incubator-ooo-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Kay Schenk <kay.sch...@gmail.com>
Subject Re: CMS diff: index.mdtext
Date Mon, 30 Jul 2012 16:24:59 GMT
Michal --

This is now in production, see:

http://www.openoffice.org/sk/product/

I think it may need a <title> fix.2012/7/30 Kay Schenk <kay.schenk@gmail.com>

> Thanks, Joe -- my mistake.
>
> Ok, Michal, no problem, I will get this change done today.
>
>
> On 07/30/2012 08:34 AM, Joe Schaefer wrote:
>
>> Different path Kay, this one's in sk/product/
>> not sk/
>>
>>
>>
>>
>> ______________________________**__
>>> From: Kay Schenk <kay.schenk@gmail.com>
>>> To: ooo-dev@incubator.apache.org
>>> Cc: michalhrin@aol.com
>>> Sent: Monday, July 30, 2012 11:30 AM
>>> Subject: Re: CMS diff: index.mdtext
>>>
>>> Michal --
>>>
>>> We just applied a new "index.html" for the "sk" site yesterday. Do you
>>> want
>>> to replace the current "index.html" with this "index.mdtext"? We need to
>>> use one or the other, not both.
>>>
>>> If I apply this, I will need to delete the existing index.html.
>>>
>>> Thanks again for all your work.
>>>
>>> 2012/7/30 Michal Hriň <anonymous@apache.org>
>>>
>>> Clone URL (Committers only):
>>>>
>>>> https://cms.apache.org/**redirect?new=anonymous;action=**
>>>> diff;uri=http://ooo-site.**apache.org/sk%2Fproduct%**2Findex.mdtext<https://cms.apache.org/redirect?new=anonymous;action=diff;uri=http://ooo-site.apache.org/sk%2Fproduct%2Findex.mdtext>
>>>>
>>>> Michal Hriň
>>>>
>>>> Index: trunk/content/sk/product/**index.mdtext
>>>> ==============================**==============================**=======
>>>> --- trunk/content/sk/product/**index.mdtext    (revision 0)
>>>> +++ trunk/content/sk/product/**index.mdtext    (working copy)
>>>> @@ -0,0 +1,106 @@
>>>> +Title:   index.mdtext
>>>> +Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
>>>> +      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
>>>> +      distributed with this work for additional information
>>>> +      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
>>>> +      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
>>>> +      "License"); you may not use this file except in compliance
>>>> +      with the License. You may obtain a copy of the License at
>>>> +      .
>>>> +       http://www.apache.org/**licenses/LICENSE-2.0<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>
>>>> +      .
>>>> +      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
>>>> +      software distributed under the License is distributed on an
>>>> +      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
>>>> +      KIND, either express or implied. See the License for the
>>>> +      specific language governing permissions and limitations
>>>> +      under the License.
>>>> +
>>>> +Title: Popis produktu Apache OpenOffice
>>>> +Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
>>>> +      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
>>>> +      distributed with this work for additional information
>>>> +      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
>>>> +      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
>>>> +      "License"); you may not use this file except in compliance
>>>> +      with the License. You may obtain a copy of the License at
>>>> +      .
>>>> +      http://www.apache.org/**licenses/LICENSE-2.0<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>
>>>> +      .
>>>> +      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
>>>> +      software distributed under the License is distributed on an
>>>> +      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
>>>> +      KIND, either express or implied. See the License for the
>>>> +      specific language governing permissions and limitations
>>>> +      under the License.
>>>> +css:  /product/styles.css
>>>> +
>>>> +Kompatibilný s ostatnými hlavnými kancelárskymi balíkmi, Apache
>>>> OpenOffice je voľný na
>>>> +stiahnutie, používanie a distribúciu. [Stiahnite si ho teraz][1] a
>>>> získajte:
>>>> +
>>>> +![Apache OpenOffice?](/images/AOO_**logos/orb.jpg) # {.rfloatimg}
>>>> +
>>>> + - [Writer](writer.html "Textový procesor") textový procesor môžete
>>>> použiť na
>>>> +  čokoľvek od písania krátkych listov až po produkciu celej knihy.
>>>> +  # { .product-writer }
>>>> + - [Calc](calc.html "Tabuľkový procesor") výkonný tabuľkový procesor
>>>> so
>>>> všetkými nástrojmi
