incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From j..@apache.org
Subject svn commit: r1354579 [2/2] - /incubator/ooo/branches/AOO34/extras/l10n/source/sl/localize.sdf
Date Wed, 27 Jun 2012 15:34:04 GMT

Modified: incubator/ooo/branches/AOO34/extras/l10n/source/sl/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/branches/AOO34/extras/l10n/source/sl/localize.sdf?rev=1354579&r1=1354578&r2=1354579&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/branches/AOO34/extras/l10n/source/sl/localize.sdf (original)
+++ incubator/ooo/branches/AOO34/extras/l10n/source/sl/localize.sdf Wed Jun 27 15:34:01 2012
@@ -28,72551 +28,72480 @@
 #  
 #**************************************************************
 
-
-accessibility	source\helper\accessiblestrings.src	0	string	RID_STR_ACC_NAME_BROWSEBUTTON				0	sl	Prebrskaj				20110309 16:25:40
-accessibility	source\helper\accessiblestrings.src	0	string	RID_STR_ACC_DESC_PANELDECL_TABBAR				0	sl	Vrstica zloženih zavihkov				20110309 16:25:40
-avmedia	source\framework\mediacontrol.src	0	string	AVMEDIA_STR_OPEN				0	sl	Odpri				20110309 16:25:44
-avmedia	source\framework\mediacontrol.src	0	string	AVMEDIA_STR_INSERT				0	sl	Uporabi				20110309 16:25:44
-avmedia	source\framework\mediacontrol.src	0	string	AVMEDIA_STR_PLAY				0	sl	Predvajaj				20110309 16:25:44
-avmedia	source\framework\mediacontrol.src	0	string	AVMEDIA_STR_PAUSE				0	sl	Premor				20110309 16:25:44
-avmedia	source\framework\mediacontrol.src	0	string	AVMEDIA_STR_STOP				0	sl	Ustavi				20110309 16:25:44
-avmedia	source\framework\mediacontrol.src	0	string	AVMEDIA_STR_ENDLESS				0	sl	Ponovi				20110309 16:25:44
-avmedia	source\framework\mediacontrol.src	0	string	AVMEDIA_STR_MUTE				0	sl	Utišaj				20110309 16:25:44
-avmedia	source\framework\mediacontrol.src	0	string	AVMEDIA_STR_ZOOM				0	sl	Pogled				20110309 16:25:44
-avmedia	source\framework\mediacontrol.src	0	string	AVMEDIA_STR_ZOOM_50				0	sl	50%				20110309 16:25:44
-avmedia	source\framework\mediacontrol.src	0	string	AVMEDIA_STR_ZOOM_100				0	sl	100%				20110309 16:25:44
-avmedia	source\framework\mediacontrol.src	0	string	AVMEDIA_STR_ZOOM_200				0	sl	200%				20110309 16:25:44
-avmedia	source\framework\mediacontrol.src	0	string	AVMEDIA_STR_ZOOM_FIT				0	sl	Prilagojeno				20110309 16:25:44
-avmedia	source\framework\mediacontrol.src	0	string	AVMEDIA_STR_MEDIAPLAYER				0	sl	Predvajalnik				20110309 16:25:44
-avmedia	source\viewer\mediawindow.src	0	string	AVMEDIA_STR_INSERTMEDIA_DLG				0	sl	Vstavi film in zvok				20110309 16:25:44
-avmedia	source\viewer\mediawindow.src	0	string	AVMEDIA_STR_OPENMEDIA_DLG				0	sl	Odpri film in zvok				20110309 16:25:44
-avmedia	source\viewer\mediawindow.src	0	string	AVMEDIA_STR_ALL_MEDIAFILES				0	sl	Filmi in zvok				20110309 16:25:44
-avmedia	source\viewer\mediawindow.src	0	string	AVMEDIA_STR_ALL_FILES				0	sl	Vse datoteke (*.*)				20110309 16:25:44
-avmedia	source\viewer\mediawindow.src	0	errorbox	AVMEDIA_ERR_URL				0	sl	Oblika zapisa izbrane datoteke ni podprta.				20110309 16:25:44
-basctl	source\basicide\basicprint.src	0	itemlist	RID_PRINTDLG_STRLIST	1			0	sl	Obseg tiskanja				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basicprint.src	0	itemlist	RID_PRINTDLG_STRLIST	2			0	sl	~Vse strani				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basicprint.src	0	itemlist	RID_PRINTDLG_STRLIST	3			0	sl	St~ran(i)				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\objdlg.src	0	toolboxitem	RID_BASICIDE_OBJCAT.RID_TB_TOOLBOX	TBITEM_SHOW	HID_BASICIDE_OBJCAT_SHOW		0	sl	Pokaži				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\objdlg.src	0	floatingwindow	RID_BASICIDE_OBJCAT				191	sl	Predmeti				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\objdlg.src	0	string	RID_STR_TLB_MACROS				191	sl	Drevo predmetov				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_FILTER_ALLFILES				0	sl	<Vse>				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NOMODULE				0	sl	< Ni modula >				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WRONGPASSWORD				0	sl	Napačno geslo				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_OPEN				0	sl	Naloži				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SAVE				0	sl	Shrani				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SOURCETOBIG				0	sl	Izvorno besedilo je predolgo in ga ni mogoče niti prevesti niti shraniti.\nIzbrišite nekaj komentarjev ali prenesite nekatere metode v drug modul.				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ERROROPENSTORAGE				0	sl	Napaka pri odpiranju datoteke				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ERROROPENLIB				0	sl	Napaka pri nalaganju knjižnice				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NOLIBINSTORAGE				0	sl	Datoteka ne vsebuje BASICovih knjižnic				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_BADSBXNAME				0	sl	Neveljavno ime				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_LIBNAMETOLONG				0	sl	Ime knjižnice ima lahko največ 30 znakov.				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ERRORCHOOSEMACRO				0	sl	Makri iz drugih dokumentov niso dosegljivi.				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_LIBISREADONLY				0	sl	Ta knjižnica je samo za branje.				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REPLACELIB				0	sl	Ni mogoče zamenjati 'XX'.				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_IMPORTNOTPOSSIBLE				0	sl	Ni mogoče dodati 'XX'.				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NOIMPORT				0	sl	'XX' ni bilo dodano.				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ENTERPASSWORD				0	sl	Vnestite geslo za 'XX'				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SBXNAMEALLREADYUSED				0	sl	Ime že obstaja				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SIGNED				0	sl	(s predznakom)				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SBXNAMEALLREADYUSED2				0	sl	Predmet z istim imenom že obstaja				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_FILEEXISTS				0	sl	Datoteka 'XX' že obstaja				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTRUNMACRO				0	sl	Tega makra iz varnostnih razlogov ne morete pognati.\n\nZa več informacij preverite varnostne nastavitve.				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COMPILEERROR				0	sl	Napaka pri prevajanju: 				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_RUNTIMEERROR				0	sl	Napaka pri izvajanju: #				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHNOTFOUND				0	sl	Iskanega niza ni mogoče najti				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHFROMSTART				0	sl	Iskanje se je končalo z zadnjim modulom. Ali naj se nadaljuje s prvim?				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHREPLACES				0	sl	Iskani niz je bil zamenjan XX-krat				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COULDNTREAD				0	sl	Datoteke ni mogoče brati				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COULDNTWRITE				0	sl	Datoteke ni mogoče shraniti				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTCHANGENAMESTDLIB				0	sl	Imena privzete knjižnice ni mogoče spremeniti.				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTCHANGENAMEREFLIB				0	sl	Imena sklicne knjižnice ni mogoče spremeniti.				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTUNLOADSTDLIB				0	sl	Privzete knjižnice ni mogoče deaktivirati.				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_GENERATESOURCE				0	sl	Generiranje izvorne kode				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_FILENAME				0	sl	Ime datoteke:				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_APPENDLIBS				0	sl	Uvozi knjižnice				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELMACRO				0	sl	Ali želite izbrisati makro XX?				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELDIALOG				0	sl	Ali želite izbrisati pogovorno okno XX?				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELLIB				0	sl	Ali želite izbrisati knjižnico XX?				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELLIBREF				0	sl	Ali želite izbrisati sklic na knjižnico XX?				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELMODULE				0	sl	Ali želite izbrisati modul XX?				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_OBJNOTFOUND				0	sl	Predmeta ali načina ni mogoče najti				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_BASIC				0	sl	BASIC				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_LINE				0	sl	Vrs				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COLUMN				0	sl	Sto				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DOC				0	sl	Dokument				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_BASICIDE_OBJECTBAR				0	sl	Vrstica za makre				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTCLOSE				0	sl	Okna ni mogoče zapreti, dokler je zagnan BASIC.				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REPLACESTDLIB				0	sl	Privzete knjižnice ni mogoče zamenjati.				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REFNOTPOSSIBLE				0	sl	Sklicevanje na 'XX' ni možno.				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WATCHNAME				0	sl	Sledenje				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WATCHVARIABLE				0	sl	Spremenljivka				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WATCHVALUE				0	sl	Vrednost				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WATCHTYPE				0	sl	Vrsta				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STACKNAME				0	sl	Sklad klicev				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_INITIDE				0	sl	Inicializacija BASICa				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STDMODULENAME				0	sl	Modul				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STDDIALOGNAME				0	sl	Pogovorno okno				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STDLIBNAME				0	sl	Knjižnica				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NEWLIB				0	sl	Nova knjižnica				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NEWMOD				0	sl	Nov modul				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NEWDLG				0	sl	Novo pogovorno okno				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ALL				0	sl	Vse				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_PAGE				0	sl	Stran				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_MACRONAMEREQ				0	sl	Vnesti je treba ime.				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WILLSTOPPRG				0	sl	Po tej spremembi morate program ponovno zagnati.\nŽelite nadaljevati?				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHALLMODULES				0	sl	Ali želite zamenjati besedilo v vseh aktivnih modulih?				