incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From j..@apache.org
Subject svn commit: r1359609 - /incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/cs/localize.sdf
Date Tue, 10 Jul 2012 11:40:48 GMT
Author: jsc
Date: Tue Jul 10 11:40:47 2012
New Revision: 1359609

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1359609&view=rev
Log:
#120241# merge cs translation update from branch AOO34

Modified:
    incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/cs/localize.sdf

Modified: incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/cs/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/cs/localize.sdf?rev=1359609&r1=1359608&r2=1359609&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/cs/localize.sdf (original)
+++ incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/cs/localize.sdf Tue Jul 10 11:40:47 2012
@@ -3010,7 +3010,7 @@ cui	source\options\optgenrl.src	0	checkb
 cui	source\options\optgenrl.src	0	string	RID_SFXPAGE_GENERAL	STR_US_STATE			236	cs	Obec/Stát/PSČ
			20120314 15:13:33
 cui	source\options\optgenrl.src	0	string	RID_SFXPAGE_GENERAL	STR_QUERY_REG			236	cs	Všimněte
si, že PSČ a obec budou použity pro vygenerování registračního klíče.
Nebudete moci znovu změnit údaje o uživateli, dokud neproběhne registrace. Přejete
si nyní změnit údaje o uživateli?				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optgenrl.src	0	tabpage	RID_SFXPAGE_GENERAL		HID_OPTIONS_GENERAL		260	cs
Údaje o uživateli				20120314 15:13:33
-cui	source\options\optgenrl.src	0	querybox	RID_SVXQB_CHANGEDATA				0	cs	The User Data have
been changed.\nDo you really want to change your User Data?				20120314 15:13:33
+cui	source\options\optgenrl.src	0	querybox	RID_SVXQB_CHANGEDATA				0	cs	Údaje o uživateli
byly změněny.\nOpravdu je chcete změnit?				20120314 15:13:33
 cui	source\options\opthtml.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_HTMLOPT	FT_SIZE1			30	cs	Velikost
1				20120314 15:13:33
 cui	source\options\opthtml.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_HTMLOPT	FT_SIZE2			30	cs	Velikost
2				20120314 15:13:33
 cui	source\options\opthtml.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_HTMLOPT	FT_SIZE3			30	cs	Velikost
3				20120314 15:13:33
@@ -72305,6 +72305,7 @@ desktop	source\app\desktop.src	0	string	
 desktop	source\app\desktop.src	0	string	STR_BOOTSTRAP_ERR_LANGUAGE_MISSING				0	cs	Nelze
určit jazyk uživatelského rozhraní.				20120314 15:13:33
 desktop	source\app\desktop.src	0	string	STR_BOOTSTRAP_ERR_NO_SERVICE				0	cs	Správce komponent
není dostupný.				20120314 15:13:33
 desktop	source\app\desktop.src	0	string	STR_BOOTSTRAP_ERR_NO_CFG_SERVICE				0	cs	Konfigurační
služba není dostupná.				20120314 15:13:33
+desktop	source\app\desktop.src	0	string	STR_BOOTSTRAP_ERR_MULTISESSION				0	cs	Další
instance aplikace běží v jiném terminálovém sezení. Zavřete tuto instanci
a zkuste to znovu.				20120702 11:48:29
 desktop	source\app\desktop.src	0	string	STR_ASK_START_SETUP_MANUALLY				0	cs	Spusťte instalační
aplikaci pro opravení instalace z CD nebo z adresáře obsahujícího instalační
balíky.				20120314 15:13:33
 desktop	source\app\desktop.src	0	string	STR_CONFIG_ERR_SETTINGS_INCOMPLETE				0	cs	Počáteční
nastavení pro přístup k centrální konfiguraci je neúplné. 				20120314
15:13:33
 desktop	source\app\desktop.src	0	string	STR_CONFIG_ERR_CANNOT_CONNECT				0	cs	Nelze navázat
spojení pro přístup k centrální konfiguraci. 				20120314 15:13:33Mime
View raw message