jspwiki-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From jalka...@apache.org
Subject svn commit: r637661 - in /incubator/jspwiki/trunk: ChangeLog etc/i18n/CoreResources_nl.properties etc/i18n/com/ecyrd/jspwiki/plugin/PluginResources_nl.properties src/com/ecyrd/jspwiki/Release.java
Date Sun, 16 Mar 2008 21:15:42 GMT
Author: jalkanen
Date: Sun Mar 16 14:15:41 2008
New Revision: 637661

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=637661&view=rev
Log:
Updated Dutch localization courtesy of Harry Metske.

Added:
  incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/com/ecyrd/jspwiki/plugin/PluginResources_nl.properties
Modified:
  incubator/jspwiki/trunk/ChangeLog
  incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/CoreResources_nl.properties
  incubator/jspwiki/trunk/src/com/ecyrd/jspwiki/Release.java

Modified: incubator/jspwiki/trunk/ChangeLog
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/ChangeLog?rev=637661&r1=637660&r2=637661&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/ChangeLog (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/ChangeLog Sun Mar 16 14:15:41 2008
@@ -1,5 +1,9 @@
 2008-03-16 Janne Jalkanen <jalkanen@apache.org>
 
+    * 2.6.2-rc-2
+    
+    * Updated Dutch localization, courtesy of Harry Metske.
+    
     * 2.6.2-rc-1
     
     * Updated Finnish localization.

