incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From h...@apache.org
Subject svn commit: r1376515 - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/download/index.html
Date Thu, 23 Aug 2012 14:51:50 GMT
Author: hrin
Date: Thu Aug 23 14:51:49 2012
New Revision: 1376515

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1376515&view=rev
Log:
CMS commit to ooo-site by hrin

Modified:
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/download/index.html

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/download/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/download/index.html?rev=1376515&r1=1376514&r2=1376515&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/download/index.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/download/index.html Thu Aug 23 14:51:49 2012
@@ -66,18 +66,17 @@
  
  document.write( "</div>" );
  document.write( "<div class=\"sub-green\">"
-  + "<p><a href='other.html' title='Všetky platformy, jazyky, jazkové balíčky
dostupné na stiahnutie'>"
+	+ "<p><a href='/download/other.html' title='Všetky platformy, jazyky, jazkové
balíčky dostupné na stiahnutie'>"
   + "<b>Všetky platformy, jazyky, jazkové balíčky dostupné na stiahnutie</b></a>
| "
-  + "<a href='other.html#tested-sdk' title='Všetky zdrojové kódy a SDK dostupné
na stiahnutie'>"
+	+ "<a href='/download/other.html#tested-sdk' title='Všetky zdrojové kódy a SDK
dostupné na stiahnutie'>"
   + "<b>Zdrojové kódy a SDK</b></a> | <br />"
   + "Podpisy a odtlačky: "
   + "<a href='" + apache_getChecksum( VERSION, NL_LANGUAGE, SCHEMA, "asc" ) + "' + title='ASC
podpis'>ASC</a> , "
   + "<a href='" + apache_getChecksum( VERSION, NL_LANGUAGE, SCHEMA, "md5" ) + "' + title='MD5
odtlačok'>MD5</a> , "
-  + "<a href='" + apache_getChecksum( VERSION, NL_LANGUAGE, SCHEMA, "sha1" ) + "' +
title='SHA1 odtlačok'>SHA1</a> , "
-  + "<a href='" + apache_getChecksum( VERSION, NL_LANGUAGE, SCHEMA, "sha512" ) + "'
+ title='SHA512 odtlačok'>SHA512</a> | "
-  + "<a href='../development/releases/" + VERSION + ".html'"
+  + "<a href='" + apache_getChecksum( VERSION, NL_LANGUAGE, SCHEMA, "sha256" ) + "'
+ title='SHA256 odtlačok'>SHA256</a> | "
+  + "<a href='/development/releases/" + VERSION + ".html'"
   + "title='Čo je nové a čo bolo vylepšené v Apache OpenOffice " + VERSION
+ "?'>Poznámky k vydaniu</a> | "
-  + "<a href='legacy/index.html' title='Získať starú verziu OpenOffice.org
3.3.0'>Stará verzia</a></p>"
+	+ "<a href='/download/legacy/index.html' title='Získať starú verziu OpenOffice.org
3.3.0'>Stará verzia</a></p>"
  + "</div>" );
  
  entourage.initialize();
@@ -87,21 +86,21 @@
 <!-- Green: Stable release: No JavaScript enabled -->
  <noscript>
  <div class="button green" id="optionitem1" onclick="openItem('optionitem1','other.html#tested-full');
return false;">
-  <h2><a href="other.html" title="Select from other platforms and languages to
download">
-  Download Apache OpenOffice</a></h2>
-  <p><a href="other.html" title="Select from other platforms and languages to
download">
-  JavaScript needs to be enabled to take full advantage of this download section. Currently
it does not seem to be enabled.
-  Please click on this text to use the alternative webpage to select the favorite platform
and language.</a></p>
+	<h2><a href="/download/other.html" title="Select from other platforms and languages
to download">
+  Stiahnuť Apache OpenOffice</a></h2>
+	<p><a href="/download/other.html" title="Select from other platforms and languages
to download">
+  Pre správne fungovanie sťahovania musí byť povolený JavaScript. Zdá
sa, že aktuálne nie je povolený.
+  Prosím kliknite na tento text pre použitie alternatívnej webstránky, a vyberte
váš obľúbený operačný systém a jazyk.</a></p>
  </div>
  <div class="sub-green">
-  <p><a href="other.html" title="Všetky platformy, jazyky, jazkové balíčky
dostupné na stiahnutie">
+	<p><a href="/download/other.html" title="Všetky platformy, jazyky, jazkové
balíčky dostupné na stiahnutie">
   <b>Všetky platformy, jazyky, jazkové balíčky dostupné na stiahnutie</b></a>
|
-  <a href="other.html#tested-sdk" title="Všetky zdrojové kódy a SDK dostupné
na stiahnutie">
+	<a href="/download/other.html#tested-sdk" title="Všetky zdrojové kódy a SDK
dostupné na stiahnutie">
   <b>Zdrojové kódy a SDK</b></a> | <br />
-  <a href="checksums/3.4.0_checksums.html" title="Kontrólne súčty pre Apache
OpenOffice">Podpisy a odtlačky</a> |
-  <a href="../development/releases/index.html" title="Čo je nové a čo bolo
vylepšené v Apache OpenOffice?">
+	<a href="/download/checksums/3.4.1_checksums.html" title="Kontrólne súčty pre
Apache OpenOffice">Podpisy a odtlačky</a> |
+  <a href="/development/releases/index.html" title="Čo je nové a čo bolo vylepšené
v Apache OpenOffice?">
   Poznámky k vydaniu</a> |
-  <a href='legacy/index.html' title='Získať starú verziu OpenOffice.org 3.3.0'>Stará
verzia</a></p>
+	<a href='/download/legacy/index.html' title='Získať starú verziu OpenOffice.org
3.3.0'>Stará verzia</a></p>
  </div>
  </noscript>
 Mime
View raw message