incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From h...@apache.org
Subject svn commit: r1374463 - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/product/base.mdtext
Date Fri, 17 Aug 2012 22:44:52 GMT
Author: hrin
Date: Fri Aug 17 22:44:51 2012
New Revision: 1374463

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1374463&view=rev
Log:
CMS commit to ooo-site by hrin

Added:
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/product/base.mdtext  (with props)

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/product/base.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/product/base.mdtext?rev=1374463&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/product/base.mdtext (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/product/base.mdtext Fri Aug 17 22:44:51 2012
@@ -0,0 +1,55 @@
+Title: Apache OpenOffice Base
+Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+      distributed with this work for additional information
+      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+      "License"); you may not use this file except in compliance
+      with the License. You may obtain a copy of the License at
+      .
+       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+      .
+      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+      software distributed under the License is distributed on an
+      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+      KIND, either express or implied. See the License for the
+      specific language governing permissions and limitations
+      under the License.
+
+[![Obrazovka Apache OpenOffice Base](/product/pix/base.png)](/product/pix/base-big.png "Kliknite
pre zväčšenie") # {.rfloatimg}
+
+**Base** je plnevybavený systém na správu databáz na vašom počítači,
navrhnutý tak,
+aby splnil požiadavky širokého spektra užívateľov, od
+
+ - sledovania vašej osobnej zbierky CD, až po
+ - tvorbu mesačného výkazu pre firmu v oddelení predaja.
+
+**Base** poskytuje sprievodcov, ktorí pomôžu užívateľom, tým ktorí
sa ešte nestretli s návrhom databáz (alebo tým, čo nepoužívali
+**Base**) vytvoriť tabuľky, dopyty, formuláre a správy, spolu so súborom
+preddefinovaných definícii tabuliek pre sledovanie aktív, zákazníkov, objednávok,
+faktúr a mnoho ďalšieho.
+
+Ak je databáza používaná pre súkromné účely všekto, čo potrebujete,
**Base** poskytuje plný HSQL
+relačný databázový engine, nakonfigurovaný pre jedného užívateľa
s dátami uloženými
+priamo v **Base** súbore, taktiež ponúka natívnu podporu obyčajných dBase
súborov.
+
+Pre pokročilých užívateľov v podnikoch, **Base** prináša natívnu
podporu ovládačov pre
+množstvo viac-užívateľských databázových enginov, ako: MySQL, Adabas
D, MS Access a
+PostgreSQL. Navyše, podpora štandardných ovládačov JDBC a ODBC vám umožňuje
+pripojiť sa prakticky ku každej existujúcej databáze.
+
+**Base** je integrovaný do zvyšku aplikácií balíka Apache OpenOffice, napríklad:
+
+ - poskytuje dáta z adresára pre hromadnú korešpondenciu v aplikácii WRITER
použitím protokolu LDAP,
+  ktorý je štandardný v priemysle alebo z adresárov bežných formátov,
ako je Microsoft
+  Outlook, Microsoft Windows a Mozilla; 
+ - vytvára prepojené dáta v CALC súboroch, ktoré sú vhodné pre dátovú
analýzu alebo ako základ pre grafy. 
+
+Pre viac informácií ako pracovať s **Base**, si prosím pozrite stránky 
+[Apache OpenOffice Wiki Database][1].
+
+Pre technické informácie a pre pomoc, ako urobiť **Base** lepším, zastavte
sa na 
+[stránke projektu **Base**][2].
+
+[1]: http://wiki.services.openoffice.org/wiki/database
+[2]: http://dba.openoffice.org/
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/product/base.mdtext
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message