volgende veld te gaan
-
-editor.plain.smartpairs= Slimme haakjes
-editor.plain.smartpairs.title= Automatisch balanceren van () [] {} &lt;&gt; &quot;&quot; &#39;&#39;
-editor.plain.tabcompletion=Tab expansie (keyword+Tab)
-editor.plain.tabcompletion.title=Auto expansie van een keyword naar wiki opmaak
-
-editor.plain.editassist=Assistentie knoppen
-editor.plain.editassist.title=Toon/verberg assistentie knoppen
-editor.plain.tbLink.title=link - Voeg wiki link in
-editor.plain.tbH1.title=h1 - Voeg paragraaf niveau 1 in
-editor.plain.tbH2.title=h2 - Voeg paragraaf niveau 2 in
-editor.plain.tbH3.title=h3 - Voeg paragraaf niveau 3 in
-editor.plain.tbHR.title=hr - Voeg horizonale lijn in
-editor.plain.tbBR.title=br - Start nieuwe lijn
-editor.plain.tbPRE.title=pre - Voeg tekstblok in zonder formattering
-editor.plain.tbDL.title=dl - Voeg definitie lijst toe
-editor.plain.tbB.title=vet
-editor.plain.tbI.title=schuin
-editor.plain.tbMONO.title=mono - monospace
-editor.plain.tbSUP.title=sup - superscript
-editor.plain.tbSUB.title=sub - subscript
-editor.plain.tbSTRIKE.title=strike - doorhalen
-editor.plain.tbTOC.title=toc - Voeg inhoudsopgave in
-editor.plain.tbTAB.title=tab - Voeg tabblad sectie in
-editor.plain.tbTABLE.title=table - Voeg tabel in
-editor.plain.tbIMG.title=img - Voeg afbeelding in
-editor.plain.tbCODE.title=code - Voeg code blok in
-editor.plain.tbQUOTE.title=quote - Voeg quote blok in
-editor.plain.tbSIGN.title=sign - Voeg handtekening in
-
-editor.preview.edit.submit=Verder gaan
-editor.preview.edit.title=Verder gaan met het wijzigen van deze pagina [ e ]
-editor.preview.save.submit=Bewaar
-editor.preview.save.title=Bewaar deze pagina [ s ]
-editor.preview.cancel.submit=Annuleer
-editor.preview.cancel.title=Annuleer. Uw wijzigingen worden niet bewaard. [ q ]
-
-editor.fck.noscript=Javascript moet actief zijn in de browser om de FCK editor te kunnen gebruiken
-editor.wikiwizard.noscript=Javascript moet actief zijn in de browser om de WikiWizard editor te kunnen gebruiken
-editor.wikiwizard.noapplet=Java Applets worden niet ondersteund door deze browser. \
-  Gelieve <a href="http://www.java.com/">Java te downloaden</a>, zodat U de WikiWizard editor kunt gebruiken.
-  
-#blog texts in various JSPs
-blog.commenttitle=Blog Commentaren
-blog.backtomain=Terug naar de hoofd Blog pagina
-blog.addcomments=Voeg een nieuwe Blog Commentaar toe
-
-
-#
-# The Javascript stuff
-#
-javascript.sbox.clone.suffix=-Nieuw
-
-javascript.edit.startOfPage=( start van de pagina )
-javascript.edit.findandreplace.nomatch=Geen zoekresultaten!
-javascript.edit.toolbar.makeSelection=Gelieve eerst een selectie te maken
-javascript.edit.resize=Sleep om de grootte van het tekstveld te wijzigen
-javascript.edit.areyousure=Indien u de Bewaar knop niet gebruikt, \
-	worden uw wijzigingen niet bewaard. Weet u zeker dat u deze pagina wilt verlaten ?
-  
-javascript.quick.edit=[Bewerk]
-javascript.quick.edit.title=Bewerk sectie {0}...
-
-javascript.collapse=Klik om de inhoud dicht te klappen
-javascript.expand=Klik om de inhoud te expanderen
-
-javascript.sort.click=Klik om de tabel te sorteren
-javascript.sort.ascending=Oplopende volgorde. Klik op de sortering om te keren.
-javascript.sort.descending=Aflopende volgorde. Klik op de sortering om te keren.
-javascript.filter.all=( Alles )
-
-javascript.group.validName=Gelieve de nieuwe groep een geldige naam te geven
-
-javascript.category.title=Toon de category [{0}] ...
-
-javascript.slimbox.info=Afbeelding {0} / {1}
-javascript.slimbox.error=<h2>Fout</h2>Er was een probleem met deze opdracht.<br />Gelieve opnieuw te proberen
-javascript.slimbox.directLink=Directe link naar de afbeelding
-javascript.slimbox.remoteRequest=Verzoek op afstand {0} / {1}
-javascript.slimbox.previous=&laquo;Vorige
-javascript.slimbox.next=Volgende&raquo;
-javascript.slimbox.close=Sluiten &#215;
-javascript.slimbox.close.title=Sluiten [Esc]
-
-javascript.tip.default.title=Meer...
