incubator-ooo-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Dave Fisher <dave2w...@comcast.net>
Subject Re: CMS diff: index.mdtext
Date Wed, 25 Jul 2012 21:57:07 GMT
Ooops.

This is product/index. Sorry.

Regards,
Dave

On Jul 25, 2012, at 2:50 PM, Dave Fisher wrote:

> Michal,
> 
> Please choose to use either index.mdtext or index.html. You've created the mdtext version
here, but then you've subsequently updated the index.html. If you'd like to experiment with
a markdown version of index.html then please create it first as test.mdtext.
> 
> I know that there are ways to get class and id into Markdown. Someone will need to research
the question.
> 
> Regards,
> Dave
> 
> On Jul 25, 2012, at 2:01 PM, Michal Hriň wrote:
> 
>> Clone URL (Committers only):
>> https://cms.apache.org/redirect?new=anonymous;action=diff;uri=http://ooo-site.apache.org/sk%2Fproduct%2Findex.mdtext
>> 
>> Michal Hriň
>> 
>> Index: trunk/content/sk/product/index.mdtext
>> ===================================================================
>> --- trunk/content/sk/product/index.mdtext	(revision 0)
>> +++ trunk/content/sk/product/index.mdtext	(working copy)
>> @@ -0,0 +1,106 @@
>> +Title: index.mdtext
>> +Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
>> +      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
>> +      distributed with this work for additional information
>> +      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
>> +      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
>> +      "License"); you may not use this file except in compliance
>> +      with the License. You may obtain a copy of the License at
>> +      .
>> +       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
>> +      .
>> +      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
>> +      software distributed under the License is distributed on an
>> +      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
>> +      KIND, either express or implied. See the License for the
>> +      specific language governing permissions and limitations
>> +      under the License.
>> +
>> +Title: Popis produktu Apache OpenOffice
>> +Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
>> +      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
>> +      distributed with this work for additional information
>> +      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
>> +      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
>> +      "License"); you may not use this file except in compliance
>> +      with the License. You may obtain a copy of the License at
>> +      .
>> +       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
>> +      .
>> +      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
>> +      software distributed under the License is distributed on an
>> +      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
>> +      KIND, either express or implied. See the License for the
>> +      specific language governing permissions and limitations
>> +      under the License.
>> +css:  /product/styles.css
>> +
>> +Kompatibilný s ostatnými hlavnými kancelárskymi balíkmi, Apache OpenOffice
je voľný na
>> +stiahnutie, používanie a distribúciu. [Stiahnite si ho teraz][1] a získajte:
>> +
>> +![Apache OpenOffice?](/images/AOO_logos/orb.jpg) # {.rfloatimg}
>> +
>> + - [Writer](writer.html "Textový procesor") textový procesor môžete použiť
na
>> +  čokoľvek od písania krátkych listov až po produkciu celej knihy.
>> +  # { .product-writer }
>> + - [Calc](calc.html "Tabuľkový procesor") výkonný tabuľkový procesor so všetkými
nástrojmi
>> +  potrebnými na výpočty, analýzu, a poskytovanie vašich dát v číselných
správach
>> +  alebo vzrušujúcich grafoch. # { .product-calc }
>> + - [Impress](impress.html "Prezentačný program") najrýchlejší, najsilnejší
>> +  ako vytvoriť pôsobivé multimediálne prezentácie. # { .product-impress }
>> + - [Draw](draw.html "Vektorový kresliaci nástroj") umožňuje tvoriť všetko
od
>> +  jednoduchých diagramov až po dynamické 3D ilustrácie. # { .product-draw
}
>> + - [Base](base.html "Datbáza") vám umožňuje bez problémov manipulovať s databázami.
>> +  Vytvárajte a meňte tabuľky, formuláre, dopyty a zostavy, všetko zvnútra
>> +  Apache OpenOffice. # { .product-base }
>> + - [Math](math.html "Tvorca matematických funkcií") umožňuje vám vytvoriť
>> +  matematické rovnice s grafickým užívateľským rozhraním alebo priamo písať
>> +  vaše vzorce do editoru rovníc. # { .product-math }
>> +
>> +## Prečo Apache OpenOffice? #{ .why }
>> +
>> +Apache OpenOffice je synonymom **kvality**
>> +
>> +- the [roots of Apache OpenOffice][2] go back twenty years, creating a mature
>> + and powerful product
>> +- stovky z tisícok užívateľov sa zúčastnilo beta testovania verzie 3
>> +- [nezávislí kritici][3] z celého sveta doporučili produkt
>> +- s plne otvoreným spôsobom vývoja, Apache OpenOffice nemá
>> + čo skryť - produkt stojí a padá na jeho povesti
>> +
>> +Apache OpenOffice je **jednoduchý na používanie**
>> +
>> +- softvér vyzerá a reaguje prirodzene a je okamžite použiteľný pre kohokoľvek
kto
>> + používal konkurenčný produkt
>> +- je ľahké prejsť na Apache OpenOffice - softvér číta všetky hlavné
>> + konkurenčné súbory
>> +- málo [jazykových prekážok][4] - ak ešte nie je dostupný vo vašom jazyku,
>> + sú šance, že bude čoskoro
>> +- Apache OpenOffice je potporovaný globálnou komunitou priateľských dobrovoľníkov,
>> + tešiacich sa na poskytnutie pomoci nováčikom a takisto aj skúseným používateľom
>> +
>> +Apache OpenOffice je **slobodný softvér**
>> +
>> +- môžete si stiahnuť Apache OpenOffice úplne zadarmo bez licenčných poplatkov
>> +- inštalovať ho na toľko počítačov koľko chcete
>> +- používať ho na hociaký účel - súkromný, vzdelávací, pre vládnu a verejnú
>> + správu, komerčný...
>> +- bez poplatku ho nahrať rodine, kamarátom, študentom, zamestnancom, atď.
>> +
>> +Apache OpenOffice je **v súlade so štandardmi**
>> +
>> +- certifikovaný [OSI][5] organizáciou, že je v súlade s otvorenými standardmi
>> + a prvý softvérový balík na svete, ktorý používa
>> + [OASIS][6] [OpenDocument formát][7] (ISO 26300) ako svoj natívny formát súborov.
>> +
>> +### [Vypátrajte viac][8] alebo [ho hneď skúste][1]!
>> +
>> +
>> +[1]: /sk/download.html "Stiahnuť Apache OpenOffice"
>> +[2]: /about_us/milestones.html
>> +[3]: reviews.html
>> +[4]: /projects/native-lang.html
>> +[5]: http://www.opensource.org/docs/definition.php
>> +[6]: http://www.oasis-open.org/
>> +[7]: http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office
>> +[8]: development/releases/index.html
>> \ No newline at end of file
>> 
>> Property changes on: trunk/content/sk/product/index.mdtext
>> ___________________________________________________________________
>> Added: svn:eol-style
>> ## -0,0 +1 ##
>> +native
>> \ No newline at end of property
>> 
> 


Mime
View raw message