jspwiki-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From juanpa...@apache.org
Subject svn commit: r648068 [1/2] - in /incubator/jspwiki/trunk: ChangeLog etc/i18n/CoreResources_nl.properties etc/i18n/templates/default_de.properties etc/i18n/templates/default_es.properties etc/i18n/templates/default_nl.properties
Date Mon, 14 Apr 2008 23:53:44 GMT
Author: juanpablo
Date: Mon Apr 14 16:53:43 2008
New Revision: 648068

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=648068&view=rev
Log:
    * 2.7.0-svn-13
    
    * [JSPWIKI-231] Updated es translation and applied patches from Florian 
    Holeczek (de translation) and Harry Metske (nl translation)

Modified:
  incubator/jspwiki/trunk/ChangeLog
  incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/CoreResources_nl.properties
  incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/templates/default_de.properties
  incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/templates/default_es.properties
  incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/templates/default_nl.properties

Modified: incubator/jspwiki/trunk/ChangeLog
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/ChangeLog?rev=648068&r1=648067&r2=648068&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/ChangeLog (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/ChangeLog Mon Apr 14 16:53:43 2008
@@ -4,6 +4,9 @@
     
     * [JSPWIKI-178] Patch from Jorge Ferrer to keep the order of search (WEB-INF
     then classpath then file system) of filters.xml
+    
+    * [JSPWIKI-231] Updated es translation and applied patches from Florian 
+    Holeczek (de translation) and Harry Metske (nl translation)
 
