incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r826395 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/da/index.html
Date Fri, 20 Jul 2012 00:33:58 GMT
Author: buildbot
Date: Fri Jul 20 00:33:57 2012
New Revision: 826395

Log:
Staging update by buildbot for openofficeorg

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Fri Jul 20 00:33:57 2012
@@ -1 +1 @@
-1363539
+1363598

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Fri Jul 20 00:33:57 2012
@@ -1 +1 @@
-1363539
+1363598

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/index.html Fri Jul 20 00:33:57 2012
@@ -4,7 +4,7 @@
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
 
- <title>DA.OpenOffice.org - En komplet fri kontorpakke</title>
+ <title>DA.OpenOffice - En komplet fri kontorpakke</title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
 	
 <script src="../scripts/entourage.js"></script>
@@ -48,33 +48,22 @@ OpenOffice.orgs postserver er meget over
 Se status og mere infomation under <a href="http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=58303">Issue
58303</a>.
 </p>
 -->
-<a href="http://da.openoffice.org/get_legal_da.html"><img style="border: 0px solid;
width: 128px; height: 58px;" src="images/web_button_get_legal_da.png" alt="Brug lovlig software.
Brug OpenOffice.org" hspace="3" vspace="3" /></a><br />
+<a href="http://da.openoffice.org/get_legal_da.html"><img style="border: 0px solid;
width: 128px; height: 58px;" src="images/web_button_get_legal_da.png" alt="Brug lovlig software.
Brug OpenOffice" hspace="3" vspace="3" /></a><br />
 </div>
 
-<h2>Velkommen til DA.OpenOffice.org</h2>
+<h2>Velkommen til Apache OpenOffice</h2>
 <br />
 <br />
-<table summary="layout">
-<tr>
-<td width="350">
-<a href="http://www.oooforum.dk/rss.php?f=9"><img style="border:0; float:left; margin-right:
0.2em;" src="images/feedicon16.png" alt="Nyheder fra oooforum.dk" /></a><h3 style="display:
inline;">Nyheder</h3>
-<iframe src="http://oooforum.dk/nyheder.php?f=9&amp;c=3" frameborder="0" scrolling="no"
width="350" height="100"></iframe>
-</td>
-<td width="350">
-<a href="http://www.oooforum.dk/rss.php"><img style="border:0; float: left; margin-right:
0.2em;" src="images/feedicon16.png" alt="Seneste indl&aelig;g p&aring; oooforum.dk"
/></a><h3 style="display: inline;">Indl&aelig;g p&aring; oooforum.dk</h3>
-<iframe src="http://oooforum.dk/seneste.php?c=3" frameborder="0" scrolling="no" width="350"
height="100"></iframe>
-</td>
-</tr>
-</table>
 
-<p><b>OpenOffice.org</b> er er en komplet fri kontorpakke til tekstbehandling,
regneark, diagrammer, pr&aelig;sentationer, databaser, tegninger og websideredigering.
Du kan frit hente, installere, bruge og kopiere OpenOffice.org, da kontorpakken udgives under
open source-licensen <a href="http://www.opensource.org/licenses/lgpl-license.php" title="Lesser
General Public License">LGPL</a>. OpenOffice.org underst&oslash;tter den produkt-
og platformsuafh&aelig;ngige&aring;bne standard <a href="/opendocument.html">ODF
(ISO/IEC 26300:2006 OpenDocument Format)</a>.</p>
+
+<p><b>Apache OpenOffice</b> er er en komplet fri kontorpakke til tekstbehandling,
regneark, diagrammer, pr&aelig;sentationer, databaser, tegninger og websideredigering.
Du kan frit hente, installere, bruge og kopiere OpenOffice, da kontorpakken udgives under
open source-licensen <a href="http://www.opensource.org/licenses/lgpl-license.php" title="Lesser
General Public License">LGPL</a>. OpenOffice.org underst&oslash;tter den produkt-
og platformsuafh&aelig;ngige&aring;bne standard <a href="/opendocument.html">ODF
(ISO/IEC 26300:2006 OpenDocument Format)</a>.</p>
 <p>L&aelig;s <a href="referencer.html">udtalelser fra danske virksomheder</a>,
<a href="about-product.html">produktbeskrivelsen</a> samt brochuren <a href="http://da.openoffice.org/doc/HvadErOOo.pdf">Hvad
er OpenOffice.org? (<img src="images/pdf-icon.png" alt="PDF-ikon" /> PDF)</a>.</p>
 