-
-javascript.prefs.areyousure=Indien u de Bewaar Gebruikers Instellingen knop niet gebruikt, \
-	worden uw wijzigingen niet bewaard. Weet u zeker dat u deze pagina wilt verlaten ?
+#
+# This file contains the localized resource definitions for
+# the "default" template. Any other template i18n file should
+# be renamed in a similar way, e.g. "mytemplate.properties" under i18n/templates
+#
+# Common things
+
+common.nopage=Deze pagina bestaat niet. Klik hier om deze nieuwe pagina {0}.
+common.createit=aan te maken
+common.more=Meer...
+
+
+# AttachmentTab.jsp
+
+attach.tab=Bijlagen
+attach.list=Alle bijlagen
+attach.add=Voeg een nieuwe bijlage toe
+attach.add.info=Om een nieuwe bijlage te kunnen toevoegen aan deze pagina, \
+  gelieve de volgende knop te gebruiken om het bestand te zoeken. Daarna kan U &#8220;Upload&#8221; aanklikken.
+attach.add.permission=Enkel geautoriseerde gebruikers kunnen nieuwe bijlagen toevoegen.
+attach.bytes=bytes
+attach.add.selectfile=Selecteer een bestand:
+attach.add.changenote=Opmerking:
+attach.add.submit=Plaats het bestand op de server
+attach.preview=Preview
+attach.deleteconfirm=Weet U zeker dat u deze bijlage permanent wilt verwijderen?
+attach.delete=Verwijder
+attach.moreinfo.title=Meer informatie en versie-overzicht over deze bijlage
+
+# CommentContent.jsp
+
+comment.title.comment={0}: Commentaar: {1}
+comment.tab.discussionpage=Discussie pagina
+comment.tab.addcomment=Voeg commentaar toe
+comment.edithelpmissing=Ho hum, blijkbaar ontbreekt de {0} pagina. \
+  Iemand heeft de installatie gewijzigd...\
+  <br /><br />\
+  Hier is een copy van de \
+  <a href="http://www.jspwiki.org/Wiki.jsp?page=EditPageHelp">Edit Help pagina \
+  op jspwiki.org</a>
+
+# ConflictContent.jsp
+
+conflict.oops.title=Oops!
+conflict.oops=<p><b>Oops! Iemand heeft deze pagina gewijzigd tijdens de invoer van jouw wijzigingen !</b></p>\
+  <p>Aangezien ik niet in staat ben om de verschillen correct te interpreteren \
+  moet U dat voor me doen. Hieronder vindt U \
+  de tekst (in Wiki markup) van de nieuwe pagina, en de \
+  wijzigingen die jij hebt gemaakt. Copieer deze teksten naar een aparte tekstverweker \
+  (Notepad of emacs zijn prima), en bewerk de pagina opnieuw.</p> \
+  <p>Let op: wanneer U terug de pagina begint te bewerken, kan opnieuw iemand \
+  reeds de pagina hebben gewijzigd. Dus wees snel.</p>
+conflict.goedit=<p>Bewerk pagina {0}</p>
+conflict.modified=Deze pagina werd door iemand gewijzigd.
+conflict.yourtext=Hier is jouw tekst
+
+# DiffContent.jsp
+
+#diff.tab=Versie beheer
+diff.difference=Verschillen tussen versie {0} en {1}
+diff.gotofirst.title=Ga naar het eerste verschil
+diff.gotofirst=Toon eerste verschil
+diff.goback=Terug naar versie {0}, of {1}
+diff.versionhistory={0} pagina informatie
+diff.nodiff=Beide versie zijn identiek.
+
+# EditContent.jsp
+
+edit.locked=Gebruiker &#8220;{0}&#8221; bewerkt momenteel dit document. \
+  Als U wil kan U deze pagina toch wijzigen, MAAR weet dat \
+  de andere persoon dit misschien niet zal apprecieren. Wees hoffelijk en wacht tot de pagina lock \
+  is verlopen of tot de andere person zijn bewerkingen heeft be‘indigd. De pagina lock verloop na \
+  {1} minuten.
+edit.restoring=De actie herstelt versie {0} van deze pagina. \
+  Klik op &#8220;Bewaar&#8221; om te herstellen. U kan de pagina ook nog bewerken indien U dat wenst.
