incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From robw...@apache.org
Subject svn commit: r1399421 - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/index.html
Date Wed, 17 Oct 2012 20:37:10 GMT
Author: robweir
Date: Wed Oct 17 20:37:10 2012
New Revision: 1399421

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1399421&view=rev
Log:
Add hyperlink to translation page

Modified:
    incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/index.html

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/index.html?rev=1399421&r1=1399420&r2=1399421&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/index.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/index.html Wed Oct 17 20:37:10 2012
@@ -83,7 +83,7 @@
 	</p>
 	<p>
 		Vi er et lite team som jobber med å fullføre siste del av oversettelsen av versjon
3.4 til norsk, og hvis du ønsker å være med og bidra er du velkommen! 
-		Du finner mer informasjon her: http://incubator.apache.org/openofficeorg/translate.html.
Du bør også melde deg på mailing-listen for oversettere ved å sende en 
+		Du finner mer informasjon <a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/translate.html">her</a>.
Du bør også melde deg på mailing-listen for oversettere ved å sende en 
 		tom e-post til <a href="mailto:ooo-L10n-subscribe@incubator.apache.org">ooo-L10n-subscribe@incubator.apache.org.</a>
 	</p>
 	<p>Mime
View raw message