incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From h...@apache.org
Subject svn commit: r1376452 - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/download/index.html
Date Thu, 23 Aug 2012 11:59:23 GMT
Author: hrin
Date: Thu Aug 23 11:59:22 2012
New Revision: 1376452

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1376452&view=rev
Log:
CMS commit to ooo-site by hrin

Modified:
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/download/index.html

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/download/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/download/index.html?rev=1376452&r1=1376451&r2=1376452&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/download/index.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/download/index.html Thu Aug 23 11:59:22 2012
@@ -322,7 +322,7 @@
 
  <h2>Ďalšie informácie</h2>
  <ul>
-  <li><a href="../license.html" title="Apache OpenOffice Licencia">Licencia</a></li>
+  <li><a href="/license.html" title="Apache OpenOffice Licencia">Licencia</a></li>
   <li><a href="other.html#tested-sdk"
   title="Pre vývojárov a pokročilých užívateľov: Získajte zdrojový
kód a skompilujte si Apache OpenOffice od nuly.">Zdrojový kód</a>
   <li><a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Documentation/Building_Guide"
@@ -333,22 +333,22 @@
  <ul>
   <li><a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Product_Release" title="When
are the next releases planned?">
   Plán vydaní</a></li>
-  <li><a href="../development/releases/index.html"
+  <li><a href="/development/releases/index.html"
   title="Čo je nové, čo bolo zlepšené v Apache OpenOffice?">Poznámky
k vydaniu</a>
   </li>
   <li><a href="checksums/3.4.0_checksums.html"
   title="Samostatné kontrólne sumy pre Apache OpenOffice">Kontrólne súčty
pre Apache OpenOffice</a></li>
   <li><a href="/sk/product/index.html" title="Prehliadka všetkých Apache
OpenOffice aplikácií">
   Informácie o produkte</a></li>
-  <li><a href="../dev_docs/source/sys_reqs_aoo34.html"
+  <li><a href="/dev_docs/source/sys_reqs_aoo34.html"
   title="HDD: ~300MB voľných - Pamäť: &gt;128MB - Procesor: &gt;500MHz
- OS: Win, Linux, Mac...">
   Systémové požiadavky</a></li>
   <li><a href="common/instructions.html"
   title="Návod na inštaláciu Apache OpenOffice na Windows, Linux a Mac OS">Inštalačné
príručky</a> a
-  <a href="../documentation/index.html" title="Rozsiahle užívateľské manuály
pre každodenné použitie">Užívateľské príručky</a></li>
-  <li><a href="../development/releases/eol.html"
+  <a href="/documentation/index.html" title="Rozsiahle užívateľské manuály
pre každodenné použitie">Užívateľské príručky</a></li>
+  <li><a href="/development/releases/eol.html"
   title="Informácie o verziách, ktoré už nie sú podporované">Informácie
o konci podpory</a></li>
-  <li><a href="../support/index.html"
+  <li><a href="/support/index.html"
   title="ak vyššie spomenuté informácie neodpovedali na vaše otázky:
Podpora zadarmo aj platená!">Podpora</a></li>
   <li><a href="common/java.html" title="Vysvetľuje, čo je to Java a prečo
ju používať">Java a Apache OpenOffice</a></li>
   <!--<li><a href="http://java.com/en/download/manual_v6.jsp" title="Get the
Java Runtime Environment (JRE 1.6)">
@@ -357,12 +357,12 @@
 
  <h3>Ďalšie zdroje</h3>
  <ul>
-  <li><a href="../lingucomponent/download_dictionary.html"
+  <li><a href="/lingucomponent/download_dictionary.html"
   title="Pridajte ďalšiu podporu jazykov do vašej inštalácie Apache OpenOffice">Slovníky</a></li>
   <li><a href="http://templates.services.openoffice.org" title="Získajte náskok
s Apache OpenOffice">Šablóny</a></li>
   <li><a href="http://extensions.services.openoffice.org"
   title="Choose from a wide range of additional and individual functionality">Rozšírenia</a></li>
-  <li><a href="../projects/native-lang.html"
+  <li><a href="/projects/native-lang.html"
   title="Informácie a podpora vo vašom obľúbenom jazyku">Lokalizácia</a></li>
   <li><a href="sdk/index.html" title="Pre vývojárov: Software Development
Kit">Software Development Kit (SDK)</a></li>
 	<li><a href="http://www.openoffice.org/distribution/">Distribúcia</a></li>Mime
View raw message