 
-<p style="font-style: italic;">Bruger din virksomhed eller din uddannelsesinstitution
OpenOffice.org? S&aring; h&oslash;rer vi gerne fra jer!<br/>
+<p style="font-style: italic;">Bruger din virksomhed eller din uddannelsesinstitution
OpenOffice? S&aring; h&oslash;rer vi gerne fra jer!<br/>
 I kan komme p&aring; vores referenceliste ved at besvare <a href="http://www.smartsurvey.dk/openoffice/spoergeskema/">dette
sp&oslash;rgeskema</a>.</p>
 
-<h3>Hent dansk OpenOffice.org</h3>
+<h3>Hent dansk OpenOffice</h3>
 <div style="background-color: #ecf1f5; padding: 0.8em; float:right; text-align:center;
margin:0.2em; width: 300px;">
 <a href="/images/OOo20.png" title="Klik for at se billedet i fuld st&oslash;rrelse"
target="_blank"><img style="border:0;" src="images/OOo20thumb.png" title="Klik for at
se billedet i fuld st&oslash;rrelse" alt="Miniature af tekstbehandling i OpenOffice.org"
width="200" height="144" /></a><br />
 <script type="text/javascript">
@@ -116,24 +105,22 @@ En detaljeret beskrivelse af de nye feat
 <div><a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Da.Download">Andre downloads</a></div>
 
 <div>
-<h3>Projektet OpenOffice.org</h3>
-<p>OpenOffice.org er et stort internationalt open source-projekt, der udvikler fri
software med m&aring;ls&aelig;tningen:</p>
+<h3>Projektet Apache OpenOffice</h3>
+<p>OpenOffice er et stort internationalt open source-projekt, der udvikler fri software
med m&aring;ls&aelig;tningen:</p>
 <blockquote><p>"At skabe - i f&aelig;llesskab - den f&oslash;rende, internationale
kontorpakke, som vil k&oslash;re p&aring; alle st&oslash;rre platforme og give
adgang til al funktionalitet og data gennem <acronym title="Application Programming Interface">API</acronym>'er
og et <acronym title="eXtensible Markup Language">XML</acronym>-baseret filformat
baseret p&aring; &aring;bne komponenter."</p></blockquote>
 <p>DA.OpenOffice.org er navnet p&aring; den danske projektgruppe, og vores fokus
er p&aring;:</p>
 <ul>
 <li>Brugerhj&aelig;lp og support gennem <a href="http://www.oooforum.dk" target="_blank">www.oooforum.dk</a>
eller <a href="about-mailinglist.html">e-postlisten users&#64;da.openoffice.org</a>.</li>
-<li><a href="translation.html">Overs&aelig;ttelse</a>, <a href="about-issuezilla.html">kvalitetssikring</a>
og udgivelse af Dansk OpenOffice.org.</li>
+<li><a href="translation.html">Overs&aelig;ttelse</a>, <a href="about-issuezilla.html">kvalitetssikring</a>
og udgivelse af Dansk OpenOffice.</li>
 <li>Information, dokumentation og <a href="about-documentation.html">vejledninger</a>
p&aring; dansk.</li>
-<li><a href="about-helping.html">Markedsf&oslash;ring</a> af Dansk
OpenOffice.org.</li>
+<li><a href="about-helping.html">Markedsf&oslash;ring</a> af Dansk
OpenOffice.</li>
 <li>Planl&aelig;gning af arrangementer.</li>
 <li>Udbrede kendskab til og underst&oslash;ttelse af den &aring;bne standard,
<a href="/opendocument.html">OpenDocument Format</a>, i Danmark.</li>
-<li>Varetage danske brugeres og virksomheders &oslash;nsker til officepakken OpenOffice.org.</li>
+<li>Varetage danske brugeres og virksomheders &oslash;nsker til officepakken OpenOffice.</li>
 <li>Udarbejde en <a href="http://www.stavekontrolden.dk">ny ordbog til stavekontrol</a>
bl. a. baseret p&aring; orddata fra <a href="http://www.dsl.dk">Det Danske Sprog-
og Litteraturselskab</a>.</li>
 </ul>
 <p>Du er velkommen til at <a href="http://da.openoffice.org/about-helping.html">deltage
og bidrage</a>. Vi har ogs&aring; brug for din hj&aelig;lp!</p>
 
-<p><i>Opdateret 14. august 2010</i></p>
-
 </div>
 
  </div>Mime
View raw message