incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r829857 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/sk/download/index.html
Date Thu, 23 Aug 2012 12:07:55 GMT
Author: buildbot
Date: Thu Aug 23 12:07:54 2012
New Revision: 829857

Log:
Staging update by buildbot for openofficeorg

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/download/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Thu Aug 23 12:07:54 2012
@@ -1 +1 @@
-1376453
+1376454

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Thu Aug 23 12:07:54 2012
@@ -1 +1 @@
-1376453
+1376454

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/download/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/download/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/download/index.html Thu Aug 23 12:07:54 2012
@@ -338,7 +338,7 @@
  <h2>Ďalšie informácie</h2>
  <ul>
   <li><a href="/license.html" title="Apache OpenOffice Licencia">Licencia</a></li>
-  <li><a href="other.html#tested-sdk"
+	 <li><a href="/download/other.html#tested-sdk"
   title="Pre vývojárov a pokročilých užívateľov: Získajte zdrojový
kód a skompilujte si Apache OpenOffice od nuly.">Zdrojový kód</a>
   <li><a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Documentation/Building_Guide"
   title="Pre vývojárov a pokročilých užívateľov: AkoNaTo príručka
pre kompiláciu Apache OpenOffice od nuly.">Príručka ku kompilácii</a></li>
@@ -351,21 +351,21 @@
   <li><a href="/development/releases/index.html"
   title="Čo je nové, čo bolo zlepšené v Apache OpenOffice?">Poznámky
k vydaniu</a>
   </li>
-  <li><a href="checksums/3.4.0_checksums.html"
+	 <li><a href="/download/checksums/3.4.1_checksums.html"
   title="Samostatné kontrólne sumy pre Apache OpenOffice">Kontrólne súčty
pre Apache OpenOffice</a></li>
   <li><a href="/sk/product/index.html" title="Prehliadka všetkých Apache
OpenOffice aplikácií">
   Informácie o produkte</a></li>
   <li><a href="/dev_docs/source/sys_reqs_aoo34.html"
   title="HDD: ~300MB voľných - Pamäť: &gt;128MB - Procesor: &gt;500MHz
- OS: Win, Linux, Mac...">
   Systémové požiadavky</a></li>
-  <li><a href="common/instructions.html"
+	 <li><a href="/download/common/instructions.html"
   title="Návod na inštaláciu Apache OpenOffice na Windows, Linux a Mac OS">Inštalačné
príručky</a> a
   <a href="/documentation/index.html" title="Rozsiahle užívateľské manuály
pre každodenné použitie">Užívateľské príručky</a></li>
   <li><a href="/development/releases/eol.html"
   title="Informácie o verziách, ktoré už nie sú podporované">Informácie
o konci podpory</a></li>
   <li><a href="/support/index.html"
   title="ak vyššie spomenuté informácie neodpovedali na vaše otázky:
Podpora zadarmo aj platená!">Podpora</a></li>
-  <li><a href="common/java.html" title="Vysvetľuje, čo je to Java a prečo
ju používať">Java a Apache OpenOffice</a></li>
+	 <li><a href="/download/common/java.html" title="Vysvetľuje, čo je to Java
a prečo ju používať">Java a Apache OpenOffice</a></li>
   <!--<li><a href="http://java.com/en/download/manual_v6.jsp" title="Get the
Java Runtime Environment (JRE 1.6)">
   Get the Java Runtime Environment (JRE 1.6)</a></li>-->
  </ul>
@@ -379,7 +379,7 @@
   title="Choose from a wide range of additional and individual functionality">Rozšírenia</a></li>
   <li><a href="/projects/native-lang.html"
   title="Informácie a podpora vo vašom obľúbenom jazyku">Lokalizácia</a></li>
-  <li><a href="sdk/index.html" title="Pre vývojárov: Software Development
Kit">Software Development Kit (SDK)</a></li>
+	<li><a href="/download/sdk/index.html" title="Pre vývojárov: Software Development
Kit">Software Development Kit (SDK)</a></li>
 	<li><a href="http://www.openoffice.org/distribution/">Distribúcia</a></li>
   <!--
   <li><a href="../distribution/cdrom/iso_download.html"Mime
View raw message