incubator-ooo-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Michal Hriň <anonym...@apache.org>
Subject CMS diff: index.mdtext
Date Wed, 25 Jul 2012 21:01:16 GMT
Clone URL (Committers only):
https://cms.apache.org/redirect?new=anonymous;action=diff;uri=http://ooo-site.apache.org/sk%2Fproduct%2Findex.mdtext

Michal Hriň

Index: trunk/content/sk/product/index.mdtext
===================================================================
--- trunk/content/sk/product/index.mdtext	(revision 0)
+++ trunk/content/sk/product/index.mdtext	(working copy)
@@ -0,0 +1,106 @@
+Title: index.mdtext
+Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+      distributed with this work for additional information
+      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+      "License"); you may not use this file except in compliance
+      with the License. You may obtain a copy of the License at
+      .
+       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+      .
+      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+      software distributed under the License is distributed on an
+      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+      KIND, either express or implied. See the License for the
+      specific language governing permissions and limitations
+      under the License.
+
+Title: Popis produktu Apache OpenOffice
+Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+      distributed with this work for additional information
+      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+      "License"); you may not use this file except in compliance
+      with the License. You may obtain a copy of the License at
+      .
+       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+      .
+      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+      software distributed under the License is distributed on an
+      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+      KIND, either express or implied. See the License for the
+      specific language governing permissions and limitations
+      under the License.
+css:  /product/styles.css
+
+Kompatibilný s ostatnými hlavnými kancelárskymi balíkmi, Apache OpenOffice je voľný
na
+stiahnutie, používanie a distribúciu. [Stiahnite si ho teraz][1] a získajte:
+
+![Apache OpenOffice?](/images/AOO_logos/orb.jpg) # {.rfloatimg}
+
+ - [Writer](writer.html "Textový procesor") textový procesor môžete použiť na
+  čokoľvek od písania krátkych listov až po produkciu celej knihy.
+  # { .product-writer }
+ - [Calc](calc.html "Tabuľkový procesor") výkonný tabuľkový procesor so všetkými
nástrojmi
+  potrebnými na výpočty, analýzu, a poskytovanie vašich dát v číselných správach
+  alebo vzrušujúcich grafoch. # { .product-calc }
+ - [Impress](impress.html "Prezentačný program") najrýchlejší, najsilnejší
+  ako vytvoriť pôsobivé multimediálne prezentácie. # { .product-impress }
+ - [Draw](draw.html "Vektorový kresliaci nástroj") umožňuje tvoriť všetko od
+  jednoduchých diagramov až po dynamické 3D ilustrácie. # { .product-draw }
+ - [Base](base.html "Datbáza") vám umožňuje bez problémov manipulovať s databázami.
+  Vytvárajte a meňte tabuľky, formuláre, dopyty a zostavy, všetko zvnútra
+  Apache OpenOffice. # { .product-base }
+ - [Math](math.html "Tvorca matematických funkcií") umožňuje vám vytvoriť
+  matematické rovnice s grafickým užívateľským rozhraním alebo priamo písať
+  vaše vzorce do editoru rovníc. # { .product-math }
+
+## Prečo Apache OpenOffice? #{ .why }
+
+Apache OpenOffice je synonymom **kvality**
+
+- the [roots of Apache OpenOffice][2] go back twenty years, creating a mature
+ and powerful product
+- stovky z tisícok užívateľov sa zúčastnilo beta testovania verzie 3
+- [nezávislí kritici][3] z celého sveta doporučili produkt
+- s plne otvoreným spôsobom vývoja, Apache OpenOffice nemá
+ čo skryť - produkt stojí a padá na jeho povesti
+
+Apache OpenOffice je **jednoduchý na používanie**
+
+- softvér vyzerá a reaguje prirodzene a je okamžite použiteľný pre kohokoľvek kto
+ používal konkurenčný produkt
+- je ľahké prejsť na Apache OpenOffice - softvér číta všetky hlavné
+ konkurenčné súbory
+- málo [jazykových prekážok][4] - ak ešte nie je dostupný vo vašom jazyku,
+ sú šance, že bude čoskoro
+- Apache OpenOffice je potporovaný globálnou komunitou priateľských dobrovoľníkov,
+ tešiacich sa na poskytnutie pomoci nováčikom a takisto aj skúseným používateľom
+
+Apache OpenOffice je **slobodný softvér**
+
+- môžete si stiahnuť Apache OpenOffice úplne zadarmo bez licenčných poplatkov
+- inštalovať ho na toľko počítačov koľko chcete
+- používať ho na hociaký účel - súkromný, vzdelávací, pre vládnu a verejnú
+ správu, komerčný...
+- bez poplatku ho nahrať rodine, kamarátom, študentom, zamestnancom, atď.
+
+Apache OpenOffice je **v súlade so štandardmi**
+
+- certifikovaný [OSI][5] organizáciou, že je v súlade s otvorenými standardmi
+ a prvý softvérový balík na svete, ktorý používa
+ [OASIS][6] [OpenDocument formát][7] (ISO 26300) ako svoj natívny formát súborov.
+
+### [Vypátrajte viac][8] alebo [ho hneď skúste][1]!
+
+
+[1]: /sk/download.html "Stiahnuť Apache OpenOffice"
+[2]: /about_us/milestones.html
+[3]: reviews.html
+[4]: /projects/native-lang.html
+[5]: http://www.opensource.org/docs/definition.php
+[6]: http://www.oasis-open.org/
+[7]: http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office
+[8]: development/releases/index.html
\ No newline at end of file

Property changes on: trunk/content/sk/product/index.mdtext
___________________________________________________________________
Added: svn:eol-style
## -0,0 +1 ##
+native
\ No newline at end of property


Mime
View raw message