incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r835379 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/no/index.html
Date Wed, 17 Oct 2012 20:37:42 GMT
Author: buildbot
Date: Wed Oct 17 20:37:42 2012
New Revision: 835379

Log:
Staging update by buildbot for openofficeorg

Modified:
    websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/   (props changed)
    websites/staging/ooo-site/trunk/content/   (props changed)
    websites/staging/ooo-site/trunk/content/no/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Wed Oct 17 20:37:42 2012
@@ -1 +1 @@
-1399403
+1399421

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Wed Oct 17 20:37:42 2012
@@ -1 +1 @@
-1399403
+1399421

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/no/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/no/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/no/index.html Wed Oct 17 20:37:42 2012
@@ -100,7 +100,7 @@
 	</p>
 	<p>
 		Vi er et lite team som jobber med å fullføre siste del av oversettelsen av versjon
3.4 til norsk, og hvis du ønsker å være med og bidra er du velkommen! 
-		Du finner mer informasjon her: http://incubator.apache.org/openofficeorg/translate.html.
Du bør også melde deg på mailing-listen for oversettere ved å sende en 
+		Du finner mer informasjon <a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/translate.html">her</a>.
Du bør også melde deg på mailing-listen for oversettere ved å sende en 
 		tom e-post til <a href="mailto:ooo-L10n-subscribe@incubator.apache.org">ooo-L10n-subscribe@incubator.apache.org.</a>
 	</p>
 	<p>Mime
View raw message