incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From p..@apache.org
Subject svn commit: r1363194 - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-spellcheck.html
Date Thu, 19 Jul 2012 01:05:05 GMT
Author: pfg
Date: Thu Jul 19 01:05:05 2012
New Revision: 1363194

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1363194&view=rev
Log:
Replace location of slovenian dictionary to the extensions website.

Modified:
    incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-spellcheck.html

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-spellcheck.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-spellcheck.html?rev=1363194&r1=1363193&r2=1363194&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-spellcheck.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-spellcheck.html Thu Jul 19 01:05:05 2012
@@ -25,7 +25,7 @@ dokument z makrom, na voljo tudi v slove
 <P>Če imate nameščen paket OpenOffice.org, ki nima vključenega
 čarovnika za namestitev slovarjev, lahko zadnjo različico dokumenta
 DicOOo najdete na spletni strani
-<A HREF="http://ftp.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/contrib/dictionaries/dicooo/">http://ftp.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/contrib/dictionaries/dicooo/</A>.
+<A HREF="http://extensions.services.openoffice.org/en/project/dict-sl">http://extensions.services.openoffice.org/en/project/dict-sl</A>.
 Prenesite dokument. ga odprite in sledite navodilom.</P>
 </body>
 </HTML>Mime
View raw message