jakarta-general mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Apache Wiki <wikidi...@apache.org>
Subject [Jakarta Wiki] Update of "TomaszLipiec" by OrtwinGlueck
Date Wed, 06 Jun 2007 12:53:05 GMT
Dear Wiki user,

You have subscribed to a wiki page or wiki category on "Jakarta Wiki" for change notification.

The following page has been changed by OrtwinGlueck:
http://wiki.apache.org/jakarta/TomaszLipiec

The comment on the change is:
spam

------------------------------------------------------------------------------
- Email: profesjonalna@gmail.com 
+ deleted
  
- Hi my name is Tomasz and im from Poland. 
- 
- My bio: ... - I will fill it later in english now polish version:) 
- 
- Polish: Czesc wiec postanowilem pomoc wam tutaj na wiki w moderacji mam nadzieje ze zauwazycie
moja przydatnosc w przyszlosci. Obecnie pomagam w moderacji rowniez na innych wiki moinmoin
gdzie ceniona jest moja pomoc. Pozdrawiam osoby z polski. 
- 
- My website/moja strona: [http://www.profesjonalna-reklama.pl Profesjonalna]
- 
- Thats for now i will try to update news/find bugs and fix them.
- 
- Greetings
- 

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: general-unsubscribe@jakarta.apache.org
For additional commands, e-mail: general-help@jakarta.apache.org


Mime
View raw message