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	imagebutton	RID_IMGBTN_REMOVEWATCH		HID_BASICIDE_REMOVEWATCH		80	sl	-		Odstrani sledenje		20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REMOVEWATCH				80	sl	Sledi:				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STACK				80	sl	Klici: 				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERMACROS				80	sl	Moji makri				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERDIALOGS				80	sl	Moja pogovorna okna				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERMACROSDIALOGS				80	sl	Moji makri in pogov. okna				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SHAREMACROS				80	sl	Makri %PRODUCTNAME				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SHAREDIALOGS				80	sl	Pogovorna okna %PRODUCTNAME				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SHAREMACROSDIALOGS				80	sl	Makri in pogov. okna %PRODUCTNAME				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_BRKPROPS	RID_ACTIV	HID_BASICIDE_ACTIV		0	sl	Aktivno				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_BRKPROPS	RID_BRKPROPS	HID_BASICIDE_BRKPROPS		0	sl	Lastnosti ...				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menu	RID_POPUP_BRKPROPS				80	sl	Lastnosti				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_BRKDLG	RID_BRKDLG	HID_BASICIDE_BRKDLG		0	sl	Uredi prekinitvene točke ...				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menu	RID_POPUP_BRKDLG				80	sl	Uredi prekinitvene točke				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR.RID_INSERT	SID_BASICIDE_NEWMODULE	CMD_SID_BASICIDE_NEWMODULE		0	sl	Modul za BASIC				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR.RID_INSERT	SID_BASICIDE_NEWDIALOG	CMD_SID_BASICIDE_NEWDIALOG		0	sl	Pogovorno okno za BASIC				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	RID_INSERT			0	sl	Vstavi				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_DELETECURRENT	CMD_SID_BASICIDE_DELETECURRENT		0	sl	Izbriši				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_RENAMECURRENT	CMD_SID_BASICIDE_RENAMECURRENT		0	sl	Preimenuj				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_HIDECURPAGE	CMD_SID_BASICIDE_HIDECURPAGE		0	sl	Skrij				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_MODULEDLG	CMD_SID_BASICIDE_MODULEDLG		0	sl	Moduli ...				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_DLGED	SID_SHOW_PROPERTYBROWSER	CMD_SID_SHOW_PROPERTYBROWSER		0	sl	Lastnosti ...				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYREPLACEMACRO				0	sl	Ali želite prepisati makro XX?				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_TRANSLATION_NOTLOCALIZED				0	sl	<Ni lokalizirano>				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_TRANSLATION_DEFAULT				0	sl	[Privzeti jezik]				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DOCUMENT_OBJECTS				0	sl	Predmeti dokumenta				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERFORMS				0	sl	Obrazci				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NORMAL_MODULES				0	sl	Moduli				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CLASS_MODULES				0	sl	Razredni moduli				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_RENAME				0	sl	Preimenuj				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_REPLACE				0	sl	Zamenjaj				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_TITLE				0	sl	Uvoz pogovornega okna - Ime že obstaja				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_TEXT				0	sl	Knjižnica že vsebuje pogovorno okno z imenom:\n\n$(ARG1)\n\nPreimenujte ga in s tem ohranite trenutno pogovorno okno ali pa zamenjajte obstoječe pogovorno okno.\n 				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_ADD				0	sl	Dodaj				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_OMIT				0	sl	Izpusti				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_TITLE				0	sl	Uvoz pogovornega okna - Neujemanje jezika				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_TEXT				0	sl	Pogovorno okno, ki ga uvažate, podpira druge jezike kot ciljna knjižnica.\n\nTe jezike dodajte knjižnici, če želite ohraniti dodatne jezikovne vire pogovornega okna, ali pa jih izpustite in ostanite pri trenutnih jezikih knjižnice.\n\nOpomba: Pri jezikih, ki jih pogovorno okno ne podpira, bodo uporabljeni viri privzetega jezika pogovornega okna.\n 				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	pushbutton	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_PB_NEW			50	sl	Nov				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	pushbutton	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_PB_DEL			50	sl	Izbriši				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	checkbox	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_CHKB_ACTIVE			40	sl	Aktivno				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	fixedtext	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_FT_PASS			75	sl	Å tevec prehodov:				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	fixedtext	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_FT_BRKPOINTS			110	sl	Prekinitvene točke				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	modaldialog	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG				178	sl	Uredi prekinitvene točke				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pageitem	RID_TD_ORGANIZE.RID_TC_ORGANIZE	RID_TP_MOD			0	sl	Moduli				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pageitem	RID_TD_ORGANIZE.RID_TC_ORGANIZE	RID_TP_DLG			0	sl	Pogovorna okna				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pageitem	RID_TD_ORGANIZE.RID_TC_ORGANIZE	RID_TP_LIB			0	sl	Knjižnice				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	tabdialog	RID_TD_ORGANIZE				0	sl	Organizator makrov %PRODUCTNAME Basic				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_MODULS	RID_STR_LIB			130	sl	M~odul				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_EDIT			60	sl	~Uredi				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	cancelbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_CLOSE			60	sl	Zapri				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_NEWMOD			60	sl	~Nov ...				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_NEWDLG			60	sl	~Nov ...				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_DELETE			60	sl	~Izbriši				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_DLGS	RID_STR_LIB			130	sl	Pogovorno okno				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_EDIT			60	sl	~Uredi				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	cancelbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_CLOSE			60	sl	Zapri				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_NEWMOD			60	sl	~Nov ...				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_NEWDLG			60	sl	~Nov ...				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_DELETE			60	sl	~Izbriši				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_LIBS	RID_STR_BASICS			130	sl	~Mesto				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_LIBS	RID_STR_LIB			130	sl	~Knjižnica				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_EDIT			60	sl	~Uredi				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	cancelbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_CLOSE			60	sl	Zapri				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_PASSWORD			60	sl	~Geslo ...				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_NEWLIB			60	sl	~Nov ...				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_APPEND			60	sl	Uvoz~i ...				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_EXPORT			60	sl	I~zvozi ...				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_DELETE			60	sl	~Izbriši				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedline	RID_DLG_LIBS	RID_FL_OPTIONS			156	sl	Možnosti				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	checkbox	RID_DLG_LIBS	RID_CB_REF			146	sl	Vstavi kot sklic (samo za branje)				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	checkbox	RID_DLG_LIBS	RID_CB_REPL			146	sl	Zamenjaj obstoječe knjižnice				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_DLG_NEWLIB	RID_FT_NEWLIB			100	sl	~Ime:				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	radiobutton	RID_DLG_EXPORT	RB_EXPORTASPACKAGE			103	sl	Izvozi kot razširit~ev				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	radiobutton	RID_DLG_EXPORT	RB_EXPORTASBASIC			103	sl	Izvozi kot knjižnico BASIC				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	modaldialog	RID_DLG_EXPORT				115	sl	Izvozi knjižnico Basic				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	string	RID_STR_EXPORTPACKAGE				115	sl	Izvozi knjižnico kot razširitev				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	string	RID_STR_EXPORTBASIC				115	sl	Izvozi kot knjižnico BASIC				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	string	RID_STR_PACKAGE_BUNDLE				115	sl	Razširitev				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_MACROSIN			100	sl	Obstoječi makri ~v:				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_MACRONAME			100	sl	~Ime makra				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_MACROFROM			100	sl	Makro ~iz				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_SAVEMACRO			100	sl	Shrani m~akro v				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_DESCRIPTION			100	sl	~Opis				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_RUN			50	sl	~Zaženi				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	cancelbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_CLOSE			50	sl	Zapri				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_ASSIGN			50	sl	~Dodeli ...				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_EDIT			50	sl	~Uredi				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_NEWLIB			50	sl	Nova ~knjižnica				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_NEWMOD			50	sl	Nov m~odul				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_DEL			50	sl	~Izbriši				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_ORG			50	sl	~Organizator ...				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	modaldialog	RID_MACROCHOOSER				287	sl	Makri %PRODUCTNAME Basic				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_STDMACRONAME				287	sl	Makro				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_BTNDEL				287	sl	~Izbriši				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_BTNNEW				287	sl	~Nov				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_CLOSE				287	sl	Zapri				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_CHOOSE				287	sl	Izberi				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_RUN				287	sl	Zaženi				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_RECORD				287	sl	~Shrani				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedtext	RID_MACROOPTIONS	RID_FT_DESCR			69	sl	Opis				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedline	RID_MACROOPTIONS	RID_FL_HELP			212	sl	Pomoč				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedtext	RID_MACROOPTIONS	RID_FT_HELPID			80	sl	ID pomoči				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedtext	RID_MACROOPTIONS	RID_FT_HELPNAME			80	sl	Ime datoteke pomoči				20110309 16:25:45
