incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r834905 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/da/get_legal_da.html
Date Fri, 12 Oct 2012 13:56:37 GMT
Author: buildbot
Date: Fri Oct 12 13:56:37 2012
New Revision: 834905

Log:
Staging update by buildbot for openofficeorg

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/get_legal_da.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Fri Oct 12 13:56:37 2012
@@ -1 +1 @@
-1397533
+1397567

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Fri Oct 12 13:56:37 2012
@@ -1 +1 @@
-1397533
+1397567

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/get_legal_da.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/get_legal_da.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/get_legal_da.html Fri Oct 12 13:56:37 2012
@@ -5,7 +5,7 @@
 
 
 
- <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" />
+ <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <title>Brug lovlig software - Brug OpenOffice.org</title>
  
  <meta name="description" content="Brug ikke piratsoftware - brug fri software i stedet"
/>
@@ -62,67 +62,67 @@ td { vertical-align: top;
    <div style="border: 1px dashed black; margin: 0px auto; padding: 15px; width: 94%;
background-color: rgb(255, 255, 255);">
    <h1>Brug lovlig software - Brug OpenOffice.org</h1>
    <span style="font-weight: bold;">Er din software lovlig?</span>
-Ifølge tal offentliggjort af Microsoft er 35% af al software i
+Ifølge tal offentliggjort af Microsoft er 35% af al software i
 verden
-formentlig piratkopieret eller på anden vis ulovlig. <br />
+formentlig piratkopieret eller på anden vis ulovlig. <br />
    <br />
-Efter i årevis reelt at have tolereret piratkopiering som et
+Efter i årevis reelt at have tolereret piratkopiering som et
 middel til
 at sikre markedsdominans, er <span style="font-weight: bold;">Microsoft
-nu gået til kamp</span> mod ulovlige kopier af firmaets software:<br />
+nu gået til kamp</span> mod ulovlige kopier af firmaets software:<br />
    <ul>
-    <li>Firmaet har købt et softwarefirma, som er
+    <li>Firmaet har købt et softwarefirma, som er
 specialiseret i
-at detektere, hvilke programmer der er installeret på en PC.</li>
+at detektere, hvilke programmer der er installeret på en PC.</li>
     <li>Firmaet bruger internettet til at anbringe
-piratdetekterings-software i kopier af Microsoft Office på
+piratdetekterings-software i kopier af Microsoft Office på
 brugernes
 PC'er.</li>
-    <li>Over hele verden planlægger Business Software
+    <li>Over hele verden planlægger Business Software
 Alliance
-retsforfølgelse af softwarepirater - for eksempel i
+retsforfølgelse af softwarepirater - for eksempel i
 Storbritannien,
-hvor organisationen tilbyder et større kontantbeløb til
+hvor organisationen tilbyder et større kontantbeløb til
 enhver, som
 informerer om piraterkopiering.</li>
     <li>Microsofts licensregler er komplicerede - det er nemt at
 komme til at bryde dem ved en fejltagelse.</li>
    </ul>
-Hvis du har en kopi af Microsoft Office på arbejde, på
+Hvis du har en kopi af Microsoft Office på arbejde, på
 skolen eller
 hjemme - <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">ved du,
 hvor den kommer fra?</span><br />
    <br />
    <span style="font-weight: bold;">Heldigvis er der et
-fuldstændig
+fuldstændig
 lovligt alternativ</span>. OpenOffice.org 2 er en komplet kontorpakke
 med funktioner svarende til Microsoft Office. OpenOffice.org 2 kan alt,
-hvad du har brug for: tekstbehandling, regneark, præsentationer