 2008-04-13 Janne Jalkanen <jalkanen@apache.org>
 

Modified: incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/CoreResources_nl.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/CoreResources_nl.properties?rev=648068&r1=648067&r2=648068&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/CoreResources_nl.properties (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/CoreResources_nl.properties Mon Apr 14 16:53:43 2008
@@ -1,174 +1,176 @@
-#
-# This is the main i18n resource file for JSPWiki internal
-# code, the so-called core code.
-#
-# Please, do not forget to use proper HTML entities, so
-#  " = &quot;
-#  ' = &#39; Note that &apos; is NOT HTML, and does not necessarily work in all browsers.
-
-
-# Decisions: {0}=task owner; {1}=requester; {2-9}=additional message arguments for workflow
-decision.editWikiApproval=Bewerk pagina {2}
-
-# Security
-
-security.error.noaccess.logged=U heeft geen toegang naar &#39;{0}&#39;. Wilt U aanloggen als een andere user?
-security.error.noaccess=U heeft geen toegang naar &#39;{0}&#39;. Gelieve eerst in te loggen.
-security.error.wrongip=Fout: IP adres is ongeldig
-#Attempt to post from a different IP address than where the page was originally fetched.
-
-security.error.createprofilebeforelogin=U dient eerst in te loggen alvorens een gebruikersprofiel aan te maken
-security.error.blankpassword=Wachtwoord veld is leeg
-security.error.passwordnomatch=Wachtwoord is onjuist.
-
-security.error.illegalfullname=Ongeldige volledige naam &quot;{0}&quot;
-security.error.illegalloginname=Ongeldige Login naam &quot;{0}&quot; 
-
-# These should roughly match whatever is used in default.properties for UserProfile.jsp
-security.user.loginname=Login naam
-security.user.fullname=Volledige naam
-security.user.email=Email adres
-
-# Renaming
-
-rename.empty=De nieuwe naam van de pagina is leeg.<br/>\nKlik <b>back</b> in de browser en kies een nieuwe naam
-rename.error.title=Fout: de pagina kon niet worden hernoemd
-rename.error.reason=Reden:
-rename.identical=De pagina namen zijn identiek.<br/>\nKlik <b>back</b> in de browser en kies een andere naam.
-rename.exists=Page "{0}" bestaat reeds.<br/>\nKlik <b>back</b> in de browser en kies een andere naam of verwijder de pagina "{0}".
-rename.unknownerror=Er is een onbekende fout opgetreden ({0})
-
-# Login.jsp 
-login.error.password=Geen geldige login.
-login.error.noaccess=U heeft geen toegang tot deze informatie.Sorry.
-
-# Lostpassword.jsp
-
-# 0 = login name, 1 = password, 2 = URL, 3 = Application name (as signature)
-# This is text, not HTML.
-lostpwd.newpassword.email=Zoals aangevraagd, uw nieuwe wachtwoord voor de login "{0}" is "{1}" \
-          \n\nU kan inloggen op {2}.\n\n-- {3}
-lostpwd.newpassword.subject=Nieuw wachtwoord voor {0}
-lostpwd.nouser=Fout: er is geen gebruiker of email &#39;{0}&#39; gevonden.
-lostpwd.nomail=Interne fout: de email kon niet worden verzonden. Gelieve de site administrator te contacteren.
-lostpwd.emailed=Een nieuw wachtwoord is ge-emailed naar de gebruiker
-
-lostpwd.reset.title=Hestel wachtwoord
-lostpwd.reset.unable=Er was een probleem met deze actie. Probeer opnieuw.
-
-lostpwd.reset.blurb=U bent het wachtwoord vergeten of verloren? Vul hier het email adres dat U bij regristratie hebt ingevuld.
-lostpwd.reset.submit=Herstel wachtwoord!
-
-# TraditionalDiffProvider
-
-diff.traditional.added=Op lijn {0} werden {1} lijnen toegevoegd
-diff.traditional.changed=Op lijn {0} werden {1} lijnen gewijzigd
-diff.traditional.removed=Op lijn {0} werden {1} lijnen verwijderd
-diff.traditional.oneline=één lijn
-diff.traditional.lines={2} lijnen
-
-# InputValidator
-
-validate.unsafechars={0} mag deze tekens niet bevatten {1}
-validate.invalidemail={0} is ongeldig
-validate.cantbenull={0} mag niet leeg zijn
-
-# UserProfileTag
-
-userprofile.nogroups=(geen)
-userprofile.noroles=(geen)
-
-# NewGroup.jsp
-newgroup.exists=Groep {0} bestaat reeds. Probeer een andere naam.
-
-# JSPWikiMarkupParser 
-
-markupparser.error.invalidset = Foutief SET commando gevonden: {0}
-markupparser.error.nointerwikiref = Er is geen InterWiki definitie in jspwiki.properties voor "{0}"!
-markupparser.error.parserfailure = Fout in de Parser: {0}
-markupparser.error.javascriptattempt = Fout in javascript generatie! 
-markupparser.link.create = Create "{0}"
-
-# Captcha.jsp
-captcha.js.humancheckcomplete.alert=Kies de katten.
-captcha.description=We denken dat je een robot of een spammer bent. Kun je hieronder de katten selecteren\
-          , zodat we zeker weten dat je een mens bent ?
-captcha.asirra.please.select=Selecteer alle kat foto's:
-captcha.asirra.adopt.me=Adopteer me
-captcha.submit=Submit
-
-# Install.jsp
-install.jsp.title=JSPWiki Installer
-install.jsp.intro.title=JSPWiki Installer
-install.jsp.intro.p1=Welkom! Deze kleine JSP helpt je door de eerste moeilijke fase van JSPWiki \
-           installatie. Als je deze pagina ziet, dan heb je JSPWiki al correct geinstalleerd \
-           in je (web)container.
-install.jsp.intro.p2=Er zijn een aantal dingen die je moet configureren. Als je Configureer klikt , zal de standaard \
-           <code>jspwiki.properties</code> file worden gewijzigd, of als ie \
-           niet gevonden kan worden, zal er een hagelnieuwe worden gemaakt.
-install.jsp.intro.p3=Dit setup systeem is echt bedoeld voor mensen die meteen aan de slag willen. \
-           Als je JSPWiki wilt integreren in een bestaande omgeving, dan raad ik toch aan om de file \
-           <code>jspwiki.properties</code> zelf met het handje te wijzigen. Je vindt een voorbeeld in \
-           <code>yourwiki/WEB-INF/</code>.
-install.jsp.install.info=Goed nieuws: 
-install.jsp.install.warning=Waarschuwing: 
-install.jsp.install.error=Kon de configuratie niet opslaan: 
-install.jsp.install.msg.rnd.pwd=Omdat er nog geen administrator account bestaat, heeft JSPWiki er een voor je gemaakt, met een \
-                random wachtwoord. Je kan dit natuurlijk later zelf wijzigen. Het account is \
-                {0} en het wachtwoord is {1}. \
-                Schrijf dit even op een kladje en bewaar het.. \
-                JSPWiki heeft ook een groep aangemaakt met de naam {2} waar deze user lid van is.
-install.jsp.install.msg.admin.notexists=Is dit de eerste keer dat je de Installer draait ? Zoja, dan moet je weten dat \
-                    nadat JSPWiki je configuratie voor de eerste keer heeft gevalideerd en opgeslagen, je administratieve rechten \
-                    nodig hebt om deze pagina te benaderen. Dit doen we om te voorkomen \
-                    dat willekeurige onverlaten iets engs met je wiki doen.  
-
-install.jsp.basics.title=Basics
-install.jsp.basics.appname.label=Applicatie naam
-install.jsp.basics.appname.desc=Hoe moet je wiki heten ? Probeer deze naam zinvol en kort te houden..
-install.jsp.basics.baseurl.label=Base URL
-install.jsp.basics.baseurl.desc=Vertel JSPWiki waar je wiki zich bevindt.
-install.jsp.basics.page.storage.label=Pagina opslag
-install.jsp.basics.page.storage.desc=Standaard gebruikt JSPWiki de VersioningFileProvider die files opslaat in een directory op schijf \
-                   Als je een directory opgeeft die niet bestaat, zal JSPWiki er een \
-                   voor je aanmaken. Alle attachments worden ook in deze directory opgeslagen.
-
-install.jsp.security.title=Security
-install.jsp.security.sec.conf.label=Security configuratie
-install.jsp.security.sec.conf.opt1=JAAS en container security (standaard)
-install.jsp.security.sec.conf.opt2=Alleen Container security
-install.jsp.security.sec.conf.desc=Standaard zal JSPWiki de toegang beheren via een JAAS-based security systeem. \
-                  Het houdt ook rekening met container security beperkingen, mocht je die hebben, \
-                  als je ze b.v. enabled hebt in de <code>web.xml</code>. Als je JAAS security uitzet, \
-                  kan het zijn dat JSPWiki niet helemaal werkt zoals verwacht. Je kan dit af en toe doen om te troubleshooten.
-install.jsp.security.admaccount.label=Administrator account
-install.jsp.security.admaccount.enabled=Enabled
-install.jsp.security.admaccount.notenabled=Niet Enabled
-install.jsp.security.admaccount.enabled.desc=Deze wiki heeft een administrator account genaamd <strong>admin</strong> die lid is van \
-                       de wiki groep <strong>Admin</strong>. Standaard zal JSPWiki's security policy alle leden van de Admin groep \
-                       de krachtige <code>AllPermission</code> toekennen.
-install.jsp.security.admaccount.notenabled.desc=Het lijkt er op dat deze wiki geen administrator account heeft. Als je <em>Configure!</em>,\
-                        klikt, zal JSPWiki er een voor je maken.
-
-install.jsp.adv.settings.title=Advanced Settings
-install.jsp.adv.settings.logfile.label=Log files
-install.jsp.adv.settings.logfile.desc=JSPWiki gebruikt Jakarta Log4j voor logging. Vertel JSPWiki waar de log files terecht moeten komen.
-install.jsp.adv.settings.workdir.label=Work directory
-install.jsp.adv.settings.workdir.desc=Dit is de plek waar alle caches en andere runtime spullen worden opgeslagen.
-install.jsp.instr.desc=Als je op <em>Configure!</em> klikt, zal de Installer je instelling opslaan in <code>{0}</code>. \
-            Hij zal ook een Administrator account met een random wachtwoord en een Admin group aanmaken. 
-install.jsp.instr.submit=Configureer!
-install.jsp.validated.new.props=Hier is je hagelnieuwe jspwiki.properties
-
-# Installer.java
-install.installer.unable.read.props=Kan de properties niet lezen: {0}
-install.installer.default.appname=MijnWiki
-install.installer.default.pagedir=Configureer mij!
-install.installer.props.saved=Je nieuwe properties zijn opgeslagen. Herstart je container (behalve wanneer dit je eerste \
-               installatie was). Scroll naar beneden om je nieuwe jspwiki.properties te zien.
-install.installer.props.notsaved=Kan de properties niet wegschrijven: {0}. Sla onderstaande file op als jspwiki.properties:\n{1}
-install.installer.validate.baseurl=Je moet de base URL voor deze wiki definieren.
-install.installer.validate.pagedir=Je moet de plek configureren waar de pagina's moeten worden opgeslagen.
-install.installer.validate.appname=Je moet de applicatie naam opgeven
-install.installer.validate.workdir=Je moet de work directory opgeven.
+#
+# This is the main i18n resource file for JSPWiki internal
+# code, the so-called core code.
+#
+# Please, do not forget to use proper HTML entities, so
+#  " = &quot;
+#  ' = &#39; Note that &apos; is NOT HTML, and does not necessarily work in all browsers.
+
+
+# Decisions: {0}=task owner; {1}=requester; {2-9}=additional message arguments for workflow
+decision.editWikiApproval=Bewerk pagina {2}
+
+# Security
+
+security.error.noaccess.logged=U heeft geen toegang naar &#39;{0}&#39;. Wilt U aanloggen als een andere user?
+security.error.noaccess=U heeft geen toegang naar &#39;{0}&#39;. Gelieve eerst in te loggen.
+security.error.wrongip=Fout: IP adres is ongeldig
+#Attempt to post from a different IP address than where the page was originally fetched.
+
+security.error.createprofilebeforelogin=U dient eerst in te loggen alvorens een gebruikersprofiel aan te maken
+security.error.blankpassword=Wachtwoord veld is leeg
+security.error.passwordnomatch=Wachtwoord is onjuist.
+
+security.error.illegalfullname=Ongeldige volledige naam &quot;{0}&quot;
+security.error.illegalloginname=Ongeldige Login naam &quot;{0}&quot; 
+
+# These should roughly match whatever is used in default.properties for UserProfile.jsp
+security.user.loginname=Login naam
+security.user.fullname=Volledige naam
+security.user.email=Email adres
+
+# Renaming
+
+rename.empty=De nieuwe naam van de pagina is leeg.<br/>\nKlik <b>back</b> in de browser en kies een nieuwe naam
+rename.error.title=Fout: de pagina kon niet worden hernoemd
+rename.error.reason=Reden:
+rename.identical=De pagina namen zijn identiek.<br/>\nKlik <b>back</b> in de browser en kies een andere naam.
+rename.exists=Page "{0}" bestaat reeds.<br/>\nKlik <b>back</b> in de browser en kies een andere naam of verwijder de pagina "{0}".
+rename.unknownerror=Er is een onbekende fout opgetreden ({0})
+
+# Login.jsp 
+login.error.password=Geen geldige login.
+login.error.noaccess=U heeft geen toegang tot deze informatie.Sorry.
+
+# Lostpassword.jsp
+
+# 0 = login name, 1 = password, 2 = URL, 3 = Application name (as signature)
+# This is text, not HTML.
+lostpwd.newpassword.email=Zoals aangevraagd, uw nieuwe wachtwoord voor de login "{0}" is "{1}" \
+          \n\nU kan inloggen op {2}.\n\n-- {3}
+lostpwd.newpassword.subject=Nieuw wachtwoord voor {0}
+lostpwd.nouser=Fout: er is geen gebruiker of email &#39;{0}&#39; gevonden.
+lostpwd.nomail=Interne fout: de email kon niet worden verzonden. Gelieve de site administrator te contacteren.
+lostpwd.emailed=Een nieuw wachtwoord is ge-emailed naar de gebruiker
+
+lostpwd.reset.title=Hestel wachtwoord
+lostpwd.reset.unable=Er was een probleem met deze actie. Probeer opnieuw.
+
+lostpwd.reset.blurb=U bent het wachtwoord vergeten of verloren? Vul hier het email adres dat U bij regristratie hebt ingevuld.
+lostpwd.reset.submit=Herstel wachtwoord!
+
+# TraditionalDiffProvider
+
+diff.traditional.added=Op lijn {0} werden {1} lijnen toegevoegd
+diff.traditional.changed=Op lijn {0} werden {1} lijnen gewijzigd
+diff.traditional.removed=Op lijn {0} werden {1} lijnen verwijderd
+diff.traditional.oneline=één lijn
+diff.traditional.lines={2} lijnen
+
+# InputValidator
+
+validate.unsafechars={0} mag deze tekens niet bevatten {1}
+validate.invalidemail={0} is ongeldig
+validate.cantbenull={0} mag niet leeg zijn
+
+# UserProfileTag
+
+userprofile.nogroups=(geen)
+userprofile.noroles=(geen)
+
+# NewGroup.jsp
+newgroup.exists=Groep {0} bestaat reeds. Probeer een andere naam.
+
+# JSPWikiMarkupParser 
+
+markupparser.error.invalidset = Foutief SET commando gevonden: {0}
+markupparser.error.nointerwikiref = Er is geen InterWiki definitie in jspwiki.properties voor "{0}"!
+markupparser.error.parserfailure = Fout in de Parser: {0}
+markupparser.error.javascriptattempt = Fout in javascript generatie! 
+markupparser.link.create = Create "{0}"
+
+# Captcha.jsp
+captcha.js.humancheckcomplete.alert=Kies de katten.
+captcha.description=We denken dat je een robot of een spammer bent. Kun je hieronder de katten selecteren\
+          , zodat we zeker weten dat je een mens bent ?
+captcha.asirra.please.select=Selecteer alle kat foto's:
+captcha.asirra.adopt.me=Adopteer me
+captcha.asirra.a.get.challenge=Vraag andere plaatjes
+captcha.asirra.a.whatsthis=Wat is dit ?
+captcha.submit=Submit
+
+# Install.jsp
+install.jsp.title=JSPWiki Installer
+install.jsp.intro.title=JSPWiki Installer
+install.jsp.intro.p1=Welkom! Deze kleine JSP helpt je door de eerste moeilijke fase van JSPWiki \
+           installatie. Als je deze pagina ziet, dan heb je JSPWiki al correct geinstalleerd \
+           in je (web)container.
+install.jsp.intro.p2=Er zijn een aantal dingen die je moet configureren. Als je Configureer klikt , zal de standaard \
+           <code>jspwiki.properties</code> file worden gewijzigd, of als ie \
+           niet gevonden kan worden, zal er een hagelnieuwe worden gemaakt.
+install.jsp.intro.p3=Dit setup systeem is echt bedoeld voor mensen die meteen aan de slag willen. \
+           Als je JSPWiki wilt integreren in een bestaande omgeving, dan raad ik toch aan om de file \
+           <code>jspwiki.properties</code> zelf met het handje te wijzigen. Je vindt een voorbeeld in \
+           <code>yourwiki/WEB-INF/</code>.
+install.jsp.install.info=Goed nieuws: 
+install.jsp.install.warning=Waarschuwing: 
+install.jsp.install.error=Kon de configuratie niet opslaan: 
+install.jsp.install.msg.rnd.pwd=Omdat er nog geen administrator account bestaat, heeft JSPWiki er een voor je gemaakt, met een \
+                random wachtwoord. Je kan dit natuurlijk later zelf wijzigen. Het account is \
+                {0} en het wachtwoord is {1}. \
+                Schrijf dit even op een kladje en bewaar het.. \
+                JSPWiki heeft ook een groep aangemaakt met de naam {2} waar deze user lid van is.
+install.jsp.install.msg.admin.notexists=Is dit de eerste keer dat je de Installer draait ? Zoja, dan moet je weten dat \
+                    nadat JSPWiki je configuratie voor de eerste keer heeft gevalideerd en opgeslagen, je administratieve rechten \
+                    nodig hebt om deze pagina te benaderen. Dit doen we om te voorkomen \
+                    dat willekeurige onverlaten iets engs met je wiki doen.  
+
+install.jsp.basics.title=Basics
+install.jsp.basics.appname.label=Applicatie naam
+install.jsp.basics.appname.desc=Hoe moet je wiki heten ? Probeer deze naam zinvol en kort te houden..
+install.jsp.basics.baseurl.label=Base URL
+install.jsp.basics.baseurl.desc=Vertel JSPWiki waar je wiki zich bevindt.
+install.jsp.basics.page.storage.label=Pagina opslag
+install.jsp.basics.page.storage.desc=Standaard gebruikt JSPWiki de VersioningFileProvider die files opslaat in een directory op schijf \
+                   Als je een directory opgeeft die niet bestaat, zal JSPWiki er een \
+                   voor je aanmaken. Alle attachments worden ook in deze directory opgeslagen.
+
+install.jsp.security.title=Security
+install.jsp.security.sec.conf.label=Security configuratie
+install.jsp.security.sec.conf.opt1=JAAS en container security (standaard)
+install.jsp.security.sec.conf.opt2=Alleen Container security
+install.jsp.security.sec.conf.desc=Standaard zal JSPWiki de toegang beheren via een JAAS-based security systeem. \
+                  Het houdt ook rekening met container security beperkingen, mocht je die hebben, \
+                  als je ze b.v. enabled hebt in de <code>web.xml</code>. Als je JAAS security uitzet, \
+                  kan het zijn dat JSPWiki niet helemaal werkt zoals verwacht. Je kan dit af en toe doen om te troubleshooten.
+install.jsp.security.admaccount.label=Administrator account
+install.jsp.security.admaccount.enabled=Enabled
+install.jsp.security.admaccount.notenabled=Niet Enabled
+install.jsp.security.admaccount.enabled.desc=Deze wiki heeft een administrator account genaamd <strong>admin</strong> die lid is van \
+                       de wiki groep <strong>Admin</strong>. Standaard zal JSPWiki's security policy alle leden van de Admin groep \
+                       de krachtige <code>AllPermission</code> toekennen.
+install.jsp.security.admaccount.notenabled.desc=Het lijkt er op dat deze wiki geen administrator account heeft. Als je <em>Configure!</em>,\
+                        klikt, zal JSPWiki er een voor je maken.
+
+install.jsp.adv.settings.title=Advanced Settings
+install.jsp.adv.settings.logfile.label=Log files
+install.jsp.adv.settings.logfile.desc=JSPWiki gebruikt Jakarta Log4j voor logging. Vertel JSPWiki waar de log files terecht moeten komen.
+install.jsp.adv.settings.workdir.label=Work directory
+install.jsp.adv.settings.workdir.desc=Dit is de plek waar alle caches en andere runtime spullen worden opgeslagen.
+install.jsp.instr.desc=Als je op <em>Configure!</em> klikt, zal de Installer je instelling opslaan in <code>{0}</code>. \
+            Hij zal ook een Administrator account met een random wachtwoord en een Admin group aanmaken. 
+install.jsp.instr.submit=Configureer!
+install.jsp.validated.new.props=Hier is je hagelnieuwe jspwiki.properties
+
+# Installer.java
+install.installer.unable.read.props=Kan de properties niet lezen: {0}
+install.installer.default.appname=MijnWiki
+install.installer.default.pagedir=Configureer mij!
+install.installer.props.saved=Je nieuwe properties zijn opgeslagen. Herstart je container (behalve wanneer dit je eerste \
+               installatie was). Scroll naar beneden om je nieuwe jspwiki.properties te zien.
+install.installer.props.notsaved=Kan de properties niet wegschrijven: {0}. Sla onderstaande file op als jspwiki.properties:\n{1}
+install.installer.validate.baseurl=Je moet de base URL voor deze wiki definieren.
+install.installer.validate.pagedir=Je moet de plek configureren waar de pagina's moeten worden opgeslagen.
+install.installer.validate.appname=Je moet de applicatie naam opgeven
+install.installer.validate.workdir=Je moet de work directory opgeven.
 install.installer.validate.logdir=Je moet de log directory opgeven.