-basctl	source\basicide\moptions.src	0	modaldialog	RID_MACROOPTIONS				224	sl	Opis				20110309 16:25:45
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	FT_LANGUAGE			0	sl	Prisotni jeziki				20110309 16:25:46
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	pushbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_ADD_LANG			0	sl	Dodaj ...				20110309 16:25:46
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	pushbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_DEL_LANG			0	sl	Izbriši				20110309 16:25:46
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	pushbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_MAKE_DEFAULT			0	sl	Privzeto				20110309 16:25:46
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	FT_INFO			0	sl	Privzeti jezik se uporabi, če ni prisoten prevod za področno nastavitev uporabniškega vmesnika. Vsi nizi privzetega jezika se tudi kopirajo v vire novo dodanih jezikov.				20110309 16:25:46
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	okbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_CLOSE			0	sl	Z~apri				20110309 16:25:46
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	STR_DEF_LANG			0	sl	[Privzeti jezik]				20110309 16:25:46
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	STR_DELETE			0	sl	~Izbriši				20110309 16:25:46
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	STR_CREATE_LANG			0	sl	<Pritisnite 'Dodaj', da ustvarite vire jezika>				20110309 16:25:46
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	modaldialog	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE		HID_BASICIDE_MANAGE_LANGUAGE		0	sl	Upravljaj z jeziki uporabniškega vmesnika [$1]				20110309 16:25:46
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	querybox	RID_QRYBOX_LANGUAGE				0	sl	Ste pred tem, da pobrišete vsa sredstva izbranih jezikov. Vsi nizi uporabniškega vmesnika za te jezike bodo izbrisani.\n\nŽelite izbrisati sredstva izbranih jezikov?			Izbriši vire jezika	20110309 16:25:46
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	FT_DEF_LANGUAGE			0	sl	Privzeti jezik				20110309 16:25:46
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	FT_DEF_INFO			0	sl	Izberite privzeti jezik za uporabniški vmesnik. Vsi trenutno prisotni nizi bodo dodeljeni novoustvarjenim virom za izbrani jezik.				20110309 16:25:46
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	STR_ADDLANG_TITLE			0	sl	Dodaj jezike uporabniškega vmesnika				20110309 16:25:46
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	STR_ADDLANG_LABEL			0	sl	Jeziki na voljo				20110309 16:25:46
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	STR_ADDLANG_INFO			0	sl	Izberite jezike za dodajanje. Sredstva za te jezike bodo ustvarjena v knjižnici. Nizi trenutnega privzetega jezika uporabniškega vmesnika bodo samodejno kopirani v te nove vire.				20110309 16:25:46
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	modaldialog	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE		HID_BASICIDE_SETDEFAULT_LANGUAGE		0	sl	Nastavi privzeti jezik uporabniškega vmesnika				20110309 16:25:46
-basctl	source\dlged\dlgresid.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_PROPERTIES				0	sl	Lastnosti: 				20110309 16:25:46
-basctl	source\dlged\dlgresid.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_NO_PROPERTIES				0	sl	Noben kontrolnik ni označen				20110309 16:25:46
-basctl	source\dlged\dlgresid.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_MULTISELECT				0	sl	Večkratni izbor				20110309 16:25:46
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_GPF_ABORT				0	sl	Program se je zaprl z GPF				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_APP_SHUTDOWN				0	sl	Aplikacija se je zaprla				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SID_EXECUTE_FAILED_NO_DISPATCHER				0	sl	ID reže ni mogoče izvršiti. Ni ActiveDispatcher				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SID_EXECUTE_FAILED				0	sl	ID reže ni mogoče izvršiti				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNO_PROPERTY_NITIALIZE_FAILED				0	sl	UnoSlot: Lastnosti ni mogoče zagnati				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_RESETAPPLICATION_FAILED_COMPLEX				0	sl	ResetApplication ni uspelo: preveč kompleksno				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_RESETAPPLICATION_FAILED_UNKNOWN				0	sl	ResetApplication ni uspelo: neznana vrsta okna				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_ACTIVE_WINDOW				0	sl	Ni mogoče najti aktivnega okna (GetNextCloseWindow)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_DIALOG_IN_GETACTIVE				0	sl	GetActive ne vrne pogovornega okna! Obvestite razvojnike				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_POPUP				0	sl	Pojavno okno ni odprto				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SUBMENU				0	sl	Podmeni ne obstaja				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_CONTROLTYPE_NOT_SUPPORTED				0	sl	ControlType ($Arg1) ni podprto				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SELECTION_BY_ATTRIBUTE_ONLY_DIRECTORIES				0	sl	Izbor po atributih je možen samo za mape				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_MORE_FILES				0	sl	Ni več datotek				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNKNOWN_METHOD				0	sl	Neznana metoda '($Arg1)' na ($Arg2)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_INVALID_PARAMETERS				0	sl	Neveljavni parametri				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_POINTER_OUTSIDE_APPWIN				0	sl	Kazalka ni v oknu aplikacije na '($Arg1)'				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNKNOWN_COMMAND				0	sl	Ukaz '($Arg1)' ni znan				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_WIN_NOT_FOUND				0	sl	($Arg1) ni mogoče najti				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_WIN_INVISIBLE				0	sl	($Arg1) ni vidno				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_WIN_DISABLED				0	sl	($Arg1) ni dostopen. Onemogočeno				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NUMBER_TOO_BIG				0	sl	Številka vnosa ($Arg2) v ($Arg1) je previsoka. Najvišja dovoljena je ($Arg3)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NUMBER_TOO_SMALL				0	sl	Številka vnosa ($Arg2) v ($Arg1) je prenizka. Nanižja dovoljena je ($Arg3)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_WINDOW_DISAPPEARED				0	sl	Vmes je izginilo okno na ($Arg1)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ERROR_SAVING_IMAGE				0	sl	Napaka #($Arg1) pri shranjevanju slike				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_INVALID_POSITION				0	sl	Neveljaven položaj pri ($Arg1)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SPLITWIN_NOT_FOUND				0	sl	SplitWindow ni mogoče najti na ($Arg1)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_INTERNAL_ERROR				0	sl	Notranja napaka na ($Arg1)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_STATUSBAR				0	sl	Ni vrstice stanja na ($Arg1)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ITEMS_INVISIBLE				0	sl	Elementi so skriti na ($Arg1)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_TABPAGE_NOT_FOUND				0	sl	Zavihka ni mogoče najti na ($Arg1)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_TRISTATE_NOT_ALLOWED				0	sl	Trojno stanje ni mogoče nastaviti na ($Arg1)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ERROR_IN_SET_TEXT				0	sl	Nastavitev besedila ni delovala				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ATTEMPT_TO_WRITE_READONLY				0	sl	Poskus pisanja brez pravic za pisanje ($Arg1)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SELECT_FALSE				0	sl	Izbira FALSE ni dovoljena. Uporabite MultiSelect na ($Arg1)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ENTRY_NOT_FOUND				0	sl	Vnosa "($Arg2)" na ($Arg1) ni mogoče najti				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_METHOD_FAILED				0	sl	($Arg1) za vnos "($Arg2)" ni uspelo				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_HELPID_ON_TOOLBOX_NOT_FOUND				0	sl	Ni mogoče najti HelpID v ToolBox na ($Arg1)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_BUTTON_DISABLED_ON_TOOLBOX				0	sl	Gumb je onemogočen v ToolBox na ($Arg1)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_BUTTON_HIDDEN_ON_TOOLBOX				0	sl	Gumb je skrit v ToolBox na ($Arg1)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_CANNOT_MAKE_BUTTON_VISIBLE_IN_TOOLBOX				0	sl	Gumb lahko ponovno prikažete v ToolBox na ($Arg1)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_TEAROFF_FAILED				0	sl	TearOff v ToolBox na ($Arg1) ni uspelo				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SELECTED_ENTRY_DEPRECATED				0	sl	V TreeListBox na($Arg1) ni izbranega vnosa				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SELECTED_ENTRY				0	sl	Ni izbranega vnosa v ($Arg2) na ($Arg1)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SELECT_DESELECT_VIA_STRING_NOT_IMPLEMENTED				0	sl	Izberi/Prekliči izbor z nizom še ni implementirano na ($Arg1)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ALLOWED_ONLY_IN_FLOATING_MODE				0	sl	Metoda dovoljena samo v plavajočem načinu na ($Arg1)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ALLOWED_ONLY_IN_DOCKING_MODE				0	sl	Metoda dovoljena samo v zasidranem načinu na ($Arg1)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SIZE_NOT_CHANGEABLE				0	sl	Velikosti ni mogoče spreminjati na ($Arg1)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_OK_BUTTON				0	sl	Na ($Arg1) ni gumba V redu				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_CANCEL_BUTTON				0	sl	Na ($Arg1) ni gumba Prekliči				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_YES_BUTTON				0	sl	Na ($Arg1) ni gumba Da				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_NO_BUTTON				0	sl	Na ($Arg1) ni gumba Ne				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_RETRY_BUTTON				0	sl	Na ($Arg1) ni gumba Ponovi				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_HELP_BUTTON				0	sl	Na ($Arg1) ni gumba Pomoč				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_DEFAULT_BUTTON				0	sl	Na ($Arg1) ni definiranega gumba Privzeto				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_BUTTON_ID_NOT_THERE				0	sl	Na ($Arg2) ni gumba z ID ($Arg1)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_BUTTONID_REQUIRED				0	sl	Na ($Arg1) manjka ID gumba				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNKNOWN_TYPE				0	sl	Neznana vrsta predmeta ($Arg1) iz UId ali pa metoda '($Arg2)' ni podprta				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNPACKING_STORAGE_FAILED				0	sl	Razpakiranje arhiva "($Arg1)" v "($Arg2)" ni uspelo				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_LIST_BOX_BUTTON				0	sl	Gumb ListBoxButton ne obstaja v ($Arg1)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNO_URL_EXECUTE_FAILED_NO_DISPATCHER				0	sl	URL za UNO "($Arg1)" ni mogoče izvršiti. Ni programa za izvršitev kode.				