incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From j..@apache.org
Subject svn commit: r1400796 [2/2] - /incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/nb/localize.sdf
Date Mon, 22 Oct 2012 08:38:43 GMT

Modified: incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/nb/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/nb/localize.sdf?rev=1400796&r1=1400795&r2=1400796&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/nb/localize.sdf (original)
+++ incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/nb/localize.sdf Mon Oct 22 08:38:42 2012
@@ -28,61666 +28,60211 @@
 #  
 #**************************************************************
 
-
-sfx2	source\bastyp\fltfnc.src	0	string	STR_FILTER_NOT_INSTALLED				0	nb	Det valgte filteret $(FILTER) er ikke installert.\nVil du installere det nå?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\bastyp\fltfnc.src	0	string	STR_FILTER_CONSULT_SERVICE				0	nb	Det valgte filteret er ikke med i den utgaven du bruker.\nDu finner informasjon om bestillinger på vår hjemmeside.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\sfx.src	0	string	STR_STYLE_FILTER_USED				0	nb	Brukte stiler				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\sfx.src	0	string	STR_STYLE_FILTER_USERDEF				0	nb	Selvvalgte stiler				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\sfx.src	0	string	STR_STYLE_FILTER_ALL				0	nb	Alle stiler				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\sfx.src	0	string	STR_ACCTITLE_PRODUCTIVITYTOOLS				0	nb	%PRODUCTNAME				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_NONAME				0	nb	Navnløs				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_CLOSE				0	nb	Lukk				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_STYLE_FILTER_AUTO				0	nb	Automatisk				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_STANDARD_SHORTCUT				0	nb	Standard				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_BYTES				0	nb	Bytes				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_KB				0	nb	KB				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_MB				0	nb	MB				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_GB				0	nb	GB				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	querybox	MSG_QUERY_LASTVERSION				0	nb	Forkaste alle endringer?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	infobox	RID_DOCALREADYLOADED_DLG				0	nb	Dokumentet er allerede åpent.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	errorbox	MSG_ERR_NO_WEBBROWSER_FOUND				0	nb	%PRODUCTNAME fant ingen nettleser på systemet. Du bør undersøke skrivebordsinnstillingene eller installere en nettleser (for eksempel Mozilla) og velge standardmappa under installasjonen.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_INTERN				0	nb	Intern				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_APPLICATION				0	nb	Program				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_VIEW				0	nb	Vis				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_DOCUMENT				0	nb	Dokumenter				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_EDIT				0	nb	Rediger				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_MACRO				0	nb	BASIC				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_OPTIONS				0	nb	Innstillinger				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_MATH				0	nb	Matte				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_NAVIGATOR				0	nb	Naviger				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_INSERT				0	nb	Sett inn				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_FORMAT				0	nb	Format				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_TEMPLATE				0	nb	Maler				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_TEXT				0	nb	Tekst				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_FRAME				0	nb	Ramme				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_GRAPHIC				0	nb	Bilde				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_TABLE				0	nb	Tabell				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_ENUMERATION				0	nb	Nummerering				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_DATA				0	nb	Data				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_SPECIAL				0	nb	Spesialfunksjoner				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_IMAGE				0	nb	Bilde				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_CHART				0	nb	Diagram				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_EXPLORER				0	nb	Utforsker				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_CONNECTOR				0	nb	Forbindelse				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_MODIFY				0	nb	Endre				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_DRAWING				0	nb	Tegning				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_CONTROLS				0	nb	Kontroller				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	infobox	MSG_CANT_QUIT				0	nb	Kan ikke avslutte programmet for øyeblikket.\nVent til alle skriverjobber og/eller \nOLE-handlinger er avsluttet og lukk alle dialogvinduer.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_ISMODIFIED				0	nb	Vil du lagre endringene i %1?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUITAPP				0	nb	~Avslutt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_STR_HELP				0	nb	Hjelp				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_STR_NOAUTOSTARTHELPAGENT				0	nb	Ingen automatisk start ved «XX»				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_HELPBAR				0	nb	Hjelpelinje				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_STR_HLPFILENOTEXIST				0	nb	Hjelpefila for dette emnet er ikke installert.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_ENVTOOLBOX				0	nb	Funksjonslinje				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SPECIALCONFIG_ERROR				0	nb	Det oppstod en feil i spesialoppsettet.\nTa kontakt med administratoren.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_EXIT				0	nb	Avslutt hurtigstart				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_TIP				0	nb	Hurtigstart for %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_FILEOPEN				0	nb	Åpne dokument				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_FROMTEMPLATE				0	nb	Fra mal …				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_PRELAUNCH				0	nb	Start %PRODUCTNAME ved oppstart av systemet.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_PRELAUNCH_UNX				0	nb	Slå av hurtigstart				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_LNKNAME				0	nb	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_FILE				0	nb	Fil				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_STARTCENTER				0	nb	Startsenter				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_RECENTDOC				0	nb	Nylig brukte dokumenter				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUERY_UPDATE_LINKS				0	nb	Oppdater alle lenker?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_DDE_ERROR				0	nb	DDE-lenka til % for % området % er ikke tilgjengelig.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	warningbox	RID_SECURITY_WARNING_HYPERLINK		HID_WARNING_SECURITY_HYPERLINK		0	nb	Denne hyperlenka er i ferd med å åpne «%s». Vil du fortsette?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	warningbox	RID_SECURITY_WARNING_NO_HYPERLINKS				0	nb	Av sikkerhetsgrunner kan ikke hyperlenka følges.\nAdressa blir ikke åpnet.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SECURITY_WARNING_TITLE				0	nb	Sikkerhetsadvarsel				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	querybox	RID_XMLSEC_QUERY_LOSINGSIGNATURE				0	nb	Dersom du lagrer, blir alle signaturene fjernet.\nVil du lagre dokumentet likevel?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	querybox	RID_XMLSEC_QUERY_SAVEBEFORESIGN				0	nb	Dette dokumentet må lagres før det kan signeres.\nVil du lagre dokumentet nå?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	infobox	RID_XMLSEC_INFO_WRONGDOCFORMAT				0	nb	Dette dokumentet må lagres i OpenDocument-formatet før det kan signeres digitalt.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_XMLSEC_DOCUMENTSIGNED				0	nb	 (Signert)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_STANDARD				0	nb	Standard				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_FILELINK				0	nb	Dokument				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_NONE				0	nb	- Ingen -				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_GRAFIKLINK				0	nb	Bilde				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_SFX_FILTERNAME_ALL				0	nb	Alle filer (*.*)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_EDITGRFLINK				0	nb	Lenkebilder				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_ERRUNOEVENTBINDUNG				0	nb	Kunne ikke finne en passende\nkomponentmetode %1\nKontroller stavinga eller metodenavnet.