incubator-ooo-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Joe Schaefer <joe_schae...@yahoo.com>
Subject Re: CMS diff:
Date Wed, 18 Jul 2012 23:19:40 GMT
Way to go folks!----- Original Message -----
> From: Rob Weir <robweir@apache.org>
> To: ooo-dev@incubator.apache.org
> Cc: joes@apache.org
> Sent: Wednesday, July 18, 2012 6:06 PM
> Subject: Re: CMS diff:
> 
> Thanks, Michal.  I applied your website patch.
> 
> -Rob
> 
> 
> 
> 2012/7/18 Michal Hriň <anonymous@apache.org>:
>> Clone URL (Committers only):
>> 
> https://cms.apache.org/redirect?new=anonymous;action=diff;uri=http://ooo-site.apache.org/sk%2Findex.html
>> 
>> Michal Hriň
>> 
>> Index: trunk/content/sk/index.html
>> ===================================================================
>> --- trunk/content/sk/index.html (revision 1362724)
>> +++ trunk/content/sk/index.html (working copy)
>> @@ -15,7 +15,7 @@
>>   <img alt="OSSConf2010" height="44" 
> width="220" 
> src="http://ulabserv.fri.uniza.sk/logos/oss10_banner220.png"/></a>&nbsp;&nbsp;<a

> href="http://www.sospreskoly.org"><img 
> src="http://www.sospreskoly.org/files/propagacia_01_1.png" 
> width="150" height="40" /></a><br/>
>>                         <img src="img/logo_sk.png" 
> alt="Logo sk.OpenOffice" width="139" height="60" 
> border="0" />
>>                         <br />
>> -                      <b>Aktuálna slovenská verzia: 3.2.1</b>
>> +                      <b>Aktuálna slovenská verzia: 3.3.0</b>
>>                         </div>
>>                 </td>
>>         </tr>
>> @@ -31,7 +31,11 @@
>>                                                 <table

> width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" 
> class="news">
>>                 <tr>
>>                   <b>&nbsp;&nbsp;Návody k programom a diskusné

> fóra<br/>&nbsp;&nbsp;nájdete na <a 
> href="http://www.openoffice.cz/">OpenOffice.cz</a></b>
>> -              </tr>
>> +              </tr>
>> +                              <tr>
>> +                <td 
> width="100"><b>&nbsp;11.07.2012</b></td>
>> +                <td><a 
> href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/Development+Snapshot+Builds">Vývojová

> verzia Apache OpenOffice 3.4.1 v slovenskom jazyku</td>
>> +              </tr>
>>                 <tr>
>>                   <td 
> width="100"><b>&nbsp;02.09.2010</b></td>
>>                   <td><a 
> href="news/100902.html">Vydanie OpenOffice.org 3.2.1</td>
>> @@ -89,9 +93,6 @@
>>                   <td><a 
> href="news/0210072.html">Vydanie OpenOffice.org 2.3</td>
>>                 </tr>
>>                 <tr>
>> -                <td 
> width="100"><b>&nbsp;02.10.2007</b></td>
>> -                <td><a 
> href="news/021007.html">Obnovenie updatov webu</td>
>> -              </tr>
>>                 <tr>
>>                                                      
          <td 
> colspan="2"><br /><a 
> href="news/news.html">viac...</a></td>
>>                                                      
  </tr>
>> @@ -164,15 +165,13 @@
>>                                 <tr>
>>                                         <td colspan="2" 
> class="obsah">
>> 
>> -OpenOffice.org je plnohodnotný kancelársky balík, ktorý je možné 
> prevádzkovať na všetkých hlavných operačných systémoch a platformách. A čo
je 
> dôležité, je zadarmo a podporuje mnohé iné kancelárske balíky.<br /><br

> />
>> -OpenOffice.org je projektom medzinárodnej komunity dobrovoľníkov a 
> sponzorov vrátane hlavného sponzora, Sun Microsystems.
>> -Podporuje medzinárodne prijatý štandard OpenDocument Format pre Office 
> aplikácie (ISO/IEC 26300:2006, OASIS Standard). OpenOffice.org je poskytovaný 
> pod licenciou GNU Lesser General Public Licence (LGPL) . Viac o projekte môžete 
> nájsť na hlavnej stránke projektu <a 
> href="http://www.openoffice.org/" 
> target="_blank">http://www.openoffice.org/</a>
>> +Apache OpenOffice je plnohodnotný kancelársky balík, ktorý je možné 
> prevádzkovať na všetkých hlavných operačných systémoch a platformách. A čo
je 
> dôležité, je zadarmo a podporuje mnohé iné kancelárske balíky.<br /><br

> />
>> +Apache OpenOffice je projektom medzinárodnej komunity dobrovoľníkov a 
> sponzorov, ktorého vývoj zastrešuje organizácia Apache Software Foundation.
>> +Podporuje medzinárodne prijatý štandard OpenDocument Format pre Office 
> aplikácie (ISO/IEC 26300:2006, OASIS Standard). Apache OpenOffice je poskytovaný 
> pod licenciou Apache License, Version 2.0 . Viac o projekte môžete nájsť na 
> hlavnej stránke projektu <a href="http://www.openoffice.org/" 
> target="_blank">http://www.openoffice.org/</a>
>>   <br /><br />
>>   <b>Slovenská lokalizácia zahŕňa:</b><br />
>>   <li> inštalačný program</li>
>>   <li> kompletné užívateľské rozhranie (dialógy, menu, nástrojové

> tipy, atď.)</li>
>> -<li> kontrolu pravopisu, synonymický slovník, slovník pre delenie 
> slov</li>
>> -<li> pomocníka (zatiaľ iba čiastočne)</li>
>>   <li> a iné </li><br /><br />
>>   Stále hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by sa chceli zapojiť do projektu ako

> prekladatelia alebo vývojári. V prípade že máte chuť a záujem, kliknite
>>   <a href="how_to_help.html">sem</a>.
>> 
> 

Mime
View raw message