incubator-ooo-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Michal Hriň" <michalh...@aol.com>
Subject Re: CMS diff: index.mdtext
Date Tue, 31 Jul 2012 12:50:59 GMT
Thanks Kay for applying that patches,

I ' ll fix that title soon,

--
Regards,
Michal HriňMichal --

This is now in production, see:

http://www.openoffice.org/sk/product/

I think it may need a <title> fix.2012/7/30 Kay Schenk <kay.schenk@gmail.com>
Thanks, Joe -- my mistake.

Ok, Michal, no problem, I will get this change done today.

On 07/30/2012 08:34 AM, Joe Schaefer wrote:
Different path Kay, this one's in sk/product/
not sk/
________________________________
From: Kay Schenk <kay.schenk@gmail.com>
To: ooo-dev@incubator.apache.org
Cc: michalhrin@aol.com
Sent: Monday, July 30, 2012 11:30 AM
Subject: Re: CMS diff: index.mdtext

Michal --

We just applied a new "index.html" for the "sk" site yesterday. Do you 
want
to replace the current "index.html" with this "index.mdtext"? We need to
use one or the other, not both.

If I apply this, I will need to delete the existing index.html.

Thanks again for all your work.

2012/7/30 Michal Hriň <anonymous@apache.org>

Clone URL (Committers only):

https://cms.apache.org/redirect?new=anonymous;action=diff;uri=http://ooo-site.apache.org/sk%2Fproduct%2Findex.mdtext