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_GRFILTER_OPENERROR				0	nb	Bildefila kan ikke åpnes				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_GRFILTER_IOERROR				0	nb	Bildefila kan ikke leses				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_GRFILTER_FORMATERROR				0	nb	ukjent bildeformat				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_GRFILTER_VERSIONERROR				0	nb	Denne versjonen av bildefila er ikke støtta				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_GRFILTER_FILTERERROR				0	nb	Fant ikke bildefilter				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_GRFILTER_TOOBIG				0	nb	Ikke nok minne til å sette inn bilde				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\dde.src	0	fixedtext	MD_DDE_LINKEDIT	FT_DDE_APP			40	nb	Progr~am:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\dde.src	0	fixedtext	MD_DDE_LINKEDIT	FT_DDE_TOPIC			40	nb	~Fil:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\dde.src	0	fixedtext	MD_DDE_LINKEDIT	FT_DDE_ITEM			40	nb	~Kategori:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\dde.src	0	fixedline	MD_DDE_LINKEDIT	GROUP_DDE_CHG			155	nb	Endre lenke				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\dde.src	0	modaldialog	MD_DDE_LINKEDIT				223	nb	Endre lenke				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pageitem	WIN_HELPINDEX.TC_INDEX	HELP_INDEX_PAGE_CONTENTS			0	nb	Innhold				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pageitem	WIN_HELPINDEX.TC_INDEX	HELP_INDEX_PAGE_INDEX			0	nb	Stikkord				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pageitem	WIN_HELPINDEX.TC_INDEX	HELP_INDEX_PAGE_SEARCH			0	nb	Søk				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pageitem	WIN_HELPINDEX.TC_INDEX	HELP_INDEX_PAGE_BOOKMARKS			0	nb	Bokmerker				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	fixedtext	TP_HELP_INDEX	FT_EXPRESSION			108	nb	~Søkeord				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pushbutton	TP_HELP_INDEX	PB_OPEN_INDEX			50	nb	~Vis				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	fixedtext	TP_HELP_SEARCH	FT_SEARCH			128	nb	Sø~keord				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pushbutton	TP_HELP_SEARCH	PB_SEARCH			50	nb	~Søk				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	checkbox	TP_HELP_SEARCH	CB_FULLWORDS			128	nb	~Bare hele ord				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	checkbox	TP_HELP_SEARCH	CB_SCOPE			128	nb	Søk bare i ~overskrifter				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pushbutton	TP_HELP_SEARCH	PB_OPEN_SEARCH			50	nb	~Vis				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	fixedtext	TP_HELP_BOOKMARKS	FT_BOOKMARKS			108	nb	~Bokmerker				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pushbutton	TP_HELP_BOOKMARKS	PB_BOOKMARKS			50	nb	~Vis				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_WINDOW_TITLE				0	nb	Hjelp for %PRODUCTNAME				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_INDEX_ON				0	nb	Vis navigasjonspanelet				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_INDEX_OFF				0	nb	Skjul navigasjonspanelet				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_START				0	nb	Første side				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_PREV				0	nb	Forrige side				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_NEXT				0	nb	Neste side				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_PRINT				0	nb	Skriv ut …				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_ADDBOOKMARK				0	nb	Legg til som bokmerke …				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_SEARCHDIALOG				0	nb	Finn på denne siden …				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_SOURCEVIEW				0	nb	HTML-kilde				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_FIRST_MESSAGE				0	nb	Hjelpen starter …				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_MENU_TEXT_SELECTION_MODE				0	nb	Merk tekst				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_MENU_TEXT_COPY				0	nb	~Kopier				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	fixedtext	DLG_HELP_ADDBOOKMARK	FT_BOOKMARK_TITLE			140	nb	Bokmerke:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	DLG_HELP_ADDBOOKMARK	STR_BOOKMARK_RENAME			0	nb	Endre navn på bokmerke				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	modaldialog	DLG_HELP_ADDBOOKMARK				208	nb	Legg til som bokmerke				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	menuitem	MENU_HELP_BOOKMARKS	MID_OPEN	HID_HELP_BOOKMARKS_OPEN		0	nb	Vis				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	menuitem	MENU_HELP_BOOKMARKS	MID_RENAME	HID_HELP_BOOKMARKS_RENAME		0	nb	Endre navn …				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	menuitem	MENU_HELP_BOOKMARKS	MID_DELETE	HID_HELP_BOOKMARKS_DELETE		0	nb	Slett				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	infobox	RID_INFO_NOSEARCHRESULTS				208	nb	Fant ingen emner.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	infobox	RID_INFO_NOSEARCHTEXTFOUND				208	nb	Fant ikke teksten du oppga.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	RID_HELP_ONSTARTUP_TEXT				200	nb	~Vis hjelp om %PRODUCTNAME %MODULENAME ved start				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\newstyle.src	0	fixedline	DLG_NEW_STYLE_BY_EXAMPLE	FL_COL			109	nb	Stilnavn				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\newstyle.src	0	querybox	DLG_NEW_STYLE_BY_EXAMPLE	MSG_OVERWRITE			50	nb	Denne stilen finnes allerede. Overskrive?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\newstyle.src	0	modaldialog	DLG_NEW_STYLE_BY_EXAMPLE		CMD_SID_STYLE_NEW_BY_EXAMPLE		177	nb	Lag stil				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\taskpane.src	0	string	STR_SFX_DOCK				0	nb	Fest				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\taskpane.src	0	string	STR_SFX_UNDOCK				0	nb	Løsne				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\taskpane.src	0	string	STR_SFX_TASK_PANE_VIEW				0	nb	Vis				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\taskpane.src	0	string	STR_SFX_TASKS				0	nb	Oppgaver				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\alienwarn.src	0	fixedtext	RID_DLG_ALIEN_WARNING	FT_INFOTEXT			0	nb	Dette dokumentet kan inneholde formatering eller innhold som ikke kan lagres i filformatet %FORMATNAME. Vil du likevel lagre dokumentet i dette formatet?\n\nHvis du bruker det nyeste ODF-filformatet, kan du være sikker på at all formatering og alt innhold blir lagret riktig.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\alienwarn.src	0	okbutton	RID_DLG_ALIEN_WARNING	PB_NO			0	nb	~Bruk gjeldende format				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\alienwarn.src	0	cancelbutton	RID_DLG_ALIEN_WARNING	PB_YES			0	nb	~Lagre i ODF-format				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\alienwarn.src	0	helpbutton	RID_DLG_ALIEN_WARNING	PB_MOREINFO			0	nb	~Mer informasjon …				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\alienwarn.src	0	checkbox	RID_DLG_ALIEN_WARNING	CB_WARNING_OFF			0	nb	~Spør når det ikke blir lagret i ODF-format				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\mailwindow.src	0	errorbox	RID_ERRBOX_MAIL_CONFIG				0	nb	%PRODUCTNAME finner ikke noe e-postoppsett som fungerer. Du kan i stedet lagre dette dokumentet lokalt, og ta det med som vedlegg i e-postprogrammet ditt.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	pushbutton	RID_STYLECATALOG	BT_ORG			50	nb	Hån~dtering …				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	pushbutton	RID_STYLECATALOG	BT_DEL			50	nb	~Slett …				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	pushbutton	RID_STYLECATALOG	BT_EDIT			50	nb	~Endre …				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	pushbutton	RID_STYLECATALOG	BT_NEW			50	nb	~Ny …				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	modaldialog	RID_STYLECATALOG		CMD_SID_STYLE_CATALOG		181	nb	Stilkatalog				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	string	STR_STYLE_ELEMTLIST				181	nb	Stilliste				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	string	STR_STYLE_FILTER_HIERARCHICAL				181	nb	Hierarkisk				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	toolboxitem	DLG_STYLE_DESIGNER.TB_ACTION	SID_STYLE_WATERCAN	HID_TEMPLDLG_WATERCAN		0	nb	Fyllformatmodus				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	toolboxitem	DLG_STYLE_DESIGNER.TB_ACTION	SID_STYLE_NEW_BY_EXAMPLE	HID_TEMPLDLG_NEWBYEXAMPLE		0	nb	Ny stil fra utvalg				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	toolboxitem	DLG_STYLE_DESIGNER.TB_ACTION	SID_STYLE_UPDATE_BY_EXAMPLE	HID_TEMPLDLG_UPDATEBYEXAMPLE		0	nb	Oppdater stil				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	dockingwindow	DLG_STYLE_DESIGNER		CMD_SID_STYLE_DESIGNER		116	nb	Stilbehandler				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	fixedline	TP_DOCINFOSECURITY	PASSWORD_TO_OPEN_FL			248	nb	Passord for filkryptering				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	fixedtext	TP_DOCINFOSECURITY	PASSWORD_TO_OPEN_FT			82	nb	~Passord				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	fixedtext	TP_DOCINFOSECURITY	CONFIRM_PASSWORD_TO_OPEN_FT			82	nb	~Bekreft passord				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	fixedline	TP_DOCINFOSECURITY	PASSWORD_TO_MODIFY_FL			248	nb	Passord for fildeling				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	fixedtext	TP_DOCINFOSECURITY	PASSWORD_TO_MODIFY_FT			82	nb	~Passord				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	fixedtext	TP_DOCINFOSECURITY	CONFIRM_PASSWORD_TO_MODIFY_FT			82	nb	~Bekreft passord				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	fixedline	TP_DOCINFOSECURITY	OPTIONS_FL			248	nb	Valg for fildeling				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	checkbox	TP_DOCINFOSECURITY	OPEN_READONLY_CB	HID_SECURITYTAB_OPEN_FILE_READONLY		176	nb	~Åpne fil som skrivebeskyttet				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	checkbox	TP_DOCINFOSECURITY	RECORD_CHANGES_CB	HID_SECURITYTAB_RECORD_CHANGES		176	nb	Registrere ~endringer				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	string	TP_DOCINFOSECURITY	STR_PROTECT			0	nb	~Beskytt …				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	string	TP_DOCINFOSECURITY	STR_UNPROTECT			0	nb	~Fjern beskyttelse …				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	string	TP_DOCINFOSECURITY	STR_END_REDLINING_WARNING			0	nb	Dette vil avslutte modus for redigering av endringer.\nEventuell informasjon om endringer vil gå tapt.\n\nAvslutte modus for redigering av endringer?