incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r826268 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/sl/dodatki.html
Date Thu, 19 Jul 2012 01:12:43 GMT
Author: buildbot
Date: Thu Jul 19 01:12:43 2012
New Revision: 826268

Log:
Staging update by buildbot for openofficeorg

Modified:
    websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/   (props changed)
    websites/staging/ooo-site/trunk/content/   (props changed)
    websites/staging/ooo-site/trunk/content/sl/dodatki.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Thu Jul 19 01:12:43 2012
@@ -1 +1 @@
-1363194
+1363196

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Thu Jul 19 01:12:43 2012
@@ -1 +1 @@
-1363194
+1363196

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sl/dodatki.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sl/dodatki.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sl/dodatki.html Thu Jul 19 01:12:43 2012
@@ -40,7 +40,7 @@
 <p>Slovarja črkovalnika in deljenja besed sta vključena v namestitvene pakete
OpenOffice.org od različice OpenOffice.org 2.3. K temu je pripomogla <a href="/news/2006-10-22.html">sprememba
licence</a>.</p>
 <p>Od različice 3.0 naprej so slovarji za črkovanje in deljenje besed, kot tudi
slovarji sopomenk v obliki razširitev. Tako velja tudi za slovenske slovarje, ki so vključeni
v slovenske izdaje, za tujejezične izdaje OpenOffice.org pa si razširitev lahko prenesete
iz <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/pack-sl">skladišča
razširitev</a>. <a href="delilni.html">Vzorci za deljenje besed</a> so
bili ponovno pretvorjeni za izdajo 3.3.</p>
 <p>V paket OpenOffice.org je bil od različice 2.0 do različice 3.0 vključen
čarovnik, ki je omogočal enostavno namestitev dodatnih slovarjev črkovalnika, deljenja
besed in sopomenk s spleta. Tako ste lahko enostavno in brezplačno dodali slovarje za delo
z dokumenti, ki vsebujejo besedila ali navedke v drugih jezikih (npr. nemščini, italijanščini,
madžarščini, francoščini, hrvaščini, ...). Čarovnik se je nahajal
v meniju Datoteka – Čarovniki – Namestitev slovarjev. To je bil navaden dokument
OpenOffice.org z makrom, na voljo tudi v slovenskem jeziku.</p>
-<p>Če ste imeli nameščen paket OpenOffice.org 2.x, ki ni imel vključenega
čarovnika za namestitev slovarjev, ste lahko zadnjo različico dokumenta DicOOo našli
na spletni strani <a href="http://ftp.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/contrib/dictionaries/dicooo/">
http://ftp.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/contrib/dictionaries/dicooo/</a>.
Prenesli ste dokument, ga odprli in sledili navodilom.</p>
+<p>Če ste imeli nameščen paket OpenOffice.org 2.x, ki ni imel vključenega
čarovnika za namestitev slovarjev, ste lahko zadnjo različico dokumenta DicOOo našli
na spletni strani <a href="http://extensions.services.openoffice.org/en/project/dict-sl">
http://extensions.services.openoffice.org/en/project/dict-sl/</a>. Prenesli ste dokument,
ga odprli in sledili navodilom.</p>
 <h3>Slovar sopomenk</h3>
 <p>Paket OpenOffice.org od 3.2.1 naprej vsebuje slovar sopomenk, ki je nastal v okviru
projekta <a href="http://www.tezaver.si">tezaver.si</a> in ki je dosegel primeren
začetni obseg (prek 11.000 besed), da lahko polnokrvno streže uporabniku na lovu za
sopomenkami in protipomenkami. Najdete ga tudi ločeno v <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/OdprtiTezaver">skladišču
razširitev</a>. Tudi sami se nam lahko pridružite in soustvarjate slovar sopomenk
na naslovu <a href="http://www.tezaver.si">www.tezaver.si</a>. Slovenski tezaver
bo predvidoma od različice 3.3 naprej ponujal tudi oznako besedne vrste posamezne množice
sopomenk.</p>
 <h3>Uvoz in izvoz Å¡umnikov za Palm OS</h3>Mime
View raw message