Modified: incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/templates/default_de.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/templates/default_de.properties?rev=648068&r1=648067&r2=648068&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/templates/default_de.properties (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/templates/default_de.properties Mon Apr 14 16:53:43 2008
@@ -1,651 +1,660 @@
-#
-# This file contains the localized resource definitions for
-# the "default" template. Any other template i18n file should
-# be renamed in a similar way, e.g. "mytemplate.properties" under i18n/templates
-#
-# Anrede "Du" oder "Sie"? http://lists.wikimedia.org/pipermail/wikide-l/2007-July/019595.html
-#
-# Momentan wird "du" verwendet, im Geiste von Janne Jalkanens witziger 
-# und offener Art, Systemmeldungen in englisch zu formulieren. "Whee!".
-# "du" animiert zum mitmachen. Anrede wird klein geschrieben.
-#
-# Die Datei muss in der Codierung ISO 8859-1 (Latin-1) abgespeichert werden.
-# Umlaute und Sonderzeichen können daher direkt eingetippt werden und müssen (dürfen)
-# insbesondere nicht mittels HTML-Entities escaped werden.
-#
-# Translated into German by Sebastian Schmidt, Hochschule Heilbronn
-# Translation revised on 2008-02-05 by Florian Holeczek
-
-# Common things
-
-common.nopage=Diese Seite existiert nicht. {0} sie doch einfach!
-common.createit=Erstelle
-common.more=Weitere...
-
-# AttachmentTab.jsp
-
-attach.tab=Anhänge
-attach.list=Liste der Anhänge
-attach.add=Neuen Anhang hinzufügen
-attach.add.info=Um dieser Seite einen neuen Anhang hinzuzufügen, wähle die Datei mittels des folgenden \
-	Dialogs aus und klicke auf 'Hochladen'!
-attach.add.permission=Du bist nicht autorisiert, Anhänge zu dieser Seite hochzuladen.
-attach.bytes=Byte
-attach.add.selectfile=Datei auswählen:
-attach.add.changenote=Kommentar:
-attach.add.submit=Hochladen
-attach.preview=Bildvorschau
-attach.deleteconfirm=Willst du diesen Anhang wirklich dauerhaft löschen?
-attach.delete=Löschen
-attach.moreinfo.title=Infos und Versionsgeschichte der Anhänge
-
-# CommentContent.jsp
-
-comment.title.comment={0}: Kommentare: {1}
-comment.tab.discussionpage=Diskussionsseite
-comment.tab.addcomment=Kommentar hinzufügen
-comment.edithelpmissing=Scheinbar fehlt die Seite {0}. Jemand muss bei der Installation irgendetwas falsch gemacht \
-	haben...<br /><br /> Du kannst den Text von der Seite \
-	<a href="http://www.jspwiki.org/Wiki.jsp?page=EditPageHelp">EditPageHelp auf jspwiki.org</a> verwenden!
-
-# ConflictContent.jsp
-
-conflict.oops.title=Hoppla!
-conflict.oops=<p><b>Vorsicht! Jemand hat die Seite geändert, während du sie bearbeitet hast!</b></p>\
-	<p>Bitte behebe den Konflikt, indem du die Änderungen beider Varianten miteinander vergleichst und \
-	gegebenenfalls die Änderungen löschst oder nochmals überarbeitest. Du solltest den Text in die \
-	Zwischenablage kopieren und anschließend die Seite erneut bearbeiten.</p> \
-	<p><b>Beachte</b>: Wenn du die Seite erneut bearbeitest, könnte zwischenzeitlich wieder jemand die Seite vor dir \
-	ändern. Also sei schnell!</p>
-conflict.goedit=<p>Bearbeite {0}</p>
-conflict.modified=Zwischenzeitlich geänderte Variante
-conflict.yourtext=Deine Variante
-
-# DiffContent.jsp
-
-#diff.tab=Versionsunterschiede
-diff.difference=Unterschiede zwischen Version {0} und {1}.
-diff.gotofirst.title=Springe zum ersten Unterschied in diesem Dokument
-diff.gotofirst=Zeige ersten Unterschied
-diff.goback=Zurück zu Version {0}, oder {1}
-diff.versionhistory=Seiteninformationen zu Version {0}
-diff.nodiff=Keine Unterschiede vorhanden.
-
-# EditContent.jsp
-
-edit.locked=Der Benutzer {0} hat damit begonnen, diese Seite zu bearbeiten, aber hat sie noch nicht \
-	gespeichert. Du wirst nicht davon abgehalten die Seite weiter zu bearbeiten, aber bedenke, dass {0} \
-	nicht begeistert sein wird, wenn jemand anders die Seite zwischenzeitlich ändert. Es wäre \
-	höflicher zu warten bis derjenige fertig ist. Diese "Sperre" wird in {1} Minuten aufgehoben.
-edit.restoring=Soll die Version {0} wiederhergestellt werden? \
-	Falls ja, klicke auf 'Speichern'! Die Seite kann auch vorher noch bearbeitet werden.
-edit.chooseeditor=Editor
-edit.tab.attachments=Anhänge
-edit.tab.help=Hilfe
-edit.tab.edit=Bearbeiten
-edit.tab.findreplacehelp=Hilfe zu Suchen und Ersetzen
-
-# EditTemplate.jsp
-# 0 : Application name
-# 1 : Page name
-
-edit.title.edit={0}: Bearbeiten von {1}
-
-# EditGroup.jsp
-# if anything is changed here, it's likely that it's got to be changed in the sections
-# NewGroupContent.jsp, GroupContent.jsp and GroupTab.jsp, too.
-
-editgroup.tab=Gruppe bearbeiten
-editgroup.heading.edit=Gruppe {0} bearbeiten
-editgroup.instructions=Auf dieser Seite kannst du Mitglieder der Wiki-Gruppe <strong>{0}</strong> hinzufügen, \
-	ändern oder löschen. Grundsätzlich können nur Gruppenmitglieder diese Liste ändern. \
-	Der Benutzer, der die Gruppe gegründet hat, ist für gewöhnlich auch ein Mitglied.
-editgroup.saveerror=Die Gruppe konnte nicht gespeichert werden:&nbsp;
-editgroup.memberlist=Die Mitgliederliste dieser Gruppe. Trage den vollen Namen oder Wiki-Namen des Mitglieds in einer \
-	neuen Zeile ein, gefolgt von einem Zeilenumbruch.
-editgroup.savehelp=Sobald du auf 'Gruppe speichern' klickst, wird diese Gruppe unter dem Namen \
-	<strong>{0}</strong> gespeichert. Du kannst diesen Gruppennamen dann in den Zugangsberechtigungslisten (ACLs) \
-	von Seiten verwenden.
-editgroup.submit.save=Gruppe speichern
-
-# Favorites.jsp
-
-fav.myfavorites=Meine Favoriten
-fav.nomenu=Lege {0} an
-fav.greet.anonymous=Willkommen! (unbekannter Gast)
-fav.greet.asserted=Willkommen, {0}! (nicht angemeldet)
-fav.greet.authenticated=Willkommen, {0}! (authentifiziert)
-fav.aggregatewiki.title=Den RSS-Feed des gesamten Wikis abonnieren
-
-# FindContent.jsp
-
-find.tab=Wiki-Suche
-find.tab.help=Hilfe
-find.input=Trage deine Suchanfrage hier ein:
-find.heading.results=Suchergebnisse für &#39;{0}&#39;
-find.resultsstart={0} Treffer, dies sind die Ergebnisse {1} bis {2}.
-find.results.page=Seite
-find.results.score=Trefferqualität
-find.noresults=Keine Ergebnisse
-find.getprevious=vorherige {0} Ergebnisse
-find.getnext=nächste {0} Ergebnisse
-find.externalsearch=Stelle dieselbe Suchanfrage bei:
-find.submit.find=Finde!
-find.submit.go=Los!
-find.details=Zeige Details
-find.scope.all=Suche überall
-find.scope.authors=Autoren
-find.scope.pagename=Name der Seite
-find.scope.content=Inhalt der Seite
-find.scope.attach=Anhänge
-
-# GroupContent.jsp
-# if anything is changed here, it's likely that it's got to be changed in the sections
-# NewGroupContent.jsp, EditGroup.jsp and GroupTab.jsp, too.
-
-group.tab=Gruppen
-group.areyousure=Soll die Gruppe {0} wirklich dauerhaft gelöscht werden? Benutzer können dann unter Umständen auf \
-	Seiten, deren Zugangsberechtigungslisten (ACLs) diese Gruppe enthalten, nicht mehr zugreifen.\\n\\n \
-	Wenn du auf OK klickst, wird diese Gruppe sofort gelöscht!
-group.doesnotexist=Diese Gruppe existiert nicht.
-group.createsuggestion={0} sie doch einfach!
-group.createit=Erstelle
-group.errorprefix=Fehler&nbsp;
-group.groupintro=Diese Wiki-Gruppe nennt sich {0}. Nur Gruppenmitglieder können sie ändern.
-group.name=Gruppenname
-group.members=Mitglieder
-group.membership=Die Mitgliederliste
-group.modifier={0} hat diese Gruppe am {1} gespeichert.
-group.creator={0} hat diese Gruppe am {1} erstellt.
-
-# GroupTab.jsp
-# if anything is changed here, it's likely that it's got to be changed in the sections
-# NewGroupContent.jsp, EditGroup.jsp and GroupContent.jsp, too.
-
-grp.createdon=Erstellt am {0} von {1}.
-grp.lastmodified=<br />Zuletzt geändert am {0} von {1}.
-grp.groupnames.title=Klicken, um diese Gruppe zu bearbeiten
-grp.newgroupname=(Neuer Gruppenname)
-grp.savegroup=Gruppe speichern
-grp.savenewgroup=Neue Gruppe speichern
-grp.cancel=Abbrechen
-grp.deletegroup=Gruppe löschen
-grp.deletegroup.confirm=Soll die Gruppe wirklich dauerhaft gelöscht werden?
-grp.formhelp=Die Mitgliederliste dieser Gruppe. Nur Mitglieder dieser Gruppe können sie bearbeiten.<br /> \
-	Trage den vollen Namen oder Wiki-Namen des Mitglieds in einer neuen Zeile ein, gefolgt von einem Zeilenumbruch.
-grp.allgroups=Alle Gruppen
-
-# Header.jsp
-header.yourtrail=Bisher besucht:&nbsp;
-header.homepage.title=Die Startseite dieses Wikis
-
-# InfoContent.jsp
-
-info.pagename=Seitenname
-info.parent=Ursprungsseite
-info.lastmodified=Diese Seite (Version-{0}) wurde zuletzt am {1} von {2} geändert.
-info.createdon=Diese Seite wurde am {0} von {1} erstellt.
-info.current=Aktuelle Version der Seite
-info.noversions=Keine Versionen vorhanden.
-info.feed=Seiten-Feed
-
-info.pagediff.title=Zeige die Änderungen der letzten Aktualisierung an
-info.rsspagefeed.title=RSS-Feed für die Seite {0}
-
-info.rename.submit=Seite umbenennen
-info.updatereferrers=referenzierende Seiten aktualisieren
-info.rename.permission=Du bist nicht autorisiert, diese Seite umzubenennen.
-
-info.delete.submit=Komplette Seite löschen
-info.delete.attachmentwarning=<i>Bitte erst alle Anhänge löschen, \
-	bevor diese Seite gelöscht werden kann.</i>
-info.confirmdelete=Soll dieser Inhalt wirklich dauerhaft gelöscht werden?
-info.delete.permission=Du bist nicht autorisiert, diese Seite zu löschen.
-
-info.moreinfo=Weitere Informationen...
-info.backtomainpage=Zurück zu {0}
-info.backtoparentpage=Zurück zu {0} (Ursprungsseite)
-
-info.history=Versionsgeschichte der Seite
-info.noversions=Von dieser Seite gibt es nur eine Version.
-info.showrevisions=Zeige alle Versionen von {0} bis {1}.
-info.showfrom=Zeige {0} Versionen zwischen {1} und {2}.
-
-info.pagination=Seiten:&nbsp;
-info.pagination.first=<span class="first">Erste</span>
-info.pagination.last=<span class="last">Letzte</span>
-info.pagination.previous=<span class="prev">&laquo; Vorherige</span>
-info.pagination.next=<span class="next">Nächste &raquo;</span>
-info.pagination.all=<span class="all">Alle</span>
-info.pagination.total=&nbsp;(gesamt: {0})
-info.pagination.show.title=Zeige Einträge {0} bis {1}
-info.pagination.showall.title=Zeige alle Einträge
-
-info.version=Version
-info.date=Zuletzt geändert
-info.size=Größe
-info.author=Autor
-info.changes=Änderungen
-info.changenote=Kommentar
-info.actions=Aktionen
-info.difftoprev=zur&nbsp;vorherigen
-info.difftolast=zur&nbsp;neuesten
-
-info.tab=Info
-info.attachment.tab=Info Anhänge
-info.tab.links=Links
-info.tab.outgoing=Ausgehende Links
-info.tab.incoming=Eingehende Links
-info.tab.attachments=Anhänge
-
-info.uploadnew=Neue Version hochladen
-info.uploadnew.filename=Datei auswählen:
-info.uploadnew.changenote=Kommentar:
-info.uploadnew.help=Um dieser Seite einen neuen Anhang hinzuzufügen, wähle die Datei mittels des folgenden \
-	Dialogs aus und klicke auf 'Hochladen'!
-info.uploadnew.nopermission=Du bist nicht autorisiert, Dateien hochladen.
-
-info.deleteattachment=Anhang löschen
-info.deleteattachment.submit=Lösche Anhang
-
-info.attachment.history=Versionsgeschichte des Anhangs
-info.attachment.type=Art
-info.attachment.name=Name des Anhangs
-
-info.kilobytes=kB
-
-# LoginContent.jsp
-
-login.tab=Anmeldung
-login.title=Anmeldung
-login.heading.login=Anmelden bei {0}
-
-login.help=Bitte mit Benutzername und Passwort anmelden.
-login.errorprefix=Fehler:&nbsp;
-login.login=Benutzername
-login.password=Passwort
-login.remember=Anmeldung speichern?
-
-login.submit.login=Anmeldung
-login.invite=Willst du dich anmelden?
-login.nopassword=Noch keinen Zugang?
-login.registernow={0} jetzt beitreten!
-login.registernow.title=Einen neuen Benutzer registrieren
-
-login.lostpw=Passwort vergessen?
-login.lostpw.tab=Neues Passwort anfordern
-login.lostpw.title=Ein neues Passwort anfordern
-login.lostpw.getnew=Hol dir jetzt ein neues!
-login.lostpw.heading=Passwort zurücksetzen
-login.lostpw.help=Passwort vergessen oder verloren? Bitte gib die bei der Registrierung verwendete E-Mail-Adresse ein!
-login.lostpw.name=E-Mail-Adresse
-login.lostpw.submit=Passwort zurücksetzen!
-login.lostpw.reset.clickhere=Klicke hier
-login.lostpw.reset.login={0} um dich gleich anzumelden, nachdem du dein neues Passwort erhalten hast.
-
-login.register.tab=Neuen Benutzer registrieren
-
-login.tab.help=Hilfe
-login.loginhelpmissing=Scheinbar fehlt die Seite {0}. Jemand muss bei der Installation irgendetwas falsch gemacht \
-	haben...<br /><br /> Du kannst den Text von der Seite \
-	<a href="http://www.jspwiki.org/Wiki.jsp?page=LoginHelp">LoginHelp auf jspwiki.org</a> verwenden!
-
-# NewGroupContent.jsp
-# if anything is changed here, it's likely that it's got to be changed in the sections
-# EditGroup.jsp, GroupContent.jsp and GroupTab.jsp, too.
-
-newgroup.heading.create=Neue Gruppe anlegen
-newgroup.errorprefix=Fehler:&nbsp;
-newgroup.instructions.start=Auf dieser Seite kannst du eine neue Wiki-Gruppe anlegen.
-newgroup.name=Name
-newgroup.name.description=Der Name der neuen Gruppe.
-newgroup.members.description=Die Mitgliederliste dieser Gruppe. Nur Mitglieder dieser Gruppe können sie \
-	bearbeiten.<br /> Trage den vollen Namen oder Wiki-Namen des Mitglieds in einer neuen Zeile ein, gefolgt von \
-	einem Zeilenumbruch.
-newgroup.instructions.end=Sobald du auf 'Gruppe erstellen' klickst, wird diese Gruppe gespeichert. \
-	Du kannst den Gruppennamen dann in den Zugangsberechtigungslisten (ACLs) von Seiten verwenden.
-newgroup.creategroup=Gruppe erstellen
-newgroup.defaultgroupname=MeineGruppe
-
-# PageActions.jsp
-
-actions.gototop=Seitenanfang
-actions.gotobottom=Seitenende
-actions.view=Anzeigen
-actions.view.title=Aktuelle Seite anzeigen [ v ]
-actions.viewparent.title=Ursprungsseite anzeigen [ v ]
-actions.home=Startseite
-actions.home.title=Springe zur Startseite {0}
-actions.edit=B<span class='accesskey'>e</span>arbeiten
-actions.edit.title=Aktuelle Seite bearbeiten [ e ]
-actions.editparent=Ursprungsseite b<span class='accesskey'>e</span>arbeiten
-actions.editparent.title=Ursprungsseite bearbeiten [ e ]
-actions.index=Alphabetischer Index
-actions.index.title=Alphabetisch sortierte Liste aller Seiten
-actions.recentchanges=Letzte Änderungen
-actions.recentchanges.title=Seiten sortiert nach Änderungsdatum
-
-actions.more=Weitere...