\n\n				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	string	RID_SFX_PROTECT_RECORDS				260	nb	Beskytt endringer				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	string	RID_SFX_UNPROTECT_RECORDS				260	nb	Fjern beskyttelse				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	string	RID_SFX_INCORRECT_PASSWORD				260	nb	Feil passord				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	fixedtext	RID_DLG_SEARCH	FT_SEARCH			150	nb	~Søk etter				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	checkbox	RID_DLG_SEARCH	CB_WHOLEWORDS			150	nb	~Bare hele ord				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	checkbox	RID_DLG_SEARCH	CB_MATCHCASE			150	nb	Skill store/små ~bokstaver				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	checkbox	RID_DLG_SEARCH	CB_WRAPAROUND			150	nb	Søk ~rundt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	checkbox	RID_DLG_SEARCH	CB_BACKWARDS			150	nb	~Bakover				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	pushbutton	RID_DLG_SEARCH	PB_FIND			50	nb	~Søk				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	cancelbutton	RID_DLG_SEARCH	PB_CANCELFIND			50	nb	~Lukk				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	string	RID_DLG_SEARCH	STR_TOGGLE			50	nb	Søk ~rundt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	modelessdialog	RID_DLG_SEARCH		HID_SEARCHDIALOG		218	nb	Finn på denne siden				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfedt.src	0	fixedline	DLG_DOCINFO_EDT	FL_INFO			98	nb	Navn				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfedt.src	0	modaldialog	DLG_DOCINFO_EDT		HID_DOCINFO_EDT		166	nb	Rediger feltnavn				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	fixedline	DLG_VERSIONS	GB_NEWVERSIONS			272	nb	Nye versjoner				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	pushbutton	DLG_VERSIONS	PB_SAVE			90	nb	Lagre n~y versjon				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	checkbox	DLG_VERSIONS	CB_SAVEONCLOSE			164	nb	Lagre ~alltid ny versjon etter lukking				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	fixedline	DLG_VERSIONS	GB_OLDVERSIONS			272	nb	Eksisterende versjoner				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	fixedtext	DLG_VERSIONS	FT_DATETIME			60	nb	Dato og klokkeslett				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	fixedtext	DLG_VERSIONS	FT_SAVEDBY			60	nb	Lagret av				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	fixedtext	DLG_VERSIONS	FT_COMMENTS			60	nb	Kommentarer				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	cancelbutton	DLG_VERSIONS	PB_CLOSE			50	nb	Lukk				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	pushbutton	DLG_VERSIONS	PB_OPEN			50	nb	Åpne				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	pushbutton	DLG_VERSIONS	PB_VIEW			50	nb	~Vis …				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	pushbutton	DLG_VERSIONS	PB_DELETE			50	nb	~Slett				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	pushbutton	DLG_VERSIONS	PB_COMPARE			50	nb	Sammenlign				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	modaldialog	DLG_VERSIONS				340	nb	Versjoner av				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	fixedtext	DLG_COMMENTS	FT_DATETIME			168	nb	Dato og klokkeslett: 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	fixedtext	DLG_COMMENTS	FT_SAVEDBY			168	nb	Lagret av 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	pushbutton	DLG_COMMENTS	PB_CLOSE			50	nb	~Lukk				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	modaldialog	DLG_COMMENTS				180	nb	Sett inn versjonskommentar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	string	DLG_COMMENTS				180	nb	Versjonskommentar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	STR_RESET				0	nb	Nu~llstill				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	STR_APPLY				0	nb	Bruk				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	STR_TABPAGE_MANAGESTYLES				0	nb	Behandler				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	infobox	MSG_TABPAGE_INVALIDNAME				0	nb	Dette navnet er allerede i bruk.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	infobox	MSG_TABPAGE_INVALIDSTYLE				0	nb	Denne stilen finnes ikke.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	infobox	MSG_TABPAGE_INVALIDPARENT				0	nb	Malen kan ikke brukes som grunnmal,\nfordi den da vil bygge på seg selv.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	infobox	MSG_POOL_STYLE_NAME				0	nb	Navnet brukes allerede på en standardstil.\nVelg et annet navn.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	STR_DELETE_STYLE				0	nb	Er du sikker på at du vil slette stilen $1?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	STR_DELETE_STYLE_USED				0	nb	Du er i ferd med å slette en stil som er i bruk.\n				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	menuitem	MN_CONTEXT_TEMPLDLG	ID_NEW	HID_STYLIST_NEW		0	nb	Ny …				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	menuitem	MN_CONTEXT_TEMPLDLG	ID_EDIT	HID_STYLIST_EDIT		0	nb	Rediger …				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	menuitem	MN_CONTEXT_TEMPLDLG	ID_DELETE	HID_STYLIST_DELETE		0	nb	Slett …				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	SID_NAVIGATOR				0	nb	Dokumentstruktur				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	SID_TASKPANE				0	nb	Oppgaverute				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	errorbox	MSG_ERROR_WRONG_CONFIRM				0	nb	Feil ved passordbekreftelse				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	STR_PDF_EXPORT_SEND				0	nb	Send				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	fixedline	TP_COMMONPRINTOPTIONS	GB_REDUCE			248	nb	Reduser utskriftsdata				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	fixedtext	TP_COMMONPRINTOPTIONS	FT_OUTPUTTYPE			60	nb	Innstillinger for				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_PRINTEROUTPUT			60	nb	Sk~river				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_PRINTFILEOUTPUT			100	nb	Skriv til ~fil				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_REDUCETRANSPARENCY			115	nb	Reduser g~jennomsiktighet				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_REDUCETRANSPARENCY_AUTO			105	nb	Auto~matisk				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_REDUCETRANSPARENCY_NONE			105	nb	I~ngen gjennomsiktighet				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_REDUCEGRADIENTS			121	nb	Reduser ~fargeoverganger				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_REDUCEGRADIENTS_STRIPES			77	nb	Med ~striper				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_REDUCEGRADIENTS_COLOR			108	nb	Mellom~nyanse				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_REDUCEBITMAPS			115	nb	Reduser ~bilder				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_REDUCEBITMAPS_OPTIMAL			226	nb	Utskrift i ~høy kvalitet				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_REDUCEBITMAPS_NORMAL			226	nb	Utskrift i ~normal kvalitet				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_REDUCEBITMAPS_RESOLUTION			52	nb	~Oppløsning				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	stringlist	TP_COMMONPRINTOPTIONS.LB_REDUCEBITMAPS_RESOLUTION	1			0	nb	72 ppt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	stringlist	TP_COMMONPRINTOPTIONS.LB_REDUCEBITMAPS_RESOLUTION	2			0	nb	96 ppt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	stringlist	TP_COMMONPRINTOPTIONS.LB_REDUCEBITMAPS_RESOLUTION	3			0	nb	150 ppt (faks)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	stringlist	TP_COMMONPRINTOPTIONS.LB_REDUCEBITMAPS_RESOLUTION	4			0	nb	200 ppt (standard)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	stringlist	TP_COMMONPRINTOPTIONS.LB_REDUCEBITMAPS_RESOLUTION	5			0	nb	300 ppt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	stringlist	TP_COMMONPRINTOPTIONS.LB_REDUCEBITMAPS_RESOLUTION	6			0	nb	600 ppt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_REDUCEBITMAPS_TRANSPARENCY			226	nb	Ta med gjennomsiktige ob~jekter				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_CONVERTTOGREYSCALES			123	nb	~Gjør fargene om til gråtoner				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	fixedline	TP_COMMONPRINTOPTIONS	GB_PRINT_WARN			248	nb	Advarsler ved utskrift				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_PAPERSIZE			123	nb	P~apirstørrelse				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_PAPERORIENTATION			123	nb	Papir~retning				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_TRANSPARENCY			123	nb	Gj~ennomsiktighet				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	fixedtext	RID_WARN_PRINTTRANSPARENCY	FT_PRINTTRANSWARN			163	nb	Dette dokumentet inneholder gjennomsiktige objekter.\nDette kan føre til tregere utskrift på enkelte skrivere.\nVil du redusere graden av gjennomsiktighet?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	okbutton	RID_WARN_PRINTTRANSPARENCY	BTN_PRINTTRANS_YES			50	nb	~Ja				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	pushbutton	RID_WARN_PRINTTRANSPARENCY	BTN_PRINTTRANS_NO			50	nb	~Nei				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	cancelbutton	RID_WARN_PRINTTRANSPARENCY	BTN_PRINTTRANS_CANCEL			50	nb	~Avbryt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	RID_WARN_PRINTTRANSPARENCY	CBX_NOPRINTTRANSWARN			183	nb	Ikke ~vis denne advarselen igjen				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	modaldialog	RID_WARN_PRINTTRANSPARENCY				195	nb	Advarsel				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	STR_SFX_NEWOFFICEDOC				0	nb	%PRODUCTNAME-dokument				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODESC	FT_TITLE			60	nb	~Tittel				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODESC	FT_THEMA			60	nb	~Emne				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODESC	FT_KEYWORDS			60	nb	~Nøkkelord				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODESC	FT_COMMENT			60	nb	~Kommentar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_FILE_TYP			70	nb	Type:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	checkbox	TP_DOCINFODOC	CB_FILE_READONLY			91	nb	S~krivebeskyttet				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_FILE			70	nb	Plassering:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_FILE_SIZE			70	nb	Størrelse:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_CREATE			70	nb	Laget:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_CHANGE			70	nb	Endret:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_SIGNED			70	nb	Digitalt signert:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pushbutton	TP_DOCINFODOC	BTN_SIGNATURE			0	nb	Digital signatur …				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	TP_DOCINFODOC	STR_MULTSIGNED			0	nb	Dokument med flere signaturer				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_PRINT			70	nb	Skrevet ut:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_TIMELOG			70	nb	Total redigeringstid:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_DOCNO			70	nb	Revisjonsnummer:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pushbutton	TP_DOCINFODOC	BTN_DELETE			0	nb	Nullstill				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	checkbox	TP_DOCINFODOC	CB_USE_USERDATA			192	nb	~Bruk brukerdata				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_TEMPL			45	nb	Mal:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	TP_DOCINFODOC	STR_UNKNOWNSIZE			180	nb	ukjent				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	TP_DOCINFODOC	EDIT_FILE_NAME			180	nb	Filnavn				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pushbutton	TP_DOCINFOUSER	BTN_EDITLABEL			60	nb	~Informasjonsfelter …				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	radiobutton	TP_DOCINFORELOAD	RB_NOAUTOUPDATE			0	nb	Ingen automatisk oppfriskning				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	radiobutton	TP_DOCINFORELOAD	RB_RELOADUPDATE			0	nb	Frisk opp dette dokumentet				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFORELOAD	FT_EVERY			0	nb	hvert				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFORELOAD	FT_RELOADSECS			0	nb	sekund				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	radiobutton	TP_DOCINFORELOAD	RB_FORWARDUPDATE			0	nb	Omdiriger fra dette dokumentet				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFORELOAD	FT_AFTER			0	nb	etter				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFORELOAD	FT_FORWARDSECS			0	nb	sekund				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFORELOAD	FT_URL			0	nb	~URL				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFORELOAD	FT_FRAME			0	nb	til ramme				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	TP_DOCINFORELOAD	STR_FORWARD_ERRMSSG			0	nb	Hvis du velger «%PLACEHOLDER%», må du skrive inn en URL.