incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r829339 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/sk/product/index.html
Date Sun, 19 Aug 2012 00:19:11 GMT
Author: buildbot
Date: Sun Aug 19 00:19:11 2012
New Revision: 829339

Log:
Staging update by buildbot for openofficeorg

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/product/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sun Aug 19 00:19:11 2012
@@ -1 +1 @@
-1374686
+1374687

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sun Aug 19 00:19:11 2012
@@ -1 +1 @@
-1374686
+1374687

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/product/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/product/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/product/index.html Sun Aug 19 00:19:11 2012
@@ -22,7 +22,7 @@
   
   <h1 class="title">Popis produktu Apache OpenOffice</h1>
   <p>Kompatibilný s ostatnými hlavnými kancelárskymi balíkmi, Apache
OpenOffice je voľný na
-stiahnutie, používanie a distribúciu. <a href="/sk/download.html" title="Stiahnuť
Apache OpenOffice">Stiahnite si ho teraz</a> a získajte:</p>
+stiahnutie, používanie a distribúciu. <a href="/sk/download/" title="Stiahnuť
Apache OpenOffice">Stiahnite si ho teraz</a> a získajte:</p>
 <p class="rfloatimg"><img alt="Apache OpenOffice?" src="/images/AOO_logos/orb.jpg"
/></p>
 <ul>
 <li class="product-writer "><a href="writer.html" title="Textový procesor">Writer</a>
textový procesor môžete použiť na
@@ -76,7 +76,7 @@ stiahnutie, používanie a distribÃ
  a prvý softvérový balík na svete, ktorý používa
  <a href="http://www.oasis-open.org/">OASIS</a> <a href="http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office">OpenDocument
formát</a> (ISO 26300) ako svoj natívny formát súborov.</li>
 </ul>
-<h3 id="vypatrajte-viac-alebo-ho-hned-skuste"><a href="development/releases/index.html">Vypátrajte
viac</a> alebo <a href="/sk/download.html" title="Stiahnuť Apache OpenOffice">ho
hneď skúste</a>!</h3>
+<h3 id="vypatrajte-viac-alebo-ho-hned-skuste"><a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/Development+Snapshot+Builds">Vypátrajte
viac</a> alebo <a href="/sk/download/" title="Stiahnuť Apache OpenOffice">ho
hneď skúste</a>!</h3>
  </div>
 <!--#include virtual="/footer.html" -->
 </body>Mime
View raw message