incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r827747 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/sk/product/index.html
Date Thu, 02 Aug 2012 22:14:04 GMT
Author: buildbot
Date: Thu Aug 2 22:14:04 2012
New Revision: 827747

Log:
Staging update by buildbot for openofficeorg

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/product/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Thu Aug 2 22:14:04 2012
@@ -1 +1 @@
-1368212
+1368736

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Thu Aug 2 22:14:04 2012
@@ -1 +1 @@
-1368212
+1368736

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/product/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/product/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/product/index.html Thu Aug 2 22:14:04 2012
@@ -5,7 +5,7 @@
 
 <title>Popis produktu Apache OpenOffice</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
-<link href="../product/styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+<link href="../../product/styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
 <!--#include virtual="/google-analytics.js" -->
 </head>
@@ -30,7 +30,7 @@ stiahnutie, používanie a distribÃ
 <li class="product-calc "><a href="calc.html" title="Tabuľkový procesor">Calc</a>
výkonný tabuľkový procesor so všetkými nástrojmi
   potrebnými na výpočty, analýzu, a poskytovanie vašich dát v číselných
správach
   alebo vzrušujúcich grafoch.</li>
-<li class="product-impress "><a href="impress.html" title="Prezentačný program">Impress</a>
najrýchlejší, najsilnejší
+<li class="product-impress "><a href="impress.html" title="Prezentačný program">Impress</a>
najrýchlejší, najsilnejší spôsob
   ako vytvoriť pôsobivé multimediálne prezentácie.</li>
 <li class="product-draw "><a href="draw.html" title="Vektorový kresliaci nástroj">Draw</a>
umožňuje tvoriť všetko od
   jednoduchých diagramov až po dynamické 3D ilustrácie.</li>Mime
View raw message