incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From robw...@apache.org
Subject svn commit: r1399303 - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/index.html
Date Wed, 17 Oct 2012 15:16:54 GMT
Author: robweir
Date: Wed Oct 17 15:16:53 2012
New Revision: 1399303

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1399303&view=rev
Log:
Add Norwegian translation of call for volunteers

Modified:
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/index.html

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/index.html?rev=1399303&r1=1399302&r2=1399303&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/index.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/index.html Wed Oct 17 15:16:53 2012
@@ -76,19 +76,23 @@
   </div>
   -->
 
-<h2>We need your help to complete the translation of Apache OpenOffice 3.4 into Norwegian!</h2>
+<h2>Apache OpenOffice versjon 3.4</h2>
 	<p>
-		This note is in English because we have no one to translate it into your language.  The
links below will help you download and install OpenOffice.org 3.3.0, an older version of our
product. It is missing
-		many bug fixes, performance enhancements and even new features that are in Apache OpenOffice
3.4.
+		Siste versjon av OpenOffice er 3.4, men den er foreløpig ikke klar på norsk. Derfor
finner du inntil videre kun versjon 3.3 til nedlasting på denne siden.
+
 	</p>
 	<p>
-		We would be happy to make Apache OpenOffice 3.4 available in Norwegian, but we need help
completing the translation of the user interface.  Norwegian Bokmål is 98% complete already.
 We need a volunteer or two who can help us translate
-		the remaining 2%. 
+		Vi er et lite team som jobber med å fullføre siste del av oversettelsen av versjon
3.4 til norsk, og hvis du ønsker å være med og bidra er du velkommen! 
+		Du finner mer informasjon her: http://incubator.apache.org/openofficeorg/translate.html.
Du bør også melde deg på mailing-listen for oversettere ved å sende en 
+		tom e-post til <a href="mailto:ooo-L10n-subscribe@incubator.apache.org">ooo-L10n-subscribe@incubator.apache.org.</a>
 	</p>
 	<p>
-		If you are interested in helping translate, please review <a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/translate.html">this
information</a>. You can send a note to our mailing list, ooo-L10n@incubator.apache.org,
-		if you want to volunteer or if you have questions.
+		Det finnes også andre oppgaver vi behøver hjelp med, som å oppdatere denne web-siden,
være med og promotere bruk av OpenOffice i Norge.
+
 	</p>
+	 <p>
+		 (Oslo, oktober 2012)
+	 </p>
 	<hr>	 
 
   <div id="nedlasting">Mime
View raw message