incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r829694 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/sk/news/aoo341.html
Date Wed, 22 Aug 2012 13:48:27 GMT
Author: buildbot
Date: Wed Aug 22 13:48:27 2012
New Revision: 829694

Log:
Staging update by buildbot for openofficeorg

Added:
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/news/aoo341.html
Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Wed Aug 22 13:48:27 2012
@@ -1 +1 @@
-1375876
+1376045

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Wed Aug 22 13:48:27 2012
@@ -1 +1 @@
-1375876
+1376045

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/news/aoo341.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/news/aoo341.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/news/aoo341.html Wed Aug 22 13:48:27 2012
@@ -0,0 +1,54 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+  <meta http-equiv="Content-type" content="text/html;charset=UTF-8" />
+  <title>Oznámenie o Apache OpenOffice 3.4.1</title>
+
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" -->
+</head>
+<body>
+<!--#include virtual="/sk/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/sk/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a
href="/sk/">sk</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/sk/news/">news</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+  
+
+ <h2>Apache OpenOffice&trade; 3.4.1 je tu, vo viacerých jazykoch, s lepším
výkonom a stabilitou. <br/></h2> 
+ <p><a href="http://www.openoffice.org/sk/">Apache OpenOffice</a> projekt
je potešený oznámiť okamžitú dostupnosť Apache OpenOffice 3.4.1, najnovšej
verzie slobodného a otvoreného komunitou-vyvíjaného kancelárskeho balíku.&nbsp;
Táto opravná verzia stavia na úspechu Apache OpenOffice 3.4.0, ktorý bol stiahnutý
<a href="http://www.openoffice.org/stats/">viac ako 12 milión-krát</a> užívateľmi
v 228 krajinách, pridáva podporu ďalších jazykov, kompatibilitu s operačnými
systémami, výkonnostné vylepšenia a opravy chýb.&nbsp; OpenOffice 3.4.1
môžete stiahnuť hneď teraz z <a href="http://www.openoffice.org/sk/download/">http://www.openoffice.org/sk/download/</a>
alebo choďte do dialógu Pomocník/Skontrolovať aktualizácie v OpenOffice 3.4
alebo 3.3.<br/></p> 
+ <p><a href="http://www.openoffice.org/sk/">Apache OpenOffice</a> (predtým
OpenOffice.org) prechádza inkubáciou v organizácii Apache.<br/></p> 
+ <p> Kompletné informácie o tom, čo obsahuje verzia 3.4.1 je možné
nájsť v <a href="http://www.openoffice.org/development/releases/3.4.1.html">poznámkach
k vydaniu (v angličtine)</a>.&nbsp; Hlavné novinky sú: <br/></p>

+ <ul> 
+  <li>Nová podpora pre kmérsky, fínsky, britský anglický, slovinský
a slovenský jazyk. &nbsp; Tiež boli zlepšné holandské, španielske, talianske
a maďarské preklady.&nbsp; Spolu s americkou angličtinou, nemčinou, japončinou,
češtinou, francúzštinou, brazílskou portugalčinou, ruštinou, zjednodušenou
a tradičnou čínštinou, galíčtinou a arabčinou, to prináša celkom
20 podporovaných jazykov.</li> 
+  <li>Podpora pre Microsoft Windows XP až Windows 8 (32-bit), Linux 32-bit a 64-bit,
a Apple Mac OS, vrátane Mountain Lion.&nbsp; Nové v tomto vydaní sú opravy
kompatibility pre lepšie fungovanie balíku v Microsoft Windows 8.<br/></li>

