incubator-ooo-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Joe Schaefer <joe_schae...@yahoo.com>
Subject Re: CMS diff: index.mdtext
Date Mon, 30 Jul 2012 15:34:32 GMT
Different path Kay, this one's in sk/product/
not sk/
>________________________________
> From: Kay Schenk <kay.schenk@gmail.com>
>To: ooo-dev@incubator.apache.org 
>Cc: michalhrin@aol.com 
>Sent: Monday, July 30, 2012 11:30 AM
>Subject: Re: CMS diff: index.mdtext
> 
>Michal --
>
>We just applied a new "index.html" for the "sk" site yesterday. Do you want
>to replace the current "index.html" with this "index.mdtext"? We need to
>use one or the other, not both.
>
>If I apply this, I will need to delete the existing index.html.
>
>Thanks again for all your work.
>
>2012/7/30 Michal Hriň <anonymous@apache.org>
>
>> Clone URL (Committers only):
>>
>> https://cms.apache.org/redirect?new=anonymous;action=diff;uri=http://ooo-site.apache.org/sk%2Fproduct%2Findex.mdtext
>>
>> Michal Hriň
>>
>> Index: trunk/content/sk/product/index.mdtext
>> ===================================================================
>> --- trunk/content/sk/product/index.mdtext      (revision 0)
>> +++ trunk/content/sk/product/index.mdtext      (working copy)
>> @@ -0,0 +1,106 @@
>> +Title:    index.mdtext
>> +Notice:    Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
>> +          or more contributor license agreements.  See the NOTICE file
>> +          distributed with this work for additional information
>> +          regarding copyright ownership.  The ASF licenses this file
>> +          to you under the Apache License, Version 2.0 (the
>> +          "License"); you may not use this file except in compliance
>> +          with the License.  You may obtain a copy of the License at
>> +          .
>> +            http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
>> +          .
>> +          Unless required by applicable law or agreed to in writing,
>> +          software distributed under the License is distributed on an
>> +          "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
>> +          KIND, either express or implied.  See the License for the
>> +          specific language governing permissions and limitations
>> +          under the License.
>> +
>> +Title:  Popis produktu Apache OpenOffice
>> +Notice:    Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
>> +          or more contributor license agreements.  See the NOTICE file
>> +          distributed with this work for additional information
>> +          regarding copyright ownership.  The ASF licenses this file
>> +          to you under the Apache License, Version 2.0 (the
>> +          "License"); you may not use this file except in compliance
>> +          with the License.  You may obtain a copy of the License at
>> +          .
>> +            http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
>> +          .
>> +          Unless required by applicable law or agreed to in writing,
>> +          software distributed under the License is distributed on an
>> +          "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
>> +          KIND, either express or implied.  See the License for the
>> +          specific language governing permissions and limitations
>> +          under the License.
>> +css:    /product/styles.css
>> +
>> +Kompatibilný s ostatnými hlavnými kancelárskymi balíkmi, Apache
>> OpenOffice je voľný na
>> +stiahnutie, používanie a distribúciu. [Stiahnite si ho teraz][1] a
>> získajte:
>> +
>> +![Apache OpenOffice?](/images/AOO_logos/orb.jpg) # {.rfloatimg}
>> +
>> +  - [Writer](writer.html "Textový procesor") textový procesor môžete
>> použiť na
>> +    čokoľvek od písania krátkych listov až po produkciu celej knihy.
>> +    # { .product-writer }
>> +  - [Calc](calc.html "Tabuľkový procesor") výkonný tabuľkový procesor so
>> všetkými nástrojmi
>> +    potrebnými na výpočty, analýzu, a poskytovanie vašich dát v číselných
>> správach
>> +    alebo vzrušujúcich grafoch. # { .product-calc }
>> +  - [Impress](impress.html "Prezentačný program") najrýchlejší,
>> najsilnejší
>> +    ako vytvoriť pôsobivé multimediálne prezentácie. # { .product-impress
>> }
>> +  - [Draw](draw.html "Vektorový kresliaci nástroj") umožňuje tvoriť
>> všetko od
>> +    jednoduchých diagramov až po dynamické 3D ilustrácie. # {
>> .product-draw }
>> +  - [Base](base.html "Datbáza") vám umožňuje bez problémov manipulovať s
>> databázami.