-actions.separator= - - - - - -
-actions.comment=Kommentar hinzufügen
-actions.comment.title=Kommentar hinzufügen
-actions.addcommenttoparent=Kommentar zur Ursprungsseite hinzufügen
-actions.upload=Datei anhängen
-actions.info=Info
-actions.info.title=Zusätzliche Informationen und Versionsgeschichte der Seite [ i ]
-actions.prefs=Meine Einstellungen
-actions.prefs.title=Einstellungen bearbeiten [ p ]
-actions.editgroup=Gruppe bearbeiten
-actions.deletegroup=Gruppe löschen
-actions.viewgroup=Gruppe anzeigen
-actions.creategroup=Gruppe erstellen
-actions.creategroup.title=Neue Gruppe anlegen
-actions.login=Anmeldung
-actions.login.title=Anmelden oder als neuer Benutzer registrieren
-actions.logout=Abmeldung
-actions.logout.title=Abmelden
-actions.publishedon=Diese Version wurde am {0} von {1} veröffentlicht.
-actions.notcreated=Diese Seite wurde noch nicht erstellt.
-actions.workflow=Workflow
-actions.workflow.title=Workflow
-actions.systeminfo=JSPWiki System Info
-actions.systeminfo.title=Zeige JSPWiki Systemeinstellungen & Info
-actions.rawpage=Seitenquelltext anzeigen
-actions.rawpage.title=Seitenquelltext anzeigen
-
-# PageContent.jsp
-
-view.oldversion=Dies ist Version {0}. Es handelt sich nicht um die aktuelle Version und kann folglich auch nicht \
-	geändert werden.
-view.backtocurrent=[Zurück zur aktuellen Version]
-view.restore=[Diese Version wiederherstellen]
-view.heading.attachments=Anhänge
-
-# PageTab.jsp
-view.tab=Anzeigen
-
-# PreferencesContent.jsp
-
-# 0: applicationname
-prefs.heading=Benutzereinstellungen
-prefs.clear.heading=Benutzereinstellungen zurücksetzen
-prefs.tab.prefs=Einstellungen
-prefs.tab.profile=Profil
-
-prefs.cookies=Deine Einstellungen werden als Cookie im Web-Browser gespeichert.
-
-prefs.user.skin=Skin
-prefs.user.orientation=Position der Favoriten
-prefs.user.orientation.left=links
-prefs.user.orientation.right=rechts
-prefs.user.editorareaheight=Höhe des Editorbereichs
-prefs.user.timeformat=Zeitformat
-prefs.user.timezone=Zeitzone
-
-prefs.instructions=Nimm hier deine Benutzereinstellungen vor. Sie werden als Cookie im Web-Browser gespeichert.
-prefs.assertedname=Name
-prefs.assertedname.description=Dies ist dein Name. Wenn du noch kein Benutzerprofil bei {0} angelegt hast, kannst du \
-	hier einen vorübergehenden Namen angeben.<br /> \
-	<strong>Beachte</strong>: Dies ist jedoch keine richtige Anmeldung, da die Einstellungen lediglich als Cookie in \
-	deinem Browser gespeichert werden. Es wird auch kein Passwort benötigt. Abhängig von den \
-	Sicherheitsrichtlinien dieses Wikis besitzt du somit möglicherweise weniger Rechte als ein Benutzer, der \
-	sich mit Benutzernamen und Passwort angemeldet hat.
-prefs.assertedname.create=Neues Benutzerprofil erstellen
-prefs.submit.setname=Benutzernamen setzen
-prefs.save.prefs.submit=Benutzereinstellungen speichern
-prefs.save.submit=Benutzereinstellungen speichern
-prefs.clear.submit=Benutzereinstellungen zurücksetzen
-prefs.clear.description=Falls du den Benutzernamen und deine Einstellungen von diesem Rechner löschen willst, \
-	klicke auf 'Benutzereinstellungen zurücksetzen'!<br /> \
-	<strong>Beachte</strong>: Es werden alle Einstellungen vollständig und permanent gelöscht und \
-	müssen daher gegebenenfalls erneut vorgenommen werden!
-prefs.newprofile=Neues Benutzerprofil anlegen
-prefs.oldprofile=Dein Benutzerprofil ändern
-
-prefs.errorprefix.prefs=Einstellungen konnten nicht gespeichert werden:&nbsp;
-prefs.errorprefix.profile=Benutzerprofil konnte nicht gespeichert werden:&nbsp;
-
-prefs.loginname=dein Benutzername (*)
-prefs.loginname.description=Dein Benutzername wird für die Anmeldung an diesem Wiki verwendet.
-prefs.loginname.cannotset.new=Du kannst deinen Benutzernamen nicht ändern, solange du nicht angemeldet bist.
-prefs.loginname.cannotset.exists=Du kannst deinen Benutzernamen hier nicht ändern, da er durch den Web Container \
-	verwaltet wird, und nicht durch das Wiki selbst.
-
-prefs.password=dein Passwort (*)
-prefs.password.description=Gib ein Passwort für dein Benutzerprofil ein.
-prefs.password2=Passwort wiederholen (*)
-prefs.password2.description=Gib das Passwort zur Sicherheit erneut ein.
-
-prefs.fullname=dein voller Name (*)
-prefs.fullname.description=Dein voller Name ist dein Name, unter dem du im Wiki als Benutzer auftrittst. Verwende ihn \
-	z.B. für die Zugangsberechtigungslisten (ACLs) von Seiten und für Wiki-Gruppen.
-
-prefs.email=E-Mail-Adresse
-prefs.email.description=(optional) Falls du dein Passwort einmal vergessen haben solltest, kannst du dir an diese \
-	Adresse ein neues schicken lassen.
-
-prefs.cookie.info=Mit (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.<br /> \
-	Dieses Wiki erinnert sich an dich durch den Gebrauch von Cookies. Um diese Funktion nutzen zu können, muss \
-	dein Browser Cookies von dieser Webseite akzeptieren. Wenn du auf 'Profil speichern' klickst, wird \
-	versucht, ein Cookie in deinem Browser zu speichern.
-prefs.acl.info=Du hast die oben genannten Rollen inne und bist Mitglied der oben genannten Wiki-Gruppen.<br /> \
-	In Zugangsberechtigungslisten (ACLs) und Wiki-Gruppen wird dein Benutzername oder Wiki-Name verwendet.
-
-prefs.lastmodified=Du hast dein Profil am {0} erstellt und zuletzt am {1} geändert.
-prefs.save.description=Klicke auf 'Profil speichern', um dein Profil zu sichern.
-
-prefs.save.submit=Profil speichern
-prefs.create.submit=Neues Benutzerprofil erstellen
-
-prefs.roles=Rollen
-prefs.groups=Gruppen
-prefs.creationdate=Erstellt am
-prefs.profile.lastmodified=Letzte Änderung am
-
-# Workflow generic messages
-workflow.tab=Workflow
-workflow.heading=Deine Workflow-Elemente
-workflow.decisions.heading=Eingang
-workflow.workflows.heading=Ausgang
-workflow.instructions=Diese Seite enthält Informationen zu Workflows, die von dir gestartet wurden oder deine \
-	Mitarbeit erfordern.
-workflow.noinstructions=Du hast momentan keine Workflow-Elemente.
-workflow.actor.instructions=Du musst in folgenden Workflows aktiv werden:
-workflow.owner.instructions=Du hast folgende Workflows gestartet:
-workflow.id=ID
-workflow.requester=Initiator
-workflow.item=Element
-workflow.startTime=Startzeit
-workflow.actions=Aktionen
-workflow.actor=Aktueller Bearbeiter
-workflow.submit=Erledigen
-outcome.step.abort=Abbrechen
-outcome.step.complete=Beendet
-outcome.step.continue=Fortsetzen
-outcome.decision.acknowledge=OK
-outcome.decision.approve=Genehmigen
-outcome.decision.deny=Ablehnen
-outcome.decision.hold=Zurückstellen
-outcome.decision.reassign=Neu zuweisen
-
-workflow.details.title=Details ein-/ausblenden
-workflow.details=Details...
-
-# Specific workflow/decision messages
-workflow.saveWikiPage=Wiki-Seite {2} speichern
-decision.saveWikiPage=Wiki-Seite {2} genehmigen
-notification.saveWikiPage.reject=Deine Änderung an der Seite {2} wurde abgelehnt.
-fact.pageName=Name der Seite:
-fact.diffText=Unterschiede zwischen der vorgeschlagenen und der aktuellen Version:
-fact.proposedText=Vorschlag:
-fact.currentText=Aktuelle Version:
-fact.isAuthenticated=Authentifizierter Benutzer?
-
-select.one=(bitte wählen)
-workflow.creatUserProfile=Neues Benutzerprofil {2}
-decision.createUserProfile=Neues Benutzerprofil {2}
-notification.createUserProfile.reject=Dein Antrag, das Benutzerprofil {2} anzulegen, wurde abgelehnt.
-fact.submitter=Antragsteller
-
-# PreviewContent.jsp
-preview.tab=Vorschau
-preview.info=Dies ist nur eine <strong>Vorschau</strong>! Klicke auf 'Weiter bearbeiten', um zum Editor \
-	zurückzukehren, oder klicke auf 'Speichern' wenn du mit dem Resultat zufrieden bist.
-
-# SearchBox.jsp
-sbox.search.submit=Schnellnavigation
-sbox.view=Anzeigen
-sbox.view.title=Die gewählte Seite anzeigen
-sbox.edit=Bearbeiten
-sbox.edit.title=Die gewählte Seite bearbeiten
-sbox.clone=Duplizieren
-sbox.clone.title=Die gewählte Seite duplizieren
-sbox.find=Suchen
-sbox.find.title=Erweiterte Suche
-sbox.search.result=Schnellsuche
-sbox.search.target=(Tippe einfach drauf los!)
-sbox.clearrecent=(Zurücksetzen)
-sbox.recentsearches=Letzte Suchanfragen
-
-# UploadTemplate.jsp
-# move all to attach.
-upload.title={0}: Anhang hinzufügen
-upload.heading.upload=Neuen Anhang zu {0} hochladen
-upload.attachments=aktuelle Anhänge
-upload.info=Um dieser Seite einen neuen Anhang hinzuzufügen, wähle die Datei mittels des folgenden \
-	Dialogs aus und klicke auf 'Hochladen'!
-upload.submit=Hochladen
-upload.done=Gehe zurück zu {0}
-
-# ViewTemplate.jsp
-# 0 : Application Name
-# 1 : Page name
-view.title.view={0}: {1}
-
-# The built-in editors also have their localized strings in this file.
-
-editor.plain.name=Dein <span class='accesskey'>N</span>ame
-editor.plain.remember=Cookies benutzen?
-editor.plain.email=Homepage oder E-<span class='accesskey'>M</span>ail
-editor.plain.save.submit=Speichern
-editor.plain.save.title=Speichern [ s ]
-editor.plain.preview.submit=Vorschau
-editor.plain.preview.title=Vorschau [ v ]
-editor.plain.cancel.submit=Abbrechen
-editor.plain.cancel.title=Bearbeiten abbrechen. Deine Änderungen gehen dabei verloren. [ q ]
-
-editor.plain.changenote=Kommentar:
-editor.commentsignature=Signatur
-editor.plain.find=Ersetze
-editor.plain.replace=mit
-editor.plain.matchcase=Groß-/Kleinschreibung beachten
-editor.plain.regexp=Reguläre Ausdrücke
-editor.plain.global=Alle ersetzen
-editor.plain.find.submit=Ersetzen!
-editor.plain.redo.submit=Wiederherstellen
-editor.plain.undo.submit=Rückgängig
-editor.plain.redo.title=Wiederherstellen des letzten Rücksetzens
-editor.plain.undo.title=letzten Ersetzungsvorgang rückgängig machen [ z ]
-
-#new since v2.5.100
-editor.plain.posteditor=Schlüsselwort+Tab eingeben:
-editor.plain.posteditor.title=Shift+Enter für nächstes Feld
-
-editor.plain.smartpairs=Smart Typing Pairs
-editor.plain.smartpairs.title=Automatische Paarbildung von () [] {} &lt;&gt; "" ''
-editor.plain.tabcompletion=Tab-Vervollständigung (Schlüsselwort+Tab)
-editor.plain.tabcompletion.title=Automatische Umwandlung von Schlüsselwörtern in Wiki-Markup
-
-editor.plain.editassist=Bearbeitungsassistent
-editor.plain.editassist.title=Bearbeitungsassistent ein-/ausblenden
-editor.plain.tbLink.title=link - einen Wiki-Link einfügen
-editor.plain.tbH1.title=h1 - Überschrift 1 einfügen
-editor.plain.tbH2.title=h2 - Überschrift 2 einfügen
-editor.plain.tbH3.title=h3 - Überschrift 3 einfügen
-editor.plain.tbHR.title=hr - horizontale Trennlinie einfügen
-editor.plain.tbBR.title=br - Zeilenumbruch einfügen
-editor.plain.tbPRE.title=pre - Vorformatierungsblock einfügen (Wiki-Markup wird darin ignoriert)
-editor.plain.tbDL.title=dl - Aufzählungsliste einfügen
-editor.plain.tbB.title=fett
-editor.plain.tbI.title=kursiv
-editor.plain.tbMONO.title=mono - nichtproportionale Schrift
-editor.plain.tbSUP.title=sup - hochgesetzte Schrift
-editor.plain.tbSUB.title=sub - herabgesetzte Schrift
-editor.plain.tbSTRIKE.title=strike - durchgestrichen
-editor.plain.tbTOC.title=toc - Inhaltsverzeichnis einfügen
-editor.plain.tbTAB.title=tab - Reiter (Tabs) einfügen
-editor.plain.tbTABLE.title=table - Tabelle einfügen
-editor.plain.tbIMG.title=img - Bild einfügen
-editor.plain.tbCODE.title=code - Codeblock einfügen
-editor.plain.tbQUOTE.title=quote - Zitat einfügen
-editor.plain.tbSIGN.title=sign - deine Signatur einfügen
-
-editor.preview.edit.submit=Weiter bearbeiten
-editor.preview.edit.title=Die aktuelle Seite weiter bearbeiten [ e ]
-editor.preview.save.submit=Speichern
-editor.preview.save.title=Die aktuelle Seite speichern [ s ]
-editor.preview.cancel.submit=Abbrechen
-editor.preview.cancel.title=Bearbeiten abbrechen. Deine Änderungen gehen dabei verloren. [ q ]
-
-editor.fck.noscript=Du musst Javascript in deinem Browser aktivieren, um den FCK-Editor nutzen zu können.
-editor.wikiwizard.noscript=Du musst Javascript in deinem Browser aktivieren, um den WikiWizard-Editor nutzen zu \
-	können.
-editor.wikiwizard.noapplet=Applets werden derzeit von deinem Browser nicht unterstützt. Bitte \
-	<a href="http://www.java.com/">installiere Java</a>, um den WikiWizard-Editor nutzen zu können.
-
-#blog texts in various JSPs
-blog.commenttitle=Kommentare
-blog.backtomain=Zurück zur Startseite des Blogs
-blog.addcomments=Kommentieren
-
-
-#
-# The Javascript stuff
-#
-javascript.sbox.clone.suffix=-Neu
-
-javascript.edit.startOfPage=(Seitenanfang)
-javascript.edit.findandreplace.nomatch=Keine Treffer gefunden!
-javascript.edit.toolbar.makeSelection=Bitte treffe zuerst eine Auswahl.
-javascript.edit.resize=Ziehen, um die Größe des Textfeldes zu ändern
-javascript.edit.areyousure=Wenn du nicht speicherst, werden deine Änderungen verloren gehen. Bist du sicher, \
-	dass du die Seite verlassen willst?
-
-# not yet used in jspwiki
-javascript.quick.top=Gehe zum Seitenanfang
-javascript.quick.previous=Gehe zum vorherigen Abschnitt
-javascript.quick.edit=Bearbeite diesen Abschnitt
-javascript.quick.next=Gehe zum nächsten Abschnitt
-javascript.quick.bottom=Gehe zum Seitenende
-
-javascript.collapse=Zuklappen
-javascript.expand=Aufklappen
-
-javascript.sort.click=Sortieren
-javascript.sort.ascending=Aufsteigende Sortierung. Klicke, um die Sortierung umzukehren.
-javascript.sort.descending=Absteigende Sortierung. Klicke, um die Sortierung umzukehren.
-javascript.filter.all=(Alle)
-
-javascript.group.validName=Bitte einen gültigen Namen für die neue Gruppe angeben!
-
-javascript.category.title=Klicken, um Kategorie [{0}] anzuzeigen...
-
-javascript.slimbox.info=Bild {0} von {1}
-javascript.slimbox.error=<h2>Fehler</h2>Es gab ein Problem mit deiner Anfrage.<br />Bitte versuche es erneut!
-javascript.slimbox.directLink=Direkter Link zum Ziel
-javascript.slimbox.remoteRequest=Anfrage zur Fernsteuerung {0} von {1}
-javascript.slimbox.previous=&laquo; Vorherige
-javascript.slimbox.next=Nächste &raquo;
-javascript.slimbox.close=Schließen &#215;
-javascript.slimbox.close.title=Schließen [Esc]
-
-javascript.tip.default.title=Weitere...
-
-
-# Outdated or superfluous properties
-
-# folgende Properties sind in der aktuellen 'default en' Datei nicht enthalten
-# Je nach Verwendung der vorliegenden Datei werden sie aber unter Umständen weiterhin benötigt.
-# Daher ist es sinnvoll, sie in diese spezielle Sektion zu verschieben.
-
-# (momentan keine)
+#