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNO_URL_EXECUTE_FAILED_NO_FRAME				0	sl	URL za UNO "($Arg1)" ni mogoče izvršiti. Na namizju ni ActiveFrame.				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_MENU				0	sl	Na ($Arg1) ni menija				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNO_URL_EXECUTE_FAILED_DISABLED				0	sl	URL za UNO "($Arg1)" ni mogoče zagnati: Onemogočeno				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SCROLLBAR				0	sl	Na ($Arg1) ni drsnika				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SAX_PARSER				0	sl	Ni razčlenjevalnika SAX Parser za uporabo ($Arg1). Najprej zaženite 'SAXReadFile'.				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_CANNOT_CREATE_DIRECTORY				0	sl	Mape ni mogoče ustvariti: "($Arg1)"				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_DIRECTORY_NOT_EMPTY				0	sl	V mapo je mogoče razširjati le, če je prazna. Mapa: "($Arg1)"				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_DEPRECATED				0	sl	Nedovoljeno! Prosimo, spremenite skript.				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SIZE_BELOW_MINIMUM				0	sl	Velikost je manjša od minimuma. x=($Arg1) ,y=($Arg2)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_CANNOT_FIND_FLOATING_WIN				0	sl	Ni mogoče najti FloatingWindow za plavajoči DockingWindow pri ($Arg1).				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_LIST_BOX_STRING				0	sl	Niz ne obstaja v ($Arg1)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SLOT_IN_EXECUTE				0	sl	Zagnana je že druga reža.				20110309 16:25:47
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_MENU_NOT_CLOSING				0	sl	Meni se ne zapre.				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	modaldialog	RID_CALLDLG				0	sl	Št. dinamične povezave: 				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_TT_ABOUT_DIALOG	1			110	sl	VCLTestTool				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_TT_ABOUT_DIALOG	4			110	sl	©1995-2010 Oracle				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	modaldialog	IDD_TT_ABOUT_DIALOG				120	sl	O programu VCLTestTool ...				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_FIND_DIALOG	RID_FIXEDTEXT1			30	sl	~Besedilo				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	okbutton	IDD_FIND_DIALOG	RID_OK			50	sl	~Najdi				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	cancelbutton	IDD_FIND_DIALOG	RID_CANCEL			50	sl	Pre~kliči				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	modaldialog	IDD_FIND_DIALOG				185	sl	Testtool: Najdi besedilo				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_REPLACE_DIALOG	RID_FIXEDTEXT1			55	sl	~Išči				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_REPLACE_DIALOG	RID_FIXEDTEXT2			55	sl	~Zamenjaj z				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	okbutton	IDD_REPLACE_DIALOG	RID_OK			50	sl	~Zamenjaj				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	cancelbutton	IDD_REPLACE_DIALOG	RID_CANCEL			50	sl	Pre~kliči				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	modaldialog	IDD_REPLACE_DIALOG				185	sl	Testtool: Zamenjaj besedilo				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	infobox	IDS_NOPRINTERERROR				0	sl	Funkcija tiskanja ni na voljo!				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_CANTLOAD				0	sl	Knjižnice ni mogoče naložiti!			Napaka v orodju Testtool	20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_CANTSAVE				0	sl	Knjižnice ni mogoče shraniti!			Napaka v orodju Testtool	20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_NOMAINPGM				0	sl	To okno ne vsebuje glavnega programa!			Napaka v orodju Testtool	20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_READERROR				0	sl	Datoteke ni mogoče brati!			Napaka v orodju Testtool	20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_WRITEERROR				0	sl	Datoteke ni mogoče shraniti!			Napaka v orodju Testtool	20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_PATTERNNOTFOUND				0	sl	Iskanega ključa ni mogoče najti!			Napaka v orodju Testtool	20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_INVALID_VALUE				0	sl	Vrednosti ni mogoče nastaviti, ker ni veljavna.			Napaka v orodju Testtool	20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASKSAVEERROR				0	sl	Napaka pri shranjevanju datotek! Ali vseeno želite zagnati?			Testtool	20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASK_DIRTY_SAVE				0	sl	Datoteka je bila spremenjena. Ali jo želite shraniti?			Testtool	20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASK_DIRTY_AND_DISKCHANGE_SAVE				0	sl	Datoteka je bila spremenjena na podatkovnem nosilcu\nin v urejevalniku. Jo želite shraniti?			Testtool	20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASK_DISKCHANGE_SAVE				0	sl	Datoteka je bila na podatkovnem nosilcu spremenjena.\nJo želite prepisati?			Testtool	20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASKRELOAD				0	sl	Datoteka je bila spremenjena na podatkovnem mediju. Ali jo želite ponovno naložiti?			Testtool	20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASKDIRTYRELOAD				0	sl	Datoteka je bila spremenjena na podatkovnem nosilcu\nin v urejevalniku. Jo želite ponovno naložiti?			Testtool	20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_RUNNING				0	sl	BASIC je še vedno zagnan! Ali vseeno želite končati?			Testtool	20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_LOSS_OF_INFORMATION				0	sl	Shranjevanje v drugih oblikah zapisa povzroči izgubo podatkov.			Testtool	20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	infobox	IDS_NOT_YET_IMPLEMENTED				0	sl	Ni Å¡e implementirano				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_WARNING1				0	sl	Opozorilo 				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_ERROR1				0	sl	Napaka 				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_ERROR2				0	sl	 v vrstici 				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_NO_LONGNAME				0	sl	V Hid.Lst ni vnosov				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_WARNING_PREFIX				0	sl	Opozorilo: 				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_OBJECT				0	sl	Predmet				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_EDIT_VAR				0	sl	Uredi ($Arg1)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_APPNAME				0	sl	Testtool				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_APPNAME2				0	sl	VCLTestTool				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_APPMODE_BREAK				0	sl	Prelomi				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_APPMODE_RUN				0	sl	Zaženi				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_NONAME				0	sl	Neimenovano				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_LOADDLG				0	sl	Testtool: Naloži datoteko				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_SAVEDLG				0	sl	Testtool: Shrani datoteko				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_BASFILTER				0	sl	Datoteke z izvorno kodo (*.BAS)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_INCFILTER				0	sl	Datoteke include (*.INC)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_LIBFILTER				0	sl	Knjižnice (*.SB)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_RESFILTER				0	sl	Datoteke z rezultati (*.RES)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_TXTFILTER				0	sl	Rezultati kot znakovna datoteka (*.TXT)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_PAGE				0	sl	Stran 				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_PRINTMSG				0	sl	Natisnjeno od 				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_CONTINUE				0	sl	Nadaljuj				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_CANCEL				0	sl	Prekliči				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_DISASWIN				0	sl	Razgradnja				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_APPMENUBAR	RID_APPFILE			0	sl	~Datoteka				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_APPMENUBAR	RID_APPEDIT			0	sl	~Uredi				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_APPMENUBAR	RID_APPRUN			0	sl	Pro~gram				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_APPMENUBAR	RID_APPWINDOW			0	sl	~Okno				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_APPMENUBAR	RID_APPHELP			0	sl	~Pomoč				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILENEW			0	sl	~Nov				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILEOPEN			0	sl	~Odpri ...				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILECLOSE			0	sl	Z~apri				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILESAVE			0	sl	~Shrani				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILESAVEAS			0	sl	Shrani~ kot ...				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILELOADLIB			0	sl	~Naloži knjižnico ...				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILESAVELIB			0	sl	Shrani knj~ižnico ...				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILEPRINT			0	sl	Na~tisni				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILESETUP			0	sl	Nastavitev t~iskalnika ...				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_QUIT			0	sl	Iz~hod				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITUNDO			0	sl	Ra~zveljavi				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITREDO			0	sl	~Uveljavi				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITCUT			0	sl	Izr~eži				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITCOPY			0	sl	Kopira~j				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITPASTE			0	sl	P~rilepi				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITDEL			0	sl	~Izbriši				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITSEARCH			0	sl	~Najdi ...				