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_CUSTOMPROPERTIES	FT_PROPERTIES			248	nb	~Egenskaper				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	TP_CUSTOMPROPERTIES.CTRL_PROPERTIES	STR_HEADER_NAME			8	nb	Navn				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	TP_CUSTOMPROPERTIES.CTRL_PROPERTIES	STR_HEADER_TYPE			0	nb	Type				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	TP_CUSTOMPROPERTIES.CTRL_PROPERTIES	STR_HEADER_VALUE			0	nb	Verdi				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pushbutton	TP_CUSTOMPROPERTIES	BTN_ADD			0	nb	~Legg til				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	combobox	SFX_CB_PROPERTY_NAME				60	nb	-		Egenskapsnavn		2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	1			0	nb	Kontrollert av				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	2			0	nb	Klient				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	3			0	nb	Fullført dato				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	4			0	nb	Avdeling				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	5			0	nb	MÃ¥l				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	6			0	nb	Disposisjon				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	7			0	nb	Underavdeling				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	8			0	nb	Dokumentnummer				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	9			0	nb	Redaktør				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	10			0	nb	E-post				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	11			0	nb	Videresend til				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	12			0	nb	Gruppe				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	13			0	nb	Informasjon				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	14			0	nb	Språk				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	15			0	nb	Postrutestopp				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	16			0	nb	Sak				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	17			0	nb	Kontor 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	18			0	nb	Eier 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	19			0	nb	Prosjekt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	20			0	nb	Utgiver				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	21			0	nb	Formål				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	22			0	nb	Sendt av				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	23			0	nb	Registrert av				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	24			0	nb	Registrert dato				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	25			0	nb	Referanse				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	26			0	nb	Kilde				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	27			0	nb	Status				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	28			0	nb	Telefonnummer:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	29			0	nb	Renskrevet av				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	30			0	nb	URL				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_LB_PROPERTY_TYPE	1			0	nb	Tekst				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_LB_PROPERTY_TYPE	2			0	nb	DatoTid				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_LB_PROPERTY_TYPE	3			0	nb	Dato				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_LB_PROPERTY_TYPE	4			0	nb	Varighet				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_LB_PROPERTY_TYPE	5			0	nb	Nummer				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_LB_PROPERTY_TYPE	6			0	nb	Ja eller nei?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	SFX_ST_DURATION_FORMAT				0	nb	 Y: %1 M: %2 D: %3 H: %4 M: %5 S: %6				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	radiobutton	SFX_WIN_PROPERTY_YESNO	RB_PROPERTY_YES			28	nb	Ja				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	radiobutton	SFX_WIN_PROPERTY_YESNO	RB_PROPERTY_NO			29	nb	Nei				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	imagebutton	SFX_PB_PROPERTY_REMOVE				0	nb	-		Fjern egenskap		2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	querybox	SFX_QB_WRONG_TYPE				0	nb	Verdien som er valgt, stemmer ikke med typen som er valgt.\nVerdien blir lagret som tekst.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pageitem	SID_DOCINFO.1	TP_DOCINFODOC			0	nb	Generelt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pageitem	SID_DOCINFO.1	TP_DOCINFODESC			0	nb	Beskrivelse				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pageitem	SID_DOCINFO.1	TP_CUSTOMPROPERTIES			0	nb	Selvvalgte egenskaper				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pageitem	SID_DOCINFO.1	TP_DOCINFORELOAD			0	nb	Internett				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pageitem	SID_DOCINFO.1	TP_DOCINFOSECURITY			0	nb	Sikkerhet				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	tabdialog	SID_DOCINFO				0	nb	Egenskaper for 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedline	RID_EDIT_DURATIONS	FL_DURATION			108	nb	Varighet				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	checkbox	RID_EDIT_DURATIONS	CB_NEGATIVE			60	nb	Negativ				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	RID_EDIT_DURATIONS	FT_YEAR			60	nb	~År				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	RID_EDIT_DURATIONS	FT_MONTH			60	nb	~MÃ¥neder				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	RID_EDIT_DURATIONS	FT_DAY			60	nb	~Dager				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	RID_EDIT_DURATIONS	FT_HOUR			60	nb	~Timer				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	RID_EDIT_DURATIONS	FT_MINUTE			60	nb	~Minutter				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	RID_EDIT_DURATIONS	FT_SECOND			60	nb	~Sekunder				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	RID_EDIT_DURATIONS	FT_MSECOND			60	nb	Millise~kunder				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	modaldialog	RID_EDIT_DURATIONS		HID_DLG_CUSTOMPROPS_DURATION		176	nb	Rediger varighet				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_SFX_FILEDLG_ACTUALVERSION				0	nb	Gjeldende versjon				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_SFX_EXPLORERFILE_EXPORT				0	nb	Eksporter				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_SFX_EXPLORERFILE_INSERT				0	nb	Sett inn				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_SFX_EXPLORERFILE_BUTTONINSERT				0	nb	Sett ~inn				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_SFX_IMPORT_ALL				0	nb	<Alle formater>				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_CB_AUTO_EXTENSION				0	nb	A~utomatisk filetternavn				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_CB_SELECTION				0	nb	~Merket område				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_CB_INSERT_AS_LINK				0	nb	~Lenke				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_CB_SHOW_PREVIEW				0	nb	For~håndsvisning				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_CB_READONLY				0	nb	S~krivebeskyttet				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_CB_PASSWORD				0	nb	Lagre med ~passord				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_CB_FILTER_OPTIONS				0	nb	Rediger ~filterinnstillinger				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_PB_PLAY				0	nb	~Spill				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_PB_STOP				0	nb	Sto~pp				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_PB_OPEN				0	nb	~Åpne				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_PB_SAVE				0	nb	La~gre				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_LB_IMAGE_TEMPLATE				0	nb	Stil:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_LB_TEMPLATES				0	nb	~Maler:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_LB_VERSION				0	nb	~Versjon:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\recfloat.src	0	floatingwindow	SID_RECORDING_FLOATWINDOW				0	nb	Opptak av makro				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\recfloat.src	0	string	STR_MACRO_LOSS				0	nb	Vil du virkelig avbryte opptaket? Alt som er tatt opp til nå vil gå tapt.