incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From robw...@apache.org
Subject svn commit: r1398554 - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/index.html
Date Mon, 15 Oct 2012 22:45:33 GMT
Author: robweir
Date: Mon Oct 15 22:45:32 2012
New Revision: 1398554

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1398554&view=rev
Log:
correct subscribe email address

Modified:
    incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/index.html

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/index.html?rev=1398554&r1=1398553&r2=1398554&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/index.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/index.html Mon Oct 15 22:45:32 2012
@@ -33,7 +33,7 @@ Se status og mere infomation under <a hr
         meget velkommen. Send venligst en mail til vores mailing liste:
 		<a href="mailto:ooo-L10n@incubator.apache.org">ooo-L10n@incubator.apache.org</a>
hvis du har nogen spørgsmål. 
 		For at sikre at du får svarende er det en god ide at tilmelde sig listen, det foregår
ved
-		at sende en tom mail til <a href="mailto:ooo-L10n-subscribe@incubator.apache.org">ooo-L10n@incubator.apache.org.</a>
+		at sende en tom mail til <a href="mailto:ooo-L10n-subscribe@incubator.apache.org">ooo-L10n-subscribe@incubator.apache.org.</a>
 	</p>
 		
 	<p>Mime
View raw message