+# This file contains the localized resource definitions for
+# the "default" template. Any other template i18n file should
+# be renamed in a similar way, e.g. "mytemplate.properties" under i18n/templates
+#
+# Anrede "Du" oder "Sie"? http://lists.wikimedia.org/pipermail/wikide-l/2007-July/019595.html
+#
+# Momentan wird "du" verwendet, im Geiste von Janne Jalkanens witziger 
+# und offener Art, Systemmeldungen in englisch zu formulieren. "Whee!".
+# "du" animiert zum mitmachen. Anrede wird klein geschrieben.
+#
+# Die Datei muss in der Codierung ISO 8859-1 (Latin-1) abgespeichert werden.
+# Umlaute und Sonderzeichen können daher direkt eingetippt werden und müssen (dürfen)
+# insbesondere nicht mittels HTML-Entities escaped werden.
+#
+# Translated into German by Sebastian Schmidt, Hochschule Heilbronn
+# Translation revised on 2008-02-05 by Florian Holeczek
+
+# Common things
+
+common.nopage=Diese Seite existiert nicht. {0} sie doch einfach!
+common.createit=Erstelle
+common.more=Weitere...
+
+# AttachmentTab.jsp
+
+attach.tab=Anhänge
+attach.list=Liste der Anhänge
+attach.add=Neuen Anhang hinzufügen
+attach.add.info=Um dieser Seite einen neuen Anhang hinzuzufügen, wähle die Datei mittels des folgenden \
+	Dialogs aus und klicke auf 'Hochladen'!
+attach.add.permission=Du bist nicht autorisiert, Anhänge zu dieser Seite hochzuladen.
+attach.bytes=Byte
+attach.add.selectfile=Datei auswählen:
+attach.add.changenote=Kommentar:
+attach.add.submit=Hochladen
+attach.preview=Bildvorschau
+attach.deleteconfirm=Willst du diesen Anhang wirklich dauerhaft löschen?
+attach.delete=Löschen
+attach.moreinfo.title=Infos und Versionsgeschichte der Anhänge
+
+# CommentContent.jsp
+
+comment.title.comment={0}: Kommentare: {1}
+comment.tab.discussionpage=Diskussionsseite
+comment.tab.addcomment=Kommentar hinzufügen
+comment.edithelpmissing=Scheinbar fehlt die Seite {0}. Jemand muss bei der Installation irgendetwas falsch gemacht \
+	haben...<br /><br /> Du kannst den Text von der Seite \
+	<a href="http://www.jspwiki.org/Wiki.jsp?page=EditPageHelp">EditPageHelp auf jspwiki.org</a> verwenden!
+
+# ConflictContent.jsp
+
+conflict.oops.title=Hoppla!
+conflict.oops=<p><b>Vorsicht! Jemand hat die Seite geändert, während du sie bearbeitet hast!</b></p>\
+	<p>Bitte behebe den Konflikt, indem du die Änderungen beider Varianten miteinander vergleichst und \
+	gegebenenfalls die Änderungen löschst oder nochmals überarbeitest. Du solltest den Text in die \
+	Zwischenablage kopieren und anschließend die Seite erneut bearbeiten.</p> \
+	<p><b>Beachte</b>: Wenn du die Seite erneut bearbeitest, könnte zwischenzeitlich wieder jemand die Seite vor dir \
+	ändern. Also sei schnell!</p>
+conflict.goedit=<p>Bearbeite {0}</p>
+conflict.modified=Zwischenzeitlich geänderte Variante
+conflict.yourtext=Deine Variante
+
+# DiffContent.jsp
+
+#diff.tab=Versionsunterschiede
+diff.difference=Unterschiede zwischen Version {0} und {1}.
+diff.gotofirst.title=Springe zum ersten Unterschied in diesem Dokument
+diff.gotofirst=Zeige ersten Unterschied
+diff.goback=Zurück zu Version {0}, oder {1}
+diff.versionhistory=Seiteninformationen zu Version {0}
+diff.nodiff=Keine Unterschiede vorhanden.
+
+# EditContent.jsp
+
+edit.locked=Der Benutzer {0} hat damit begonnen, diese Seite zu bearbeiten, aber hat sie noch nicht \
+	gespeichert. Du wirst nicht davon abgehalten die Seite weiter zu bearbeiten, aber bedenke, dass {0} \
+	nicht begeistert sein wird, wenn jemand anders die Seite zwischenzeitlich ändert. Es wäre \
+	höflicher zu warten bis derjenige fertig ist. Diese "Sperre" wird in {1} Minuten aufgehoben.
+edit.restoring=Soll die Version {0} wiederhergestellt werden? \
+	Falls ja, klicke auf 'Speichern'! Die Seite kann auch vorher noch bearbeitet werden.
+edit.chooseeditor=Editor
+edit.tab.attachments=Anhänge
+edit.tab.help=Hilfe
+edit.tab.edit=Bearbeiten
+edit.tab.findreplacehelp=Hilfe zu Suchen und Ersetzen
+
+# EditTemplate.jsp
+# 0 : Application name
+# 1 : Page name
+
+edit.title.edit={0}: Bearbeiten von {1}
+edit.sections=Abschnitte
+
+# EditGroup.jsp
+# if anything is changed here, it's likely that it's got to be changed in the sections
+# NewGroupContent.jsp, GroupContent.jsp and GroupTab.jsp, too.
+
+editgroup.tab=Gruppe bearbeiten
+editgroup.heading.edit=Gruppe {0} bearbeiten
+editgroup.instructions=Auf dieser Seite kannst du Mitglieder der Wiki-Gruppe <strong>{0}</strong> hinzufügen, \
+	ändern oder löschen. Grundsätzlich können nur Gruppenmitglieder diese Liste ändern. \
+	Der Benutzer, der die Gruppe gegründet hat, ist für gewöhnlich auch ein Mitglied.
+editgroup.saveerror=Die Gruppe konnte nicht gespeichert werden:&nbsp;
+editgroup.memberlist=Die Mitgliederliste dieser Gruppe. Trage den vollen Namen oder Wiki-Namen des Mitglieds in einer \
+	neuen Zeile ein, gefolgt von einem Zeilenumbruch.
+editgroup.savehelp=Sobald du auf 'Gruppe speichern' klickst, wird diese Gruppe unter dem Namen \
+	<strong>{0}</strong> gespeichert. Du kannst diesen Gruppennamen dann in den Zugangsberechtigungslisten (ACLs) \
+	von Seiten verwenden.
+editgroup.submit.save=Gruppe speichern
+
+# Favorites.jsp
+
+fav.myfavorites=Meine Favoriten
+fav.nomenu=Lege {0} an
+fav.greet.anonymous=Willkommen! (unbekannter Gast)
+fav.greet.asserted=Willkommen, {0}! (nicht angemeldet)
+fav.greet.authenticated=Willkommen, {0}! (authentifiziert)
+fav.aggregatewiki.title=Den RSS-Feed des gesamten Wikis abonnieren
+
+# FindContent.jsp
+
+find.tab=Wiki-Suche
+find.tab.help=Hilfe
+find.input=Trage deine Suchanfrage hier ein:
+find.heading.results=Suchergebnisse für &#39;{0}&#39;
+find.resultsstart={0} Treffer, dies sind die Ergebnisse {1} bis {2}.
+find.results.page=Seite
+find.results.score=Trefferqualität
+find.noresults=Keine Ergebnisse
+find.getprevious=vorherige {0} Ergebnisse
+find.getnext=nächste {0} Ergebnisse
+find.externalsearch=Stelle dieselbe Suchanfrage bei:
+find.submit.find=Finde!
+find.submit.go=Los!
+find.details=Zeige Details
+find.scope.all=Suche überall
+find.scope.authors=Autoren
+find.scope.pagename=Name der Seite
+find.scope.content=Inhalt der Seite
+find.scope.attach=Anhänge
+
+# GroupContent.jsp
+# if anything is changed here, it's likely that it's got to be changed in the sections
+# NewGroupContent.jsp, EditGroup.jsp and GroupTab.jsp, too.
+
+group.tab=Gruppen
+group.areyousure=Soll die Gruppe {0} wirklich dauerhaft gelöscht werden? Benutzer können dann unter Umständen auf \
+	Seiten, deren Zugangsberechtigungslisten (ACLs) diese Gruppe enthalten, nicht mehr zugreifen.\\n\\n \
+	Wenn du auf OK klickst, wird diese Gruppe sofort gelöscht!
+group.doesnotexist=Diese Gruppe existiert nicht.
+group.createsuggestion={0} sie doch einfach!
+group.createit=Erstelle
+group.errorprefix=Fehler&nbsp;
+group.groupintro=Diese Wiki-Gruppe nennt sich {0}. Nur Gruppenmitglieder können sie ändern.
+group.name=Gruppenname
+group.members=Mitglieder
+group.membership=Die Mitgliederliste
+group.modifier={0} hat diese Gruppe am {1} gespeichert.
+group.creator={0} hat diese Gruppe am {1} erstellt.
+
+# GroupTab.jsp
+# if anything is changed here, it's likely that it's got to be changed in the sections
+# NewGroupContent.jsp, EditGroup.jsp and GroupContent.jsp, too.
+
+grp.createdon=Erstellt am {0} von {1}.
+grp.lastmodified=<br />Zuletzt geändert am {0} von {1}.
+grp.groupnames.title=Klicken, um diese Gruppe zu bearbeiten
+grp.newgroupname=(Neuer Gruppenname)
+grp.savegroup=Gruppe speichern
+grp.savenewgroup=Neue Gruppe speichern
+grp.cancel=Abbrechen
+grp.deletegroup=Gruppe löschen
+grp.deletegroup.confirm=Soll die Gruppe wirklich dauerhaft gelöscht werden?
+grp.formhelp=Die Mitgliederliste dieser Gruppe. Nur Mitglieder dieser Gruppe können sie bearbeiten.<br /> \
+	Trage den vollen Namen oder Wiki-Namen des Mitglieds in einer neuen Zeile ein, gefolgt von einem Zeilenumbruch.
+grp.allgroups=Alle Gruppen
+
+# Header.jsp
+header.yourtrail=Bisher besucht:&nbsp;
+header.homepage.title=Die Startseite dieses Wikis
+
+# InfoContent.jsp
+
+info.pagename=Seitenname
+info.parent=Ursprungsseite
+info.lastmodified=Diese Seite (Version-{0}) wurde zuletzt am {1} von {2} geändert.
+info.createdon=Diese Seite wurde am {0} von {1} erstellt.
+info.current=Aktuelle Version der Seite
+info.noversions=Keine Versionen vorhanden.
+info.feed=Seiten-Feed
+
+info.pagediff.title=Zeige die Änderungen der letzten Aktualisierung an
+info.rsspagefeed.title=RSS-Feed für die Seite {0}
+
+info.rename.submit=Seite umbenennen
+info.updatereferrers=referenzierende Seiten aktualisieren
+info.rename.permission=Du bist nicht autorisiert, diese Seite umzubenennen.
+
+info.delete.submit=Komplette Seite löschen
+info.confirmdelete=Soll dieser Inhalt wirklich dauerhaft gelöscht werden?
+info.delete.permission=Du bist nicht autorisiert, diese Seite zu löschen.
+
+info.moreinfo=Weitere Informationen...
+info.backtomainpage=Zurück zu {0}
+info.backtoparentpage=Zurück zu {0} (Ursprungsseite)
+
+info.history=Versionsgeschichte der Seite
+info.noversions=Von dieser Seite gibt es nur eine Version.
+info.showrevisions=Zeige alle Versionen von {0} bis {1}.
+info.showfrom=Zeige {0} Versionen zwischen {1} und {2}.
+
+info.pagination=Seiten:&nbsp;
+info.pagination.first=<span class="first">Erste</span>
+info.pagination.last=<span class="last">Letzte</span>
+info.pagination.previous=<span class="prev">&laquo; Vorherige</span>
+info.pagination.next=<span class="next">Nächste &raquo;</span>
+info.pagination.all=<span class="all">Alle</span>
+info.pagination.total=&nbsp;(gesamt: {0})
+info.pagination.show.title=Zeige Einträge {0} bis {1}
+info.pagination.showall.title=Zeige alle Einträge
+
+info.version=Version
+info.date=Zuletzt geändert
+info.size=Größe
+info.author=Autor
+info.changes=Änderungen
+info.changenote=Kommentar
+info.actions=Aktionen
+info.difftoprev=zur&nbsp;vorherigen
+info.difftolast=zur&nbsp;neuesten
+
+info.tab=Info
+info.attachment.tab=Info Anhänge
+info.tab.links=Links
+info.tab.outgoing=Ausgehende Links
+info.tab.incoming=Eingehende Links
+info.tab.attachments=Anhänge
+
+info.uploadnew=Neue Version hochladen
+info.uploadnew.filename=Datei auswählen:
+info.uploadnew.changenote=Kommentar:
+info.uploadnew.help=Um dieser Seite einen neuen Anhang hinzuzufügen, wähle die Datei mittels des folgenden \
+	Dialogs aus und klicke auf 'Hochladen'!
+info.uploadnew.nopermission=Du bist nicht autorisiert, Dateien hochladen.
+
+info.deleteattachment=Anhang löschen
+info.deleteattachment.submit=Lösche Anhang
+
+info.attachment.history=Versionsgeschichte des Anhangs
+info.attachment.type=Art
+info.attachment.name=Name des Anhangs
+
+info.kilobytes=kB
+
+# LoginContent.jsp
+
+login.tab=Anmeldung
+login.title=Anmeldung
+login.heading.login=Anmelden bei {0}
+
+login.help=Bitte mit Benutzername und Passwort anmelden.
+login.errorprefix=Fehler:&nbsp;
+login.login=Benutzername
+login.password=Passwort
+login.remember=Anmeldung speichern?
+
+login.submit.login=Anmeldung
+login.invite=Willst du dich anmelden?
+login.nopassword=Noch keinen Zugang?
+login.registernow={0} jetzt beitreten!
+login.registernow.title=Einen neuen Benutzer registrieren
+
+login.lostpw=Passwort vergessen?
+login.lostpw.tab=Neues Passwort anfordern
+login.lostpw.title=Ein neues Passwort anfordern
+login.lostpw.getnew=Hol dir jetzt ein neues!
+login.lostpw.heading=Passwort zurücksetzen
+login.lostpw.help=Passwort vergessen oder verloren? Bitte gib die bei der Registrierung verwendete E-Mail-Adresse ein!
+login.lostpw.name=E-Mail-Adresse
+login.lostpw.submit=Passwort zurücksetzen!
+login.lostpw.reset.clickhere=Klicke hier
+login.lostpw.reset.login={0} um dich gleich anzumelden, nachdem du dein neues Passwort erhalten hast.
+
+login.register.tab=Neuen Benutzer registrieren
+
+login.tab.help=Hilfe
+login.loginhelpmissing=Scheinbar fehlt die Seite {0}. Jemand muss bei der Installation irgendetwas falsch gemacht \
+	haben...<br /><br /> Du kannst den Text von der Seite \
+	<a href="http://www.jspwiki.org/Wiki.jsp?page=LoginHelp">LoginHelp auf jspwiki.org</a> verwenden!
+
+# NewGroupContent.jsp
+# if anything is changed here, it's likely that it's got to be changed in the sections
+# EditGroup.jsp, GroupContent.jsp and GroupTab.jsp, too.
+
+newgroup.heading.create=Neue Gruppe anlegen
+newgroup.errorprefix=Fehler:&nbsp;
+newgroup.instructions.start=Auf dieser Seite kannst du eine neue Wiki-Gruppe anlegen.
+newgroup.name=Name
+newgroup.name.description=Der Name der neuen Gruppe.
+newgroup.members.description=Die Mitgliederliste dieser Gruppe. Nur Mitglieder dieser Gruppe können sie \
+	bearbeiten.<br /> Trage den vollen Namen oder Wiki-Namen des Mitglieds in einer neuen Zeile ein, gefolgt von \
+	einem Zeilenumbruch.
+newgroup.instructions.end=Sobald du auf 'Gruppe erstellen' klickst, wird diese Gruppe gespeichert. \
+	Du kannst den Gruppennamen dann in den Zugangsberechtigungslisten (ACLs) von Seiten verwenden.
+newgroup.creategroup=Gruppe erstellen
+newgroup.defaultgroupname=MeineGruppe
+
+# PageActions.jsp
+
+actions.gototop=Seitenanfang
+actions.gotobottom=Seitenende
+actions.view=Anzeigen
+actions.view.title=Aktuelle Seite anzeigen [ v ]
+actions.viewparent.title=Ursprungsseite anzeigen [ v ]
+actions.home=Startseite
+actions.home.title=Springe zur Startseite {0}
+actions.edit=B<span class='accesskey'>e</span>arbeiten
+actions.edit.title=Aktuelle Seite bearbeiten [ e ]
+actions.editparent=Ursprungsseite b<span class='accesskey'>e</span>arbeiten
+actions.editparent.title=Ursprungsseite bearbeiten [ e ]
+actions.index=Alphabetischer Index
+actions.index.title=Alphabetisch sortierte Liste aller Seiten
+actions.recentchanges=Letzte Änderungen
+actions.recentchanges.title=Seiten sortiert nach Änderungsdatum
+
+actions.more=Weitere...
+actions.separator= - - - - - -
+actions.comment=Kommentar hinzufügen
+actions.comment.title=Kommentar hinzufügen
+actions.addcommenttoparent=Kommentar zur Ursprungsseite hinzufügen
+actions.upload=Datei anhängen
+actions.info=Info
+actions.info.title=Zusätzliche Informationen und Versionsgeschichte der Seite [ i ]
+actions.prefs=Meine Einstellungen
+actions.prefs.title=Einstellungen bearbeiten [ p ]
+actions.editgroup=Gruppe bearbeiten
+actions.deletegroup=Gruppe löschen
+actions.viewgroup=Gruppe anzeigen
+actions.creategroup=Gruppe erstellen