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITREPLACE			0	sl	~Zamenjaj ...				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITREPEAT			0	sl	Ponovi i~skanje				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNCOMPILE			0	sl	Pre~vedi				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNDISAS			0	sl	Razgra~di				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNSTART			0	sl	~Začetek				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNSTEPINTO			0	sl	En ~korak				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNSTEPOVER			0	sl	Po koraki~h čez proceduro				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_TOGLEBRKPNT			0	sl	Nastavi/izbriši prekinitveno točko				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNBREAK			0	sl	Pre~lomi				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNSTOP			0	sl	~Ustavi				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNNEXTERR			0	sl	~Naslednja napaka				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNPREVERR			0	sl	~Prejšnja napaka				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	string	RID_TT_EXTRAS_NAME				0	sl	Doda~tno				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_TT_EXTRAS	RID_OPTIONS			0	sl	~Nastavitve				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_HELP				0	sl	Vi~zitka ...				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_PRINT_DIALOG	RID_TEXT			146	sl	Natisni 				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	cancelbutton	IDD_PRINT_DIALOG	RID_CANCEL			47	sl	Prekliči				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	modelessdialog	IDD_PRINT_DIALOG				171	sl	Testtool: Natisni datoteko				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	pageitem	IDD_OPTIONS_DLG.RES_TC_OPTIONS	RID_TP_GEN			0	sl	Generično				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	pageitem	IDD_OPTIONS_DLG.RES_TC_OPTIONS	RID_TP_PRO			0	sl	Profil				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	pageitem	IDD_OPTIONS_DLG.RES_TC_OPTIONS	RID_TP_CRA			0	sl	Poročilo o sesutju				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	pageitem	IDD_OPTIONS_DLG.RES_TC_OPTIONS	RID_TP_MIS			0	sl	Razno				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	pageitem	IDD_OPTIONS_DLG.RES_TC_OPTIONS	RID_TP_FON			0	sl	Pisava				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	tabdialog	IDD_OPTIONS_DLG				248	sl	Nastavitve				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_GENERIC	RID_FL_AREA			228	sl	Področje				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_GENERIC	RID_PB_NEW_AREA			40	sl	Nov				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_GENERIC	RID_PD_DEL_AREA			40	sl	Izbriši				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_GENERIC	RID_FL_VALUE			228	sl	Nastavitev				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_GENERIC	RID_PB_SELECT_FILE			40	sl	Pot ...				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_GENERIC	RID_PB_NEW_VALUE			40	sl	Nov				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_GENERIC	RID_PB_DEL_VALUE			40	sl	Izbriši				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_PROFILE	RID_FL_PROFILE			22	sl	Profil				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_PROFILE	RID_PB_NEW_PROFILE			40	sl	Nov				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_PROFILE	RID_PD_DEL_PROFILE			40	sl	Izbriši				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_PROFILE	FL_DIRECTORIES			230	sl	Nastavitve profila				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_PROFILE	LOG_TEXT			86	sl	Zapis osnovne mape				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_PROFILE	BASIS_TEXT			86	sl	Osnovna mapa				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_PROFILE	HID_CHECK			86	sl	Privzeta mapa HID				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_PROFILE	LOG_SET			12	sl	...				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_PROFILE	BASIS_SET			12	sl	...				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_PROFILE	HID_SET			12	sl	...				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_PROFILE	CB_AUTORELOAD			115	sl	Samodejno ponovno naloži				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_PROFILE	CB_AUTOSAVE			115	sl	Shrani pred izvajanjem				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_PROFILE	CB_STOPONSYNTAXERRORS			115	sl	Ustavi ob napakah v skladnji				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_CRASH	FL_CRASHREPORT			230	sl	Poročilo o sesutju				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_CRASH	CB_USEPROXY			120	sl	Uporabi posredovalni strežnik				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_CRASH	FT_CRHOST			30	sl	Gostitelj				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_CRASH	FT_CRPORT			30	sl	Vrata				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_CRASH	CB_ALLOWCONTACT			120	sl	Dovoli stik				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_CRASH	FT_EMAIL			30	sl	E-pošta				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_MISC	FL_COMMUNICATION			230	sl	Komunikacija				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	FT_HOST			30	sl	Gostitelj				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	FT_TTPORT			70	sl	Vrata za orodje Testtool				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	FT_UNOPORT			70	sl	Oddaljena vrata za UNO				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_MISC	FL_OTHER			230	sl	Druge nastavitve				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	TIMEOUT_TEXT			70	sl	Časovna omejitev strežnika				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	FT_LRU			70	sl	Najv. Å¡t. datotek LRU				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	FT_PROGDIR			76	sl	Programska mapa OpenOffice.org				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_MISC	PB_PROGDIR			12	sl	...				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_FONT	FT_FONTNAME			123	sl	Vrsta				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_FONT	FT_FONTSTYLE			65	sl	Tipografija				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_FONT	FT_FONTSIZE			29	sl	Velikost				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_DISPLAY_HID	RID_FT_CONTROLS			128	sl	Kontrolniki				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_DISPLAY_HID	RID_FT_SLOTS			128	sl	Reže				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	IDD_DISPLAY_HID	RID_PB_KOPIEREN			40	sl	Kopiraj				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	IDD_DISPLAY_HID	RID_PB_BENENNEN			40	sl	Ime				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	IDD_DISPLAY_HID	RID_PB_SELECTALL			40	sl	Izberi vse				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	okbutton	IDD_DISPLAY_HID	RID_OK_CLOSE			40	sl	Zapri				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	floatingwindow	IDD_DISPLAY_HID				261	sl	Prikaži HId				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_EDIT_VAR	RID_FT_NAME			40	sl	Ime				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_EDIT_VAR	RID_FT_CONTENT			40	sl	Vsebina				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_EDIT_VAR	RID_FT_NEW_CONTENT			40	sl	Nova vsebina				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_EDIT_VAR	RID_FT_NAME_VALUE			111	sl	Ime spremenljivke				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_EDIT_VAR	RID_FT_CONTENT_VALUE			111	sl	Prejšnje vsebine				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	radiobutton	IDD_EDIT_VAR	RID_RB_NEW_BOOL_T			40	sl	Velja				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	radiobutton	IDD_EDIT_VAR	RID_RB_NEW_BOOL_F			40	sl	Ne velja				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	edit	IDD_EDIT_VAR	RID_ED_NEW_STRING			111	sl	Uredi				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	modelessdialog	IDD_EDIT_VAR				171	sl	Uredi spremenljivko				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	LOAD_CONF	WORK			155	sl	ID rež				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	LOAD_CONF	FILENAME			155	sl	Datoteka.win				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basic.src	0	floatingwindow	LOAD_CONF				156	sl	Branje konfiguracijskih datotek				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basmsg.src	0	string	S_PROG_START				0	sl	Zagon programa: ($Arg1); ($Arg2)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basmsg.src	0	string	S_ERROR_OUTSIDE_TESTCASE				0	sl	Napaka zunaj testnega primera				20110309 16:25:47
-basic	source\app\basmsg.src	0	string	S_WARNING_PREFIX				0	sl	Opozorilo: 				20110309 16:25:47
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_NAME_NOT_THERE				0	sl	Ime ne obstaja: #($Arg1)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_DOUBLE_NAME				0	sl	Ime je podvojeno: ($Arg1)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_READING_FILE				0	sl	Branje datotek				20110309 16:25:47
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_CANNOT_OPEN_FILE				0	sl	Datoteke ni mogoče odpreti: ($Arg1)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_INVALID_LINE				0	sl	Vrstica "($Arg1)" ni veljavna.				20110309 16:25:47
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_SHORTNAME_UNKNOWN				0	sl	Neznano kratko ime med kopiranjem: ($Arg1)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_LONGNAME_UNKNOWN				0	sl	Neznano dolgo ime: ($Arg1)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_FIRST_SHORTNAME_REQ_ASTRX				0	sl	Ni veljavno. Prvo kratko ime se mora začeti z *.				20110309 16:25:47
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_TIMOUT_WAITING				0	sl	Pri čakanju na odgovor je potekla časovna omejitev strežnika. Št. zaporedja: ($Arg1)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_APPLICATION_RESTARTED				0	sl	Aplikacija je ponovno zagnana.				20110309 16:25:47
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_APPLICATION_START_FAILED				0	sl	Aplikacije "($Arg1)" ni mogoče zagnati. 				20110309 16:25:47
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_TIMOUT_SENDING				0	sl	Pri pošiljanju je potekla časovna omejitev strežnika. Št. zaporedja: ($Arg1)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_NO_CONNECTION				0	sl	Ni povezave. Å t. zaporedja: ($Arg1)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_NO_FILES_FOUND				0	sl	Ni mogoče najti datotek ($Arg1)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_ERRORS_DETECTED				0	sl	** ($Arg1) napak				20110309 16:25:47
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_NO_ERRORS_DETECTED				0	sl	** Brez napak				20110309 16:25:47
