incubator-ooo-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Kay Schenk <kay.sch...@gmail.com>
Subject Re: CMS diff: index.mdtext
Date Mon, 30 Jul 2012 16:05:37 GMT
Thanks, Joe -- my mistake.

Ok, Michal, no problem, I will get this change done today.

On 07/30/2012 08:34 AM, Joe Schaefer wrote:
> Different path Kay, this one's in sk/product/
> not sk/
>
>
>
>
>> ________________________________
>> From: Kay Schenk <kay.schenk@gmail.com>
>> To: ooo-dev@incubator.apache.org
>> Cc: michalhrin@aol.com
>> Sent: Monday, July 30, 2012 11:30 AM
>> Subject: Re: CMS diff: index.mdtext
>>
>> Michal --
>>
>> We just applied a new "index.html" for the "sk" site yesterday. Do you want
>> to replace the current "index.html" with this "index.mdtext"? We need to
>> use one or the other, not both.
>>
>> If I apply this, I will need to delete the existing index.html.
>>
>> Thanks again for all your work.
>>
>> 2012/7/30 Michal Hriň <anonymous@apache.org>
>>
>>> Clone URL (Committers only):
>>>
>>> https://cms.apache.org/redirect?new=anonymous;action=diff;uri=http://ooo-site.apache.org/sk%2Fproduct%2Findex.mdtext
>>>
>>> Michal Hriň
>>>
>>> Index: trunk/content/sk/product/index.mdtext
>>> ===================================================================
>>> --- trunk/content/sk/product/index.mdtext    (revision 0)
>>> +++ trunk/content/sk/product/index.mdtext    (working copy)
>>> @@ -0,0 +1,106 @@
>>> +Title:   index.mdtext
>>> +Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
>>> +      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
>>> +      distributed with this work for additional information
>>> +      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
>>> +      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
>>> +      "License"); you may not use this file except in compliance
>>> +      with the License. You may obtain a copy of the License at
>>> +      .
>>> +       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
>>> +      .
>>> +      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
>>> +      software distributed under the License is distributed on an
>>> +      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
>>> +      KIND, either express or implied. See the License for the
>>> +      specific language governing permissions and limitations
>>> +      under the License.
>>> +
>>> +Title: Popis produktu Apache OpenOffice
>>> +Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
>>> +      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
>>> +      distributed with this work for additional information
>>> +      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
>>> +      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
>>> +      "License"); you may not use this file except in compliance
>>> +      with the License. You may obtain a copy of the License at
>>> +      .
>>> +      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
>>> +      .
>>> +      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
>>> +      software distributed under the License is distributed on an
>>> +      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
>>> +      KIND, either express or implied. See the License for the
>>> +      specific language governing permissions and limitations
>>> +      under the License.
>>> +css:  /product/styles.css
>>> +
>>> +Kompatibilný s ostatnými hlavnými kancelárskymi balíkmi, Apache
>>> OpenOffice je voľný na
>>> +stiahnutie, používanie a distribúciu. [Stiahnite si ho teraz][1] a
>>> získajte:
>>> +
>>> +![Apache OpenOffice?](/images/AOO_logos/orb.jpg) # {.rfloatimg}
>>> +
>>> + - [Writer](writer.html "Textový procesor") textový procesor môžete
>>> použiť na
>>> +  čokoľvek od písania krátkych listov až po produkciu celej knihy.
>>> +  # { .product-writer }
>>> + - [Calc](calc.html "Tabuľkový procesor") výkonný tabuľkový procesor
so