+edit.chooseeditor=Editor
+edit.tab.attachments=Bijlagen
+edit.tab.help=Help
+edit.tab.edit=Bewerk
+edit.tab.findreplacehelp=Help bij Zoeken/Vervangen
+
+# EditTemplate.jsp
+# 0 : Application name
+# 1 : Page name
+edit.title.edit={0}: Bewerk: {1}
+edit.sections=Secties
+
+# EditGroup.jsp
+editgroup.tab=Bewerk Groep
+editgroup.heading.edit=Bewerk Groep {0}
+editgroup.instructions=Deze pagina laat toe de leden van de wiki groep \
+  <strong>{0}</strong> toe te voegen of te wijzigen. \
+  Enkel de leden van de groep kunnen de ledenlijst wijzigen. \
+  De persoon die een nieuwe groep aanmaakt, is automatisch lid van de groep.
+editgroup.saveerror=Fout. De groep kan niet worden bewaard&nbsp;
+editgroup.memberlist=Leden van deze groep. Voeg elke gebruikersnaam \
+  of wikinaam toe, op een niewe lijn. 
+editgroup.savehelp=Klik &#8220;Bewaar groep&#8221; om deze groep als \
+  <strong>{0}</strong> te bewaren. U kunt deze naam gebruiken bij de beveiliging van de wiki pagina's.
+editgroup.submit.save=Bewaar groep
+
+# Favorites.jsp
+
+fav.myfavorites=Mijn Favorieten
+fav.nomenu=Gelieve deze pagina aan te maken: {0}
+fav.greet.anonymous=Hallo (anonieme gast)
+fav.greet.asserted=Hallo, {0} (niet ingelogd)
+fav.greet.authenticated=Hallo {0} (geauthenticeerde gebruiker)
+fav.aggregatewiki.title=RSS feed voor deze wiki site
+
+# FindContent.jsp
+
+find.tab=Zoek Wiki
+find.tab.help=Help
+find.input=Zoeken:
+find.heading.results=Zoek resultaten voor &#8220;{0}&#8221;
+find.resultsstart={0} hits; dit zijn de resultaten van {1} tot {2}.
+find.results.page=Pagina
+find.results.score=Score
+find.noresults=Uw zoekbewerking heeft geen resultaten opgeleverd.
+find.getprevious=Toon vorige {0} resultaten
+find.getnext=Toon volgende {0} resultaten
+find.externalsearch=Zoek ook op :
+find.submit.find=Zoek!
+find.submit.go=Ga!
+find.details=Toon details
+find.scope.all=Zoek criteria
+find.scope.authors=Auteurs
+find.scope.pagename=Pagina naam
+find.scope.content=Pagina inhoud
+find.scope.attach=Bijlagen
+
+# GroupContent.jsp
+
+group.tab=Toon Groep
+group.areyousure=Weet U zeker dat U de groep "{0}" definitief wilt verwijderen ? \
+  Gebruikers zouden pagina's met ACLs die naar deze groep wijzen niet meer kunnen raadplegen \\n\\n 
+group.doesnotexist=Deze groep bestaat niet.
+group.createsuggestion=Klik hier om deze nieuwe groep {0}
+group.createit=aan te maken
+group.errorprefix=Fout&nbsp;
+group.groupintro=Dit is de wiki groep {0}. Enkel de leden van deze groep kunnen het lidmaatschap van de groep wijzigen.
+
+group.name=Groep Naam
+group.members=Leden van de groep
+group.membership=Leden van de groep
+group.modifier={0} heeft deze groep het laatst gewijzigd op {1}
+group.creator={0} heeft deze groep aangemaakt op {1}.
+
+# GroupTab.jsp
+grp.createdon=Aangemaakt op {0} door {1}
+grp.lastmodified=<br />Laatste wijziging op {0} door {1}
+grp.groupnames.title=Klik om deze groep te bewerken
+grp.newgroupname=(nieuwe groep naam)
+grp.savegroup=Bewaar Groep
+grp.savenewgroup=Nieuwe Groep Aanmaken
+grp.cancel=Annuleer
+grp.deletegroup=Verwijder Groep
+grp.deletegroup.confirm=Weet U zeker dat U deze groep definitief wilt verwijderen?
+grp.formhelp=De leden van deze groep. Enkel de leden van deze groep kunnen het lidmaatschap van de groep wijzigen. \
+	<br />Voeg elke gebruiker toe op een nieuwe regel
+grp.allgroups=Alle Groepen
+
+# Header.jsp
+header.yourtrail=Broodkruimels:&nbsp;
+header.homepage.title=Home page van deze wiki site
+
+# InfoContent.jsp
+info.pagename=Naam van de pagina
+info.parent=Hoofd-pagina
+info.lastmodified=Deze pagina (versie-{0}) werd voor het laatst gewijzigd op {1} door {2}
+info.createdon=Deze pagina werd aangemaakt op {0} door {1}
+info.current=Huidige versie van deze pagina
+info.noversions=Geen versies.
+info.feed=Pagina RSS feed
+
+info.pagediff.title=Toon de laatste wijziging van de pagina
+info.rsspagefeed.title=RSS feed voor de pagina {0}
+
+info.rename.submit=Pagina Hernoemen
+info.updatereferrers=Gelinkte pagina's aanpassen?