+hvad du har brug for: tekstbehandling, regneark, præsentationer
 og
 meget mere. Kontorpakken kan endda bruge Microsoft Office's filformater
-(.doc, .xls, .ppt), så dine dokumenter kan genbruges. I
+(.doc, .xls, .ppt), så dine dokumenter kan genbruges. I
 tilgift
-kan OpenOffice.org gøre ting, som Microsoft Office ikke kan, som
+kan OpenOffice.org gøre ting, som Microsoft Office ikke kan, som
 f.
 eks. at lave PDF-filer direkte fra dine dokumenter.<br />
    <br />
-Hvis du kan bruge Microsoft Office kan du også bruge
+Hvis du kan bruge Microsoft Office kan du også bruge
 OpenOffice.org 2.
-Undersøgelser har vist, at det er <span style="font-style: italic;">ti
+Undersøgelser har vist, at det er <span style="font-style: italic;">ti
 gange billigere</span> at migrere til
 OpenOffice.org 2 end til Microsoft Office 2007.<br />
    <br />
-En anden undersøgelse indikerer, at 86% af brugerne af Microsoft
+En anden undersøgelse indikerer, at 86% af brugerne af Microsoft
 Office
-ville foretrække at bruge OpenOffice.org 2 frem for at
-købe Microsoft Office
+ville foretrække at bruge OpenOffice.org 2 frem for at
+købe Microsoft Office
 2003.<br />
    <br />
-Så hvad venter du på? Det koster dig intet at prøve.
+Så hvad venter du på? Det koster dig intet at prøve.
 Hvis du synes om
-produktet, så koster <span style="font-weight: bold;">OpenOffice.org
+produktet, så koster <span style="font-weight: bold;">OpenOffice.org
 2
-dig intet at bruge, så længe du ønsker, uanset antal pc'er</span>.
+dig intet at bruge, så længe du ønsker, uanset antal pc'er</span>.
 God samvittighed er gratis.<br />
    <br />
    <br />
@@ -155,7 +155,7 @@ OpenOffice.org</a> i dag!</span></h2>
       </h2>
       <ul>
        <li><a href="http://oio.dk/files/Desktop-evalueringsrapport__V1-2_.pdf">Rapport
for VTU</a></li>
-       <li><a href="http://oio.dk/files/rhus-evalueringsrapportudfyldt301104_DFL_.pdf">Psykiatrien
Århus Amt</a></li>
+       <li><a href="http://oio.dk/files/rhus-evalueringsrapportudfyldt301104_DFL_.pdf">Psykiatrien
Århus Amt</a></li>
        <li><a href="http://computerworld.com.sg/ShowPage.aspx?pagetype=2&amp;articleid=2742&amp;pubid=3&amp;issueid=66">USA</a>
(engelsk)</li>
        <li><a href="http://insight.zdnet.co.uk/software/linuxunix/0,39020472,39236214,00.htm">Frankrig</a>
(engelsk)</li>
       </ul>
@@ -195,11 +195,11 @@ OpenOffice.org 2</a></li>
   <tr>
    <td><br />
    <div style="border: 1px dashed black; margin: 0px auto; padding: 15px; width: 94%;
background-color: rgb(255, 255, 255);"><small><b>Webmastere!</b>
-Støt arbejdet for at begrænse piratsoftware! Sammen kan vi
-hjælpe til
+Støt arbejdet for at begrænse piratsoftware! Sammen kan vi
+hjælpe til
 med at hindre udbredelsen af ulovlig software og promovere de frie
 alternativer. Kopier koden herunder til dit website eller din blog, og
-få vist kampagneknappen "Brug lovlig software. Brug
+få vist kampagneknappen "Brug lovlig software. Brug
 OpenOffice.org".</small>
    <table style="border: 0px none white;">
     <tbody>
@@ -214,9 +214,9 @@ border="0" hspace="3" vspace="3" alt="Br
    </table>
    <br />
    <hr style="width: 100%; height: 2px;" /><font size="-3">Microsoft,
-Microsoft Office, Word, Excel og Powerpoint er enten varemærker
+Microsoft Office, Word, Excel og Powerpoint er enten varemærker
 eller
-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i
+registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i
 USA og/eller
 andre lande.</font> </div>
    </td>Mime
View raw message