Modified: incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/CoreResources_nl.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/CoreResources_nl.properties?rev=637661&r1=637660&r2=637661&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/CoreResources_nl.properties (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/CoreResources_nl.properties Sun Mar 16 14:15:41 2008
@@ -89,4 +89,88 @@
 markupparser.error.nointerwikiref = Er is geen InterWiki definitie in jspwiki.properties
voor "{0}"!
 markupparser.error.parserfailure = Fout in de Parser: {0}
 markupparser.error.javascriptattempt = Fout in javascript generatie! 
-markupparser.link.create = Create "{0}"
\ No newline at end of file
+markupparser.link.create = Create "{0}"
+
+# Captcha.jsp
+captcha.js.humancheckcomplete.alert=Kies de katten.
+captcha.description=We denken dat je een robot of een spammer bent. Kun je hieronder de
katten selecteren\
+          , zodat we zeker weten dat je een mens bent ?
+captcha.asirra.please.select=Selecteer alle kat foto's:
+captcha.asirra.adopt.me=Adopteer me
+captcha.submit=Submit
+
+# Install.jsp
+install.jsp.title=JSPWiki Installer
+install.jsp.intro.title=JSPWiki Installer
+install.jsp.intro.p1=Welkom! Deze kleine JSP helpt je door de eerste moeilijke fase van
JSPWiki \
+           installatie. Als je deze pagina ziet, dan heb je JSPWiki al correct
geinstalleerd \
+           in je (web)container.
+install.jsp.intro.p2=Er zijn een aantal dingen die je moet configureren. Als je submit klikt
, zal de standaard \
+           <code>jspwiki.properties</code> file worden gewijzigd, of
als ie \
+           niet gevonden kan worden, zal er een hagelnieuwe worden gemaakt.
+install.jsp.intro.p3=Dit setup systeem is echt bedoeld voor mensen die meteen aan de slag
willen. \
+           Als je JSPWiki wilt integreren in een bestaande omgeving, dan raad ik
toch aan om de file \
+           <code>jspwiki.properties</code> zelf met het handje te
wijzigen. Je vindt een voorbeeld in \
+           <code>yourwiki/WEB-INF/</code>.
+install.jsp.install.info=Goed nieuws: 
+install.jsp.install.warning=Waarschuwing: 
+install.jsp.install.error=Kon de configuratie niet opslaan: 
+install.jsp.install.msg.rnd.pwd=Omdat er nog geen administrator account bestaat, heeft JSPWiki
er een voor je gemaakt, met een \
+                random wachtwoord. Je kan dit natuurlijk later zelf wijzigen.
Het account is \
+                <strong>{0}</strong> en het wachtwoord is <strong>{1}</strong>.
\
+                <em>Schrijf dit even op een kladje en bewaar het.</em>.
\
+                JSPWiki heeft ook een groep aangemaakt met de naam <strong>{2}</strong>
waar deze user lid van is.
+install.jsp.install.msg.admin.notexists=Is dit de eerste keer dat je de Installer draait
? Zoja, dan moet je weten dat \
+                    nadat JSPWiki je configuratie voor de eerste keer
heeft gevalideerd en opgeslagen, je administratieve rechten \
+                    nodig hebt om deze pagina te benaderen. Dit doen
we om te voorkomen \
+                    dat willekeurige onverlaten iets engs met je wiki
doen.  
+
+install.jsp.basics.title=Basics
+install.jsp.basics.appname.label=Applicatie naam
+install.jsp.basics.appname.desc=Hoe moet je wiki heten ? Probeer deze naam zinvol en kort
te houden..
+install.jsp.basics.baseurl.label=Base URL
+install.jsp.basics.baseurl.desc=Vertel JSPWiki waar je wiki zich bevindt.
+install.jsp.basics.page.storage.label=Pagina opslag
+install.jsp.basics.page.storage.desc=Standaard gebruikt JSPWiki de VersioningFileProvider
die files opslaat in een directory op schijf \
+                   Als je een directory opgeeft die niet bestaat, zal JSPWiki
er een \
+                   voor je aanmaken. Alle attachments worden ook in deze
directory opgeslagen.
+
+install.jsp.security.title=Security
+install.jsp.security.sec.conf.label=Security configuratie
+install.jsp.security.sec.conf.opt1=JAAS en container security (standaard)
+install.jsp.security.sec.conf.opt2=Alleen Container security
+install.jsp.security.sec.conf.desc=Standaard zal JSPWiki de toegang beheren via een JAAS-based
security systeem. \
+                  Het houdt ook rekening met container security beperkingen,
mocht je die hebben, \
+                  als je ze b.v. enabled hebt in de <code>web.xml</code>.
Als je JAAS security uitzet, \
+                  kan het zijn dat JSPWiki niet helemaal werkt zoals verwacht.
Je kan dit af en toe doen om te troubleshooten.
+install.jsp.security.admaccount.label=Administrator account
+install.jsp.security.admaccount.enabled=Enabled
+install.jsp.security.admaccount.notenabled=Niet Enabled
+install.jsp.security.admaccount.enabled.desc=Deze wiki heeft een administrator account genaamd
<strong>admin</strong> die lid is van \
+                       de wiki groep <strong>Admin</strong>.
Standaard zal JSPWiki's security policy alle leden van de Admin groep \
+                       de krachtige <code>AllPermission</code>
toekennen.
+install.jsp.security.admaccount.notenabled.desc=Het lijkt er op dat deze wiki geen administrator
account heeft. Als je <em>Configure!</em>,\
+                        klikt, zal JSPWiki er een voor je maken.
+
+install.jsp.adv.settings.title=Advanced Settings
+install.jsp.adv.settings.logfile.label=Log files
+install.jsp.adv.settings.logfile.desc=JSPWiki gebruikt Jakarta Log4j voor logging. Vertel
JSPWiki waar de log files terecht moeten komen.
+install.jsp.adv.settings.workdir.label=Work directory
+install.jsp.adv.settings.workdir.desc=Dit is de plek waar alle caches en andere runtime spullen
worden opgeslagen.
+install.jsp.instr.desc=Als je op <em>Configure!</em> klikt, zal de Installer
je instelling opslaan in <code>{0}</code>. \
+            Hij zal ook een Administrator account met een random wachtwoord en
een Admin group aanmaken. 
+install.jsp.instr.submit=Configureer!
+install.jsp.validated.new.props=Hier is je hagelnieuwe jspwiki.properties
+
+# Installer.java
+install.installer.unable.read.props=Kan de properties niet lezen: {0}
+install.installer.default.appname=MijnWiki
+install.installer.default.pagedir=Configureer mij!
+install.installer.props.saved=Je nieuwe properties zijn opgeslagen. Herstart je container
(behalve wanneer dit je eerste \
+               installatie was). Scroll naar beneden om je nieuwe jspwiki.properties
te zien.
+install.installer.props.notsaved=Kan de properties niet wegschrijven: {0}. Sla onderstaande
file op als jspwiki.properties:\n{1}
+install.installer.validate.baseurl=Je moet de base URL voor deze wiki definieren.
+install.installer.validate.pagedir=Je moet de plek configureren waar de pagina's moeten worden
opgeslagen.
+install.installer.validate.appname=Je moet de applicatie naam opgeven
+install.installer.validate.workdir=Je moet de work directory opgeven.
+install.installer.validate.logdir=Je moet de log directory opgeven.
\ No newline at end of file