>> +    Vytvárajte a meňte tabuľky, formuláre, dopyty a zostavy, všetko
>> zvnútra
>> +    Apache OpenOffice. # { .product-base }
>> +  - [Math](math.html "Tvorca matematických funkcií") umožňuje vám vytvoriť
>> +    matematické rovnice s grafickým užívateľským rozhraním alebo priamo
>> písať
>> +    vaše vzorce do editoru rovníc. # { .product-math }
>> +
>> +## Prečo Apache OpenOffice? #{ .why }
>> +
>> +Apache OpenOffice je synonymom **kvality**
>> +
>> +- the [roots of Apache OpenOffice][2] go back twenty years, creating a
>> mature
>> +  and powerful product
>> +- stovky z tisícok užívateľov sa zúčastnilo beta testovania verzie 3
>> +- [nezávislí kritici][3] z celého sveta doporučili produkt
>> +- s plne otvoreným spôsobom vývoja, Apache OpenOffice nemá
>> +  čo skryť - produkt stojí a padá na jeho povesti
>> +
>> +Apache OpenOffice je **jednoduchý na používanie**
>> +
>> +- softvér vyzerá a reaguje prirodzene a je okamžite použiteľný pre
>> kohokoľvek kto
>> +  používal konkurenčný produkt
>> +- je ľahké prejsť na Apache OpenOffice - softvér číta všetky hlavné
>> +  konkurenčné súbory
>> +- málo [jazykových prekážok][4] - ak ešte nie je dostupný vo vašom jazyku,
>> +  sú šance, že bude čoskoro
>> +- Apache OpenOffice je potporovaný globálnou komunitou priateľských
>> dobrovoľníkov,
>> +  tešiacich sa na poskytnutie pomoci nováčikom a takisto aj skúseným
>> používateľom
>> +
>> +Apache OpenOffice je **slobodný softvér**
>> +
>> +- môžete si stiahnuť Apache OpenOffice úplne zadarmo bez licenčných
>> poplatkov
>> +- inštalovať ho na toľko počítačov koľko chcete
>> +- používať ho na hociaký účel - súkromný, vzdelávací, pre vládnu a verejnú
>> +  správu, komerčný...
>> +- bez poplatku ho nahrať rodine, kamarátom, študentom, zamestnancom, atď.
>> +
>> +Apache OpenOffice je **v súlade so štandardmi**
>> +
>> +- certifikovaný [OSI][5] organizáciou, že je v súlade s otvorenými
>> standardmi
>> +  a prvý softvérový balík na svete, ktorý používa
>> +  [OASIS][6] [OpenDocument formát][7] (ISO 26300) ako svoj natívny formát
>> súborov.
>> +
>> +### [Vypátrajte viac][8] alebo [ho hneď skúste][1]!
>> +
>> +
>> +[1]: /sk/download.html "Stiahnuť Apache OpenOffice"
>> +[2]: /about_us/milestones.html
>> +[3]: reviews.html
>> +[4]: /projects/native-lang.html
>> +[5]: http://www.opensource.org/docs/definition.php
>> +[6]: http://www.oasis-open.org/
>> +[7]: http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office
>> +[8]: development/releases/index.html
>> \ No newline at end of file
>>
>> Property changes on: trunk/content/sk/product/index.mdtext
>> ___________________________________________________________________
>> Added: svn:eol-style
>> ## -0,0 +1 ##
>> +native
>> \ No newline at end of property
>>
>>
>
>
>-- 
>----------------------------------------------------------------------------------------
>MzK
>
>"I'm just a normal jerk who happens to make music.
>As long as my brain and fingers work, I'm cool."
>                              -- Eddie Van Halen
>
>
>
Mime
 • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message