incubator-ooo-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Michal Hriň <anonym...@apache.org>
Subject CMS diff:
Date Wed, 18 Jul 2012 21:44:01 GMT
Clone URL (Committers only):
https://cms.apache.org/redirect?new=anonymous;action=diff;uri=http://ooo-site.apache.org/sk%2Findex.html

Michal Hriň

Index: trunk/content/sk/index.html
===================================================================
--- trunk/content/sk/index.html	(revision 1362724)
+++ trunk/content/sk/index.html	(working copy)
@@ -15,7 +15,7 @@
 <img alt="OSSConf2010" height="44" width="220" src="http://ulabserv.fri.uniza.sk/logos/oss10_banner220.png"/></a>&nbsp;&nbsp;<a
href="http://www.sospreskoly.org"><img src="http://www.sospreskoly.org/files/propagacia_01_1.png"
width="150" height="40" /></a><br/>
 			<img src="img/logo_sk.png" alt="Logo sk.OpenOffice" width="139" height="60" border="0"
/>
 			<br />
-			<b>Aktuálna slovenská verzia: 3.2.1</b>
+			<b>Aktuálna slovenská verzia: 3.3.0</b>
 			</div>
 		</td>
 	</tr>
@@ -31,7 +31,11 @@
 						<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="news">
        <tr>
         <b>&nbsp;&nbsp;Návody k programom a diskusné fóra<br/>&nbsp;&nbsp;nájdete
na <a href="http://www.openoffice.cz/">OpenOffice.cz</a></b>
-        </tr>	
+        </tr>
+				<tr>
+        <td width="100"><b>&nbsp;11.07.2012</b></td>
+        <td><a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/Development+Snapshot+Builds">Vývojová
verzia Apache OpenOffice 3.4.1 v slovenskom jazyku</td>
+        </tr>
        <tr>
         <td width="100"><b>&nbsp;02.09.2010</b></td>
         <td><a href="news/100902.html">Vydanie OpenOffice.org 3.2.1</td>
@@ -89,9 +93,6 @@
         <td><a href="news/0210072.html">Vydanie OpenOffice.org 2.3</td>
        </tr>						
        <tr>
-        <td width="100"><b>&nbsp;02.10.2007</b></td>
-        <td><a href="news/021007.html">Obnovenie updatov webu</td>
-        </tr>	
        <tr>
 								<td colspan="2"><br /><a href="news/news.html">viac...</a></td>
 							</tr>
@@ -164,15 +165,13 @@
 				<tr>
 					<td colspan="2" class="obsah">
 
-OpenOffice.org je plnohodnotný kancelársky balík, ktorý je možné prevádzkovať na
všetkých hlavných operačných systémoch a platformách. A čo je dôležité, je zadarmo
a podporuje mnohé iné kancelárske balíky.<br /><br />
-OpenOffice.org je projektom medzinárodnej komunity dobrovoľníkov a sponzorov vrátane
hlavného sponzora, Sun Microsystems.
-Podporuje medzinárodne prijatý štandard OpenDocument Format pre Office aplikácie (ISO/IEC
26300:2006, OASIS Standard). OpenOffice.org je poskytovaný pod licenciou GNU Lesser General
Public Licence (LGPL) . Viac o projekte môžete nájsť na hlavnej stránke projektu <a
href="http://www.openoffice.org/" target="_blank">http://www.openoffice.org/</a>
+Apache OpenOffice je plnohodnotný kancelársky balík, ktorý je možné prevádzkovať
na všetkých hlavných operačných systémoch a platformách. A čo je dôležité, je zadarmo
a podporuje mnohé iné kancelárske balíky.<br /><br />
+Apache OpenOffice je projektom medzinárodnej komunity dobrovoľníkov a sponzorov, ktorého
vývoj zastrešuje organizácia Apache Software Foundation.
+Podporuje medzinárodne prijatý štandard OpenDocument Format pre Office aplikácie (ISO/IEC
26300:2006, OASIS Standard). Apache OpenOffice je poskytovaný pod licenciou Apache License,
Version 2.0 . Viac o projekte môžete nájsť na hlavnej stránke projektu <a href="http://www.openoffice.org/"
target="_blank">http://www.openoffice.org/</a>
 <br /><br />
 <b>Slovenská lokalizácia zahŕňa:</b><br />
 <li> inštalačný program</li>
 <li> kompletné užívateľské rozhranie (dialógy, menu, nástrojové tipy, atď.)</li>
-<li> kontrolu pravopisu, synonymický slovník, slovník pre delenie slov</li>
-<li> pomocníka (zatiaľ iba čiastočne)</li>
 <li> a iné </li><br /><br />
 Stále hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by sa chceli zapojiť do projektu ako prekladatelia
alebo vývojári. V prípade že máte chuť a záujem, kliknite
 <a href="how_to_help.html">sem</a>. 


Mime
View raw message