Michal Hriň

Index: trunk/content/sk/product/index.mdtext
===================================================================
--- trunk/content/sk/product/index.mdtext       (revision 0)
+++ trunk/content/sk/product/index.mdtext       (working copy)
@@ -0,0 +1,106 @@
+Title:     index.mdtext
+Notice:    Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+           or more contributor license agreements.  See the NOTICE file
+           distributed with this work for additional information
+           regarding copyright ownership.  The ASF licenses this file
+           to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+           "License"); you may not use this file except in compliance
+           with the License.  You may obtain a copy of the License at
+           .
+             http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+           .
+           Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+           software distributed under the License is distributed on an
+           "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+           KIND, either express or implied.  See the License for the
+           specific language governing permissions and limitations
+           under the License.
+
+Title:  Popis produktu Apache OpenOffice
+Notice:    Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+           or more contributor license agreements.  See the NOTICE file
+           distributed with this work for additional information
+           regarding copyright ownership.  The ASF licenses this file
+           to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+           "License"); you may not use this file except in compliance
+           with the License.  You may obtain a copy of the License at
+           .
+            http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+           .
+           Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+           software distributed under the License is distributed on an
+           "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+           KIND, either express or implied.  See the License for the
+           specific language governing permissions and limitations
+           under the License.
+css:    /product/styles.css
+
+Kompatibilný s ostatnými hlavnými kancelárskymi balíkmi, Apache
OpenOffice je voľný na
+stiahnutie, používanie a distribúciu. [Stiahnite si ho teraz][1] a
získajte:
+
+![Apache OpenOffice?](/images/AOO_logos/orb.jpg) # {.rfloatimg}
+
+  - [Writer](writer.html "Textový procesor") textový procesor môžete
použiť na
+    čokoľvek od písania krátkych listov až po produkciu celej knihy.
+    # { .product-writer }
+  - [Calc](calc.html "Tabuľkový procesor") výkonný tabuľkový procesor 
so
všetkými nástrojmi
+    potrebnými na výpočty, analýzu, a poskytovanie vašich dát v 
číselných
správach
+    alebo vzrušujúcich grafoch. # { .product-calc }
+  - [Impress](impress.html "Prezentačný program") najrýchlejší,
najsilnejší
+    ako vytvoriť pôsobivé multimediálne prezentácie. # { 
.product-impress
}
+  - [Draw](draw.html "Vektorový kresliaci nástroj") umožňuje tvoriť
všetko od
+    jednoduchých diagramov až po dynamické 3D ilustrácie. # {
.product-draw }
+  - [Base](base.html "Datbáza") vám umožňuje bez problémov manipulovať 
s
databázami.
+    Vytvárajte a meňte tabuľky, formuláre, dopyty a zostavy, všetko
zvnútra
+    Apache OpenOffice. # { .product-base }
+  - [Math](math.html "Tvorca matematických funkcií") umožňuje vám 
vytvoriť
+    matematické rovnice s grafickým užívateľským rozhraním alebo priamo
písať
+    vaše vzorce do editoru rovníc. # { .product-math }
+
+## Prečo Apache OpenOffice? #{ .why }
+
+Apache OpenOffice je synonymom **kvality**
+
+- the [roots of Apache OpenOffice][2] go back twenty years, creating a
mature
+  and powerful product
+- stovky z tisícok užívateľov sa zúčastnilo beta testovania verzie 3
+- [nezávislí kritici][3] z celého sveta doporučili produkt
+- s plne otvoreným spôsobom vývoja, Apache OpenOffice nemá
+  čo skryť - produkt stojí a padá na jeho povesti
+
+Apache OpenOffice je **jednoduchý na používanie**
+
+- softvér vyzerá a reaguje prirodzene a je okamžite použiteľný pre
kohokoľvek kto
+  používal konkurenčný produkt
+- je ľahké prejsť na Apache OpenOffice - softvér číta všetky hlavné
+  konkurenčné súbory
+- málo [jazykových prekážok][4] - ak ešte nie je dostupný vo vašom 
jazyku,
+  sú šance, že bude čoskoro
+- Apache OpenOffice je potporovaný globálnou komunitou priateľských
dobrovoľníkov,
+  tešiacich sa na poskytnutie pomoci nováčikom a takisto aj skúseným
používateľom
+
+Apache OpenOffice je **slobodný softvér**
+
+- môžete si stiahnuť Apache OpenOffice úplne zadarmo bez licenčných
poplatkov
+- inštalovať ho na toľko počítačov koľko chcete
+- používať ho na hociaký účel - súkromný, vzdelávací, pre vládnu a 
verejnú
+  správu, komerčný...
+- bez poplatku ho nahrať rodine, kamarátom, študentom, zamestnancom, 
atď.
+
+Apache OpenOffice je **v súlade so štandardmi**
+
+- certifikovaný [OSI][5] organizáciou, že je v súlade s otvorenými
standardmi
+  a prvý softvérový balík na svete, ktorý používa
+  [OASIS][6] [OpenDocument formát][7] (ISO 26300) ako svoj natívny 
formát
súborov.
+
+### [Vypátrajte viac][8] alebo [ho hneď skúste][1]!
+
+
+[1]: /sk/download.html "Stiahnuť Apache OpenOffice"
+[2]: /about_us/milestones.html
+[3]: reviews.html
+[4]: /projects/native-lang.html
+[5]: http://www.opensource.org/docs/definition.php
+[6]: http://www.oasis-open.org/
+[7]: http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office
+[8]: development/releases/index.html
\ No newline at end of file

Property changes on: trunk/content/sk/product/index.mdtext
___________________________________________________________________
Added: svn:eol-style
## -0,0 +1 ##
+native
\ No newline at end of property
--
-------------------------------------------------------------------------
---------------
MzK

"I'm just a normal jerk who happens to make music.
As long as my brain and fingers work, I'm cool."
                               -- Eddie Van Halen
--
------------------------------------------------------------------------
MzK

"I'm just a normal jerk who happens to make music.
 As long as my brain and fingers work, I'm cool."
                              -- Eddie Van Halen

--
-------------------------------------------------------------------------
---------------
MzK

"I'm just a normal jerk who happens to make music.
 As long as my brain and fingers work, I'm cool."
                              -- Eddie Van Halen

  

Mime
View raw message