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_WARNINGS_DETECTED				0	sl	** ($Arg1) opozoril				20110309 16:25:47
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_NO_WARNINGS_DETECTED				0	sl	** Brez opozoril				20110309 16:25:47
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_INCLUDE_FILE_WARNINGS_DETECTED				0	sl	** ($Arg1) opozoril med inicializacijo				20110309 16:25:47
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_NO_INCLUDE_FILE_WARNINGS_DETECTED				0	sl	** Brez opozoril med inicializacijo				20110309 16:25:47
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_UNKNOWN_SLOT_CONTROL				0	sl	Neznana reža/kontrolnik: "($Arg1)"				20110309 16:25:47
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_RETURN_SEQUENCE_MISSMATCH				0	sl	Napačno zaporedje za Return Stream: ($Arg1) namesto ($Arg2)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_RETURNED_VALUE_ID_MISSMATCH				0	sl	Vrnjena vrednost prejeta, vendar z nepričakovanim ID				20110309 16:25:47
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_RETURNED_VALUE_NO_RECEIVER				0	sl	Vrnjena vrednost prejeta, vendar prejemnik ni določen				20110309 16:25:47
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_UNKNOWN_METHOD				0	sl	Neznana metoda na predmetu: ($Arg1).($Arg2)				20110309 16:25:47
-basic	source\app\testtool.src	0	string	S_INVALID_KEYCODE				0	sl	Ni veljaven KeyCode!				20110309 16:25:48
-basic	source\app\testtool.src	0	string	S_MANDATORY_FILE				0	sl	\nni mogoče najti.\nTa datoteka je nujno potrebna.				20110309 16:25:48
-basic	source\app\testtool.src	0	string	S_READING_LONGNAMES				0	sl	Branje dolgih imen				20110309 16:25:48
-basic	source\app\testtool.src	0	string	S_READING_SLOT_IDS				0	sl	Branje ID rež				20110309 16:25:48
-basic	source\app\testtool.src	0	string	S_READING_CONTROLS				0	sl	Branje kontrolnikov				20110309 16:25:48
-basic	source\app\testtool.src	0	string	S_READING_BASIC_MODULE				0	sl	Branje modula BASIC				20110309 16:25:48
-basic	source\app\testtool.src	0	string	S_STARTING_APPLICATION				0	sl	Zagon aplikacije				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_SYNTAX & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Napaka v skladnji.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NO_GOSUB & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Return brez Gosub.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_REDO_FROM_START & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Napačen vnos; poskusite znova.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_ARGUMENT & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Neveljaven klic procedure.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_MATH_OVERFLOW & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Prekoračitev.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NO_MEMORY & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Ni dovolj pomnilnika.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_ALREADY_DIM & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Dimenzije polja so že določene.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_OUT_OF_RANGE & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Kazalo je izven določenega obsega.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DUPLICATE_DEF & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Podvojena definicija.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_ZERODIV & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Deljenje z ničlo.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_VAR_UNDEFINED & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Spremenljivka ni definirana.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_CONVERSION & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Vrsta podatkov se ne ujema.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_PARAMETER & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Neveljaven parameter.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_USER_ABORT & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Uporabnik je prekinil proces.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_RESUME & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Nadaljevanje brez napak.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_STACK_OVERFLOW & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Ni dovolj pomnilnika sklada.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_PROC_UNDEFINED & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Ni določena procedura sub ali procedura function.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_DLL_LOAD & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Napaka pri nalaganju DLL datoteke.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_DLL_CALL & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Napačen dogovor za DLL klic.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_INTERNAL_ERROR & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Notranja napaka $(ARG1).				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_CHANNEL & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Neveljavno ime ali Å¡tevilo datoteke.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_FILE_NOT_FOUND & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Datoteke ni mogoče najti.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_FILE_MODE & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Nepravilen datotečni način.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_FILE_ALREADY_OPEN & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Datoteka je že odprta.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_IO_ERROR & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	V/I napaka naprave.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_FILE_EXISTS & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Datoteka že obstaja.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_RECORD_LENGTH & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Nepravilna dolžina zapisa.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DISK_FULL & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Medij je poln.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_READ_PAST_EOF & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Branje presega konec datoteke (EOF).				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_RECORD_NUMBER & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Nepravilna Å¡tevilka zapisa.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_TOO_MANY_FILES & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Preveč datotek.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NO_DEVICE & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Naprava ni na voljo.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_ACCESS_DENIED & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Dostop zavrnjen.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NOT_READY & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Disk ni pripravljen.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NOT_IMPLEMENTED & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Ni vgrajeno.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DIFFERENT_DRIVE & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Preimenovanje na različnih pogonih ni mogoče.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_ACCESS_ERROR & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Napaka v dostopu do poti/datoteke.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_PATH_NOT_FOUND & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Ni mogoče najti poti.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NO_OBJECT & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Spremenljivka predmeta ni nastavljena.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_PATTERN & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Neveljaven vzorec niza.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SBERR_IS_NULL & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Raba ničle ni dovoljena.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_ERROR & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	DDE-napaka.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_WAITINGACK & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Čakanje na odgovor na DDE-povezavo.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_OUTOFCHANNELS & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	DDE-kanali niso na voljo.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_NO_RESPONSE & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Noben program ni odgovoril na vzpostavitev povezave DDE.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_MULT_RESPONSES & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Preveč programov je odgovorilo na vzpostavitev povezave DDE.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_CHANNEL_LOCKED & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	DDE-kanal zaklenjen.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_NOTPROCESSED & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Zunanji program ne more izvesti DDE-operacije.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_TIMEOUT & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Časovna omejitev med čakanjem na odgovor DDE.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_USER_INTERRUPT & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Uporabnik je pritisnil ESCAPE med operacijo DDE.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_BUSY & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Zunanji program je zaseden.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_NO_DATA & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	DDE-operacija brez podatkov.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_WRONG_DATA_FORMAT & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Podatki so v napačni obliki.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_PARTNER_QUIT & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Zunanji program je bil prekinjen.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_CONV_CLOSED & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Povezava DDE prekinjena ali spremenjena.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_NO_CHANNEL & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Metoda DDE zahtevana brez odprtega kanala.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_INVALID_LINK & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Napačna oblika DDE-povezave.