+info.rename.permission=Enkel geautoriseerde gebruikers kunnen de naam van wiki pagina's wijzigen.
+
+
+info.delete.submit=Pagina Verwijderen
+#info.delete.attachmentwarning=<i>Let op. Verwijder eerst alle bijlagen</i>
+info.confirmdelete=Weet U zeker dat U deze pagina definitief wilt verwijderen?
+info.delete.permission=Enkel geautoriseerde gebruikers kunnen wiki pagina's verwijderen.
+
+info.moreinfo=Meer info...
+info.backtomainpage=Terug naar {0}
+info.backtoparentpage=Terug naar {0} (hoofd-pagina)
+
+info.history=Overzicht van de wijzigingen
+info.noversions=Deze pagina heeft slechts één versie
+info.showrevisions=Toon alle versies van {0} tot {1}
+info.showfrom=Toon {0} versies van {1} tot {2}
+
+info.pagination=Paginering:
+info.pagination.first=<span class="first">Eerste</span>
+info.pagination.last=<span class="last">Laatste</span>
+info.pagination.previous=<span class="prev">Vorige</span>
+info.pagination.next=<span class="next">Volgende</span>
+info.pagination.all=<span class="all">Alles</span>
+info.pagination.total=&nbsp;(Totaal aantal items: {0} )
+info.pagination.show.title=Toon item {0} tot {1}
+info.pagination.showall.title=Toon alle items
+
+info.version=Versie
+info.date=Laatste wijziging
+info.size=Omvang
+info.author=Auteur
+info.changes=Wijzigingen ...
+info.changenote=Opmerkingen
+info.actions=Acties
+info.difftoprev=naar vorige
+info.difftolast=naar laatste
+
+info.tab=Info
+info.attachment.tab=Info Bijlage
+info.tab.links=Links
+info.tab.outgoing=Uitgaande links
+info.tab.incoming=Binnenkomende links
+info.tab.attachments=Bijlagen
+
+info.uploadnew=Bijlage op de server plaatsen
+#info.uploadnew.submit=Nieuwe bijlage op server plaatsen
+info.uploadnew.filename=Selecteer het bestand:
+info.uploadnew.changenote=Opmerkingen:
+info.uploadnew.help=Om een nieuwe bijlage aan deze pagina toe te voegen, \
+  Gebruik volgend invoer veld om het bestand te selecteren, en klik de &#8220;Bewaar op de server&#8221; knop.
+info.uploadnew.nopermission=Enkel geautoriseerde gebruikers kunnen nieuwe attachment versies toevoegen
+
+info.deleteattachment=Verwijder bijlage
+info.deleteattachment.submit=Verwijder bijlage
+
+info.attachment.history=Overzicht bijlage versies
+info.attachment.type=Type
+info.attachment.name=Bijlage naam
+
+info.kilobytes=kB
+
+# LoginContent.jsp
+
+login.tab=Login
+login.title=Login
+login.heading.login=Log in op {0}
+
+login.help=Gelieve in te loggen met uw login naam en wachtwoord
+login.errorprefix=Fout:&nbsp;
+login.login=Login
+login.password=Wachtwoord
+login.remember=Bewaar login naam in browser cookie?
+
+login.submit.login=Login
+login.invite=Wilt U inloggen op deze site?
+login.nopassword=Maar U heeft nog geen loginnaam ?
+login.registernow=Registreer hier een nieuwe {0} gebruiker!
+login.registernow.title=Registreer een nieuwe gebruiker!
+
+login.lostpw=Wachtwoord vergeten?
+login.lostpw.tab=Vergeten wachtwoord
+login.lostpw.title=Wachtwoord vergeten?
+login.lostpw.getnew=Vraag een nieuw wachtwoord!
+login.lostpw.heading=Nieuw wachtwoord aanvragen
+login.lostpw.help=U bent het wachtwoord vergeten of verloren? Vul hier het email adres dat U bij registratie hebt ingevuld.
+login.lostpw.name=Email adres
+login.lostpw.submit=Genereer een nieuw wachtwoord !
+login.lostpw.reset.clickhere=Klik hier
+login.lostpw.reset.login={0} om in te loggen zodra U het nieuwe wachtwoord hebt ontvangen.
+
+login.register.tab=Registreer Nieuwe Gebruiker
+
+login.tab.help=Help
+login.loginhelpmissing=Ho hum, blijkbaar ontbreekt de {0} pagina. \
+  Iemand heeft de installatie gewijzigd...\
+  <br /><br />\
+  Hier is een copy van de \
+  <a href="http://www.jspwiki.org/Wiki.jsp?page={0}">{0} page \
+  op jspwiki.org</a>.
+
+# NewGroupContent.jsp
+newgroup.heading.create=Nieuwe groep aanmaken
+newgroup.errorprefix=Fout:&nbsp;
+newgroup.instructions.start=Deze pagina laat toe een nieuwe wiki groep aan te maken.