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\recfloat.src	0	string	STR_CANCEL_RECORDING				0	nb	Avbryt opptaket				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\mgetempl.src	0	fixedtext	TP_MANAGE_STYLES	FT_NAME			61	nb	~Navn				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\mgetempl.src	0	checkbox	TP_MANAGE_STYLES	CB_AUTO			90	nb	~Automatisk oppdatering				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\mgetempl.src	0	fixedtext	TP_MANAGE_STYLES	FT_NEXT			61	nb	~Neste stil				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\mgetempl.src	0	fixedtext	TP_MANAGE_STYLES	FT_BASE			61	nb	Knyttet til				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\mgetempl.src	0	fixedtext	TP_MANAGE_STYLES	FT_REGION			61	nb	~Kategori				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\mgetempl.src	0	fixedline	TP_MANAGE_STYLES	GB_DESC			248	nb	Inneholder				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\passwd.src	0	fixedtext	DLG_PASSWD	FT_PASSWD_USER			42	nb	~Bruker				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\passwd.src	0	fixedtext	DLG_PASSWD	FT_PASSWD_PASSWORD			42	nb	~Passord				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\passwd.src	0	fixedtext	DLG_PASSWD	FT_PASSWD_CONFIRM			42	nb	~Bekreft				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\passwd.src	0	fixedline	DLG_PASSWD	GB_PASSWD_PASSWORD			132	nb	Passord				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\passwd.src	0	fixedtext	DLG_PASSWD	FT_PASSWD_PASSWORD2			42	nb	P~assord				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\passwd.src	0	fixedtext	DLG_PASSWD	FT_PASSWD_CONFIRM2			42	nb	~Bekreft				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\passwd.src	0	string	DLG_PASSWD	TEXT_PASSWD			50	nb	Passord				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\passwd.src	0	modaldialog	DLG_PASSWD		HID_PASSWD		200	nb	Oppgi passord				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	string	STR_MENU_CFGITEM				0	nb	Oppsettsmeny				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	string	STR_MENU_ADDONS				0	nb	~Tillegg				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	menuitem	MN_CLIPBOARDFUNCS	SID_CUT	CMD_SID_CUT		0	nb	~Klipp ut				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	menuitem	MN_CLIPBOARDFUNCS	SID_COPY	CMD_SID_COPY		0	nb	~Kopier				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	menuitem	MN_CLIPBOARDFUNCS	SID_PASTE	CMD_SID_PASTE		0	nb	~Lim inn				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	string	SID_WIN_FULLSCREEN				0	nb	Forlat fullskjermsmodus				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	string	STR_MENU_ADDONHELP				0	nb	~Tilleggshjelp				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	string	STR_MENU_SYNONYMS				0	nb	Synonymer				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	string	STR_MENU_NO_SYNONYM_FOUND				0	nb	(ingen)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	string	STR_MENU_THESAURUS				0	nb	~Synonymordliste …				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_NODEFPRINTER				0	nb	Fant ingen standardskriver.\nVelg en skriver og prøv igjen.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_NOSTARTPRINTER				0	nb	Klarte ikke starte skriveren.\nSjekk skriveroppsettet.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PRINTER_NOTAVAIL				0	nb	Dette dokumentet er formatert for skriveren $1, men den skriveren er ikke tilgjengelig.\nVil du bruke standardskriveren $2?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PRINT_OPTIONS				0	nb	Valg …				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PRINT_OPTIONS_TITLE				0	nb	Skrivervalg				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_ERROR_PRINTER_BUSY				0	nb	Skriveren er opptatt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_ERROR_PRINT				0	nb	Feil ved utskrift				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PRINTING				0	nb	Skriver ut				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PAGE				0	nb	Side 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_ERROR_SAVE_TEMPLATE				0	nb	Feil ved lagring av mal 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_READONLY				0	nb	 (skrivebeskyttet)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PRINT_NEWORI				0	nb	Sidestørrelsen og -retninga er endret.\nVil du lagre de nye innstillingene i det \ngjeldende dokumentet?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PRINT_NEWSIZE				0	nb	Sidestørrelsen er endret.\nVil du lagre de nye innstillingene\ni det gjeldende dokumentet?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PRINT_NEWORISIZE				0	nb	Sidestørrelsen og -retninga er endret.\nVil du lagre de nye innstillingene i det \ngjeldende dokumentet?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PREVIEW_DOCINFO				0	nb	<html><body BGCOLOR="#c0c0c0"><font FACE="Arial"><dl><dt><b>Tittel:</b><dd>$(TITEL)<dt><b>Emne:</b><dd>$(THEME)<dt><b>Nøkkelord:</b><dd>$(KEYWORDS)<dt><b>Beskrivelse:</b><dd>$(TEXT)</dl></font></body></html>				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PREVIEW_NODOCINFO				0	nb	<HTML><BODY BGCOLOR="#c0c0c0"><BR><BR><P><FONT FACE="Arial"><B>Fant ingen dokumentegenskaper.</B></FONT></P></BODY></HTML>				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	infobox	MSG_CANT_CLOSE				0	nb	Dokumentet kan ikke lukkes fordi\nen skrivejobb ikke er ferdig.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	#define	DLG_PRINTMONITOR_TEXT				0	nb	Utskriftsovervåkning				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	fixedtext	DLG_PRINTMONITOR	FT_PRINTING			100	nb	blir skrevet ut				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	DLG_PRINTMONITOR	STR_FT_PREPARATION			50	nb	gjøres klar til utskrift				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	infobox	MSG_ERROR_SEND_MAIL				112	nb	Det oppstod feil under sending av e-post. Det kan skyldes at brukerkontoen mangler eller at oppsettet er feil.\nSjekk oppsettet for %PRODUCTNAME eller innstillingene i e-postprogrammet ditt.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	querybox	MSG_QUERY_OPENASTEMPLATE				0	nb	Dette dokumentet kan ikke åpnes for redigering,\nsannsynligvis fordi tilgangsrettigheter ikke er tilstrekkelige.\nVil du bruke det som mal for et nytt dokument?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_REPAIREDDOCUMENT				0	nb	 (reparert dokument)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	errorbox	MSG_ERROR_NO_WEBBROWSER_FOUND				0	nb	%PRODUCTNAME fant ingen nettleser på systemet. Sjekk at innstillingene er rett eller installer en nettleser (for eksempel Firefox) der det blir anbefalt å installere den i løpet av installasjonen.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	querybox	MSG_CONFIRM_FILTER				0	nb	Lagring i et eksternt format kan ha ført til\ntap av informasjon. Vil du likevel lukke dokumentet?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	querybox	MSG_CONFIRM_OVERWRITE_TEMPLATE				0	nb	Dette navnet er allerede i bruk.\nVil du skrive over dokumentmalen?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DELETE_REGION				0	nb	Er sikker på at du vil slette området «$1»?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DELETE_TEMPLATE				0	nb	Er du sikker på at du vil slette posten «$1»?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	querybox	MSG_REGION_NOTEMPTY				0	nb	Denne kategorien er ikke tom.\nVil du slette den likevel?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_QUERY_SAVE_DOCUMENT				0	nb	Dokumentet «$(DOC)» er endret.\nVil du lagre endringene dine?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_STYLES				0	nb	Stiler				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_MACROS				0	nb	Makroer				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_CONFIG				0	nb	Oppsett				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_PRINT_STYLES_HEADER				0	nb	Stiler i 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_PRINT_STYLES				0	nb	Utskriftsstiler				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	errorbox	MSG_PRINT_ERROR				0	nb	Klarte ikke starte utskriftsjobben.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_BACKUP_COPY				0	nb	Kopier				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	infobox	MSG_CANT_OPEN_TEMPLATE				0	nb	Klarte ikke åpne malen.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	infobox	MSG_VIEW_OPEN_CANT_SAVE				0	nb	Dokumentet er allerede åpent for redigering.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_ERROR_SAVE				0	nb	Feil ved lagring av dokumentet 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_TEMPLATE_FILTER				0	nb	Maler				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_ERROR_COPY_TEMPLATE				0	nb	Feil ved kopiering av malen «$1».\nDet kan hende det allerede finnes en mal med dette navnet.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_ERROR_DELETE_TEMPLATE				0	nb	Malen «$1» kan ikke slettes.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_ERROR_MOVE_TEMPLATE				0	nb	Feil ved flytting av malen «$1».				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	errorbox	MSG_ERROR_RESCAN				0	nb	Oppdateringene kan ikke lagres.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_ERROR_SAVE_TEMPLATE				0	nb	Feil ved lagring av mal 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	errorbox	MSG_ERROR_RENAME_TEMPLATE				0	nb	Det oppstod en feil da navnet på malen ble endret.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	errorbox	MSG_ERROR_RENAME_TEMPLATE_REGION				0	nb	Det oppstod en feil da navnet på malkategorien ble endret.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	errorbox	MSG_ERROR_EMPTY_NAME				0	nb	Oppgi et navn.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	errorbox	MSG_ERROR_UNIQ_NAME				0	nb	Oppgi et unikt navn.\nNavnene kan ikke skilles bare på stor og liten bokstav.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_QUERY_DEFAULT_TEMPLATE				0	nb	Vil du bruke malen «$(TEXT)» som standardmal?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	querybox	MSG_QUERY_RESET_DEFAULT_TEMPLATE				0	nb	Vil du tilbakestille til standardmalen?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	infobox	MSG_TEMPLATE_DIR_NOT_EXIST				0	nb	Malmappa\n$(DIR)\nfinnes ikke.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	infobox	MSG_DOCINFO_CANTREAD				0	nb	Klarte ikke lese dokumentinformasjonen.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_ERROR_NOSTORAGE				0	nb	Den valgte fila er i feil format.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_QUERY_MUSTOWNFORMAT				0	nb	Dokumentene kan ikke lagres i formatet $(FORMAT). Vil du\nlagre endringene i formatet $(OWNFORMAT)?