incubator-ooo-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Rob Weir <robw...@apache.org>
Subject Re: CMS diff:
Date Wed, 18 Jul 2012 22:06:58 GMT
Thanks, Michal. I applied your website patch.

-Rob2012/7/18 Michal Hriň <anonymous@apache.org>:
> Clone URL (Committers only):
> https://cms.apache.org/redirect?new=anonymous;action=diff;uri=http://ooo-site.apache.org/sk%2Findex.html
>
> Michal Hriň
>
> Index: trunk/content/sk/index.html
> ===================================================================
> --- trunk/content/sk/index.html (revision 1362724)
> +++ trunk/content/sk/index.html (working copy)
> @@ -15,7 +15,7 @@
> <img alt="OSSConf2010" height="44" width="220" src="http://ulabserv.fri.uniza.sk/logos/oss10_banner220.png"/></a>&nbsp;&nbsp;<a
href="http://www.sospreskoly.org"><img src="http://www.sospreskoly.org/files/propagacia_01_1.png"
width="150" height="40" /></a><br/>
>             <img src="img/logo_sk.png" alt="Logo sk.OpenOffice" width="139"
height="60" border="0" />
>             <br />
> -            <b>Aktuálna slovenská verzia: 3.2.1</b>
> +            <b>Aktuálna slovenská verzia: 3.3.0</b>
>             </div>
>         </td>
>     </tr>
> @@ -31,7 +31,11 @@
>                         <table width="100%" cellspacing="0"
cellpadding="0" class="news">
>         <tr>
>         <b>&nbsp;&nbsp;Návody k programom a diskusné fóra<br/>&nbsp;&nbsp;nájdete
na <a href="http://www.openoffice.cz/">OpenOffice.cz</a></b>
> -        </tr>
> +        </tr>
> +                <tr>
> +        <td width="100"><b>&nbsp;11.07.2012</b></td>
> +        <td><a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/Development+Snapshot+Builds">Vývojová
verzia Apache OpenOffice 3.4.1 v slovenskom jazyku</td>
> +        </tr>
>         <tr>
>         <td width="100"><b>&nbsp;02.09.2010</b></td>
>         <td><a href="news/100902.html">Vydanie OpenOffice.org 3.2.1</td>
> @@ -89,9 +93,6 @@
>         <td><a href="news/0210072.html">Vydanie OpenOffice.org 2.3</td>
>         </tr>
>         <tr>
> -        <td width="100"><b>&nbsp;02.10.2007</b></td>
> -        <td><a href="news/021007.html">Obnovenie updatov webu</td>
> -        </tr>
>         <tr>
>                                 <td colspan="2"><br
/><a href="news/news.html">viac...</a></td>
>                             </tr>
> @@ -164,15 +165,13 @@
>                 <tr>
>                     <td colspan="2" class="obsah">
>
> -OpenOffice.org je plnohodnotný kancelársky balík, ktorý je možné prevádzkovať
na všetkých hlavných operačných systémoch a platformách. A čo je dôležité, je zadarmo
a podporuje mnohé iné kancelárske balíky.<br /><br />
> -OpenOffice.org je projektom medzinárodnej komunity dobrovoľníkov a sponzorov vrátane
hlavného sponzora, Sun Microsystems.
> -Podporuje medzinárodne prijatý štandard OpenDocument Format pre Office aplikácie
(ISO/IEC 26300:2006, OASIS Standard). OpenOffice.org je poskytovaný pod licenciou GNU Lesser
General Public Licence (LGPL) . Viac o projekte môžete nájsť na hlavnej stránke projektu
<a href="http://www.openoffice.org/" target="_blank">http://www.openoffice.org/</a>
> +Apache OpenOffice je plnohodnotný kancelársky balík, ktorý je možné prevádzkovať
na všetkých hlavných operačných systémoch a platformách. A čo je dôležité, je zadarmo
a podporuje mnohé iné kancelárske balíky.<br /><br />
> +Apache OpenOffice je projektom medzinárodnej komunity dobrovoľníkov a sponzorov,
ktorého vývoj zastrešuje organizácia Apache Software Foundation.
> +Podporuje medzinárodne prijatý štandard OpenDocument Format pre Office aplikácie
(ISO/IEC 26300:2006, OASIS Standard). Apache OpenOffice je poskytovaný pod licenciou Apache
License, Version 2.0 . Viac o projekte môžete nájsť na hlavnej stránke projektu <a
href="http://www.openoffice.org/" target="_blank">http://www.openoffice.org/</a>
> <br /><br />
> <b>Slovenská lokalizácia zahŕňa:</b><br />
> <li> inštalačný program</li>
> <li> kompletné užívateľské rozhranie (dialógy, menu, nástrojové tipy,
atď.)</li>
> -<li> kontrolu pravopisu, synonymický slovník, slovník pre delenie slov</li>
> -<li> pomocníka (zatiaľ iba čiastočne)</li>
> <li> a iné </li><br /><br />
> Stále hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by sa chceli zapojiť do projektu ako prekladatelia
alebo vývojári. V prípade že máte chuť a záujem, kliknite
> <a href="how_to_help.html">sem</a>.
>

Mime
View raw message