+newgroup.name=Naam
+newgroup.name.description=De naam van de wiki groep
+newgroup.members.description=Leden van deze groep. \
+  Voeg elke gebruikersnaam of wikinaam toe, op een nieuwe lijn.
+newgroup.instructions.end=Klik &#8220;Nieuwe groep aanmaken&#8221; om deze groep als \
+  <strong>{0}</strong> te bewaren. U kunt deze naam gebruiken bij de beveiliging van de wiki pagina's.
+newgroup.creategroup=Nieuwe groep aanmaken
+newgroup.defaultgroupname=MyGroup
+
+
+# PageActions.jsp
+
+actions.gototop=Top van de pagina
+actions.gotobottom=Eind van de pagina
+actions.view=Toon
+actions.view.title=Toon deze pagina [ v ]
+actions.viewparent.title=Toon hoofd-pagina [ v ]
+actions.home=Home
+actions.home.title=Ga naar de home pagina {0}
+actions.edit=<span class='accesskey'>B</span>ewerk
+actions.edit.title=Bewerk deze pagina [ b ]
+actions.editparent=<span class='accesskey'>B</span>ewerk de hoofd-pagina
+actions.editparent.title=Edit parent page [ e ]
+actions.index=Alfabetische index
+actions.index.title=Alfabetisch gesorteerde lijst van alle wiki pagina's
+actions.recentchanges=Recente Wijzigingen
+actions.recentchanges.title=Lijst van pagina's gesorteerd volgens datum van wijziging
+
+actions.more=Meer...
+actions.separator= - - - - - -
+actions.comment=Commentaar
+actions.comment.title=Commentaar toevoegen
+actions.addcommenttoparent=Commentaar toevoegen aan de hoofd-pagina
+actions.upload=Bijlage toevoegen
+actions.info=Info
+actions.info.title=Bijkomende pagina info en versie overzicht [ i ]
+actions.prefs=Mijn <span class='accesskey'>V</span>oorkeuren
+actions.prefs.title=Voorkeuren beheren [ v ]
+actions.editgroup=Bewerk Groep
+actions.deletegroup=Verwijder Groep
+actions.viewgroup=Toon Groep
+actions.creategroup=Nieuwe Groep aanmaken
+actions.creategroup.title=Nieuwe groep aanmaken
+actions.login=Log in
+actions.login.title=Log in of Registreer een nieuwe gebruiker
+actions.logout=Uitloggen
+actions.logout.title=Uitloggen
+actions.publishedon=De versie van deze pagina werd aangemaakt op {0} door {1}.
+actions.notcreated=De pagina is nog niet aangemaakt.
+actions.workflow=Werkstroom
+actions.workflow.title=Werkstroom
+actions.systeminfo=JSPWiki Systeem Informatie
+actions.systeminfo.title=Toon JSPWiki Systeem Informatie
+actions.rawpage=Toon Pagina Bron
+actions.rawpage.title=Toon ongeformatteerde pagina opmaak
+
+# PageContent.jsp
+
+view.oldversion=Dit is versie {0}. Dit is niet de laatste versie, en kan daarom ook niet worden bewerkt.
+view.backtocurrent=[Terug naar de laatste versie]
+view.restore=[Herstel deze versie]
+view.heading.attachments=Bijlagen
+
+# PageTab.jsp
+view.tab=Toon
+
+# PreferencesContent.jsp
+
+# 0: applicationname
+prefs.heading=Gebruikersvoorkeuren
+prefs.clear.heading=Verwijder Gebruikersvoorkeuren
+prefs.tab.prefs=Voorkeuren
+prefs.tab.profile=Profiel
+
+prefs.cookies=Uw voorkeuren worden bewaard in de cookies van de browser
+
+prefs.user.skin=Layout
+prefs.user.orientation=Wijzig de Layout Orientatie 
+prefs.user.orientation.left=Links
+prefs.user.orientation.right=Rechts
+prefs.user.editorareaheight=Wijzig Editor hoogte
+prefs.user.timeformat=Wijzig het Datum/Tijd-formaat
+prefs.user.timezone=Wijzig de Tijd-zone
+prefs.user.timezone.server=[SERVER]
+prefs.user.language=Wijzig de Taal
+prefs.user.language.default=[DEFAULT]
+
+prefs.instructions=Hier kan U de Gebruikers Instellingen wijzigen. Deze worden bewaard in de cookies van de browser
+prefs.assertedname=Naam
+prefs.assertedname.description='Asserted' Naam. \
+  Inden je nog geen gebruikersprofiel beziet, kan je {0} \
+  melden wie je bent eenvoudig door het invoeren van je idendity (d.i. &#8216;asserting&#8217;) \
+  <br /> \
+  Merk op dat deze methode van identificatie \
+  geen echte authenticatie inhoud, aangezien de gebruikersnaam eenvoudig weg in de cookie van de browser wordt gezet \
+  zonder dat er een wachtwoord vereist is. Afhankelijk van de security policy van de wiki site, zal JSPWiki \
+  minder privileges toestaan aan gebruikers die op deze manier ge•denficeerd zijn. ( &#8220;asserted&#8221; gebruikers) \
+  Het gebruik van een traditionele gebruikersnaam en wachtwoord, is een veiligere toegangsmethode.