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_SAVEDOC				0	nb	La~gre				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_UPDATEDOC				0	nb	~Oppdater				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_SAVEASDOC				0	nb	Lagre ~som …				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_SAVECOPYDOC				0	nb	Lagre kopi so~m …				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_CLOSEDOC				0	nb	~Lukk				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_CLOSEDOC_ANDRETURN				0	nb	~Lukk og gå tilbake til 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_WIZARD				0	nb	 Veiviser				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_STR_FILTCONFIG				0	nb	Oppsett				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_STR_FILTBASIC				0	nb	%PRODUCTNAME Basic-biblioteker				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_STR_WARNSTYLEOVERWRITE				0	nb	Vil du erstatte stilen «$(ARG1)»?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOC_LOADING				0	nb	Laster inn dokument				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_DLSTATUS	INET_NAME_RESOLVE_START			0	nb	Tilkobling til: $(HOST). Venter på svar …				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_DLSTATUS	INET_CONNECT_START			0	nb	Åpner $(TARGET) på $(HOST)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_DLSTATUS	INET_READ_STATUS			0	nb	Laster inn: $(TARGET) fra $(HOST). Allerede lastet inn: $(BYTE)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_DLSTATUS	INET_CONNECTION_CLOSED			0	nb	Frakoblet				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	querybox	MSG_OPEN_READONLY				0	nb	Du kan ikke redigere dette dokumentet.\nVil du åpne det uten skrivetilgang?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_EDIT				0	nb	Rediger				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_OFFICEFILTER				0	nb	%PRODUCTNAME-dokumenter				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_FRAMEOBJECT_PROPERTIES				0	nb	Egenska~per …				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_FSET_FILTERNAME0				0	nb	HTML (rammesett)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_FSET_FILTERNAME1				0	nb	%PRODUCTNAME-rammedokument				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_TEMPL_MOVED				0	nb	Fant ikke malen «$(TEMPLATE)» der den skulle være. En mal med det samme navnet finnes på «$(FOUND)». Vil du bruke denne malen når du sammenligninger fra nå av?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_TEMPL_RESET				0	nb	Fant ikke malen «$(TEMPLATE)». Vil du at malen skal søkes etter neste gang dokumentet åpnes?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_AUTOMATICVERSION				0	nb	Automatisk lagret versjon				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCTYPENAME_SW				0	nb	Tekstdokument				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCTYPENAME_SWWEB				0	nb	HTML-dokument				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCTYPENAME_SWGLOB				0	nb	Hoveddokument				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCTYPENAME_SC				0	nb	Regneark				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCTYPENAME_SI				0	nb	Presentasjon				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCTYPENAME_SD				0	nb	Tegning				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCTYPENAME_MESSAGE				0	nb	Melding				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_NOSAVEANDCLOSE				0	nb	~Forkast				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_PACKNGO_NOACCESS				0	nb	FÃ¥r ikke tilgang til datamediet.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_PACKNGO_NEWMEDIUM				0	nb	Sett inn neste datamedium og trykk på «OK».				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_OBJECT				0	nb	Objekt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	querybox	DLG_MACROQUERY				0	nb	Dette dokumentet inneholder makroer. $(TEXT)			Kjør makro	2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	BTN_OK				0	nb	Kjør				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	BTN_CANCEL				0	nb	Ikke kjør				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	FT_CANCEL				0	nb	I følge sikkerhetsinnstillingene, bør ikke makroene i dette dokumentet kjøres. Vil du kjøre dem likevel?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	FT_OK				0	nb	Vil du la disse makroene kjøre?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_EXPORTASPDF_TITLE				0	nb	Eksporter som PDF				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_EXPORTWITHCFGBUTTON				0	nb	Eksporter …				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_EXPORTBUTTON				0	nb	Eksporter				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_SVXSTR_SECURITY_ADDPATH				0	nb	Legg denne mappa til lista over sikre stier: 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_LABEL_FILEFORMAT				0	nb	Filformat:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_CONTAINS				0	nb	Dette dokumentet inneholder:\n\n				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_RECORDCHANGES				0	nb	Registrerte endringer				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_NOTES				0	nb	Merknader				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_DOCVERSIONS				0	nb	Dokumentversjoner				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_FIELDS				0	nb	Felter				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_LINKDATA				0	nb	Lenkede data …				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_CONTINUE_SAVING				0	nb	Vil du fortsette med å lagre dokumentet?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_CONTINUE_PRINTING				0	nb	Vil du fortsette med å skrive ut dokumentet?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_CONTINUE_SIGNING				0	nb	Vil du fortsette med å signere dokumentet?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_CONTINUE_CREATEPDF				0	nb	Vil du fortsette med å lage en PDF-fil?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_NEW_FILENAME_SAVE				0	nb	Hvis du ikke vil skrive over det opprinnelige dokumentet, bør du lagre arbeidet ditt med et annet filnavn.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_ERROR_DELETE_TEMPLATE_DIR				0	nb	Noen malfiler er beskyttet og kan ikke bli slettet.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCINFO_INFOFIELD				0	nb	Informasjon %1				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_SHARED				0	nb	 (delt)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_XMLSEC_ODF12_EXPECTED				0	nb	Du har valgt versjon ODF 1.1 (OpenOffice.org 2.x) som dokumentformat i «Verktøy-Innstillinger – Last inn / Lagre- Generelt». Signering av dokumenter krever ODF 1.2 (OpenOffice.org 3.x).				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	querybox	MSG_XMLSEC_QUERY_SAVESIGNEDBEFORESIGN				0	nb	Dokumentet må lagres før du kan signere det. Når dokumentet lagres, fjernes alle signaturene som allerede er i det.\nVil du lagre dokumentet?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_QRYTEMPL_MESSAGE				0	nb	Malen «$(ARG1)», som dette dokumentet er basert på, har blitt endret. Vil du oppdatere dokumentstilene ut fra formateringene i den endrede malen?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_QRYTEMPL_UPDATE_BTN				0	nb	~Oppdater stilene				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_QRYTEMPL_KEEP_BTN				0	nb	~Behold de gamle stilene				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctdlg.src	0	fixedline	DLG_DOC_TEMPLATE	FL_EDIT			212	nb	Ny mal				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctdlg.src	0	fixedline	DLG_DOC_TEMPLATE	FL_STYLESHEETS			212	nb	Maler				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctdlg.src	0	fixedtext	DLG_DOC_TEMPLATE	FT_SECTION			97	nb	~Kategorier				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctdlg.src	0	fixedtext	DLG_DOC_TEMPLATE	FT_STYLESHEETS			97	nb	~Maler				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctdlg.src	0	pushbutton	DLG_DOC_TEMPLATE	BT_EDIT			50	nb	~Rediger				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctdlg.src	0	pushbutton	DLG_DOC_TEMPLATE	BT_ORGANIZE			50	nb	Hån~dtering …				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctdlg.src	0	modaldialog	DLG_DOC_TEMPLATE		CMD_SID_DOCTEMPLATE		280	nb	Maler				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	fixedtext	DLG_NEW_FILE	FT_REGION			97	nb	~Kategorier				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	fixedtext	DLG_NEW_FILE	FT_TEMPLATE			97	nb	~Maler				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	morebutton	DLG_NEW_FILE	BT_MORE			50	nb	~Mer				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	checkbox	DLG_NEW_FILE	BTN_PREVIEW			97	nb	For~håndsvisning				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	fixedline	DLG_NEW_FILE	GB_DOCINFO			186	nb	Beskrivelse				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	checkbox	DLG_NEW_FILE	CB_TEXT_STYLE			50	nb	Te~kst				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	checkbox	DLG_NEW_FILE	CB_FRAME_STYLE			50	nb	~Ramme				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	checkbox	DLG_NEW_FILE	CB_PAGE_STYLE			50	nb	~Sider				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	checkbox	DLG_NEW_FILE	CB_NUM_STYLE			50	nb	N~ummerering				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	checkbox	DLG_NEW_FILE	CB_MERGE_STYLE			50	nb	Sk~riv over				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	pushbutton	DLG_NEW_FILE	PB_LOAD_FILE			56	nb	Fra fil …				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	string	DLG_NEW_FILE	STR_LOAD_TEMPLATE			56	nb	Last inn stiler				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	fixedtext	DLG_NEW_FILE	FT_TITLE			175	nb	~Tittel				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	fixedtext	DLG_NEW_FILE	FT_THEMA			175	nb	Emne				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	fixedtext	DLG_NEW_FILE	FT_KEYWORDS			175	nb	~Nøkkelord				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	fixedtext	DLG_NEW_FILE	FT_DESC			175	nb	~Beskrivelse				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	modaldialog	DLG_NEW_FILE		CMD_SID_NEWDOC		336	nb	Ny				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	1			0	nb	Mine maler				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	2			0	nb	Forretningskorrespondanse				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	3			0	nb	Andre forretningsdokumenter				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	4			0	nb	Privat korrespondanse og dokumenter.