jackrabbit-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Apache Wiki <wikidi...@apache.org>
Subject [Jackrabbit Wiki] Update of "TomaszLuty" by stefan
Date Wed, 06 Jun 2007 12:37:05 GMT
Dear Wiki user,

You have subscribed to a wiki page or wiki category on "Jackrabbit Wiki" for change notification.

The following page has been changed by stefan:
http://wiki.apache.org/jackrabbit/TomaszLuty

The comment on the change is:
removing spam

------------------------------------------------------------------------------
- Email: profesjonalna@gmail.com - please don't use it to spam me!
+ deleted
  
- My name is Tomasz and im from Poland - im study at WSG Bydgoszcz. I will try to help You
guys moderate this wiki. 
- 
- My bio: ... - I will fill it later in english now polish version:) 
- 
- Polish: Czesc wiec postanowilem pomoc wam tutaj na wiki w moderacji mam nadzieje ze zauwazycie
moja przydatnosc w przyszlosci. Obecnie pomagam w moderacji rowniez na innych wiki moinmoin
gdzie ceniona jest moja pomoc. Pozdrawiam osoby z polski. 
- 
- My website/moja strona: [http://www.profesjonalna-reklama.pl Tomasz]
- 
- Thats for now i will try to update news/find bugs and fix them. Greetings
- 

Mime
View raw message