+prefs.assertedname.create=Maak een nieuw gebruikersprofiel
+prefs.submit.setname=Set gebruikersnaam
+prefs.save.prefs.submit=Bewaar Gebruikers Instellingen
+prefs.clear.submit=Verwijder Gebruikers Instellingen
+prefs.clear.description=\
+  In bepaalde gevallen kan de gebruiker het nodig achten om zijn &#8216;asserted&#8217; gebruikersnaam en de \
+  gebruikersinstellingen van deze computer te verwijderen. \
+  Klik &#8216;Verwijder Gebruikers Instellingen&#8217; om deze browser cookies te verwijderen. \
+  <br /> \
+  Merk op dat deze actie alle gebruikers instellingen permanent verwijdert.
+  
+prefs.newprofile=Maak een nieuw gebruikersprofiel
+prefs.oldprofile=Bewerk uw gebruikerprofiel.
+
+prefs.errorprefix.prefs=De gebruikers instellingen konden niet worden bewaard&nbsp;
+prefs.errorprefix.profile=Het gebruikers profiel kon niet worden bewaard:&nbsp;
+
+prefs.loginname=Login naam *
+prefs.loginname.description=Dit is uw login id.
+prefs.loginname.cannotset.new=De login naam kan niet worden gewijzigd omdat U niet ingelogged bent. \
+ Gelieve eerst in te loggen, met de credentials die door uw administrator werden aangeleverd.
+prefs.loginname.cannotset.exists=De login naam kan niet worden ingegeven omdat \
+ de credentials worden beheerd door de web-container, niet door wiki.
+ 
+prefs.password=Wachtwoord *
+prefs.password.description=Geef uw wachtwoord. Dit veld mag niet leeg zijn
+prefs.password2=Bevestig Wachtwoord *
+prefs.password2.description=Bevestig uw wachtwoord voor verificatie
+
+prefs.fullname=Naam *
+prefs.fullname.description=Deze naam kan worden gebruikt in ACLs of wiki groepen
+
+prefs.email=E-mail adres
+prefs.email.description= (optioneel). Bij verlies van het wachtwoord, \
+  kunt U een nieuw random wachtwoord aanvragen dat naar dit email adres zal worden gezonden.
+  
+prefs.cookie.info=Deze wiki bewaart uw identiteit automatisch in een browser cookie, \
+  zonder bijkomende authenticatie. Hiervoor moet de browser cookies accepteren van deze website. \
+  Klik &#8220;Bewaar Gebruikersprofiel&#8221; om het cookie op uw browser te bewaren.
+prefs.acl.info=De login naam en wiki naam kunnen worden gebruikt in ACLs en wiki groepen. \
+  U maakt ook deel uit van bovenstaande rollen en groepen.
+
+prefs.lastmodified=Dit gebruikersprofiel werd aangemaakt op {0}, en is laatst gewijzigd op {1}
+prefs.save.description=Klik &#8220;Bewaar Gebruikersprofiel&#8221; om het profiel te bewaren.
+
+prefs.save.submit=Bewaar Gebruikersprofiel
+prefs.create.submit=Maak nieuw Gebruikersprofiel
+
+prefs.roles=Rollen
+prefs.groups=Groepen
+prefs.creationdate=Datum van creatie
+prefs.profile.lastmodified=Laatste bewerking
+
+# Workflow generic messages
+workflow.tab=Werkstroom
+workflow.heading=Uw werkstroom Items
+workflow.decisions.heading=Inbox
+workflow.workflows.heading=Uitbox
+workflow.instructions=Deze pagina bevat informatie of de werkstromen die door U zijn ge•nitieerd \
+   of waarop U wordt gevraagd te reageren.
+workflow.noinstructions=Er zijn geen werkstroom items
+workflow.actor.instructions=Gelieve actie te nemen voor volgende werkstromen:
+workflow.owner.instructions=Uw heeft volgende werkstromen ge•nitieerd
+workflow.id=ID
+workflow.requester=Aanvrager
+workflow.item=Item
+workflow.startTime=Ontvangen
+workflow.actions=Acties
+workflow.actor=Huidige actor
+workflow.submit=Do it
+outcome.step.abort=Breek af.