>>>> +  potrebnými na výpočty, analýzu, a poskytovanie vašich dát v
>>>> číselných
>>>> správach
>>>> +  alebo vzrušujúcich grafoch. # { .product-calc }
>>>> + - [Impress](impress.html "Prezentačný program") najrýchlejší,
>>>> najsilnejší
>>>> +  ako vytvoriť pôsobivé multimediálne prezentácie. # {
>>>> .product-impress
>>>> }
>>>> + - [Draw](draw.html "Vektorový kresliaci nástroj") umožňuje tvoriť
>>>> všetko od
>>>> +  jednoduchých diagramov až po dynamické 3D ilustrácie. # {
>>>> .product-draw }
>>>> + - [Base](base.html "Datbáza") vám umožňuje bez problémov manipulovať
>>>> s
>>>> databázami.
>>>> +  Vytvárajte a meňte tabuľky, formuláre, dopyty a zostavy, všetko
>>>> zvnútra
>>>> +  Apache OpenOffice. # { .product-base }
>>>> + - [Math](math.html "Tvorca matematických funkcií") umožňuje vám
>>>> vytvoriť
>>>> +  matematické rovnice s grafickým užívateľským rozhraním alebo
priamo
>>>> písať
>>>> +  vaše vzorce do editoru rovníc. # { .product-math }
>>>> +
>>>> +## Prečo Apache OpenOffice? #{ .why }
>>>> +
>>>> +Apache OpenOffice je synonymom **kvality**
>>>> +
>>>> +- the [roots of Apache OpenOffice][2] go back twenty years, creating a
>>>> mature
>>>> + and powerful product
>>>> +- stovky z tisícok užívateľov sa zúčastnilo beta testovania verzie
3
>>>> +- [nezávislí kritici][3] z celého sveta doporučili produkt
>>>> +- s plne otvoreným spôsobom vývoja, Apache OpenOffice nemá
>>>> + čo skryť - produkt stojí a padá na jeho povesti
>>>> +
>>>> +Apache OpenOffice je **jednoduchý na používanie**
>>>> +
>>>> +- softvér vyzerá a reaguje prirodzene a je okamžite použiteľný pre
>>>> kohokoľvek kto
>>>> + používal konkurenčný produkt
>>>> +- je ľahké prejsť na Apache OpenOffice - softvér číta všetky hlavné
>>>> + konkurenčné súbory
>>>> +- málo [jazykových prekážok][4] - ak ešte nie je dostupný vo vašom
>>>> jazyku,
>>>> + sú šance, že bude čoskoro
>>>> +- Apache OpenOffice je potporovaný globálnou komunitou priateľských
>>>> dobrovoľníkov,
>>>> + tešiacich sa na poskytnutie pomoci nováčikom a takisto aj skúseným
>>>> používateľom
>>>> +
>>>> +Apache OpenOffice je **slobodný softvér**
>>>> +
>>>> +- môžete si stiahnuť Apache OpenOffice úplne zadarmo bez licenčných
>>>> poplatkov
>>>> +- inštalovať ho na toľko počítačov koľko chcete
>>>> +- používať ho na hociaký účel - súkromný, vzdelávací, pre vládnu
a
>>>> verejnú
>>>> + správu, komerčný...
>>>> +- bez poplatku ho nahrať rodine, kamarátom, študentom, zamestnancom,
>>>> atď.
>>>> +
>>>> +Apache OpenOffice je **v súlade so štandardmi**
>>>> +
>>>> +- certifikovaný [OSI][5] organizáciou, že je v súlade s otvorenými
>>>> standardmi
>>>> + a prvý softvérový balík na svete, ktorý používa
>>>> + [OASIS][6] [OpenDocument formát][7] (ISO 26300) ako svoj natívny
>>>> formát
>>>> súborov.
>>>> +
>>>> +### [Vypátrajte viac][8] alebo [ho hneď skúste][1]!
>>>> +
>>>> +
>>>> +[1]: /sk/download.html "Stiahnuť Apache OpenOffice"
>>>> +[2]: /about_us/milestones.html
>>>> +[3]: reviews.html
>>>> +[4]: /projects/native-lang.html
>>>> +[5]: http://www.opensource.org/**docs/definition.php<http://www.opensource.org/docs/definition.php>
>>>> +[6]: http://www.oasis-open.org/
>>>> +[7]: http://www.oasis-open.org/**committees/tc_home.php?wg_**
>>>> abbrev=office<http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office>
>>>> +[8]: development/releases/index.**html
>>>> \ No newline at end of file
>>>>
>>>> Property changes on: trunk/content/sk/product/**index.mdtext
>>>> ______________________________**______________________________**_______
>>>> Added: svn:eol-style
>>>> ## -0,0 +1 ##
>>>> +native
>>>> \ No newline at end of property
>>>>
>>>>
>>>>
>>>
>>> --
>>> ------------------------------**------------------------------**
>>> ----------------------------
>>> MzK
>>>
>>> "I'm just a normal jerk who happens to make music.
>>> As long as my brain and fingers work, I'm cool."
>>>                -- Eddie Van Halen
>>>
>>>
>>>
>>>
> --
> ------------------------------**------------------------------**
> ------------
> MzK
>
> "I'm just a normal jerk who happens to make music.
> As long as my brain and fingers work, I'm cool."
>                -- Eddie Van Halen
>
>
>


-- 
----------------------------------------------------------------------------------------
MzK

"I'm just a normal jerk who happens to make music.
 As long as my brain and fingers work, I'm cool."
               -- Eddie Van Halen

Mime
 • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message