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	5			0	nb	Skjemaer og kontrakter				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	6			0	nb	Finanser				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	7			0	nb	Utdannelse				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	8			0	nb	Presentasjonsbakgrunner				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	9			0	nb	Presentasjoner				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	10			0	nb	Diverse				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	string	RID_CNT_STR_WAITING				0	nb	Disse malene klargjøres for første gangs bruk.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	okbutton	DLG_ORGANIZE	BTN_OK			60	nb	Lukk				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	pushbutton	DLG_ORGANIZE	BTN_FILES			60	nb	~Fil …				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	pushbutton	DLG_ORGANIZE	BTN_ADDRESSTEMPLATE			60	nb	~Adressebok …				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	stringlist	DLG_ORGANIZE.LB_LEFT_TYP	1			0	nb	Maler				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	stringlist	DLG_ORGANIZE.LB_LEFT_TYP	2			0	nb	Dokumenter				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	stringlist	DLG_ORGANIZE.LB_RIGHT_TYP	1			0	nb	Maler				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	stringlist	DLG_ORGANIZE.LB_RIGHT_TYP	2			0	nb	Dokumenter				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_NEW	HID_ORGANIZE_NEW		0	nb	Legg ~til				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_DELETE	HID_ORGANIZE_DELETE		0	nb	~Slett				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_EDIT	HID_ORGANIZE_EDIT		0	nb	~Rediger				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_COPY_FROM	HID_ORGANIZE_COPY_FROM		0	nb	Importer mal …				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_COPY_TO	HID_ORGANIZE_COPY_TO		0	nb	Eksporter mal …				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_PRINT	HID_ORGANIZE_PRINT		0	nb	Skriv ~ut				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_PRINTER_SETUP	HID_ORGANIZE_PRINTER_SETUP		0	nb	Skriveroppsett …				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_RESCAN	HID_ORGANIZE_RESCAN		0	nb	Oppdater				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_DEFAULT_TEMPLATE	HID_ORGANIZE_STDTEMPLATE_ADD		0	nb	Velg som standardmal				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_RESET_DEFAULT_TEMPLATE	HID_ORGANIZE_STDTEMPLATE_DEL		0	nb	Nullstill standardmal				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menubutton	DLG_ORGANIZE	BTN_EDIT			60	nb	Kommandoer				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	modaldialog	DLG_ORGANIZE		CMD_SID_ORGANIZER		271	nb	Maler og dokumenter				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_DETAIL				0	nb	Detalj				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_PAGE_HEADER				0	nb	Topptekst på siden				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_PAGE_FOOTER				0	nb	Bunntekst på sida				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_GROUP_HEADER				0	nb	Topptekst for gruppa				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_GROUP_FOOTER				0	nb	Bunntekst for gruppa				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_REPORT_HEADER				0	nb	Topptekst for rapporten				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_REPORT_FOOTER				0	nb	Bunntekst for rapporten				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_PROPERTY_CHANGE_NOT_ALLOWED				0	nb	Navnet «#1» finnes fra før og kan ikke tilordnes igjen.				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_ERROR_WRONG_ARGUMENT				0	nb	Du har prøvd et ugyldig argument. Se i «#1» for gyldige argumenter.				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_ARGUMENT_IS_NULL				0	nb	Elementet er ugyldig.				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_FIXEDTEXT				0	nb	Etikettfelt				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_FORMATTEDFIELD				0	nb	Formatert felt				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_IMAGECONTROL				0	nb	Bildefelt				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_REPORT				0	nb	Rapport				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_SHAPE				0	nb	Form				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_FIXEDLINE				0	nb	Fast linje				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_PAGE.1	RID_SVXPAGE_PAGE			0	nb	Side				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_PAGE.1	RID_SVXPAGE_BACKGROUND			0	nb	Bakgrunn				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pushbutton	RID_PAGEDIALOG_PAGE	1			50	nb	GÃ¥ tilbake				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	string	RID_PAGEDIALOG_PAGE	1			50	nb	Side				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	string	RID_PAGEDIALOG_PAGE	2			50	nb	Bakgrunn				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	tabdialog	RID_PAGEDIALOG_PAGE				289	nb	Sideoppsett				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pushbutton	RID_PAGEDIALOG_BACKGROUND	1			50	nb	GÃ¥ tilbake				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	string	RID_PAGEDIALOG_BACKGROUND	1			50	nb	Bakgrunn				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	tabdialog	RID_PAGEDIALOG_BACKGROUND				289	nb	Oppsett av bolk				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_CHAR.1	RID_PAGE_CHAR			0	nb	Skrift				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_CHAR.1	RID_PAGE_EFFECTS			0	nb	Skrifteffekter				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_CHAR.1	RID_PAGE_POSITION			0	nb	Plassering				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_CHAR.1	RID_PAGE_TWOLN			0	nb	Asiatisk oppsett				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_CHAR.1	RID_PAGE_BACKGROUND			0	nb	Bakgrunn				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_CHAR.1	RID_PAGE_ALIGNMENT			0	nb	Justering				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pushbutton	RID_PAGEDIALOG_CHAR	1			50	nb	GÃ¥ tilbake				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	string	RID_PAGEDIALOG_CHAR	1			50	nb	Tegn				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	tabdialog	RID_PAGEDIALOG_CHAR				289	nb	Tegninnstillinger				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_LINE.1	RID_SVXPAGE_LINE			0	nb	Linje				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_LINE.1	RID_SVXPAGE_LINE_DEF			0	nb	Linjestiler				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_LINE.1	RID_SVXPAGE_LINEEND_DEF			0	nb	Pilstiler				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pushbutton	RID_PAGEDIALOG_LINE	1			50	nb	GÃ¥ tilbake				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	string	RID_PAGEDIALOG_LINE	1			50	nb	Linje				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	tabdialog	RID_PAGEDIALOG_LINE				289	nb	Linje				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	fixedline	RID_PAGENUMBERS	FL_FORMAT			0	nb	Format				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	radiobutton	RID_PAGENUMBERS	RB_PAGE_N			0	nb	Side N				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	radiobutton	RID_PAGENUMBERS	RB_PAGE_N_OF_M			0	nb	Side N av M				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	fixedline	RID_PAGENUMBERS	FL_POSITION			0	nb	Plassering				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	radiobutton	RID_PAGENUMBERS	RB_PAGE_TOPPAGE			0	nb	Øverst på siden (topptekst)				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	radiobutton	RID_PAGENUMBERS	RB_PAGE_BOTTOMPAGE			0	nb	Nederst på siden (bunntekst)				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	fixedline	RID_PAGENUMBERS	FL_MISC			0	nb	Generelt				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	fixedtext	RID_PAGENUMBERS	FL_ALIGNMENT			0	nb	Justering:				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	stringlist	RID_PAGENUMBERS.LST_ALIGNMENT	1			0	nb	Venstre				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	stringlist	RID_PAGENUMBERS.LST_ALIGNMENT	2			0	nb	Midtstilt				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	stringlist	RID_PAGENUMBERS.LST_ALIGNMENT	3			0	nb	Høyre				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	checkbox	RID_PAGENUMBERS	CB_SHOWNUMBERONFIRSTPAGE			0	nb	Vis sidetall på den første siden				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	helpbutton	RID_PAGENUMBERS	PB_HELP			0	nb	~Hjelp				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	modaldialog	RID_PAGENUMBERS		HID_RPT_PAGENUMBERS_DLG		0	nb	Sidetall				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	string	STR_RPT_PN_PAGE				0	nb	"Side " & #PAGENUMBER#				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	string	STR_RPT_PN_PAGE_OF				0	nb	& " av " #PAGECOUNT#				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_COND_TYPE	1			0	nb	Feltverdien er				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_COND_TYPE	2			0	nb	Utrykket er				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	1			0	nb	mellom				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	2			0	nb	ikke mellom				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	3			0	nb	lik				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	4			0	nb	ikke lik				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	5			0	nb	større enn				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	6			0	nb	mindre enn				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	7			0	nb	større enn eller lik				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	8			0	nb	mindre enn eller lik				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	fixedtext	WIN_CONDITION	FT_AND			0	nb	og				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	window	WIN_CONDITION	CRTL_FORMAT_PREVIEW	HID_RPT_CRTL_FORMAT_PREVIEW		0	nb	Eksempel				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	helpbutton	RID_CONDFORMAT	PB_HELP			0	nb	~Hjelp				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	modaldialog	RID_CONDFORMAT		HID_RPT_CONDFORMAT_DLG		0	nb	Vilkårsformatering				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	string	STR_NUMBERED_CONDITION				0	nb	Vilkår $number$				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	string	STR_COLOR_WHITE				0	nb	Hvit				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	string	STR_CHARCOLOR				0	nb	Skriftfarge				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	string	STR_CHARBACKGROUND				0	nb	Bakgrunn				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	string	STR_TRANSPARENT				0	nb	Uten fyll				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	toolboxitem	RID_TB_SORTING	SID_FM_SORTUP			0	nb	Sorter stigende				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	toolboxitem	RID_TB_SORTING	SID_FM_SORTDOWN			0	nb	Sorter synkende				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	toolboxitem	RID_TB_SORTING	SID_FM_REMOVE_FILTER_SORT			0	nb	Fjern sorteringa				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	toolboxitem	RID_TB_SORTING	SID_ADD_CONTROL_PAIR			0	nb	Sett inn				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	fixedline	ADDFIELD_FL_HELP_SEPARATOR				0	nb	Hjelp				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	fixedtext	ADDFIELD_HELP_FIELD				0	nb	Merk de feltene du vil sette inn i den valgte bolken i malen, velg så «Sett inn» eller trykk «Enter».				