+outcome.step.complete=Afgewerkt
+outcome.step.continue=Verderzetten
+outcome.decision.acknowledge=OK
+outcome.decision.approve=Keur goed
+outcome.decision.deny=Geweigerd
+outcome.decision.hold=Hold
+outcome.decision.reassign=Opnieuw toewijzen
+
+workflow.details.title=Toon/verberg details
+workflow.details=details...
+
+# Specific workflow/decision messages
+workflow.saveWikiPage=Bewaar wiki pagina <strong>{2}</strong>
+decision.saveWikiPage=Bevestig pagina <strong>{2}</strong>
+notification.saveWikiPage.reject=Uw aanvraag om pagina <strong>{2}</strong> te bewaren werd geweigerd
+fact.pageName=Pagina naam
+fact.diffText=Verschillen tussen voorgestelde en huidige versies
+fact.proposedText=Voorgestelde versie
+fact.currentText=Huidige versie
+fact.isAuthenticated=Is geauthenticeerd?
+
+select.one=(maak een selectie)
+workflow.creatUserProfile=Nieuw gebruikersprofiel <strong>{2}</strong>
+decision.createUserProfile=Nieuw gebruikersprofiel <strong>{2}</strong>
+notification.createUserProfile.reject=Uw aanvraag om een nieuw gebruikersprofiel aan te maken werd geweigerd.
+fact.submitter=Aanvrager
+
+# PreviewContent.jsp
+preview.tab=Preview
+preview.info=Dit is een <strong>preview</strong>! \
+  Klik &#8220;Verdergaan&#8221; om terug naar de editor te gaan, \
+  of klik &#8220;Bewaar&#8221; als U tevreden bent met het resultaat.
+  
+# SearchBox.jsp
+sbox.search.submit=Snelle navigatie
+sbox.view=Toon
+sbox.view.title=Toon de geselecteerde pagina
+sbox.edit=Bewerk
+sbox.edit.title=Bewerk de geselecteerde pagina
+sbox.clone=Kloon
+sbox.clone.title=Kloon de geselecteerde pagina
+sbox.find=Zoek
+sbox.find.title=Geavancerd zoeken
+sbox.search.result=Snel-zoek
+sbox.search.target=(Typ vooruit)
+sbox.clearrecent=(Verwijder)
+sbox.recentsearches=Recente Zoekopdrachten
+
+# UploadTemplate.jsp
+# move all to attach.
+upload.title={0}: Bijlage toevoegen
+upload.heading.upload=Voeg een nieuwe bijlage toe {0}
+upload.attachments=Huidige bijlagen
+upload.info=Om nieuwe bijlagen te kunnen toevoegen aan deze pagina, \
+  gelieve de volgende knop te gebruiken om het bestand te zoeken. Daarna kunt U \
+  de "Bijlage op de server plaatsen".
+upload.submit=Bijlage op de server plaatsen
+upload.done=Klaar? Ga terug naar {0}
+
+
+# ViewTemplate.jsp
+# 0 : Application Name
+# 1 : Page name
+view.title.view={0}: {1}
+
+
+# The built-in editors also have their localized strings in this file.
+
+editor.plain.name=Uw <span class='accesskey'>n</span>aam
+editor.plain.remember=Bewaar uw naam in de browser cookie?
+editor.plain.email=Homepagina of e<span class='accesskey'>m</span>ail
+editor.plain.save.submit=Bewaar
+editor.plain.save.title=Bewaar [ e ]
+editor.plain.preview.submit=Preview
+editor.plain.preview.title=Preview [ v ]
+editor.plain.cancel.submit=Annuleer
+editor.plain.cancel.title=Annuleer. Uw wijzigingen worden niet bewaard. [ q ]
+
+editor.plain.changenote=Opmerking
+editor.commentsignature=Commentaar signatuur
+editor.plain.find=Zoek
+editor.plain.replace=Vervang
+editor.plain.matchcase=Match Case
+editor.plain.regexp=RegExp
+editor.plain.global=Vervang alle
+editor.plain.find.submit=Vervang
+editor.plain.redo.submit=Opnieuw
+editor.plain.undo.submit=Herstel
+editor.plain.redo.title=Voer laaste herstelactie opnieuw uit
+editor.plain.undo.title=Herstel laatste actie [ z ]
+
+#new since v2.5.100
+editor.plain.posteditor=Enter Keyword+Tab:
+editor.plain.posteditor.title=shift+enter om naar het volgende veld te gaan
+
+editor.plain.smartpairs= Slimme haakjes
+editor.plain.smartpairs.title= Automatisch balanceren van () [] {} &lt;&gt; &quot;&quot; &#39;&#39;
+editor.plain.tabcompletion=Tab expansie (keyword+Tab)
+editor.plain.tabcompletion.title=Auto expansie van een keyword naar wiki opmaak
+
+editor.plain.editassist=Assistentie knoppen
+editor.plain.editassist.title=Toon/verberg assistentie knoppen