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_QUEUE_OVERFLOW & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	DDE-sporočilo se je izgubilo.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_LINK_ALREADY_EST & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Lepljenje povezave se je že izvedlo.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_LINK_INV_TOPIC & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Načina povezave se ne da nastaviti zaradi napačne teme povezave.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_DLL_NOT_FOUND & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	DDE zahteva datoteko DDEML.DLL.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_CANNOT_LOAD & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Modula ni mogoče naložiti; neveljavna oblika.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_INDEX & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Neveljavno stvarno kazalo predmetov.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NO_ACTIVE_OBJECT & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Predmet ni na voljo.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_PROP_VALUE & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Neveljavna vrednost lastnosti.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_PROP_READONLY & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Ta lastnost je samo za branje.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_PROP_WRITEONLY & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Ta lastnost je samo za pisanje.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_INVALID_OBJECT & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Neveljaven sklic na predmet.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NO_METHOD & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Lastnosti ali metode ni mogoče najti: $(ARG1).				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NEEDS_OBJECT & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Potreben je predmet.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_INVALID_USAGE_OBJECT & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Napačna uporaba predmeta.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NO_OLE & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Ta predmet ne podpira avtomatizacije OLE.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_METHOD & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Predmet ne podpira te lastnosti ali metode.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_OLE_ERROR & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Napaka pri avtomatizaciji OLE.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_ACTION & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Dani predmet ne podpira tega dejanja.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NO_NAMED_ARGS & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Dani predmet ne podpira imenovanih argumentov.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_LOCALE & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Dani predmet ne podpira trenutne področne nastavitve.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NAMED_NOT_FOUND & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Imenovanega argumenta ni mogoče najti.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NOT_OPTIONAL & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Argument je obvezen.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_WRONG_ARGS & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Neveljavno Å¡tevilo argumentov.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NOT_A_COLL & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Predmet ni seznam.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_ORDINAL & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Neveljavna zaporedna Å¡tevilka.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DLLPROC_NOT_FOUND & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Navedene funkcije DLL ni mogoče najti.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_CLIPBD_FORMAT & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Neveljavna oblika zapisa za odložišče.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_PROPERTY_NOT_FOUND & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Predmet nima te lastnosti.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_METHOD_NOT_FOUND & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Predmet nima te metode.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_ARG_MISSING & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Manjka potreben argument.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_NUMBER_OF_ARGS & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Neveljavno Å¡tevilo argumentov.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_METHOD_FAILED & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Napaka pri izvajanju metode.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_SETPROP_FAILED & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Lastnosti ni mogoče nastaviti.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_GETPROP_FAILED & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Lastnosti ni mogoče določiti.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_UNEXPECTED & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Nepričakovan simbol: $(ARG1).				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_EXPECTED & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Pričakovano: $(ARG1).				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_SYMBOL_EXPECTED & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Pričakovan je simbol.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_VAR_EXPECTED & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Pričakovana je spremenljivka.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_LABEL_EXPECTED & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Pričakovana je oznaka.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_LVALUE_EXPECTED & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Vrednosti ni mogoče uporabiti.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_VAR_DEFINED & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Spremenljivka $(ARG1) je že definirana.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_PROC_DEFINED & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Podprocedura ali procedura function $(ARG1) že definirani.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_LABEL_DEFINED & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Oznaka $(ARG1) že definirana.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_UNDEF_VAR & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Spremenljivke $(ARG1) ni mogoče najti.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_UNDEF_ARRAY & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Polja ali procedure $(ARG1) ni mogoče najti.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_UNDEF_PROC & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Procedure $(ARG1) ni mogoče najti.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_UNDEF_LABEL & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Oznaka $(ARG1) ni definirana.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_UNDEF_TYPE & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Neznana vrsta podatkov $(ARG1).				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_EXIT & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Pričakovan je izhod $(ARG1).				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_BLOCK & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Stavčni blok še vedno odprt: manjka $(ARG1).				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_BRACKETS & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Oklepaji se ne ujemajo.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_DECLARATION & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Simbol $(ARG1) je že definiran drugače.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_PARAMETERS & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Parametri ne ustrezajo proceduri.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_CHAR_IN_NUMBER & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Neveljaven znak v Å¡tevilki.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_MUST_HAVE_DIMS & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Polje mora biti dimenzionirano.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NO_IF & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Else/Endif brez If.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NOT_IN_SUBR & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	$(ARG1) ni dovoljen znotraj procedure.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NOT_IN_MAIN & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	$(ARG1) ni dovoljen izven procedure.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_WRONG_DIMS & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Specifikacije dimenzij se ne ujemajo.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_OPTION & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Neznana možnost: $(ARG1).				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_CONSTANT_REDECLARED & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Konstanta $(ARG1) redefinirana.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_PROG_TOO_LARGE & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Program je prevelik.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NO_STRINGS_ARRAYS & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Nizi ali polja niso dovoljeni.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	ERRCODE_BASIC_EXCEPTION & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Pojavila se je izjema $(ARG1).				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	ERRCODE_BASIC_ARRAY_FIX & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	To polje je fiksno ali začasno zaklenjeno.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	ERRCODE_BASIC_STRING_OVERFLOW & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Zmanjkalo je prostora za niz.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	ERRCODE_BASIC_EXPR_TOO_COMPLEX & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Izraz je preveč zapleten.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	ERRCODE_BASIC_OPER_NOT_PERFORM & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Zahtevane operacije ni mogoče izvesti.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	ERRCODE_BASIC_TOO_MANY_DLL & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Preveč odjemalcev programa DLL.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	ERRCODE_BASIC_LOOP_NOT_INIT & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	Zanka For ni inicializirana.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	ERRCODE_BASIC_COMPAT & ERRCODE_RES_MASK			0	sl	$(ARG1)				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	IDS_SBERR_TERMINATED				0	sl	Delujoči makro je bil prekinjen.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	IDS_SBERR_STOREREF				0	sl	Sklic ne bo shranjen: 				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	ERRCODE_BASMGR_LIBLOAD & ERRCODE_RES_MASK				0	sl	Napaka pri nalaganju knjižnice '$(ARG1)'.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	ERRCODE_BASMGR_LIBSAVE & ERRCODE_RES_MASK				0	sl	Napaka pri shranjevanju knjižnice: '$(ARG1)'.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	ERRCODE_BASMGR_MGROPEN & ERRCODE_RES_MASK				0	sl	BASICa iz datoteke $(ARG1) ni mogoče inicializirati.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	ERRCODE_BASMGR_MGRSAVE & ERRCODE_RES_MASK				0	sl	Napaka pri shranjevanju BASICa: '$(ARG1)'.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	ERRCODE_BASMGR_REMOVELIB & ERRCODE_RES_MASK				0	sl	Napaka pri odstranjevanju knjižnice.				20110309 16:25:48