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	floatingwindow	RID_NAVIGATOR		HID_RPT_NAVIGATOR_DLG		200	nb	Rapportstruktur				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	string	RID_STR_FUNCTIONS				200	nb	Funksjoner				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	string	RID_STR_GROUPS				0	nb	Grupper				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	menuitem	RID_MENU_NAVIGATOR	SID_SORTINGANDGROUPING			0	nb	Sortering og gruppering …				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	menuitem	RID_MENU_NAVIGATOR	SID_PAGEHEADERFOOTER			0	nb	Side topptekst/bunntekst …				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	menuitem	RID_MENU_NAVIGATOR	SID_REPORTHEADERFOOTER			0	nb	Rapport topptekst/bunntekst …				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	menuitem	RID_MENU_NAVIGATOR	SID_RPT_NEW_FUNCTION			0	nb	Ny funksjon				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	menuitem	RID_MENU_NAVIGATOR	SID_SHOW_PROPERTYBROWSER			0	nb	Egenskaper				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedline	RID_GROUPS_SORTING	FL_SEPARATOR2			0	nb	Grupper				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedtext	RID_GROUPS_SORTING	FT_MOVELABEL			0	nb	Grupper handlinger				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	toolboxitem	RID_GROUPS_SORTING.TB_TOOLBOX	SID_RPT_GROUPSORT_MOVE_UP	HID_RPT_GROUPSORT_MOVE_UP		0	nb	Flytt opp				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	toolboxitem	RID_GROUPS_SORTING.TB_TOOLBOX	SID_RPT_GROUPSORT_MOVE_DOWN	HID_RPT_GROUPSORT_MOVE_DOWN		0	nb	Flytt ned				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	toolboxitem	RID_GROUPS_SORTING.TB_TOOLBOX	SID_RPT_GROUPSORT_DELETE	HID_RPT_GROUPSORT_DELETE		0	nb	~Slett				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedline	RID_GROUPS_SORTING	FL_SEPARATOR3			0	nb	Egenskaper				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedtext	RID_GROUPS_SORTING	FT_ORDER			0	nb	Sortering				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_ORDER	1			0	nb	Stigende				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_ORDER	2			0	nb	Synkende				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedtext	RID_GROUPS_SORTING	FT_HEADER			0	nb	Topptekst for gruppa				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_HEADERLST	1			0	nb	Ta med				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_HEADERLST	2			0	nb	Ikke ta med				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedtext	RID_GROUPS_SORTING	FT_FOOTER			0	nb	Bunntekst for gruppa				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_FOOTERLST	1			0	nb	Ta med				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_FOOTERLST	2			0	nb	Ikke ta med				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedtext	RID_GROUPS_SORTING	FT_GROUPON			0	nb	Grupper etter				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_GROUPONLST	1			0	nb	Hver verdi				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedtext	RID_GROUPS_SORTING	FT_GROUPINTERVAL			0	nb	Gruppeintervall				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedtext	RID_GROUPS_SORTING	FT_KEEPTOGETHER			0	nb	Hold sammen				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_KEEPTOGETHERLST	1			0	nb	Nei				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_KEEPTOGETHERLST	2			0	nb	Hele gruppa				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_KEEPTOGETHERLST	3			0	nb	Med første detalj				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedline	RID_GROUPS_SORTING	FL_SEPARATOR1			0	nb	Hjelp				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	floatingwindow	RID_GROUPS_SORTING		HID_RPT_GROUPSSORTING_DLG		0	nb	Sortering og gruppering				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_EXPRESSION				0	nb	Felt/uttrykk				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_SORTING				0	nb	Sorteringsrekkefølge				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_PREFIXCHARS				0	nb	Tegn før				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_YEAR				0	nb	År				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_QUARTER				0	nb	Kvartal				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_MONTH				0	nb	MÃ¥ned				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_WEEK				0	nb	Uke				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_DAY				0	nb	Dag				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HOUR				0	nb	Time				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_MINUTE				0	nb	Minutt				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_INTERVAL				0	nb	Intervall				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HELP_FIELD				0	nb	Velg et felt eller skriv et uttrykk som du vil sortere eller gruppere etter.				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HELP_HEADER				0	nb	Vis en topptekst for denne gruppa?				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HELP_FOOTER				0	nb	Vis en bunntekst for denne gruppa?				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HELP_GROUPON				0	nb	Velg en verdi eller et verdiområde som starter en ny gruppe.				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HELP_INTERVAL				0	nb	Intervall eller antall tegn å gruppere etter.				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HELP_KEEP				0	nb	Hold gruppa sammen på én side?				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HELP_SORT				0	nb	Velg stigende eller synkende sortering. Stigende sortering går fra A til Å eller 0 til 9.				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\DateTime.src	0	checkbox	RID_DATETIME_DLG	CB_DATE			0	nb	Ta med dato				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\DateTime.src	0	fixedtext	RID_DATETIME_DLG	FT_DATE_FORMAT			0	nb	Format				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\DateTime.src	0	checkbox	RID_DATETIME_DLG	CB_TIME			0	nb	Ta med klokkeslett				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\DateTime.src	0	fixedtext	RID_DATETIME_DLG	FT_TIME_FORMAT			0	nb	Format				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\DateTime.src	0	helpbutton	RID_DATETIME_DLG	PB_HELP			0	nb	~Hjelp				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\DateTime.src	0	modaldialog	RID_DATETIME_DLG		HID_RPT_DATETIME_DLG		0	nb	Dato og klokkeslett				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_PROPERTIES				0	nb	Egenskaper: 				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_NO_PROPERTIES				0	nb	Ingen kontrollelementer er valgt				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_MULTISELECT				0	nb	Flervalg				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_FIXEDTEXT				0	nb	Etikettfelt				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_FIXEDLINE				0	nb	Linje				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_FORMATTED				0	nb	Formatert felt				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_SHAPE				0	nb	Form				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_REPORT				0	nb	Rapport				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_SECTION				0	nb	Bolk				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_FUNCTION				0	nb	Funksjon				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_GROUP				0	nb	Gruppe				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	STR_SHOW_RULER				0	nb	Vis linjal				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	STR_SHOW_GRID				0	nb	Vis rutenett				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_UNDO_CHANGEPOSITION				0	nb	Endre objekt				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_UNDO_MOVE_GROUP				0	nb	Flytt gruppe(r)				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_UNDO_CONDITIONAL_FORMATTING				0	nb	Vilkårsformatering				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_UNDO_REMOVE_REPORTHEADERFOOTER				0	nb	Fjern topptekst/bunntekst for rapport				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_UNDO_ADD_REPORTHEADERFOOTER				0	nb	Legg til topptekst/bunntekst for rapport				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_UNDO_REMOVE_PAGEHEADERFOOTER				0	nb	Fjern topptekst/bunntekst på siden				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_UNDO_ADD_PAGEHEADERFOOTER				0	nb	Legg til topptekst/bunntekst på siden				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_UNDO_PROPERTY				0	nb	Endre egenskapen «#»				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_UNDO_ADD_GROUP_HEADER				0	nb	Legg til gruppetopptekst 				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_UNDO_REMOVE_GROUP_HEADER				0	nb	Fjern gruppetopptekst 				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_UNDO_ADD_GROUP_FOOTER				0	nb	Legg til gruppebunntekst 				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_UNDO_REMOVE_GROUP_FOOTER				0	nb	Fjern gruppebunntekst 				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_UNDO_ADDFUNCTION				0	nb	Legg til funksjon				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_UNDO_DELETEFUNCTION				0	nb	Slett funksjon				2002-02-02 02:02:02

[... 121152 lines stripped ...]


Mime
View raw message