+editor.plain.tbLink.title=link - Voeg wiki link in
+editor.plain.tbH1.title=h1 - Voeg paragraaf niveau 1 in
+editor.plain.tbH2.title=h2 - Voeg paragraaf niveau 2 in
+editor.plain.tbH3.title=h3 - Voeg paragraaf niveau 3 in
+editor.plain.tbHR.title=hr - Voeg horizonale lijn in
+editor.plain.tbBR.title=br - Start nieuwe lijn
+editor.plain.tbPRE.title=pre - Voeg tekstblok in zonder formattering
+editor.plain.tbDL.title=dl - Voeg definitie lijst toe
+editor.plain.tbB.title=vet
+editor.plain.tbI.title=schuin
+editor.plain.tbMONO.title=mono - monospace
+editor.plain.tbSUP.title=sup - superscript
+editor.plain.tbSUB.title=sub - subscript
+editor.plain.tbSTRIKE.title=strike - doorhalen
+editor.plain.tbTOC.title=toc - Voeg inhoudsopgave in
+editor.plain.tbTAB.title=tab - Voeg tabblad sectie in
+editor.plain.tbTABLE.title=table - Voeg tabel in
+editor.plain.tbIMG.title=img - Voeg afbeelding in
+editor.plain.tbCODE.title=code - Voeg code blok in
+editor.plain.tbQUOTE.title=quote - Voeg quote blok in
+editor.plain.tbSIGN.title=sign - Voeg handtekening in
+
+editor.preview.edit.submit=Verder gaan
+editor.preview.edit.title=Verder gaan met het wijzigen van deze pagina [ e ]
+editor.preview.save.submit=Bewaar
+editor.preview.save.title=Bewaar deze pagina [ s ]
+editor.preview.cancel.submit=Annuleer
+editor.preview.cancel.title=Annuleer. Uw wijzigingen worden niet bewaard. [ q ]
+
+editor.fck.noscript=Javascript moet actief zijn in de browser om de FCK editor te kunnen gebruiken
+editor.wikiwizard.noscript=Javascript moet actief zijn in de browser om de WikiWizard editor te kunnen gebruiken
+editor.wikiwizard.noapplet=Java Applets worden niet ondersteund door deze browser. \
+  Gelieve <a href="http://www.java.com/">Java te downloaden</a>, zodat U de WikiWizard editor kunt gebruiken.
+  
+#blog texts in various JSPs
+blog.commenttitle=Blog Commentaren
+blog.backtomain=Terug naar de hoofd Blog pagina
+blog.addcomments=Voeg een nieuwe Blog Commentaar toe
+
+
+#
+# The Javascript stuff
+#
+javascript.sbox.clone.suffix=-Nieuw
+
+javascript.edit.startOfPage=( start van de pagina )
+javascript.edit.findandreplace.nomatch=Geen zoekresultaten!
+javascript.edit.toolbar.makeSelection=Gelieve eerst een selectie te maken
+javascript.edit.resize=Sleep om de grootte van het tekstveld te wijzigen
+javascript.edit.areyousure=Indien u de Bewaar knop niet gebruikt, \
+	worden uw wijzigingen niet bewaard. Weet u zeker dat u deze pagina wilt verlaten ?
+
+javascript.favs.show=Click om favorieten weer te geven
+javascript.favs.hide=Click om favorieten te verbergen
+  
+javascript.quick.edit=[Bewerk]
+javascript.quick.edit.title=Bewerk sectie {0}...
+
+javascript.collapse=Klik om de inhoud dicht te klappen
+javascript.expand=Klik om de inhoud te expanderen
+
+javascript.sort.click=Klik om de tabel te sorteren
+javascript.sort.ascending=Oplopende volgorde. Klik op de sortering om te keren.
+javascript.sort.descending=Aflopende volgorde. Klik op de sortering om te keren.
+javascript.filter.all=( Alles )
+
+javascript.group.validName=Gelieve de nieuwe groep een geldige naam te geven
+
+javascript.category.title=Toon de category [{0}] ...
+
+javascript.slimbox.info=Afbeelding {0} / {1}
+javascript.slimbox.error=<h2>Fout</h2>Er was een probleem met deze opdracht.<br />Gelieve opnieuw te proberen
+javascript.slimbox.directLink=Directe link naar de afbeelding
+javascript.slimbox.remoteRequest=Verzoek op afstand {0} / {1}
+javascript.slimbox.previous=&laquo;Vorige
+javascript.slimbox.next=Volgende&raquo;
+javascript.slimbox.close=Sluiten &#215;
+javascript.slimbox.close.title=Sluiten [Esc]
+
+javascript.tip.default.title=Meer...
+
+javascript.prefs.areyousure=Indien u de Bewaar Gebruikers Instellingen knop niet gebruikt, \
+	worden uw wijzigingen niet bewaard. Weet u zeker dat u deze pagina wilt verlaten ?Mime
View raw message