incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r828940 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/sk/download/ content/sk/download/index.html
Date Tue, 14 Aug 2012 20:01:20 GMT
Author: buildbot
Date: Tue Aug 14 20:01:20 2012
New Revision: 828940

Log:
Staging update by buildbot for openofficeorg

Added:
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/download/
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/download/index.html
Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Aug 14 20:01:20 2012
@@ -1 +1 @@
-1373055
+1373057

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Aug 14 20:01:20 2012
@@ -1 +1 @@
-1373055
+1373057

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/download/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/download/index.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/download/index.html Tue Aug 14 20:01:20 2012
@@ -0,0 +1,75 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
+ <title>Stiahnutie Apache OpenOffice</title>
+
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" -->
+</head>
+<body>
+<!--#include virtual="/sk/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/sk/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a
href="/sk/">sk</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/sk/download/">download</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+  
+
+ 				<div class="news_head">
+						Stiahnutie slovenskej verzie OpenOffice.org 3.3.0<br />
+						<br />
+					</div><br />
+		<li>
+		<a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/stable/3.3.0/OOo_3.3.0_Win_x86_install-wJRE_en-US.exe/download">Windows
Intel</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/localized/sk/3.3.0/OOo_3.3.0_Win_x86_langpack_sk.exe/download">slovenský
jazykový balíček</a>
+		</li>
+		<li>
+		<a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/stable/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86_install-rpm-wJRE_en-US.tar.gz/download">Linux
Intel RPM</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/localized/sk/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86_langpack-rpm_sk.tar.gz/download">slovenský
jazykový balíček</a>
+		</li>
+		<li>
+		<a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/stable/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86_install-deb_en-US.tar.gz/download">Linux
Intel DEB</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/localized/sk/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86_langpack-deb_sk.tar.gz/download">slovenský
jazykový balíček</a>
+		</li>
+		<li>
+			<a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/stable/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86-64_install-rpm-wJRE_en-US.tar.gz/download">Linux
x86-64 RPM</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/localized/sk/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86-64_langpack-rpm_sk.tar.gz/download">slovenský
jazykový balíček</a>
+		</li>
+		<li>
+			<a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/stable/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86-64_install-deb_en-US.tar.gz/download">Linux
x86-64 DEB</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/localized/sk/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86-64_langpack-deb_sk.tar.gz/download">slovenský
jazykový balíček</a>
+		</li>
+		<li>
+		<a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/stable/3.3.0/OOo_3.3.0_MacOS_x86_install_en-US.dmg/download">Mac
OS Intel</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/localized/sk/3.3.0/OOo_3.3.0_MacOS_x86_langpack_sk.dmg/download">slovenský
jazykový balíček</a>
+		</li>
+		<li>
+		<br />
+		<strong>Užitočné doplnky:</strong>
+		<li>
+		Základná kontrola pravopisu (slovenčina, angličtina), synonymický slovník
a slovník pre delenie slov sú súčasťou inštalácie slovenskej verzie OpenOffice.org.
Ak máte záujem o najaktuálnejšie verzie slovenských slovníkov, stiahnite
si <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/openofficeorg-sk">priebežne aktualizované
rozšírenia so slovenskými slovníkmi</a>. Menej často aktualizované
rozšírenie so slovenskými slovníkmi nájdete na oficiálnej <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/dict-sk">webstránke
slovníkových rozšírení pre OpenOffice.org</a> (anglicky).
+		</li>
+		<li>
+		Kontrolu pravopisu pre ďalšie cudzie jazyky je potrebné stiahnuť pre každý
jazyk zvlášť - <a href="http://extensions.services.openoffice.org/dictionary">slovníky
(pravopis, synonymá, delenie slov)</a>
+		</li>
+		<li>
+		Slovenské automatické opravy obsiahnuté v inštalačných súboroch OpenOffice.org
zatiaľ neobsahujú aktuálne slovenské skratky - výnimky pre automatické veľké
písmená po každej bodke a výnimky pre dve veľké začiatočné písmená.
Ak si chcete tieto výnimky doplniť do OpenOffice.org, stiahnite si <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/file_download/62/acor_sk.oxt">rozšírenie
pre automatické opravy</a>, ktoré vám ich automaticky do programu pridá.
Súbor s automatickými opravami však môžte v OpenOffice.org nastaviť aj ručne
- skopírovaním súboru <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/file_download/41/acor_sk-SK.dat">acor_sk-SK.dat</a>.
Prečítajte si <a href="../faq.html#5i">návod na použitie súboru automatických
opráv</a>.
+		</li>
+		<li>
+		<a href="http://extensions.services.openoffice.org/">Ďalšie doplnky pre OpenOffice.org</a>
pridávajúce nové funkčnosti.</li>
+		</li>
+<br />
+<br />
+Od 3. verzie OpenOffice.org sú súčasťou slovenskej inštalácie slovníky
(pravopis, synonymá) len pre angličtinu a slovenčinu. Pre každý ďalší
jazyk je potrebné stiahnuť samostatný doplnok (viď vyššie). Všetky stiahnuté
doplnky vrátane slovníkov odporúčame do OpenOffice.org pridávať cez menu
"Nástroje" / "Správca rozšírení". Ak máte pre súbory doplnkov (.oxt)
nastavenú asociáciu s OpenOffice.org, pre nainštalovanie ich stačí len otvoriť
(dvojklik na súbor). <br />
+<br />
+Upozornenie: slovníky nie sú súčasťou jazykových balíkov (prekladov
programu). Pri použití inštalačného súboru programu v inom jazyku (napr.
v češtine alebo angličtine) a dodatočnom nainštalovaní slovenského užívateľského
rozhrania s pomocou jazykového balíka (prekladu programu) sa slovenské slovníky
(kontrola pravopisu, synonymá, delenie slov) nenainštalujú a je ich preto nutné
doplniť s pomocou vyššie uvedeného rozšírenia.<br />
+<br />
+<h4><a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/Development+Snapshot+Builds">Testovacie
a debug buildy</a></h4>
+Pokiaľ si chcete vyskúšať nové (ešte neuvoľnené) verzie Apache OpenOffice,
môžete vyskúšať testovacie buildy. To, že sa jedná o vývojové verzie
neznamená, že nefungujú správne alebo majú len čiastočnú funkcionalitu,
práve naopak, väščina z nich je plne funkčná a zhŕňajú najnovšie
vyvíjané funkcie, najväčší rozdiel je v tom že neboli dôkladne testované
a ich požívanie tam, kde je potrebná 100% spoľahlivosť sa neodporúča.
+					
+
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>Mime
View raw message