Added: incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/com/ecyrd/jspwiki/plugin/PluginResources_nl.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/com/ecyrd/jspwiki/plugin/PluginResources_nl.properties?rev=637661&view=auto
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/com/ecyrd/jspwiki/plugin/PluginResources_nl.properties
(added)
+++ incubator/jspwiki/trunk/etc/i18n/com/ecyrd/jspwiki/plugin/PluginResources_nl.properties
Sun Mar 16 14:15:41 2008
@@ -0,0 +1,63 @@
+#
+# This is the Dutch language bundle for JSPWiki core plugins
+# Don't add your own plugins to this file; create your own bundle, please.
+#
+# Translation created on 2008-03-16 by Harry Metske
+
+# Common things
+
+# Date format used across JSPWiki. Please see "SimpleDateFormat" on information
+# how to handle this
+
+common.dateformat = dd.MMM.yyyy, HH:mm:ss zzzz
+
+# Errors rendering plugins
+
+plugin.error.insertionfailed=Fout opgetreden bij invoegen van plugin: {0}
+plugin.error.cannotinstantiate=Kan plugin {0} niet instantieren
+plugin.error.notallowed=Geen toegang tot plugin: {0}
+plugin.error.instantationfailed=Instantieren van plugin {0} mislukt
+plugin.error.failed=Plugin fout opgetreden
+plugin.error.couldnotfind=Plugin {0} kon niet worden gevonden.
+plugin.error.notawikiplugin=De klasse {0} is geen Wiki Plugin
+plugin.error.missingparameter=Er ontbreekt een parameter voor plugin {0} 
+plugin.error.parsingarguments=Fout opgetreden bij het parsen van parameters voor plugin {0}
+
+# TableOfContents
+
+tableofcontents.title=Inhoudsopgave
+
+# BugReportHandler
+
+bugreporthandler.new=Nieuwe pagina gemaakt: {0}
+bugreporthandler.unable=Kon geen nieuwe pagina aanmaken
+bugreporthandler.titlerequired=Een titel is verplicht !
+
+# CurrentTimePlugin
+
+currenttimeplugin.badformat=Je hebt een fout formaat opgegeven
+
+# WeblogEntryPlugin
+
+weblogentryplugin.newentry=Nieuw item
+
+# ReferringPagesPlugin
+
+# This is in JSPWikiMarkup; {0} is where you put in the number, and {1} is a link
+# to the page info with the full list
+
+referringpagesplugin.more= ... en [{0} meer|{1}]\\\\
+referringpagesplugin.nobody= ... geen
+
+# Forms plugins
+
+formclose.noneedtoshow=(hoef nu geen close te laten zien)
+forminput.namemissing=Ontbrekende parameter voor invoer element 'name'.
+forminput.noneedtoshow=(hier geen veld invoer nodig)
+formopen.missingparam=Het element 'FormOpen' verwacht de parameter {0}.
+formopen.postorgetonly=De HTTP-methode moet 'POST' of 'GET' zijn.
+formopen.noneedtoshow=(form open is hier niet nodig)
+formoutput.missingargument=De FormPlugin verwacht het argument {0}.
+formselect.namemissing=Het element 'select' verwacht een parameter 'name'.
+formtextarea.noneedtoshow=(form textarea is hier niet nodig)
+formtextarea.namemissing=Het element 'textarea' verwacht de parameter 'name'.

Modified: incubator/jspwiki/trunk/src/com/ecyrd/jspwiki/Release.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/jspwiki/trunk/src/com/ecyrd/jspwiki/Release.java?rev=637661&r1=637660&r2=637661&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jspwiki/trunk/src/com/ecyrd/jspwiki/Release.java (original)
+++ incubator/jspwiki/trunk/src/com/ecyrd/jspwiki/Release.java Sun Mar 16 14:15:41 2008
@@ -77,7 +77,7 @@
   * <p>
   * If the build identifier is empty, it is not added.
   */
-  public static final String   BUILD     = "1";
+  public static final String   BUILD     = "2";
   
   /**
   * This is the generic version string you should useMime
View raw message