-basic	source\classes\sb.src	0	string	ERRCODE_BASMGR_UNLOADLIB & ERRCODE_RES_MASK				0	sl	Knjižnice ni mogoče odstraniti s pomnilnika.				20110309 16:25:48
-basic	source\sbx\format.src	0	string	STR_BASICKEY_FORMAT_ON				0	sl	Vključeno				20110309 16:25:48
-basic	source\sbx\format.src	0	string	STR_BASICKEY_FORMAT_OFF				0	sl	Izključeno				20110309 16:25:48
-basic	source\sbx\format.src	0	string	STR_BASICKEY_FORMAT_TRUE				0	sl	Velja				20110309 16:25:48
-basic	source\sbx\format.src	0	string	STR_BASICKEY_FORMAT_FALSE				0	sl	Ne velja				20110309 16:25:48
-basic	source\sbx\format.src	0	string	STR_BASICKEY_FORMAT_YES				0	sl	Da				20110309 16:25:48
-basic	source\sbx\format.src	0	string	STR_BASICKEY_FORMAT_NO				0	sl	Ne				20110309 16:25:48
-basic	source\sbx\format.src	0	string	STR_BASICKEY_FORMAT_CURRENCY				0	sl	@0,00 SIT;@(0,00 SIT)				20110309 16:25:48
-chart2	source\controller\dialogs\tp_AxisPositions.src	0	fixedline	TP_AXIS_POSITIONS	FL_AXIS_LINE			248	sl	Osovnica				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_AxisPositions.src	0	fixedtext	TP_AXIS_POSITIONS	FT_CROSSES_OTHER_AXIS_AT			0	sl	Pre~križaj drugo os				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_AxisPositions.src	0	stringlist	TP_AXIS_POSITIONS.LB_CROSSES_OTHER_AXIS_AT	1			0	sl	Na začetku				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_AxisPositions.src	0	stringlist	TP_AXIS_POSITIONS.LB_CROSSES_OTHER_AXIS_AT	2			0	sl	Na koncu				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_AxisPositions.src	0	stringlist	TP_AXIS_POSITIONS.LB_CROSSES_OTHER_AXIS_AT	3			0	sl	Pri vrednosti				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_AxisPositions.src	0	stringlist	TP_AXIS_POSITIONS.LB_CROSSES_OTHER_AXIS_AT	4			0	sl	Pri kategoriji				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_AxisPositions.src	0	checkbox	TP_AXIS_POSITIONS	CB_AXIS_BETWEEN_CATEGORIES			150	sl	Os ~med kategorijami				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_AxisPositions.src	0	fixedline	TP_AXIS_POSITIONS	FL_LABELS			248	sl	Nalepke				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_AxisPositions.src	0	fixedtext	TP_AXIS_POSITIONS	FT_PLACE_LABELS			0	sl	~Postavi nalepke				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_AxisPositions.src	0	stringlist	TP_AXIS_POSITIONS.LB_PLACE_LABELS	1			0	sl	Ob os				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_AxisPositions.src	0	stringlist	TP_AXIS_POSITIONS.LB_PLACE_LABELS	2			0	sl	Ob os (z druge strani)				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_AxisPositions.src	0	stringlist	TP_AXIS_POSITIONS.LB_PLACE_LABELS	3			0	sl	Na zunanji začetek				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_AxisPositions.src	0	stringlist	TP_AXIS_POSITIONS.LB_PLACE_LABELS	4			0	sl	Na zunanji konec				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_AxisPositions.src	0	fixedtext	TP_AXIS_POSITIONS	FT_AXIS_LABEL_DISTANCE			0	sl	Raz~dalja				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_AxisPositions.src	0	fixedline	TP_AXIS_POSITIONS	FL_TICKS			248	sl	Oznake intervalov				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_AxisPositions.src	0	fixedtext	TP_AXIS_POSITIONS	FT_MAJOR			0	sl	Glavne:				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_AxisPositions.src	0	checkbox	TP_AXIS_POSITIONS	CB_TICKS_INNER			0	sl	~Notranje				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_AxisPositions.src	0	checkbox	TP_AXIS_POSITIONS	CB_TICKS_OUTER			0	sl	~Zunanje				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_AxisPositions.src	0	fixedtext	TP_AXIS_POSITIONS	FT_MINOR			0	sl	Pomožne:				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_AxisPositions.src	0	checkbox	TP_AXIS_POSITIONS	CB_MINOR_INNER			0	sl	~Notranje				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_AxisPositions.src	0	checkbox	TP_AXIS_POSITIONS	CB_MINOR_OUTER			0	sl	Z~unanje				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_AxisPositions.src	0	fixedtext	TP_AXIS_POSITIONS	FT_PLACE_TICKS			0	sl	Postavi ~oznake				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_AxisPositions.src	0	stringlist	TP_AXIS_POSITIONS.LB_PLACE_TICKS	1			0	sl	Na nalepke				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_AxisPositions.src	0	stringlist	TP_AXIS_POSITIONS.LB_PLACE_TICKS	2			0	sl	Na os				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_AxisPositions.src	0	stringlist	TP_AXIS_POSITIONS.LB_PLACE_TICKS	3			0	sl	Na os in nalepke				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_AxisPositions.src	0	fixedline	TP_AXIS_POSITIONS	FL_GRIDS			248	sl	Mreže				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_AxisPositions.src	0	checkbox	TP_AXIS_POSITIONS	CB_MAJOR_GRID			150	sl	Pokaži glavno ~mrežo				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_AxisPositions.src	0	pushbutton	TP_AXIS_POSITIONS	PB_MAJOR_GRID			54	sl	~Dodatno ...				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_AxisPositions.src	0	checkbox	TP_AXIS_POSITIONS	CB_MINOR_GRID			150	sl	~Pokaži pomožno mrežo				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_AxisPositions.src	0	pushbutton	TP_AXIS_POSITIONS	PB_MINOR_GRID			54	sl	Doda~tno ...				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_ChartType.src	0	fixedtext	TP_CHARTTYPE	FT_CHARTTYPE			0	sl	Izberite vrsto grafikona				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_ChartType.src	0	checkbox	TP_CHARTTYPE	CB_X_AXIS_CATEGORIES			150	sl	Os X s kategorijami				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_ChartType.src	0	checkbox	TP_CHARTTYPE	CB_3D_LOOK			0	sl	Videz ~3D				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_ChartType.src	0	checkbox	TP_CHARTTYPE	CB_STACKED			150	sl	~Naloži nize				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_ChartType.src	0	radiobutton	TP_CHARTTYPE	RB_STACK_Y			80	sl	Na vrh				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_ChartType.src	0	radiobutton	TP_CHARTTYPE	RB_STACK_Y_PERCENT			80	sl	Odstotek				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_ChartType.src	0	radiobutton	TP_CHARTTYPE	RB_STACK_Z			80	sl	Globoko				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_ChartType.src	0	checkbox	TP_CHARTTYPE	CB_SPLINES			150	sl	~Gladke črte				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_ChartType.src	0	pushbutton	TP_CHARTTYPE	PB_SPLINE_DIALOG			12	sl	Lastnosti ...				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_ChartType.src	0	checkbox	TP_CHARTTYPE	CB_XVALUE_SORTING			0	sl	~Razvrsti po vrednostih X				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_ChartType.src	0	radiobutton	DLG_SPLINE_PROPERTIES	RB_SPLINES_CUBIC			0	sl	Kubični zlepki				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_ChartType.src	0	radiobutton	DLG_SPLINE_PROPERTIES	RB_SPLINES_B			0	sl	B-zlepki				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_ChartType.src	0	fixedtext	DLG_SPLINE_PROPERTIES	FT_SPLINE_RESOLUTION			0	sl	~Ločljivost				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_ChartType.src	0	fixedtext	DLG_SPLINE_PROPERTIES	FT_SPLINE_ORDER			0	sl	Vrstni red pod~atkovnih točk				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_SeriesToAxis.src	0	fixedline	TP_OPTIONS	1			248	sl	Poravnaj nize podatkov na				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_SeriesToAxis.src	0	radiobutton	TP_OPTIONS	RBT_OPT_AXIS_1			80	sl	Prvotno os Y				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_SeriesToAxis.src	0	radiobutton	TP_OPTIONS	RBT_OPT_AXIS_2			80	sl	Drugotno os Y				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_SeriesToAxis.src	0	fixedline	TP_OPTIONS	GB_BAR			248	sl	Nastavitve				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_SeriesToAxis.src	0	fixedtext	TP_OPTIONS	FT_OVERLAP			47	sl	Pre~krij				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_SeriesToAxis.src	0	fixedtext	TP_OPTIONS	FT_GAP			47	sl	~Razmik				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_SeriesToAxis.src	0	checkbox	TP_OPTIONS	CB_CONNECTOR			200	sl	Povezovalne črte				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_SeriesToAxis.src	0	checkbox	TP_OPTIONS	CB_BARS_SIDE_BY_SIDE			200	sl	Pokaži ~stolpce enega ob drugem				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_SeriesToAxis.src	0	fixedline	TP_OPTIONS	FL_PLOT_OPTIONS			248	sl	Možnosti risanja				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_SeriesToAxis.src	0	fixedtext	TP_OPTIONS	FT_MISSING_VALUES			80	sl	Izriši manjkajoče vrednosti				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_SeriesToAxis.src	0	radiobutton	TP_OPTIONS	RB_DONT_PAINT			80	sl	~Pusti vrzel				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_SeriesToAxis.src	0	radiobutton	TP_OPTIONS	RB_ASSUME_ZERO			80	sl	~Predpostavi nič				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_SeriesToAxis.src	0	radiobutton	TP_OPTIONS	RB_CONTINUE_LINE			80	sl	~Nadaljuj črto				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\tp_SeriesToAxis.src	0	checkbox	TP_OPTIONS	CB_INCLUDE_HIDDEN_CELLS			200	sl	~Vključi vrednosti iz skritih celic				20110309 16:25:52
-chart2	source\controller\dialogs\Strings_Statistic.src	0	string	STR_INDICATE_BOTH				0	sl	Negativno in pozitivno				20110309 16:25:52

[... 144341 lines stripped ...]


Mime
View raw message