incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r826267 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/sl/about-spellcheck.html
Date Thu, 19 Jul 2012 01:05:36 GMT
Author: buildbot
Date: Thu Jul 19 01:05:36 2012
New Revision: 826267

Log:
Staging update by buildbot for openofficeorg

Modified:
    websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/   (props changed)
    websites/staging/ooo-site/trunk/content/   (props changed)
    websites/staging/ooo-site/trunk/content/sl/about-spellcheck.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Thu Jul 19 01:05:36 2012
@@ -1 +1 @@
-1363141
+1363194

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Thu Jul 19 01:05:36 2012
@@ -1 +1 @@
-1363141
+1363194

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sl/about-spellcheck.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sl/about-spellcheck.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sl/about-spellcheck.html Thu Jul 19 01:05:36 2012
@@ -41,7 +41,7 @@ dokument z makrom, na voljo tudi v slove
 <P>Če imate nameščen paket OpenOffice.org, ki nima vključenega
 čarovnika za namestitev slovarjev, lahko zadnjo različico dokumenta
 DicOOo najdete na spletni strani
-<A HREF="http://ftp.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/contrib/dictionaries/dicooo/">http://ftp.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/contrib/dictionaries/dicooo/</A>.
+<A HREF="http://extensions.services.openoffice.org/en/project/dict-sl">http://extensions.services.openoffice.org/en/project/dict-sl</A>.
 Prenesite dokument. ga odprite in sledite navodilom.</P>
 
   </div>Mime
View raw message