+actions.creategroup.title=Neue Gruppe anlegen
+actions.login=Anmeldung
+actions.login.title=Anmelden oder als neuer Benutzer registrieren
+actions.logout=Abmeldung
+actions.logout.title=Abmelden
+actions.publishedon=Diese Version wurde am {0} von {1} veröffentlicht.
+actions.notcreated=Diese Seite wurde noch nicht erstellt.
+actions.workflow=Workflow
+actions.workflow.title=Workflow
+actions.systeminfo=JSPWiki System Info
+actions.systeminfo.title=Zeige JSPWiki Systemeinstellungen & Info
+actions.rawpage=Seitenquelltext anzeigen
+actions.rawpage.title=Seitenquelltext anzeigen
+
+# PageContent.jsp
+
+view.oldversion=Dies ist Version {0}. Es handelt sich nicht um die aktuelle Version und kann folglich auch nicht \
+	geändert werden.
+view.backtocurrent=[Zurück zur aktuellen Version]
+view.restore=[Diese Version wiederherstellen]
+view.heading.attachments=Anhänge
+
+# PageTab.jsp
+view.tab=Anzeigen
+
+# PreferencesContent.jsp
+
+# 0: applicationname
+prefs.heading=Benutzereinstellungen
+prefs.clear.heading=Benutzereinstellungen zurücksetzen
+prefs.tab.prefs=Einstellungen
+prefs.tab.profile=Profil
+
+prefs.cookies=Deine Einstellungen werden als Cookie im Web-Browser gespeichert.
+
+prefs.user.skin=Skin
+prefs.user.orientation=Position der Favoriten
+prefs.user.orientation.left=links
+prefs.user.orientation.right=rechts
+prefs.user.editorareaheight=Höhe des Editorbereichs
+prefs.user.timeformat=Zeitformat
+prefs.user.timezone=Zeitzone
+prefs.user.timezone.server=[SERVER]
+prefs.user.language=Sprache
+prefs.user.language.default=[STANDARD]
+
+prefs.instructions=Nimm hier deine Benutzereinstellungen vor. Sie werden als Cookie im Web-Browser gespeichert.
+prefs.assertedname=Name
+prefs.assertedname.description=Dies ist dein Name. Wenn du noch kein Benutzerprofil bei {0} angelegt hast, kannst du \
+	hier einen vorübergehenden Namen angeben.<br /> \
+	<strong>Beachte</strong>: Dies ist jedoch keine richtige Anmeldung, da die Einstellungen lediglich als Cookie in \
+	deinem Browser gespeichert werden. Es wird auch kein Passwort benötigt. Abhängig von den \
+	Sicherheitsrichtlinien dieses Wikis besitzt du somit möglicherweise weniger Rechte als ein Benutzer, der \
+	sich mit Benutzernamen und Passwort angemeldet hat.
+prefs.assertedname.create=Neues Benutzerprofil erstellen
+prefs.submit.setname=Benutzernamen setzen
+prefs.save.prefs.submit=Benutzereinstellungen speichern
+prefs.save.submit=Benutzereinstellungen speichern
+prefs.clear.submit=Benutzereinstellungen zurücksetzen
+prefs.clear.description=Falls du den Benutzernamen und deine Einstellungen von diesem Rechner löschen willst, \
+	klicke auf 'Benutzereinstellungen zurücksetzen'!<br /> \
+	<strong>Beachte</strong>: Es werden alle Einstellungen vollständig und permanent gelöscht und \
+	müssen daher gegebenenfalls erneut vorgenommen werden!
+prefs.newprofile=Neues Benutzerprofil anlegen
+prefs.oldprofile=Dein Benutzerprofil ändern
+
+prefs.errorprefix.prefs=Einstellungen konnten nicht gespeichert werden:&nbsp;
+prefs.errorprefix.profile=Benutzerprofil konnte nicht gespeichert werden:&nbsp;
+
+prefs.loginname=dein Benutzername (*)
+prefs.loginname.description=Dein Benutzername wird für die Anmeldung an diesem Wiki verwendet.
+prefs.loginname.cannotset.new=Du kannst deinen Benutzernamen nicht ändern, solange du nicht angemeldet bist.
+prefs.loginname.cannotset.exists=Du kannst deinen Benutzernamen hier nicht ändern, da er durch den Web Container \
+	verwaltet wird, und nicht durch das Wiki selbst.
+
+prefs.password=dein Passwort (*)
+prefs.password.description=Gib ein Passwort für dein Benutzerprofil ein.
+prefs.password2=Passwort wiederholen (*)
+prefs.password2.description=Gib das Passwort zur Sicherheit erneut ein.
+
+prefs.fullname=dein voller Name (*)
+prefs.fullname.description=Dein voller Name ist dein Name, unter dem du im Wiki als Benutzer auftrittst. Verwende ihn \
+	z.B. für die Zugangsberechtigungslisten (ACLs) von Seiten und für Wiki-Gruppen.
+
+prefs.email=E-Mail-Adresse
+prefs.email.description=(optional) Falls du dein Passwort einmal vergessen haben solltest, kannst du dir an diese \
+	Adresse ein neues schicken lassen.
+
+prefs.cookie.info=Mit (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.<br /> \
+	Dieses Wiki erinnert sich an dich durch den Gebrauch von Cookies. Um diese Funktion nutzen zu können, muss \
+	dein Browser Cookies von dieser Webseite akzeptieren. Wenn du auf 'Profil speichern' klickst, wird \
+	versucht, ein Cookie in deinem Browser zu speichern.
+prefs.acl.info=Du hast die oben genannten Rollen inne und bist Mitglied der oben genannten Wiki-Gruppen.<br /> \
+	In Zugangsberechtigungslisten (ACLs) und Wiki-Gruppen wird dein Benutzername oder Wiki-Name verwendet.
+
+prefs.lastmodified=Du hast dein Profil am {0} erstellt und zuletzt am {1} geändert.
+prefs.save.description=Klicke auf 'Profil speichern', um dein Profil zu sichern.
+
+prefs.save.submit=Profil speichern
+prefs.create.submit=Neues Benutzerprofil erstellen
+
+prefs.roles=Rollen
+prefs.groups=Gruppen
+prefs.creationdate=Erstellt am
+prefs.profile.lastmodified=Letzte Änderung am
+
+# Workflow generic messages
+workflow.tab=Workflow
+workflow.heading=Deine Workflow-Elemente
+workflow.decisions.heading=Eingang
+workflow.workflows.heading=Ausgang
+workflow.instructions=Diese Seite enthält Informationen zu Workflows, die von dir gestartet wurden oder deine \
+	Mitarbeit erfordern.
+workflow.noinstructions=Du hast momentan keine Workflow-Elemente.
+workflow.actor.instructions=Du musst in folgenden Workflows aktiv werden:
+workflow.owner.instructions=Du hast folgende Workflows gestartet:
+workflow.id=ID
+workflow.requester=Initiator
+workflow.item=Element
+workflow.startTime=Startzeit
+workflow.actions=Aktionen
+workflow.actor=Aktueller Bearbeiter
+workflow.submit=Erledigen
+outcome.step.abort=Abbrechen
+outcome.step.complete=Beendet
+outcome.step.continue=Fortsetzen
+outcome.decision.acknowledge=OK
+outcome.decision.approve=Genehmigen
+outcome.decision.deny=Ablehnen
+outcome.decision.hold=Zurückstellen
+outcome.decision.reassign=Neu zuweisen
+
+workflow.details.title=Details ein-/ausblenden
+workflow.details=Details...
+
+# Specific workflow/decision messages
+workflow.saveWikiPage=Wiki-Seite {2} speichern
+decision.saveWikiPage=Wiki-Seite {2} genehmigen
+notification.saveWikiPage.reject=Deine Änderung an der Seite {2} wurde abgelehnt.
+fact.pageName=Name der Seite:
+fact.diffText=Unterschiede zwischen der vorgeschlagenen und der aktuellen Version:
+fact.proposedText=Vorschlag:
+fact.currentText=Aktuelle Version:
+fact.isAuthenticated=Authentifizierter Benutzer?
+
+select.one=(bitte wählen)
+workflow.creatUserProfile=Neues Benutzerprofil {2}
+decision.createUserProfile=Neues Benutzerprofil {2}
+notification.createUserProfile.reject=Dein Antrag, das Benutzerprofil {2} anzulegen, wurde abgelehnt.
+fact.submitter=Antragsteller
+
+# PreviewContent.jsp
+preview.tab=Vorschau
+preview.info=Dies ist nur eine <strong>Vorschau</strong>! Klicke auf 'Weiter bearbeiten', um zum Editor \
+	zurückzukehren, oder klicke auf 'Speichern' wenn du mit dem Resultat zufrieden bist.
+
+# SearchBox.jsp
+sbox.search.submit=Schnellnavigation
+sbox.view=Anzeigen
+sbox.view.title=Die gewählte Seite anzeigen
+sbox.edit=Bearbeiten
+sbox.edit.title=Die gewählte Seite bearbeiten
+sbox.clone=Duplizieren
+sbox.clone.title=Die gewählte Seite duplizieren
+sbox.find=Suchen
+sbox.find.title=Erweiterte Suche
+sbox.search.result=Schnellsuche
+sbox.search.target=(Tippe einfach drauf los!)
+sbox.clearrecent=(Zurücksetzen)
+sbox.recentsearches=Letzte Suchanfragen
+
+# UploadTemplate.jsp
+# move all to attach.
+upload.title={0}: Anhang hinzufügen
+upload.heading.upload=Neuen Anhang zu {0} hochladen
+upload.attachments=aktuelle Anhänge
+upload.info=Um dieser Seite einen neuen Anhang hinzuzufügen, wähle die Datei mittels des folgenden \
+	Dialogs aus und klicke auf 'Hochladen'!
+upload.submit=Hochladen
+upload.done=Gehe zurück zu {0}
+
+# ViewTemplate.jsp
+# 0 : Application Name
+# 1 : Page name
+view.title.view={0}: {1}
+
+# The built-in editors also have their localized strings in this file.
+
+editor.plain.name=Dein <span class='accesskey'>N</span>ame
+editor.plain.remember=Cookies benutzen?
+editor.plain.email=Homepage oder E-<span class='accesskey'>M</span>ail
+editor.plain.save.submit=Speichern
+editor.plain.save.title=Speichern [ s ]
+editor.plain.preview.submit=Vorschau
+editor.plain.preview.title=Vorschau [ v ]
+editor.plain.cancel.submit=Abbrechen
+editor.plain.cancel.title=Bearbeiten abbrechen. Deine Änderungen gehen dabei verloren. [ q ]
+
+editor.plain.changenote=Kommentar:
+editor.commentsignature=Signatur
+editor.plain.find=Ersetze
+editor.plain.replace=mit
+editor.plain.matchcase=Groß-/Kleinschreibung beachten
+editor.plain.regexp=Reguläre Ausdrücke
+editor.plain.global=Alle ersetzen
+editor.plain.find.submit=Ersetzen!
+editor.plain.redo.submit=Wiederherstellen
+editor.plain.undo.submit=Rückgängig
+editor.plain.redo.title=Wiederherstellen des letzten Rücksetzens
+editor.plain.undo.title=letzten Ersetzungsvorgang rückgängig machen [ z ]
+
+#new since v2.5.100
+editor.plain.posteditor=Schlüsselwort+Tab eingeben:
+editor.plain.posteditor.title=Shift+Enter für nächstes Feld
+
+editor.plain.smartpairs=Smart Typing Pairs
+editor.plain.smartpairs.title=Automatische Paarbildung von () [] {} &lt;&gt; "" ''
+editor.plain.tabcompletion=Tab-Vervollständigung (Schlüsselwort+Tab)
+editor.plain.tabcompletion.title=Automatische Umwandlung von Schlüsselwörtern in Wiki-Markup
+
+editor.plain.editassist=Bearbeitungsassistent
+editor.plain.editassist.title=Bearbeitungsassistent ein-/ausblenden
+editor.plain.tbLink.title=link - einen Wiki-Link einfügen
+editor.plain.tbH1.title=h1 - Überschrift 1 einfügen
+editor.plain.tbH2.title=h2 - Überschrift 2 einfügen
+editor.plain.tbH3.title=h3 - Überschrift 3 einfügen
+editor.plain.tbHR.title=hr - horizontale Trennlinie einfügen
+editor.plain.tbBR.title=br - Zeilenumbruch einfügen
+editor.plain.tbPRE.title=pre - Vorformatierungsblock einfügen (Wiki-Markup wird darin ignoriert)
+editor.plain.tbDL.title=dl - Aufzählungsliste einfügen
+editor.plain.tbB.title=fett
+editor.plain.tbI.title=kursiv
+editor.plain.tbMONO.title=mono - nichtproportionale Schrift
+editor.plain.tbSUP.title=sup - hochgesetzte Schrift
+editor.plain.tbSUB.title=sub - herabgesetzte Schrift
+editor.plain.tbSTRIKE.title=strike - durchgestrichen
+editor.plain.tbTOC.title=toc - Inhaltsverzeichnis einfügen
+editor.plain.tbTAB.title=tab - Reiter (Tabs) einfügen
+editor.plain.tbTABLE.title=table - Tabelle einfügen
+editor.plain.tbIMG.title=img - Bild einfügen
+editor.plain.tbCODE.title=code - Codeblock einfügen
+editor.plain.tbQUOTE.title=quote - Zitat einfügen
+editor.plain.tbSIGN.title=sign - deine Signatur einfügen
+
+editor.preview.edit.submit=Weiter bearbeiten
+editor.preview.edit.title=Die aktuelle Seite weiter bearbeiten [ e ]
+editor.preview.save.submit=Speichern
+editor.preview.save.title=Die aktuelle Seite speichern [ s ]
+editor.preview.cancel.submit=Abbrechen
+editor.preview.cancel.title=Bearbeiten abbrechen. Deine Änderungen gehen dabei verloren. [ q ]
+
+editor.fck.noscript=Du musst Javascript in deinem Browser aktivieren, um den FCK-Editor nutzen zu können.
+editor.wikiwizard.noscript=Du musst Javascript in deinem Browser aktivieren, um den WikiWizard-Editor nutzen zu \
+	können.
+editor.wikiwizard.noapplet=Applets werden derzeit von deinem Browser nicht unterstützt. Bitte \
+	<a href="http://www.java.com/">installiere Java</a>, um den WikiWizard-Editor nutzen zu können.
+
+#blog texts in various JSPs
+blog.commenttitle=Kommentare
+blog.backtomain=Zurück zur Startseite des Blogs
+blog.addcomments=Kommentieren
+
+
+#
+# The Javascript stuff
+#
+javascript.sbox.clone.suffix=-Neu
+
+javascript.edit.allsections=(Alle)
+javascript.edit.startOfPage=(Seitenanfang)
+javascript.edit.findandreplace.nomatch=Keine Treffer gefunden!
+javascript.edit.toolbar.makeSelection=Bitte treffe zuerst eine Auswahl.
+javascript.edit.resize=Ziehen, um die Größe des Textfeldes zu ändern
+javascript.edit.areyousure=Wenn du nicht speicherst, werden deine Änderungen verloren gehen. Bist du sicher, \
+	dass du die Seite verlassen willst?
+
+javascript.favs.show=Favoriten einblenden
+javascript.favs.hide=Favoriten ausblenden
+
+javascript.quick.edit=[Abschnitt bearbeiten]
+javascript.quick.edit.title=Abschnitt \'{0}\' bearbeiten...
+
+javascript.collapse=Zuklappen
+javascript.expand=Aufklappen
+
+javascript.sort.click=Sortieren
+javascript.sort.ascending=Aufsteigende Sortierung. Klicke, um die Sortierung umzukehren.
+javascript.sort.descending=Absteigende Sortierung. Klicke, um die Sortierung umzukehren.
+javascript.filter.all=(Alle)
+
+javascript.group.validName=Bitte einen gültigen Namen für die neue Gruppe angeben!
+
+javascript.category.title=Klicken, um Kategorie [{0}] anzuzeigen...
+
+javascript.slimbox.info=Bild {0} von {1}
+javascript.slimbox.error=<h2>Fehler</h2>Es gab ein Problem mit deiner Anfrage.<br />Bitte versuche es erneut!
+javascript.slimbox.directLink=Direkter Link zum Ziel
+javascript.slimbox.remoteRequest=Anfrage zur Fernsteuerung {0} von {1}
+javascript.slimbox.previous=&laquo; Vorherige
+javascript.slimbox.next=Nächste &raquo;
+javascript.slimbox.close=Schließen &#215;
+javascript.slimbox.close.title=Schließen [Esc]
+
+javascript.tip.default.title=Weitere...
+
+javascript.prefs.areyousure=Wenn du nicht auf 'Benutzereinstellungen speichern' klickst, \
+	werden deine Einstellungen verworfen. Bist du sicher, dass diese Seite verlassen werden soll?
+
+# Outdated or superfluous properties
+
+# folgende Properties sind in der aktuellen 'default en' Datei nicht enthalten
+# Je nach Verwendung der vorliegenden Datei werden sie aber unter Umständen weiterhin benötigt.
+# Daher ist es sinnvoll, sie in diese spezielle Sektion zu verschieben.
+
+# seit v2.7.0-svn-4
+javascript.quick.top=Gehe zum Seitenanfang
+javascript.quick.previous=Gehe zum vorherigen Abschnitt
+javascript.quick.next=Gehe zum nächsten Abschnitt
+javascript.quick.bottom=Gehe zum Seitenende
+info.delete.attachmentwarning=<i>Bitte erst alle Anhänge löschen, bevor diese Seite gelöscht werden kann.</i>

