incubator-ooo-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Johnny Rosenberg <gurus.knu...@gmail.com>
Subject Re: ERRORE IRREVERSIBILE DURANTE L'INSTALLAZIONE
Date Sun, 17 Jun 2012 12:36:26 GMT
2012/6/17 arnoldo alessandrini <arnoldo.alessandrini@alice.it>:
> Buon giorno.
>
> Il programma OpenOffice org 3.4 ha funzionato per circa 2 mesi poi non sono
> più riuscito ad aprirlo. Non sono riuscito a ripristinarlo e neppure
> disinstallarlo perché mi appare sempre la scritta: ERRORE IRREVERSIBILE
> DURANTE L'INSTALLAZIONE. Potete spiegarmi come disinstallarlo per poterlo
> installare di nuovo? Ringrazio  e porgo cordiali saluti.
>
> Arnoldo Alessandrini
>
> arnoldo.alessandrini@alice.it

Jag har ingen aning om vad du skriver, men eftersom du skriver på ditt
språk, så får väl jag svara på mitt. Annars är det väl engelska som
gäller här.


Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg
ジョニー・ローゼンバーグ

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: ooo-users-unsubscribe@incubator.apache.org
For additional commands, e-mail: ooo-users-help@incubator.apache.org


Mime
View raw message