incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r828130 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/sk/index.html
Date Mon, 06 Aug 2012 12:01:10 GMT
Author: buildbot
Date: Mon Aug 6 12:01:09 2012
New Revision: 828130

Log:
Staging update by buildbot for openofficeorg

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Mon Aug 6 12:01:09 2012
@@ -1 +1 @@
-1369792
+1369796

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Mon Aug 6 12:01:09 2012
@@ -1 +1 @@
-1369792
+1369796

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/index.html Mon Aug 6 12:01:09 2012
@@ -114,7 +114,7 @@
     <li>
       <div class="action-social">
         <div class="action-text action-link">
-          <h2><a href="/social/">Chcem zostať v kontakte s OpenOffice</a></h2>
+          <h2><a href="/sk/social/">Chcem zostať v kontakte s OpenOffice</a></h2>
           <p>
 						<a href="/sk/social/">Sledujte vývoj OpenOffice pomocou našich oznámení
a na sociálnych sieťach.</a>
           </p>
@@ -129,10 +129,10 @@
 <div id="news">
 	
 <div class="campaign">
- <h2>Viac ako 5 miliónov stiahnutí AOO 3.4.0</h2>
-	<p>Bolo to šesť týždňov od vydania Apache OpenOffice 3.4. Počet
stiahnutí prekročil 5 miliónov. Pozrite sa na <a href="http://people.apache.org/~robweir/aoo-downloads.html">naše
poradie</a> 
-		v denných a kumulatívnych štatistikách<p>
- </div> 	
+ <h2>Viac ako 10 miliónov stiahnutí AOO 3.4.0</h2>
+	<p>Apache OpenOffice 3.4 bol vydaný v máji. Počet stiahnutí prekročil
10 miliónov. Pozývame vás, pozrite sa na 
+		<a href="http://stats.openoffice.org">naše interaktívne grafy</a> ukazujúce
denné a kumulatívne počty stiahnutí.<p>
+ </div>  	
 
 <div class="campaign">
  <h2>Apache OpenOffice 3.4 prekročil 1M stiahnutí</h2>Mime
View raw message