Modified: incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/templates/default_es.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/templates/default_es.properties?rev=648068&r1=648067&r2=648068&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/templates/default_es.properties (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/templates/default_es.properties Mon Apr 14 16:53:43 2008
@@ -83,6 +83,7 @@
 # 0 : Application name
 # 1 : Page name
 edit.title.edit={0}: Editar: {1}
+edit.sections=Secciones
 
 # EditGroup.jsp
 editgroup.tab=Editar Grupo
@@ -366,8 +367,11 @@
 prefs.user.orientation.right=Derecha
 prefs.user.fontsize=Tamaño del Texto
 prefs.user.editorareaheight=Altura del área del Editor
-prefs.user.timeformat=Seleccione el formato de la Hora
-prefs.user.timezone=Seleccione la Zona Horaria
+prefs.user.timeformat=Selecciona el formato de la Hora
+prefs.user.timezone=Selecciona la Zona Horaria
+prefs.user.timezone.server=[SERVIDOR]
+prefs.user.language=Selecciona Idioma
+prefs.user.language.default=[POR DEFECTO]
 
 pref.fontsize.title.down=Disminuir el tamaño del Texto
 pref.fontsize.reset=Por defecto
@@ -609,6 +613,7 @@
 #
 javascript.sbox.clone.suffix=-Nuevo
 
