incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From h...@apache.org
Subject svn commit: r1368736 - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/product/index.mdtext
Date Thu, 02 Aug 2012 22:13:02 GMT
Author: hrin
Date: Thu Aug 2 22:13:02 2012
New Revision: 1368736

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1368736&view=rev
Log:
CMS commit to ooo-site by hrin

Modified:
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/product/index.mdtext

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/product/index.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/product/index.mdtext?rev=1368736&r1=1368735&r2=1368736&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/product/index.mdtext (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/product/index.mdtext Thu Aug 2 22:13:02 2012
@@ -15,7 +15,7 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
      KIND, either express or implied. See the License for the
      specific language governing permissions and limitations
      under the License.
-css:  ../product/styles.css
+css:  ../../product/styles.css
 
 Kompatibilný s ostatnými hlavnými kancelárskymi balíkmi, Apache OpenOffice
je voľný na
 stiahnutie, používanie a distribúciu. [Stiahnite si ho teraz][1] a získajte:
@@ -28,7 +28,7 @@ stiahnutie, používanie a distribÃ
  - [Calc](calc.html "Tabuľkový procesor") výkonný tabuľkový procesor so
všetkými nástrojmi
   potrebnými na výpočty, analýzu, a poskytovanie vašich dát v číselných
správach
   alebo vzrušujúcich grafoch. # { .product-calc }
- - [Impress](impress.html "Prezentačný program") najrýchlejší, najsilnejší
+ - [Impress](impress.html "Prezentačný program") najrýchlejší, najsilnejší
spôsob
   ako vytvoriť pôsobivé multimediálne prezentácie. # { .product-impress
}
  - [Draw](draw.html "Vektorový kresliaci nástroj") umožňuje tvoriť všetko
od
   jednoduchých diagramov až po dynamické 3D ilustrácie. # { .product-draw }Mime
View raw message