+  <li>Vylepšenia vo výkone, interoperabilite a bezpečnosti.<br/></li>

+  <li>Opravy 69 chýb nahlásených užívateľmi.</li> 
+  <li>Členovia komunity tiež pracujú na BSD, Solaris a OS/2 portoch.&nbsp;
Viac informácií je možné nájsť našej <a href="http://www.openoffice.org/porting/">OpenOffice
Porting Project</a> stránke</li> 
+ </ul> 
+ <p>Užívatelia Apache OpenOffice majú tiež prístup k širokému
ekosystému vylepšení od tretích strán. <a href="http://sourceforge.net/blog/apache-openoffice-extensions-and-templates-new-features-available/">Vynovené</a>
webstránky pre <a href="http://extensions.openoffice.org/">Rozšírenia</a>
a <a href="http://templates.openoffice.org/">Šablóny</a>, prerobené a
hosťované projektom SourceForge, 
+v šúčasnosti ponúkajú vlastnosti 2388 šablón a 628 rozšírení.<br/></p>

+ <h2>Budúce verzie a pozvánka na predkladanie nápadov<br/></h2>

+ <p>Súčasne s prácou na opravnej verzii Apache OpenOffice 3.4.1, členovia
projektu tiež pracovali na zmenách, ktoré budú dostupné vo verzii 3.5.&nbsp;
Oblasti, na čo sa sústredili vo verzii 3.5 sú: zlepšená MS Office interoperabilita,
výkon, stabilita, použiteľnosť a podpora ďalších jazykov.&nbsp; Zameriavame
sa na prvý štvrťrok 2013, na vydanie Apache OpenOffice 3.5.0.</p> 
+ <p>Významná aktualizácia, Apache OpenOffice 4.0, ktorá bude nasledovať,
bude obsahovať vlastnosti a vylepšenia z kódu IBM Lotus Symphony, ktorý bol nedávno
poskytnutý organizácii Apache.&nbsp; Pri tejto verzii je príležitosť nemyslieť
&quot;zaškatuľkovane&quot; a priniesť ďalšie inovácie.<br/></p>

+ <p>Ako projekt začíname diskutovať o tom, čo by bolo možné v Apache
OpenOffice 4.0.&nbsp; Pozývame používateľov OpenOffice, členov komunity
a ostatné zúčastnené strany, aby sa pripojili k nám do tohoto procesu, a pomohli
urobiť verziu 4.0 tak radikálne úspešnú, ako bola verzia 1.0 pred viac než
desiatimi rokmi.&nbsp; Na zbieranie a hodnotenie nápadov používame <a href="http://www.google.com/moderator/">Google
Moderator</a>. &nbsp; <a href="https://www.google.com/moderator/#16/e=2011d5">Prosím,
pridajte sa k nám a podeľte sa s nami o vaše nápady</a>.<br/></p>

+ <h2>Dobrovoľníci <br/></h2> 
+ <p>Apache OpenOffice je komunitou organizovaný open source projekt.&nbsp;Apache
OpenOffice projekt prijíma nových dobrovoľníkov do všetkých disciplín
súvisiacich s projektom, vrátane programovania, QA testovania, UI návrhu, prekladania/lokalizácie,
dokumentácie, web návrhu a marketingu.&nbsp; Ak máte záujem niečo ponúknuť,
môžete poslať e-mail do nášho verejného mailing listu, na adresu ooo-dev-zavináč-incubator.apache.org.&nbsp;&nbsp;
Predstavte sa a povedzte nám, čo by ste mali záujem robiť.&nbsp; <br/></p>

+ <h2>Pre viac informácií <br/></h2> 
+ <p>Viac informácií o produkte Apache OpenOffice je možné nájsť
na našej webstránke, <a href="http://www.openoffice.org/sk/">www.openoffice.org</a>.
<br/></p> 
+ <p>
+Aby ste boli pridaní do mailing listu s oficiálnymi oznámeniami súvisacimi s
OpenOffice, pošlite e-mail na ooo-announce-subscribe-zavináč-incubator.apache.org.
Tiež nás môžete 
+sledovať na <a href="http://www.facebook.com/ApacheOO">Facebooku</a>, <a
href="https://twitter.com/#%21/apacheoo">Twitteri</a>, <a href="http://identi.ca/apacheoo">Identi.ca</a>
a <a href="https://plus.google.com/u/0/114598373874764163668/">Google+</a>.
+</p>        
+
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>Mime
View raw message