+javascript.edit.allsections=( Todas )
 javascript.edit.startOfPage=( principio de la página )
 javascript.edit.findandreplace.nomatch=¡No se encontraron coincidencias!
 javascript.edit.toolbar.makeSelection=Primero debes hacer una selección.
@@ -616,10 +621,14 @@
 javascript.edit.areyousure=Perderás tus cambios si no presionas sobre el botón de Guardar. \
   ¿Estás seguro de querer salir de esta página?
 
+javascript.favs.show=Click para mostrar Favoritos
+javascript.favs.hide=Click para ocultar Favoritos
+
 # not yet used in jspwiki
 javascript.quick.top=Ir arriba
 javascript.quick.previous=Ir a la sección anterior
 javascript.quick.edit=Editar esta sección
+javascript.quick.edit.title = Edita sección {0}...
 javascript.quick.next=Ir a la siguiente sección
 javascript.quick.bottom=Ir abajo
 
@@ -644,4 +653,7 @@
 javascript.slimbox.close=Cerrar &#215;
 javascript.slimbox.close.title=Cerrar [Esc]
 
-javascript.tip.default.title=Más...
\ No newline at end of file
+javascript.tip.default.title=Más...
+
+javascript.prefs.areyousure=Si no haces click en el botón de Guardar Preferencias de Usuario \
+	perderás tus cambios. ¿Estás seguro de querer salir de esta página?
\ No newline at end of fileMime
View raw message