jmeter-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Harald Dam <Harald....@versatel.com>
Subject RE: Strange Oracle database problem
Date Thu, 14 Jul 2005 09:01:23 GMT
Grappig om je steeds voorbij te zien komen.
Ik ben zelf (nog) niet met Jmeter bezig, dus ik kan je niet helpen.
Wel een vreemd probleem. De statement lijkt goed te zijn. Ik neem aan dat je
er wel een commit achteraan plakt.
Ik ben benieuwd wat voor reactie je nog meer krijgt.
Als er nou genoeg voorbeelden zouden zijn, dan kun je je code vergelijken.
Maar ik loop met Badboy een beetje tegen soortgelijke problemen aan, waar
het verhelderend zou zijn als ik in een soortgelijk script kon kijken hoe
men iets aangepakt heeft.

Succes in ieder geval.

Harald

-----Original Message-----
From: Sander Stevens [mailto:S.Stevens@kpn-is.nl]
Sent: Thursday, July 14, 2005 9:10 AM
To: jmeter-user@jakarta.apache.org
Subject: Strange Oracle database problem


Hi all,

I have my database settings configured and a select statement is working
fine.
select * from ipmgr.client_ip where ip_address = '80.60.92.102'

The next statement is an update. 
UPDATE ipmgr.client_ip SET status = '1' WHERE ip_address =
'80.60.92.102'

And this is giving me some problems. No result in the result tree and
the following error message in the jmeter.log. The same statement is
working fine is e.g SQL Tools. So, I use the same database
configuration, the same drivers, etc and the select is workign fine and
the update is giving me problems. Any ideas to solve to this?

2005/07/14 09:04:25 ERROR - jmeter.protocol.jdbc.sampler.JDBCSampler:
Error in JDBC sampling java.sql.SQLException: ORA-00900: invalid SQL
statement

	at
oracle.jdbc.dbaccess.DBError.throwSqlException(DBError.java:134)
	at oracle.jdbc.ttc7.TTIoer.processError(TTIoer.java:289)
	at oracle.jdbc.ttc7.v8Odscrarr.receive(v8Odscrarr.java:205)
	at oracle.jdbc.ttc7.TTC7Protocol.describe(TTC7Protocol.java:754)
	at
oracle.jdbc.driver.OracleStatement.describe(OracleStatement.java:6195)
	at
oracle.jdbc.driver.OracleResultSetMetaData.<init>(OracleResultSetMetaDat
a.java:55)
	at
oracle.jdbc.driver.OracleResultSetImpl.getMetaData(OracleResultSetImpl.j
ava:152)
	at
org.apache.jmeter.protocol.jdbc.sampler.JDBCSampler.getDataFromResultSet
(JDBCSampler.java:168)
	at
org.apache.jmeter.protocol.jdbc.sampler.JDBCSampler.sample(JDBCSampler.j
ava:89)
	at
org.apache.jmeter.threads.JMeterThread.run(JMeterThread.java:255)
	at java.lang.Thread.run(Unknown Source)

Best regards,
Sander Stevens

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: jmeter-user-unsubscribe@jakarta.apache.org
For additional commands, e-mail: jmeter-user-help@jakarta.apache.org

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: jmeter-user-unsubscribe@jakarta.apache.org
For additional commands, e-mail: jmeter-user-help@jakarta.apache.org


Mime
View raw message