>>> všetkými nástrojmi
>>> +  potrebnými na výpočty, analýzu, a poskytovanie vašich dát v číselných
>>> správach
>>> +  alebo vzrušujúcich grafoch. # { .product-calc }
>>> + - [Impress](impress.html "Prezentačný program") najrýchlejší,
>>> najsilnejší
>>> +  ako vytvoriť pôsobivé multimediálne prezentácie. # { .product-impress
>>> }
>>> + - [Draw](draw.html "Vektorový kresliaci nástroj") umožňuje tvoriť
>>> všetko od
>>> +  jednoduchých diagramov až po dynamické 3D ilustrácie. # {
>>> .product-draw }
>>> + - [Base](base.html "Datbáza") vám umožňuje bez problémov manipulovať
s
>>> databázami.
>>> +  Vytvárajte a meňte tabuľky, formuláre, dopyty a zostavy, všetko
>>> zvnútra
>>> +  Apache OpenOffice. # { .product-base }
>>> + - [Math](math.html "Tvorca matematických funkcií") umožňuje vám vytvoriť
>>> +  matematické rovnice s grafickým užívateľským rozhraním alebo priamo
>>> písať
>>> +  vaše vzorce do editoru rovníc. # { .product-math }
>>> +
>>> +## Prečo Apache OpenOffice? #{ .why }
>>> +
>>> +Apache OpenOffice je synonymom **kvality**
>>> +
>>> +- the [roots of Apache OpenOffice][2] go back twenty years, creating a
>>> mature
>>> + and powerful product
>>> +- stovky z tisícok užívateľov sa zúčastnilo beta testovania verzie 3
>>> +- [nezávislí kritici][3] z celého sveta doporučili produkt
>>> +- s plne otvoreným spôsobom vývoja, Apache OpenOffice nemá
>>> + čo skryť - produkt stojí a padá na jeho povesti
>>> +
>>> +Apache OpenOffice je **jednoduchý na používanie**
>>> +
>>> +- softvér vyzerá a reaguje prirodzene a je okamžite použiteľný pre
>>> kohokoľvek kto
>>> + používal konkurenčný produkt
>>> +- je ľahké prejsť na Apache OpenOffice - softvér číta všetky hlavné
>>> + konkurenčné súbory
>>> +- málo [jazykových prekážok][4] - ak ešte nie je dostupný vo vašom jazyku,
>>> + sú šance, že bude čoskoro
>>> +- Apache OpenOffice je potporovaný globálnou komunitou priateľských
>>> dobrovoľníkov,
>>> + tešiacich sa na poskytnutie pomoci nováčikom a takisto aj skúseným
>>> používateľom
>>> +
>>> +Apache OpenOffice je **slobodný softvér**
>>> +
>>> +- môžete si stiahnuť Apache OpenOffice úplne zadarmo bez licenčných
>>> poplatkov
>>> +- inštalovať ho na toľko počítačov koľko chcete
>>> +- používať ho na hociaký účel - súkromný, vzdelávací, pre vládnu
a verejnú
>>> + správu, komerčný...
>>> +- bez poplatku ho nahrať rodine, kamarátom, študentom, zamestnancom, atď.
>>> +
>>> +Apache OpenOffice je **v súlade so štandardmi**
>>> +
>>> +- certifikovaný [OSI][5] organizáciou, že je v súlade s otvorenými
>>> standardmi
>>> + a prvý softvérový balík na svete, ktorý používa
>>> + [OASIS][6] [OpenDocument formát][7] (ISO 26300) ako svoj natívny formát
>>> súborov.
>>> +
>>> +### [Vypátrajte viac][8] alebo [ho hneď skúste][1]!
>>> +
>>> +
>>> +[1]: /sk/download.html "Stiahnuť Apache OpenOffice"
>>> +[2]: /about_us/milestones.html
>>> +[3]: reviews.html
>>> +[4]: /projects/native-lang.html
>>> +[5]: http://www.opensource.org/docs/definition.php
>>> +[6]: http://www.oasis-open.org/
>>> +[7]: http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office
>>> +[8]: development/releases/index.html
>>> \ No newline at end of file
>>>
>>> Property changes on: trunk/content/sk/product/index.mdtext
>>> ___________________________________________________________________
>>> Added: svn:eol-style
>>> ## -0,0 +1 ##
>>> +native
>>> \ No newline at end of property
>>>
>>>
>>
>>
>> --
>> ----------------------------------------------------------------------------------------
>> MzK
>>
>> "I'm just a normal jerk who happens to make music.
>> As long as my brain and fingers work, I'm cool."
>>                -- Eddie Van Halen
>>
>>
>>

-- 
------------------------------------------------------------------------
MzK

"I'm just a normal jerk who happens to make music.
 As long as my brain and fingers work, I'm cool."
                -- Eddie Van HalenMime
View raw message